ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI

05.10.2012 17:53

 

   12 užitečných rad pro rok 2012
 
1. - Kosmický Okamžik - všechno je přípravou pro kosmický okamžik, ke kterému dojde v  11.11hod, 21. prosince tohoto roku.  Stejně jako tomu bylo 11.11.11 otevřou se nebeské brány a energie Zdroje nám bude přístupná, pokud budeme připraveni. Pouze v tomto čase bude energie jiná a mnohem silnější, a pokud přijmeme vše, co se nabízí v letošním roce, bude mít naše duše obrovskou příležitost pro duchovní pokrok. Proto se aktivně připravujte v průběhu roku modlitbou, meditací a správným jednáním.
 
2. - Je opravdu důležité, abyste zůstali uzemnění, abyste zůstali pevní ve své síle ať se děje cokoliv.  Pro tuto cestu obzvláště - ujistěte se, že se správně stravujete. Ideální je omezit maso na minimum. Snažit se o bezmasou stravu s velkým podílem nevařené zeleniny a ovoce a pití ovocných šťáv. Pojídáním masa zaplavujete své tělo toxíny a špatnou energií, vyprodukovanou při porážce zvířete. Násilně brát život druhé bytosti je proti Univerzálním Vesmírným zákonům, a také zamezení poslání zvířete od Prvotního Stvořitele. Nekouřit, nepít alkohol, neužívat omamné látky. Vaše problémy to nevyřeší. Naopak stahuje Vás to na nižší vibrace... Vyhýbat se zakouřeným a hlučným prostorům, otravují Tvou mysl, duši a ducha. Při jídle si udělat čas, jíst v klidu, vypnout se úplně, začít oběd sklenicí vody, papriku míchat s rajčetem nebo s okurkou, né dohromady. a viz dělenou stravu na stránce hubnutí a o vhodném stravování, půstech, vegetariánství, veganství a breathariánství čili vyživování energií z prány čili žití z energie. 
 
3. - Některé přicházející energie budou velice vznešené a čisté a musíme je nechat projít  skrze náš čakrový systém, neboť  jsme prostředníky mezi nebem a zemí. Výrazně pomůže, pokud si představíte vašich 12 pětidimenzionálních čaker, volně se točících po směru hodinových ručiček. Nemusí to trvat dlouho. Můžete si to představovat, například když jste v posteli, když na něco čekáte nebo při chůzi. K tomu Vám může pomoci, když požádáte bytosti ze Světla, aby s Vámi pracovali, nebo o pomoc... jak?
 
4. - Každé novoluní přináší šanci pro nové začátky. Každý měsíc dělejte rituál, kterým odříznete to staré a přivoláte to, co chcete. Sledujte pak, jak se Váš život pohybuje vpřed mílovými kroky.
 
5. - Třicet tři kosmických portálů se pomalu začíná otevírat a vyzařovat na Zemi světlo z 12ti paprsků, ale také stříbrný paprsek, stejně tak jako bezpodmínečnou lásku pana Ježíše Krista. Každý den můžete pomoci tomuto procesu vyvoláním Zlatého Paprsku pana Ježíše Krista skrze Vás.  Je zde informace o 33 Kosmických portálech otevíraných jak v roce 2012, tak v letech pozdějších. Chcete-li požádejte o návštěvu těchto portálů ve spánku a nasajte energii...
 
6. - Pomoc druhým - Střední východ potřebuje pomoc, proto vyšlete Kristovo Světlo k portálu v Mezopotámii, aby se mohl rychle otevřít a mít přímý vliv na tuto oblast. Tím se zesílí i Vaše vnitřní světlo.
 
7. - Denně zapalte svíčku pro úspěch Olympijských her, aby čakra zemské hvězdy nacházející se v Londýně, dostala dostatek světla k otevření a nastavení pětirozměrné kundalíni energie naší planety.
 
8. - Sledujte své myšlenky, slova i činy a ujistěte se, že jsou pětirozměrné. Čtěte pětirozměrné knihy a udržte energii svého domova čistou pomocí krásné hudby, květin, vonných tyčinek a radosti.  (Klíče k Vesmíru jsou zcela 5D a vyzařují tuto energii do místnosti).
 
9. - Alespoň dvě nebo tři noci v týdnu navštivte ve spánku Archanděla, síň Nanebevzatých Mistrů nebo Kosmický portál. To rapidně urychlí Váš duchovní růst.
 
10. - Vizualizujte si svou auru ve zlaté barvě. Pak se vyrovná s Boží energií.
 
