TECHNIKY LÉČENÍ V 5 DIMENZI

26.11.2011 09:34

menu.jpg
 

Pyramidální struktura se používala v dobách dávných kultur, jako byla Lemuria či Atlantis, Mayové a Egypťané. Každý z nás má svoji pyramidu naplněnou vlastní zakódovanou posvátnou geometrií, která čeká na to, až si ji uvědomíme a začneme se s její pomocí léčit. Pyramida jako taková je velice silná struktura, a když si tento tvar představíme kolem sebe, vytvoříme obrovskou energetickou bránu, která pozvedne naše vibrace.
/obrazky/jitro.bloger.cz/menu.jpg
Tvar pyramidy v sobě i kolem sebe obsahuje obrovské energetické pole. Dovnitř přitéká energie její špičkou jako trychtýřem a vnitřek naplňuje dokonale vyváženou energií. Když do pyramidy vložíme posvátný geometrický symbol, vytvoříme v této struktuře nesmírně mocnou tvůrčí energii. Tato energie je pak přiváděna do fyzického těla v pyramidě, které je tak touto nádhernou a silnou energií uváděno do harmonie a léčeno.

 

Když používáme pyramidu k léčení a meditacím společně s posvátnou geometrií, musíme použít rovněž neonově modrou barvu. Ta energii soustředí. Vibrace neonově modré barvy vysílá DNA lidského těla zprávu, aby uvolnila staré zakódované systémy a nahradila starý genetický materiál kódy novými, stejně jako pokynem k regeneraci.
/obrazky/jitro.bloger.cz/5130633-l.jpg
Léčení v páté dimenzi není totéž, co léčení ve třetí dimenzi, kdy člověk spoléhá pouze na fyzický prvek a jež je založeno na strachu, že se nevyléčíte. Léčení v páté dimenzi se zakládá na jazyku lásky a na mocném jazyku posvátné geometrie, zvuku, barvy a vibrace, který promlouvá k struktuře vaší DNA a dává jí plné svolení k léčení a změně. Všechny nemoci na planetě Zemi jsou způsobeny NE-MOCÍ, neboli pocitem, že si nemůžete osvojit lekci, již vám konkrétní nemoc přináší.

To v Novém zlatém věku nebude zapotřebí. Nyní se nám začíná dostávat nádherná možnost, jak vyléčit sebe sama i planetu , plně se probudit, naplnit Láskou a dosáhnout rovnováhy s vědomím že jsme nekonečným a přirozeným vyjádřením Božské lásky.
/obrazky/jitro.bloger.cz/manoflight.jpg
Nemoc byla rovněž zakódována do naší DNA před inkarnací jako součást matrice a odvíjela se od genetiky našich lidských rodičů, kteří nám ji předávali, takže se stala součástí naší genetické struktury, jež propukala v určitém časovém okamžiku (zvoleném podle Božské dokonalosti).

Posvátná geometrie je věda v nejvyšším vyjádření. Je obsažena ve všech věcech. Neexistuje nic, v čem by nebyla, a neexistuje nic, co by nebylo Božské. Nakreslený symbol je stejně mocný, jako když si ho představujete v duchu při meditaci. Léčí právě energie za symbolem, takže pouze tím, že se díváte na symbol, který vás fascinuje, se začínáte sami léčit, protože si tím přivádíte do fyzického, mentálního a duchovního těla energii příslušného symbolu.

Dávné kultury byly mistry v používání této symbologie a využívání energie, která je v nich obsažena. Vložte symbol do pyramidy a znásobíte jeho energii 33. v pyramidě se čtvercovou základnou je 33 x 33 x 33 x 33 x 33 x 33 = NEKONEČNO (podle symbologie, nikoli matematiky).
/obrazky/jitro.bloger.cz/TetrahedronColor-FemaleBW.jpg
Energie je nekonečná, a proto je nekonečné i léčení. Pouze naše nevíra a strach nám brání tuto energii využívat. Spojení s kolektivním vědomím o nedostatku společně se systémem přesvědčení o tom, že si „léčení nezasloužím“, vám brání v dosažení opravdového dostatku ohledně zdraví.