Teorie sedmi žláz

26.05.2016 17:30

Teorie sedmi žláz...

Staří taoisté pochopili, že lidské tělo by nemohlo existovat,kdyby jeho tkáně a orgány neživil neustálý proud energie. Zjistili, že člověk se těší dobrému zdraví, když proud energie kolující jeho organismem je pravidelný a vyrovnaný, a že naproti tomu je bezbranný vůči nemoci, jakmile se jeho energie vyčerpá nebo oslabí.

Značná část energie, jíž máme zapotřebí k životu, pochází z potravin, jež konzumujeme, a ze vzduchu, který dýcháme. Avšak stejně jako luxusní automobil i náš organismus musí být perfektně seřízen, má-li dobře fungovat a má-li z dodávané energie vytěžit maximum. Postupem doby vědci začali chápat, že sedm žláz v našem organismu představuje sedm center energie a že jejich úlohou je regulovat proudění energie všemi systémy lidského těla. Vyjmenujme těchto sedm žláz v pořadí, v jakém jsou seřazeny v našem těle odzdola nahoru:

1. Pohlavní žlázy - u muže prostata a varlata; u ženy vaječníky, děloha, vagina a prsa. Tyto žlázy vylučují hormony, soustřeďuje se v nich pohlavní energie, z nich vychází pohlavní "odezva" a v neposlední řadě jsou to orgány plození. Pohlavním orgánům se ve starých čínských textech často říká "pec", protože produkují "oheň", čili energii, která aktivuje ostatních šest žláz.

2. Nadledvinky - přisedají shora na ledviny. Podílejí se na funkci ledvin, kostí, kostní dřeně a míchy. (Kortizon ničí nadledvinky, vyvolává chudokrevnost a oslabuje kosti.)

3. Slinivka břišní hraje důležitou úlohu v řízení trávicího systému, což mimo jiné zahrnuje také regulaci tělesné teploty a úrovně glukózy v krvi. Jestliže je slinivka ochablá a začne unikat inzulín, zneutralizuje krevní cukr a vyvolá dysfunkci zvanou hypoglykemie (nedostatek krevního cukru). Člověk trpící hypoglykemií má nepřirozenou chuť jíst, a především má chuť na sladké. Když svou chuť uspokojí, nové živiny, jež se dostanou do krve, dráždí slinivku břišní, což má za následek další pokles úrovně cukru v krvi. Vzniká nebezpečí, že tato první etapa přejde do druhé, do cukrovky (čili hyperglykémie). V takovém případě již dojde k poškození slinivky břišní. Je obecně známo, že cukrovka si vyžaduje píchání inzulínu: injekce inzulínu neutralizují glukózu v krvi, ale nijak neaktivují trávicí systém.

Hyperglykemie kromě toho zahušťuje krev, krev se stává těžší, a to poškozuje cirkulaci. Srdce musí proto pracovat s větší námahou, takže diabetici mívají rovněž srdeční potíže či choroby. A v neposlední řadě vyvolává špatná funkce slinivky poruchy v práci nadledvinek, protože, jak víme, jednotlivé žlázy jsou mezi sebou propojeny. A narušení práce nadledvinek se opět odrazí v práci pohlavních žláz a ledvin.

4. Brzlík reguluje srdce a oběhový systém. Stav brzlíku si zjistíme, když prstem stlačíme určité místo uprostřed prsou ve výši prsních bradavek. Jestliže zjistíme, že dotyčné místo je měkké, znamená to, že brzlík nefunguje normálně, a že tudíž ani krevní oběh není v pořádku.

5. Štítná žláza reguluje metabolismus buněk v organismu a řídí růst.

6. Hypofýza (podvěsek mozkový) reguluje paměť, inteligenci, myšlení. Je umístěna ve spodině mozkové, kde zasahuje do zvláštního kostěného útvaru, zvaného turecké sedlo.

7. Šišinka mozková svými sekrecemi přímo ovlivňuje činnost všech ostatních žláz. Je umístěna uprostřed hlavy na úrovni "třetího oka" a představuje jakýsi psychický a duchovní střed těla. Tuto žlázu má mezi živočichy jen člověk. Jen člověk také věří v Boha a pociťuje přání a potřebu v něj věřit. S touto žlázou bývá spojována intuice a vědomí.

Zkuste si představit, že těchto sedm žláz představuje sedm nádob, spojených mezi sebou trubkami či hadičkami. Každá nádoba (tedy žláza) závisí na ostatních, co se týče zásobování tekutinou (energií). Takže jestliže je nádoba A (pohlavní žlázy) zásobena tekutinou, ta se zvolna rozptýlí v krevním oběhu a cévami je unášena k dalším žlázám. A naproti tomu, jestliže nádoba C (slinivka břišní) se příliš vyprázdnila (jakýmkoli nekontrolovaným únikem), každá další nádoba musí "přepustit" ostatní část svých rezerv, aby se v systému znovu nastolila rovnováha.

Systém cirkulace tekutin v soustavě žláz se v mnohém podobá systému energetického oběhu v našem organismu.