11. - Veďte si duchovní deník. Jen si zapisujte poznámky o svých myšlenkách nebo meditacích či zkušenostech a můžete být překvapeni, jak daleko jste došli, když si jej přečtete na konci roku.
 
12. - Otevřete své srdce Vesmíru a nabídněte se k službám lásky.  Při tom vdechujte lásku a podporu Vesmíru a vězte, že jak dáváte, tak budou všechny Vaše potřeby splněny.
 
Detailněji, v datech:
 
20.3.2012 ROVNODENNOST - Kosmické spuštění dosáhne poslední, 4.vlny importu a inicializace krystalických kódů
 
20.5. 2012 ZATMĚNÍ SLUNCE - lidská MAKRO - integrace, vyrovnání Božské Mužské Energie
 
4.6.2012 ZATMĚNÍ MĚSÍCE - lidská MIKRO - integrace, vyrovnání Božské Ženské Energie
 
6.6.2012 PŘECHOD VENUŠE - integrace Siriansko - Plejádské Unie, plný návrat Energie Zlatého Delfína - počáteční integrace Božské Ženskosti
a Božské Mužské Energie.
 
20.6.2012 LETNÍ SLUNOVRAT - extrémně silné doplnění kvadratury dané zatměním Slunce z 20.5. a zatměním Měsíce ze 4.6. a přechodu
Venuše ze 6.6. Bude to velmi intenzivní energie, která umožní integraci nedávného přílivu energie kódů a uvolnění překážek.
 
22.9. 2012 PODZIMNÍ ROVNODENNOST - počátek vytváření sítí všech jeho 12ti hlavních slunečních štítů v krystalické podobě
 
13.11.2012 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE - aktivace všech 144 satelitních slunečních disků 12 hlavních pohonů. Poslední integrace sítě rovnováhy
Božské Mužské Energie.
 
20.11.2012 ZATMĚNÍ MĚSÍCE - POLOSTÍN - počátek a integrace Božské Ženskosti
 
12.12.2012 PORTÁL TROJITÉHO DATA - vrchol závěrečné a kompletní krystalické sítě. Aktivace posledních Atlantských Krystalických Chrámů
s novými kódy a propojení se strukturami Pyramid na Zemi a Slunečních Disků. Kombinace energetické bilance Mužů a Žen v Boží Jednotě. ,
konečné kódování krystalického víru
 
21.12.2012 RESTART - pro planetu Zemi. Připojení k síti a znovu zasíťování krystalického kvantového pole. Rozšíření pro lepší přístup do
12.dimenze. PRST BOŽÍ (YOD v astrologii) - skládající se z energie Saturnu, Jupitera a Pluta.
Ode dne 12- 12 -12 budou všechny systémy plně zakódovány. Aktivace Krystalu Ohně na Bimini. Korelace Krystalického Víru a Slunečního
Krystalického Disku v Arkansasu. Po 18 h nastoupí krátký restart, 4 - 6 dní zatmění Slunce, a všechno bude oživeno v jeho plné funkčnosti -
všechny krystalické systémy pole dne 21.12.2012.
 
21.12.2012 DEFINITIVNÍ RESTART - pro člověka a vše živé na planetě Zemi.
 
Důležité sdělení jste si přečetli právě nyní, co bude dál záleží na Vás samotných. Všechno, co vím, je, že všechny časové linie se dnem
21.12.2012 zredukují do jedné, i když ne každý bude mít přístup ke stejné skutečnosti vzhledem k rozdílu ve vibracích. Není dán absolutně
přesný plán s lidmi a planetou Zemí, vše záleží na jedné jediné myšlence a tou je světlo v srdci každého z nás lidí na Zemi. Důležité je datum
21.3.2013 ....
Tomasz Ćwiek, Monika Czyrek, Leepreacher
Zdroj: ze Světla
Nemohl jsem tomu uvěřit, ale všechny indicie tomu nasvěčují. Rok 2012 je tady. Čekali jsme na tento zvláštní rok tak dlouho (vlastně 260.000 let) a většina z nás je již poučena a připravena sloužit jakýmkoliv způsobem je třeba. Budoucnost není daná, vytváříme si ji sami na základě naší minulosti, přítomnosti a duchovnosti ...
        Nejpravdopodobnější transformace energií od 20.3-21.12.2012 na planetě Zemi
 
