TROJPLAMEN

03.12.2011 10:21

 

TROJPLAMEN

 
Božena Koubová - MEDITACE S ANDĚLY - Spojení našeho trojplamene s trojplamenem Země
 
Každý člověk, i každý živý tvor má v sobě na úrovni srdce - jako důkaz svého původu - zakotvenou boží jiskru, obecně nazývanou trojplamen. Boží jiskra je pro každého zdrojem života, jímž je řízen, přestože u materialistického člověka o tento post vedení neúprosně bojuje mozek.
Trojplamen je složen ze třech světelných energií- paprsků. Z našich duchovních srdcí tedy vyzařuje bleděmodrý paprsek - boží vůle, která vše řídí,
růžový paprsek- univerzální láska, všepronikající stavební hmota celého vesmíru a
zlatý paprsek - moudrost, boží inteligence.
Základní nejnižší velikost trojplamene je zhruba jen 5 cm. Každý člověk má povinnost dát možnost a volnost růstu svému trojplameni, čímž zaručuje správné řízení svého života. Pokud je však vliv trojplamene potlačován , dostává se do vedení a řízení života ego člověka, čímž nekonečně porušuje harmonický vývoj sebe i všeho živého.
Pro podpůrný růst našeho trojplamene velmi pomáhá meditace, při níž můžeme svůj trojplamen napojit na obrovský trojplamen Země, jenž prýští z překrásného chrámu města Šambaly.
V éterické úrovni Tibetu nad pouští Gobi se nachází rozlehlé království Aghartha, v němž bylo tehdy za velmi strastných vybudováno hlavní město Šambala. Již samotný příběh důvodu a vzniku města Šambaly rozjitří lidská srdce.
Bylo vybudováno pro záchranu života na Zemi.
 
Meditace Šambala
 
V pohodlné pozici uvolníme tělo a mysl soustředíme do své srdeční čakry, za kterou bliká náš trojplamen. Přestavíme si, jak srdeční čakra plynule rotuje a svojí představivostí se snažíme rozzářit ji na maximum. Pak nahlédneme do srdeční čakry, kde uvidíme plápolat náš trojplamen. Je jako malá, trojbarevná kytička s modrými, růžovými a zlatými lístky. Někdo může svůj trojplamen vnímat jako barevné kruhy.. Nyní se budeme více nadechovat a při každém dlouhém výdechu řekneme nahlas nebo v duchu dlouze a protahovaně - ŠÁÁMBÁÁLÁÁ. po několikerém výdechu, provázeném slovem ŠÁÁMBÁÁLÁÁ uvidíme, jak se náš barevný plamínek zvětšuje.
po chvíli nastane napojení našeho trojplamene na trojplamen v Šambale. Děje se tak podle kosmického zákona - silnější pomáhá slabšímu. Napojení ucítíme náhlým zvětšením vnitřního pocitu lásky.
Velký trojplamen Země nyní pomáhá našemu malému trojplameni v jeho růstu. Jsme ponořeni ve velkém trojplameni Země, neustále vydechujeme slovo ŠÁÁMBÁÁLÁÁ a náš plamínek se šťastně mihotá a roste. Modrá - vůle, růžová - láska, zlatá - moudrost, začínají vyzařovat ven ze srdeční čakry. Jsme ponořeni v blaženém stavu, náš trojplamen se neustále zvětšuje a prozařuje naše okolí.
Po několika minutách ukončíme meditaci poděkováním.
Po ukončení meditace je náš trojplamen mnohem větší, ale nebude-li člověk jednat úměrně k jeho velikosti, začne se zmenšovat, někdy opět na jeho původní velikost před meditací.
Při udržení velkého trojplamene nastává u člověka charakterové vybrušování, následně i celá jeho vnitřní proměna.
Tím je duchovní boj člověka vyhrán.