(V anatomii se vyjmenovaných sedm žláz označuje jako žlázy s vnitřní sekrecí, čili endokrinní žlázy. Endokrinologie je poměrně nové odvětví lékařské vědy a je v něm ještě co objevovat. Avšak staří mudrci už nám odkázali obrovské množství poznatků o struktuře, povaze a účelu endokrinního systému, stejně jako o systému imunizace, obrany organismu.) Stav oslabení nebo náchylnost k onemocnění vzniká tehdy, když je určitý systém, v našem případě určitá žláza, zbaven z jakéhokoli důvodu energie. V takovém případě nejenže musíme znovu vyrovnat hladiny v energetickém oběhu, abychom oslabení překonali, ale také musíme tok energie povzbudit, abychom maximální možnou měrou zvýšili úroveň energie v organismu.

Vyrovnávat a posilovat energetický tok prostřednictvím činnosti systému sedmi žláz a na základě provádění taoistických vnitřních cviků, v tom právě spočívá taoistický způsob posilování imunitního (obranného) systému.

Touto metodou můžeme napravit oslabení určitého orgánu či celého organismu, nebo se uzdravit, trpíme-li nějakou nemocí. Touto metodou můžeme také využít vyšších forem energie ke stimulaci svých duchovních center. A navíc se říká, že kdo má zdravé a výkonné pohlavní žlázy, nikdy nezestárne.

Doktor Alexis Carrel, laureát Nobelovy ceny, prohlašoval, že systém žláz je "životní kolo" a že pokud se toto kolo točí bez skřípání, nevznikne žádná porucha v buněčných procesech, jež jsou věčné. Na základě důkladných pokusů došel Dr. Carrel k závěru, že původně je každá buňka vlastně nesmrtelná. Podle něj je buňka nesmrtelná, dokud ji neotráví kontaminovaný vzduch, nedostatek kyslíku, kontaminované potraviny či příliš velké množství kyselin v organismu. Vzhledem k tomu, že kyseliny mohou zničit i nerezavějící ocel, můžeme si snadno představit, jak mohou ublížit našemu organismu.

Kyseliny se v organismu hromadí, když jíme příliš sladkostí. Sladkosti se v organismu mění na kyseliny. Kromě toho jsme sami schopni vyprodukovat enormní množství kyselin, přinejmenším dost velké množství na to, abychom zajistili správný průběh procesu trávení po dobu pěti hodin, což stačí i na to, abychom strávili třeba i tmavé maso, i když je připravené jen na rožni.) Lidé ve skutečnosti umírají proto, že o sebe neumějí dobře pečovat a že svůj organismus intoxikují.

Takže detoxikace je správný recept na dlouhověkost. A taoistické vnitřní cviky jsou prostředkem k udržení zdravého a výkonného systému žláz, jenž tuto detoxikaci podporuje.

Pohlavní žlázy jsou základním článkem celého komplexu žláz, v němž každý systém (každá žláza) podporuje každý další systém (každou další žlázu), a to ve vzestupném pořadí. Takže, není-li činnost prvních šesti žláz stoprocentní, pak ani sedmá žláza, zdroj našeho duševního života, nemůžeme pracovat dobře. Snadno si představíme, že kdyby nám někdo z těla vyoperoval jeden ze žlázových systémů, celý organismus by začal trpět nedostatečností a permanentní nevyrovnaností. Ostatně, právě z tohoto důvodu spočívá taoistický systém prevence v pečlivém vyšetření všech cest dřív, než se přistoupí k chirurgickému zákroku, a to zejména u pohlavních žláz (například dříve než se odstraní děloha nebo prostata), neboť pohlavní žlázy jsou základem celé konstrukce žlázového systému.

V západní medicíně je každá ze sedmi žláz považována za samostatnou a autonomní, a tedy za oddělitelnou od ostatních. V taoistické filozofii se však amputace jedné ze žláz považuje za zločin, neboť to celý organismus vyvede z rovnováhy a otevře "Pandořinu skřínku", z níž se vyrojí nepřehledné množství zdravotních potíží.

Taoisté se kromě toho domnívají, že amputovat tu část těla, jež je zanícená, není nic jiného než nerozumné odstranění nezbytného poplašného signálu jen proto, abychom ho neuslyšeli pokaždé, když nás chce nit na hrozící nebezpečí.

Tak například odstranění mandlí, které představují první obrannou linii organismu, je právě takovým umlčením poplašného signálu. Mandle zhnisají proto, že je to první výspa, kterou mikroby napadnou. Odstraníme-li je chirurgicky, nic nás nebude upozorňovat na neviditelné nebezpečí.) Ale i když nám byla chirurgicky odstraněna některá žláza, taoistické vnitřní cviky sehrají důležitou roli, neboť podpoří dodávání energie a hormonů do organismu, a tak zabrání tomu, aby oslabení organismu bylo větší, než je nezbytně nutné.

Taoistické vnitřní cviky, jež jsou pro takové případy doporučovány, spočívají především v sestavě: Jelení cvik, Dračí cvik a jeden zdvanácti cviků zvěrokruhu. Jelení cvik povzbuzuje koncentraci pohlavní energie ("ohně"), pohlavní žlázy pak dodají energii (teplo) ostatním žlázám a celému organismu. Dračí cvik zmirňuje nevyrovnanost ve funkci žláz. A kterýkoli cvik ze sestavy zvěrokruhu je možno použít k "dobíjení" žláz kosmickou elektrickou energií nebo elektromagnetismem.

 Z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ  Dr. Stephen T. Chang