20.3.2012 začal velmi důležitý Transformační proces. Vešli jsme do 9 ti měsíčního období Transformace našeho těla (můžeme to porovnat s
těhotenstvím). Naše těla projdou v tomto čase přeměnou ze základu uhlíku na krystalický základ ((křemík). Můžeme vnímat, že některé pokrmy
už nám neslouží (nemluvím o mase, to nám nesloužilo nikdy), naše těla budou potřebovat stále více lehčí jídlo. Pokud toto neuposlechneme,
mohou se objevit dramatické příznaky ( zvracení,průjem,bolesti..). právě v této době se musíme připravit na skutečné potřeby těla, ne našeho ega,
protože to se často mýlí. Bude to rychlý proces zvýšení vibrací nejen našeho Těla, ale i Vědomí, které i když má rychlejší vibrace než tělo -
nevibruje ještě v duchu 5D. SAMOZŘEJMĚ TRANSFORMACE TĚLA I VĚDOMÍ ZAČALA JIŽ DÁVNO (1987) ALE TEĎ OD 20.3.2012 SE CELÝ
PROCES EXTRÉMNĚ ZRYCHLÍ. 9 ti měsíční cyklus končí 21.12.2012 - tímto odedávna magickým a předpovídaným datem (DEN PORODU).
 
20.3.2012 (DEN POČETÍ) - je také velký den, protože to je především ROVNODENNOST - první den jara ( vstoupíme do Galaktického jara - je to
jako symbol). 20.3.2012 to je numerologická jednička - čili počátek něčeho nového. Vibrace dne 20 se spojuje s ženskou energií a to je také číslo
Duchovního Probuzení. Březen, jak víme, je měsíc spojený s neutralitou a přidělen Matce Zemi (to ONA bude v tomto čase těhotná). Je důležité,
abychom v tomto 9ti měsíčním cyklu nevěnovali příliš mnoho pozornosti okolnímu světu, ale zaměřili se hlavně na svůj vnitřní svět (meditovat,
vcházet do Sebe) a na všechno, co pozvedá naše vibrace a následně vede k Vzestupu. Celý tento 9ti měsíční proces od 20.3. - 21.12.2012
bude nejvýraznějším a nejvýznamnějším obdobím v procesu Transformace Těla a Vědomí. Samozřejmě jen ti, kteří VĚDOMĚ vstoupí do
tohoto procesu, ovlivní ho ve všech aspektech, zatímco lidé NE-VĚDOMÍ ho ovlivní ve velmi malé míře. Proto je velmi důležité vejít do tohoto
procesu s PLNÝM VĚDOMÍM. V celém tom cyklu budou data, která nám pomohou k porozumění a pochopení toho, co se bude dít.
Detailněji, v datech:
 
20.3.2012 ROVNODENNOST - Kosmické spuštění dosáhne poslední, 4.vlny importu a inicializace krystalických kódů
 
20.5. 2012 ZATMĚNÍ SLUNCE - lidská MAKRO - integrace, vyrovnání Božské Mužské Energie
 
4.6.2012 ZATMĚNÍ MĚSÍCE - lidská MIKRO - integrace, vyrovnání Božské Ženské Energie
 
6.6.2012 PŘECHOD VENUŠE - integrace Siriansko - Plejádské Unie, plný návrat Energie Zlatého Delfína - počáteční integrace Božské Ženskosti
a Božské Mužské Energie.
 
20.6.2012 LETNÍ SLUNOVRAT - extrémně silné doplnění kvadratury dané zatměním Slunce z 20.5. a zatměním Měsíce ze 4.6. a přechodu
Venuše ze 6.6. Bude to velmi intenzivní energie, která umožní integraci nedávného přílivu energie kódů a uvolnění překážek.
 
22.9. 2012 PODZIMNÍ ROVNODENNOST - počátek vytváření sítí všech jeho 12ti hlavních slunečních štítů v krystalické podobě
 
13.11.2012 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE - aktivace všech 144 satelitních slunečních disků 12 hlavních pohonů. Poslední integrace sítě rovnováhy
Božské Mužské Energie.
 
20.11.2012 ZATMĚNÍ MĚSÍCE - POLOSTÍN - počátek a integrace Božské Ženskosti
 
12.12.2012 PORTÁL TROJITÉHO DATA - vrchol závěrečné a kompletní krystalické sítě. Aktivace posledních Atlantských Krystalických Chrámů
s novými kódy a propojení se strukturami Pyramid na Zemi a Slunečních Disků. Kombinace energetické bilance Mužů a Žen v Boží Jednotě. ,
konečné kódování krystalického víru
 
21.12.2012 RESTART - pro planetu Zemi. Připojení k síti a znovu zasíťování krystalického kvantového pole. Rozšíření pro lepší přístup do
12.dimenze. PRST BOŽÍ (YOD v astrologii) - skládající se z energie Saturnu, Jupitera a Pluta.
Ode dne 12- 12 -12 budou všechny systémy plně zakódovány. Aktivace Krystalu Ohně na Bimini. Korelace Krystalického Víru a Slunečního
Krystalického Disku v Arkansasu. Po 18 h nastoupí krátký restart, 4 - 6 dní zatmění Slunce, a všechno bude oživeno v jeho plné funkčnosti -
všechny krystalické systémy pole dne 21.12.2012.
 
