SEDM PROROCTVÍ MAYŮ

12.06.2012 13:25

------ SEDM PROROCTVÍ MAYŮ ----------------

První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou bytost…
…že naše Slunce se točí kolem Alcyone, centrálního slunce Plejád, a že obě sluneční soustavy se točí jak v naší mysli, tak ve středu Galaxie už 200 miliónů le

t. Mayové svým prvním proroctvím chtějí otevřít mysl člověka, proto ve svém kalendáři zakódovali klíč ke konečné transformaci, jež by měla nastat v sobotu 22. prosince 2012.

Druhé proroctví říká, že odpovědi na vše jsou uvnitř člověka, jenž určuje budoucnost svým jednáním, a potvrzuje, že lidstvo se nachází v období základního přechodu na nový způsob vnímání vesmíru... Ukazuje nám dvě cesty: jedna je v porozumění a toleranci, druhá ve strachu a ničení. Z obou se dozvíme potřebné poznatky pro evoluci vědomí. Jsme to my, kdo se musí rozhodnout, kterou z nich si vybere: nebe a peklo se totiž projevují současně. Druhé proroctví nám říká, že lidstvo přechází do nové éry harmonie; chceme-li jí dosáhnout, musíme se postavit čelem ke svým největším obavám a přijmout obtížnost životních situací, abychom se z nich poučili.

Třetí proroctví říká, že bychom si měli být vědomi svého vlivu na planetu, abychom nadále nedělali chyby, které ji ničí, jak se stalo mnohokrát v průběhu dějin...
…že procesy industrializace bez ekologického cítění způsobily nesmyslným plýtváním celkový nárůst globálních teplot, a to se bude zvyšovat s rostoucí sluneční aktivitou, vyvolanou energií ze středu galaxie, která způsobí velké změny v počasí a proudění vzduchu.
Víry energie, které budou čistit povrch Země, jsou projevem nespokojenosti naší planety a elementárními energiemi, obsaženými v jejím nitru.

Čtvrté proroctví říká, že člověk musí skoncovat se svým bezohledným chováním, musí se synchronizovat s rytmy přírody a přizpůsobit změnám, které povedou k nastolení souladu v celém vesmíru...
…že změny klimatu způsobí tání pólů, jež umožní, aby se půda očistila a znovu zazelenala, což vyvolá velké změny ve fyzickém složení všech kontinentů. Všechna proroctví se snaží transformovat myšlení člověka, neboť cílem všech procesů, jež vesmír vytváří, je expanze lidstva do celé galaxie poté, co pochopí svou základní propojenost se vším existujícím.

Páté proroctví říká, že veškeré systémy založené na strachu (což je případ i celé naší civilizace), budou změněny současně s planetou a člověkem, aby udělaly místo pro nové bytí v harmonii. Nové časy univerzální harmonie nemohou být založeny na nespravedlivém rozdělení bohatství reprezentovaném penězi, virtuálním bohatstvím a finančními spekulacemi. Úsvit galaxie musí být založen na HLUBOKÉ ÚCTĚ k sobě a na poznání, že všechno, co existuje, je součástí nás samých, a tudíž represivní aparát je zbytečný. „Čas bez času“ byl rovněž předpovězen jinými kulturami a náboženstvími. Všechny došly k závěru, že ke konci posledního cyklu nastane transformace kolosálního rozměru s obdobím chaosu, jež povede k nové fázi vývoje vědomí a k bezprecedentním změnám v člověku.

Šesté proroctví říká, že v příštích letech se objeví kometa, jejíž dráha ohrozí samotnou existenci člověka. Mayové viděli v kometách průvodce změn, které uvedou do pohybu současnou rovnováhu tak, aby se určité struktury transformovaly, a tím umožnily evoluci kolektivního vědomí, aby všechno právoplatné, všechny okolnosti – i ty negativní – byly postaveny na své místo, neboť jsou ideální pro pochopení smyslu života a pro rozvoj našeho povědomí o stvoření.

Sedmé proroctví vypráví o období, kdy naše sluneční soustava opustí noční část cyklu a vstoupí do úsvitu galaxie…
…říká, že po 13 let od r. 1999 do r. 2012 světlo, vyzařované z centra z galaxie, synchronizuje všechny živé bytosti a umožní jim, aby dobrovolně svolily k vnitřní transformaci, jež vytvoří novou skutečnost…
…že všichni lidé mají možnost akceptovat nový smysl bytí tím, že změní a rozbijí svá omezení, budou komunikovat prostřednictvím mysli a dobrovolně najdou stav vnitřního klidu tím, že zvýší životní energie. To povede k tomu, že jejich zásadní energetické frekvence strachu z LÁSKY budou zachyceny a vyjádřeny skrze myšlení, čímž bude nový směr nastolen.