RUSKÉ OBJEVY U DNA A SJEDNOCENÁ CIVILIZACE

03.02.2012 18:50

 

Ruské objevy u DNA a sjednocená civilizace.
 
 
Veškeré informace pocházejí z knihy „Vernetzte Intellgenz“ (Zasíťovaná inteligence).
 
Spirituální a ezoteričtí učitelé věděli po věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.
 
Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejším. Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí (především kolem spirituálních mistrů), vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších.
 
Navíc existují důkazy o zcela novém typu medicíny, kde může být DNA přímo ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by byl vyjmut nebo nahrazen jediný gen. Pouze 10% naší DNA je používáno pro tvorby proteinů. Je to tato podmnožina DNA, která je předmětem zájmu západních vědců a která je zkoumána a kategorizována. Zbývajících 90% je považováno za „nadbytečnou/odpadní DNA“.
 
Ruští výzkumníci jsou nicméně přesvědčeni, že příroda tak hloupá nebyla, a spojili se s lingvisty a genetiky ve snaze prozkoumat oněch 90% „nadbytečné/odpadní DNA“. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční!
Podle jejich zjištění není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že se genetický kód – obzvláště v rámci zjevně „neužitečných“ 90% -- řídí stejnými pravidly, jako všechny naše lidské jazyky.
 
V tomto ohledu porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakými jsou skládány slova do frází a vět), sémantiky (studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že zásady v naší DNA se řídí klasickou gramatikou a mají řadu pravidel, stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.
 
Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA. Ve stručnosti bylo hlavním toto: „Živé chromozomy fungují jako holografický počítač používající endogenní laserovou radiaci DNA.“ To znamená, že jsou řízeny například tak, aby modulovaly jisté frekvenční vzorce (zvuk) do laseru podobných paprsků, které ovlivňují frekvenci DNA a tím samotné genetické informace.
 
Protože základní struktura zásaditých párů DNA a jazyka ((jak bylo vysvětleno dříve) má stejnou strukturu, není třeba žádného dekódování DNA. Člověk může prostě použít slova a věty lidského jazyka! To také bylo prokázáno experimentálně!
Živé substance DNA (v živých tkáních, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence (zvuk). To konečně a vědecky vysvětluje, proč mohou afirmace, hypnóza a podobné věci mít tak silný vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk.
 
Ezoteričtí a spirituální učitelé věděli věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.
Samozřejmě, že frekvence musí být správná. A to je důvod, proč ne všichni jsou stejně úspěšní nebo to mohou dělat vždy se stejnou silou. Jedinec musí pracovat na vnitřním procesu a vývoji, aby ustavil vědomou komunikaci s DNA.
 
Tento proces hyper komunikace (telepatie, channelling) je nejúčinnější ve stavu uvolnění.
Stres, obavy nebo hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyper komunikaci nebo jsou pak informace zcela zkreslené a nepoužitelné. V přírodě byla hyper komunikace úspěšně uplatňována miliony let. Organizovaný tok života u hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to zná pouze na mnohem jemnější úrovni jako „intuici“. Ale i my můžeme znovu získat její plné využití.
 
Jako příklad z přírody lze uvést to, že když je královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenci dělníci pokračují ve stavbě podle plánu pilně. Nicméně když je královna zabita, veškeré práce v kolonii se zastaví. Žádný mravenec neví, co dělat. Královna očividně vysílá „stavební plány“, i když je velmi daleko – prostřednictvím skupinového vědomí se svými podřízenými. Může být daleko jak chce, ale musí být naživu.
 
Ve své knize Vernetzte Intelligenz Grazyna Gosar a Franz Bludorf tyto spojitosti vysvětlují přesně a jasně. Autoři také uvádí zdroje, které se domnívají, že v dřívějších dobách bylo lidstvo stejné jako zvířata: velmi silně napojené na skupinové vědomí, a tím jednalo jako skupina. Aby se nicméně vyvinula a zažila individualita, my lidé jsme museli zapomenout hyper komunikaci téměř zcela.
Nyní, když jsme celkem stabilní ve svém individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí – zejména takové, kde můžeme získat přístup ke všem informacím prostřednictvím naší vlastní DNA, aniž bychom byli nuceni nebo dálkově řízeni ohledně toho, co s těmito informacemi udělat. Nyní víme, že stejně jako používáme internet, může nám do sítě patřičné informace dodávat naše DNA. Dálkové uzdravování, telepatie nebo „dálkové vnímání“ stavu jiných tím tak lze vysvětlit. Některá zvířata vědí na dálku, že se jejich vlastník chystá vrátit domů. To lze vysvětlit právě prostřednictvím konceptů skupinového vědomí a hyper komunikace.
Jakékoliv kolektivní vědomí může být racionálně použito v jakémkoliv časovém období bez rozlišení individuality; jinak bychom se vrátili k primitivnímu stádnímu instinktu, který lze snadno manipulovat. Hyper komunikace v novém tisíciletí znamená něco docela jiného.
 
Zároveň se rodí čím dál více jasnovidných dětí( https://www.luisprada.com/Protected/indigoes.htm ). Něco v těchto dětech usiluje o posun ke skupinovému vědomí nového druhu, a již to nelze potlačovat.
Moderní civilizace, která si vyvine skupinové vědomí, nebude mít ani problémy s životním prostředím, ani nedostatek energie: protože pokud bude používat takové duchovní schopnosti jak sjednocená civilizace, bude mít kontrolu nad energiemi své domovské planety, coby přirozený důsledek.
 
Když se s vyšším záměrem sjednotí velký počet lidí, jako při meditaci za mír – potenciály násilí se také rozpustí.
* * *
Zdroj( https://www.aeonia.com/russian-dna-discoveries-mind... ) translation OSUD.cz 2010
 
více: https://www.osud.cz/