21.12.2012 DEFINITIVNÍ RESTART - pro člověka a vše živé na planetě Zemi.
 
Důležité sdělení jste si přečetli právě nyní, co bude dál záleží na Vás samotných. Všechno, co vím, je, že všechny časové linie se dnem
21.12.2012 zredukují do jedné, i když ne každý bude mít přístup ke stejné skutečnosti vzhledem k rozdílu ve vibracích. Není dán absolutně
přesný plán s lidmi a planetou Zemí, vše záleží na jedné jediné myšlence a tou je světlo v srdci každého z nás lidí na Zemi. Důležité je datum
21.3.2013 ....
 ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI
               Jak víte, Mayové zmizeli. Nikdo neví, co se s nimi stalo. Zmizelo také několik indiánských kmenů. Mayové byli vysoce vyspělá
civilizace.  A byli schopni přemístit celou svou civilizaci do jiné dimenze. Měli schopnost vidět do budoucnosti, věděli, že další velká
událost nastane, až se celá planeta přesune do jiné dimenze. Proto jejich kalendář končí v roce 2012, neboť věděli, že to bude největší
událost, která se kdy v historii stala. A ukončili tento kalendář v tomto roce. Proč, když už přešli do jiné dimenze a byli tam šťastní, proč se
vrátili do lidského těla?  Jsou zde, aby pomohli zbytku nás dosáhnout přechodu. Ukázat nám cestu. Ti druzí, co sem přicházejí (všichni
vysocí duchovní Mistři, Avataři ), to jsou vysoké vyspělé bytosti, které se nemusejí inkarnovat. Nechápou brutalitu, která zde na Zemi
existuje. Tyto bytosti mají zvládnuté veškeré emoce. Oni nám nejvíce pomáhají. A my všichni jsme právě teď v polovině tohoto procesu.
Rok 2012 to posiluje. Není to konec, je to vyvrcholení. Jak se budeme blížit k tomuto bodu, budou se dít změny a už se také dějí a to na
celém světě. Lidé se konečně probouzejí, měli bychom se snažit, abychom zredukovali naši karmu, všechno každému odpouštět a vše
nechat volně probíhat, nad ničím negativním se nepozastavovat, ctít svobodnou vůli druhých bytostí, nikomu nic neurčovat a s nikým
nemanipulovat a dodržovat Univerzální Vesmírné zákony.
              Všechno v našem životě je pro nás lekce, musíme maturovat a ne stát v mrtvém bodě.  Vše je pro nás školou, že ti lidé, co jsou
kolem nás jsou zde záměrně, abychom se naučili odpouštět a taky se u toho naučit odpustit si sami sobě.  S některými lidmi se musíme
rozloučit a nechat je být, protože se oni sami nechtějí změnit, nechtějí odpouštět. Máme si říct: Rozvazuji s tebou můj kontrakt a představit
si, že roztrháváme tu smlouvu, kterou jsme s nimi v minulosti uzavřeli - my jim, jemu odpustili, nemáme vůči němu žádné závazky, jsme
volní a tak nebudeme mít za to žádnou karmu. Musíme jich nechat jit jejich cestičkou, jelikož se nechtějí změnit k lepšímu.  Za každou cenu
se zbavit strachu, neposlouchat vládu, jak nás zastrašuje, prostě neposlouchat nikoho, který nás chce zastrašovat. Máme v sobě vlastní sílu,
vlastní zdravý úsudek a nemáme se nikým dát zmást. Ale v tomto bodě nastává separace mezi starým světem a novým světem. Ne všichni
mohou projít do jiné dimenze, protože nejsou schopni změnit své vibrace tak rychle. Jsou stále v negativitě. Budou ponecháni v tom, co
vytvořili a zůstanou tady. Musejí odpracovat svou karmu, až pak se mohou přesunout do nového světa. Začalo to v roce 2003 a my se právě
teď nacházíme v polovině tohoto procesu. Starý svět je svět, ve kterém bude všechno násilí. To máte sopečné erupce, zemětřesení,
přírodní katastrofy se budou dít pouze ve starém světě. Ti, kteří se zajímají, ti, kteří rozumí tomu, co se děje, ti, kteří se zajímají o
metafyzické záležitosti, kteří přemýšlejí na této úrovni, rozhodně přejdou do nového světa. Nepřejde každý. Ti, kteří jsou stále v
negativitě, kteří jsou svázaní karmou, kteří dělají všechny tyto strašlivé věci, jsou chamtiví, lidé, kteří se sem, na Zem pořád vracejí a
nedělají žádné pokroky - vždycky svůj život promarní a nepostoupí duchovně, stále se dopouští stejných chyb a nic se nechtějí naučit a tak
zůstanou v tomto starším (světě). Zůstanou v tom, co vytvořili. Ty, kteří se měnit nechtějí, musíme nechat jit, nedá se jim pomoct, jelikož
nechtějí přijmout vyšší duchovní učení, nemají zájem.  Můžeme se napojit na vyšší uvědomění a jestli chceme, můžeme udělat velikánský
skok - pokrok - musíme se však dostat na tento vyšší stupeň uvědomění. Naše obyčejné, primitivní, materiální vědomí nám nepomůže - je
slabé, koncentruje se jen kolem materiálního těla. Slyšíme o zázračných, náhlých uzdraveních,   u některých jedinců, kteří dokážou využít,
použít jejich vyšší uvědomění, dokážou použít svoji silnou vůli. Některým lidem pomoct nelze, protože se ani vyléčit nechtějí. Chtěli by,
aby to někdo udělal za ně. Jsou líni a pohodlní - nemají dostatečnou vůli. Nová Země -  už nyní se vibrace a frekvence mění a směřuje do
totálně jiné dimenze.
                                  To, co se stane je separace těchto dvou „světů“. To je velmi těžké pochopit. Neznáme všechny odpovědi, protože se to v
historii Vesmíru ještě nikdy nestalo, aby byla celá planeta přesunuta do jiné dimenze. Je to ta největší Show na Zemi. Všichni
mimozemšťané ve Vesmíru to sledují, jestli to zvládneme. Je to velká věc, která se chystá. A nový svět bude skvělý, bude nádherný. A
tento svět, kam většina z nás směřuje, protože rozumíme tomu, o co jde. To je to, co se nyní děje - probuzení. Osvěta toho, co se děje.
Protože to můžete cítit ve svém těle. Lidé mají tyto příznaky, chodí za doktory a ti na nich neshledávají nic špatného. Abychom se mohli
přesunout s planetou, naše těla musí také změnit frekvence a vibraci, aby se přizpůsobila planetě. Kdyby tělo mělo změnit frekvenci
najednou, tak by ho to zničilo. Musí to být učiněno postupně ve stádiích. To začalo v roce 2003 a můžete cítit intenzivní příznaky třeba
několik měsíců, pak znovu až postupně zvýšíte vibraci. Některé příznaky, které lidé zažívají je bušení srdce, vysoký krevní tlak, závratě,
bolesti kloubů, svalů, deprese. Z toho důvodu, že  tělo převibrovává, mění se naše DNA, abychom mohli projít spolu s naší Zemi do vyšší
dimenze, a lidé nerozumí tomu, co se děje. Rada je pít hodně vody a změnit stravu na lehčí - ovoce, zeleninu a dělat syrové džusy s ovoce a
zeleniny. Tělo se musí změnit na subtilnější. Když přejdeme se Zemí do vyšší dimenze, pak se naše tělo bude postupně přeměňovat na
světelné tělo. Nebudou nemoci. Hodně lidí se ptá, zda v prosinci 2012 bude koncem světa. Ne, není. Je to konec civilizace, jak ji známe.
Žijeme teď ve velice vzrušující době, stále více se u nás probouzí vyšší uvědomění, zbavme se strachu, odhoďme karmu, nezapomínejme za
jakým účelem jsme sem přišli, přidejme svou ruku k dílu. Přesouváme se na novou Zemi. Ta starší se stává příliš znečištěná, příliš
zkorumpovaná s příliš nestabilním prostředím a je tvořen nový svět. To, co se nyní děje a začalo to už v roce 2003 je, že se vibrace a
frekvence té starší (Země) mění a přecházíme do jiné dimenze ….
Dolores Cannon, Leepreacher
Zdroj: ze Světla,  Přátelé z Nebe
O planetě Zemi... číst více >>>
O planetě Zemi, Otázky a odpovědi ... číst dál >>>
                                                                           Dávná proroctví pro rok 2012
Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letého astronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety
podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám duší
dovoleno se vtělit, aby tuto monumentální událost mohly prožít. A všechny vesmíry bez výjimky náš pokrok sledují se zvědavostí a úžasem.
Dne 21. prosince 2012 končí 260 000 letý cyklus
Toto datum představuje konec atlantské éry. Experiment Atlantidy začal před 260 000 lety. Trvalo 10 000 let ho naplánovat a připravit a éra
Atlantidy trvala 240 000 let. I když se kontinent zhroutil před 10 000 lety, jsme stále pod jeho vlivem, a to až do konce roku 2012.
Cílem Atlantidy bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodné vůle a udržet si přitom spojení se
Zdrojem. V tomto období byly i jiné kontinenty osídleny lidskými bytostmi, ale ty nebyly součástí tohoto konkrétního projektu. Závěrečné a
páté desetitisícileté období bylo řízeným experimentem, během něhož vznikl Zlatý věk Atlantidy, jenž trval 1 500 let. Toto období je
předmětem mé knihy Objevování Atlantidy (Discover Atlantis). Posvátným úkolem je přnést po roce 2032 zpět energii Zlatého věku Atlantidy,
a to ještě na vyšší úrovni a tentokrát pro celý svět.
26 000leté období končící dne 21. prosince 2012
Den 21. prosince 2012 také vyznačuje konec 26 000 letého cyklu astronomického období a začátek nového. Toho dne nastane vzácné
sjednocení Země a Slunce. Když se toto spojení odehrávalo v minulosti, následovaly po něm kvůli nízké úrovni vědomí lidstva kalamity a
katastrofy. Tentokrát však méme šanci vytvořit jiný a báječný nový věk - ale všichni musíme udělat svůj díl práce, neboť výsledek ještě není
jistý.
Lady Gáia, obrovská bytost starající se o Zemi, se rozhodla, že Země i vše na ní se musí povznést. To znamená, že všichny a všechno musí
nastolit vyšší frekvenci (tj. frekvenci bytí; pozn. redakce). Budeme-li připraveni, bude rok 2012 začátkem nádherného způsobu života pro nás
všechny.
Dvacetiletý přechod ke Zlatému věku
Den 21. prosince 2012 značí začátek dvacetiletého období přechodu, končícího v roce 2032. Potom začne skutečný nový Zlatý věk.
O zimním slunovratu roku 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyšší spiritualitu, Pluto
transformaci a Uran změnu. Jakmile se tyto energie vzájemně propojí, bude to mít velký dopad na planetární vědomí. To v sobě obsahuje
potenciál pro obrovský frekvenční posun - jak individuální, tak i kolektivní - ovšem za předpokladu, že budeme s energiemi nakládat moudře.
Plánovaná změna je tak nesmírná, že moudří v dávnověku nedokázali předpovědět, co se po tomto datu stane.
Předpovědi z dávných dob
MAYOVÉ nazývali 21. prosinec 2012 "Dnem stvoření" a prorokovali, že energie, která sem toho dne pronikne, bude aktivovat sílu kondalíní
(duchovní životní síla) jednotlivců i planety. Proroctví říkají, že tím dojde ke stimulaci genetické paměti našich minulých životů a toho, kým
skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu.
Také předvídali, že síla planetární kundalíní pomůže aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve
vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy - mayské, egyptské i další - jsou kosmickými počítači. Jsou také
generátory univerzální energie.
INKOVÉ tvrdili, že před rokem 2013 bude asteroid aktivovat očistu Země.
AZTÉKOVÉ říkají, že současné Slunce neboli "období" světa je páté a vyznačuje konec 26 000letého období.
Mnoho mudrců z národů PŮVODNÍCH AMERIČANŮ se ztotožňuje s tím, že v roce 2012 začne pátý svět.
HOPIOVÉ prohlašují, že rok 2012 je koncem období, kdy po pětadvaceti letech očisty nastane to, co sami vyjadřují výrazem "emergence"
(znovunabytí vědomí; pozn. překl.)
ČEROKÍOVÉ mají svůj vlastní kalendář, který končí rokem 2012. Předpokládají, že předchozí světy skončí kataklyzmaty, a že je možné, že tento
tak také skončí.
SENEKOVÉ praví, že před rokem 2012 nastane pěatadvacetileté období očisty.
MAOROVÉ mají tradici která praví, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny.
AFRIČTÍ ŠAMANI také hovoří o roce 2012. Například Zuluové mají legendu, že v roce 2012 nastane pohroma.
EGYPTSKÉ MÝTY naznačují, že konec roku 2012 zvěstuje planetární posun ve vědomí.
VELKÝ KALENDÁŘ PODLE PLEJÁD, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí rovněž dnem 21. prosince 2012. V současné době
jsou vyšší energie dopadající na Zemi z jiných galaxií ukotvovány Plejádami. V současnosti mnoho hvězdných dětí zůstává na nějaký čas na
Plejádách, zastávce před vtělením, aby se připravily na pomalejší frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupí všichni tito hvězdní lidé přímo do
fyzických inkarnací bez přestupu, a budou proto nositeli vyšší vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyšší frekvencí, která je přijme.
TIBETSKÝ A ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ ukazují, že rok 2012 je koncem dlouhého cyklu.
Védy učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012. Mnoho HINDUISTŮ věří, že Kalki, pokládaný za avatára a poslední inkarnaci boha
Višnu, bude plně realizován do roku 2012. Pokud dokáže dovést k osvícení 60 000 lidí před zimním slunovratem, může iniciovat vlnu osvícení.
Pokud ne, promeškali jsme my na Zemi tuto vzácnou příležitost.
BRAHMŮV VÝDECH prý trvá 26 000 let. Na konci jeho výdechu nastává kosmický okamžik, během něhož se otevírají nebeské portály. V tomto
tichém okamžiku se mohou dít zázraky, včetně transformačního skoku lidstva.
Pětadvacetileté období očisty
Téměř všichni moudří stařešinové ve svých proroctvích připomínají skutečnost, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty.
Quetzalcoatl ve svém proroctví uvádí 13 nebes a 9 pekel. Prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru.
Planetární uspořádání nazývané "harmonická konvergence" (sběh) se odehrálo 17. srpna 1987, tedy 25 let před rokem 2012. Tisíce lidí
pracujících pro světlo se toho dne shromáždily na kopcích nebo posvátných místech a modlily se či meditovaly za lásku a mír na Zemi.
Pro mě byla Harmonická konvergence v roce 1987 magickou dobou. Východ slunce byl nejúžasnější, jaký jsem kdy viděla, a to nejen kvůli jeho
zářivě oranžové kráse, ale spíše kvůli jeho majestátnosti a energii. Byli jsme tři, co jsme se sešli ke společné meditaci na vrcholu jednoho
kopce, a bylo nám jasné, že se na planetě něco změnilo.
Výsledkem všech modliteb a oslav toho dne bylo, že St. Germain zašel za Zdrojem, aby se přimluvil za lidstvo. Zpřístupnil, aby mohl fialový
plamen transformace používat každý, nejen těch několik, kdo ho do té doby směli používat. Tím začala očista planety.
Tisíce lidí použily energii fialového plamene, a nejenom že se transmutovala jejich vnitřní temnota, ale posílaly tuto energii také druhým a
planetě.
V téže době začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, což lidem umožňovalo, aby sami sobě více porozuměli a mohli se začít
měnit. Tyto publikace dodávaly rovněž lidem sílu, aby rozpustili a vyléčili své staré vazby.
O několik let později začala široká veřejnost hojně číst knihy o andělech, které mnohé z nich otevřely vyššímu duchovnímu vědomí a pomoci.
Andělé mě požádali, abych lidem ve svých knihách řekla, že planetě ani nikomu z nás pomoci nemohou, pokud je o to sami nepožádáme,
neboť se nemohou vměšovat do naší svobodné vůle. Ale když anděly o pomoc požádáte, budou vám pomáhat tak dlouho, dokud to bude pro
vaše dobro. A když je požádáte o pomoc pro někoho jiného, vaše energie vytvoří s onou osobou spojení, díky němuž mohou pracovat. Potom
již záleží na dotyčné osobě, zda to přijme.
Požádáte-li anděly o očistu konkrétního místa, zalijí ho svým světlem. Čím častěji to děláte, tím více andělů vás obklopí a bude vyčkávat, aby s
vámi mohli pracovat.
Jakmile začalo toto pětadvacetileté období očisty, vyvolávalo stále více duchovních lidí pomoc archandělů k očistě světa. Jejich andělé se v
odpověď na tyto modlitby rozprchli do všech koutů planety. Mnozí vyvolávali archanděla Zadkiela, aby transmutoval uvízlou energii, a on
spolu se svými anděly využil tuto příležitost ke změně starého řádu. Skupiny stejně orientovaných jedinců se začaly scházet a posílat světlo.
Naše pozornost je přitahována mnoha způsoby k zemi, která potřebuje očistu. Zde je příklad toho, co se odehrálo v mé zahradě.
Celou oblast, ve které žiji, napadli chrousti. Zorala jsem velký záhon a zasadila tam zeleninu, což mě uvedlo do nádherného spojení se zemí a
elementály, a kromě toho jsem také pociťovala hluboké uspokojení. Nechala jsem tam růst trávu, aby to chrousty tolik nepřitahovalo, a
procházela se po ní co nejčastěji bosa. Uvědomila jsem si, že chrousti upozorňovali na skutečnost, že tento kus země potřebuje být očištěn, a
tak jsem zavolala archanděla Gabriela na pomoc. Když jsem pak zahradu fotografovala, vždy tam byly vidět prstence jeho andělů, jak lijí
očistné světlo na zem.
Vidíme již začátek klimatických změn, jak nás lady Gáia varuje a nabádá nás k probuzení. Každá přírodní katastrofa nám připomíná, abychom
očistili jak sebe samotné, tak i zemi, po níž kráčíme.
 
Rok 2012
Co se stane v roce 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se
zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi
návratu Zlaté Atlantidy. Mnohá proroctví jsou značně odvážná, ale je třeba se nad to povznést a soustředit se na nastávající úžasné možnosti.
Rok 2012 pro mě znamená urychlení. Je to okamžik, jako když vám dítě kope v lůně a vy poznáváte, že transformace skutečně probíhá. Před
tím, než se objeví nový život, však máte ještě čas na přípravu.
Co se bude dít, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků
přijmou. Vzhledem ke stavu vědomí v roce 2009 bude pravděpodobným výsledkem to, o čem píšu níže.
Ti ve třetí dimenzi
Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež ještě nejsou připraveny,
si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že tu
mohli být.
V současné době je však značné množství lidstva podstatně ovlivněno atmosférou změn, která proniká celým světem. Takže podle úrovně
masového vědomí mnozí, co věří pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým prožitkům. Někteří začnou vidět nebo slyšet
duchy, víly, či dokonce anděly a nanebevzaté mistry. Vzhledem k tomu, že jejich čakry nebudou přivyklé vyšší energii, může je to mást a lekat.
To se bude dít především u těch, které jejich životní názor nebo náboženská výchova vedly k tomu, že žádné jiné dimenze neexistují. Je
možné, že kvůli tomu vzroste počet nemocí, kterým říkáme duševní. Mnoho lidí může ztratit kontakt s realitou a bude potřebovat pomoc.
Již několikrát jsme viděli, jak rychlejší vibrace světla, které k nám nyní dopadá, někteří nezvládli. Jednají na základě nižších fantazií, které jsou
na internetu zveličovány. Pokud chcete těmto lidem pomoci, bude velkým přínosem internetu žehnat a posílat tam světlo.
Nejvyšší možnosti roku 2012
Nejvyšší možností je to, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze
čtvrté. Když se vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude
probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat ctít jiné kultury a zvířata,
takže po celém světě budou lepší podmínky pro děti, zvířata i uprchlíky. Také začnou chápat svoje minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve
skutečnosti jsou, a vážit si cesty své duše. S poznáním své velikosti a hodnoty začnou ctít sami sebe i ostatní - a lidé se sebeúctou se k sobě i k
druhým chovají s respektem. Procítí se jednota se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidskými bytostmi. Lidé začnou cítit vzájemné
bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho.
Velké množství lidí se posune na své cestě k osvícení a vzestupu.
Ti ve čtvrté dimenzi
Velká naděje spočívá v tom, že mnozí z těch, kteří v současné době žijí ve čtvrté dimenzi, se přesuou do páté, kde začnou pracovat pro světový
mír, spravedlnost a veškeré druhy humanitárních projektů. S vědomím, že je čas na zmírnění světové chudoby, způsobí velkou změnu na
planetě. Do roku 2012 potřebujeme mít v páté dimenzi celou řadu lidí.
Ti v páté dimenzi
Většina těch, kteří byli v páté dimenzi již před roem 2012, se povznese. Jinými slovy, ponesou ve svých aurách Přítomnost "JÁ JSEM". Zůstanou
na této vyšší frekvenci ve fyzických tělech, aby mohli držet světlo pro všechny.
Někteří se rozhodnou odejít a pomáhat z druhé strany. Ale že by se jen rozplynuli ve světle? To si nemyslím.
Současná předpověď na rok 2012
Můj průvodce Kumeka říká, že energie temnoty a světla jsou vyvážené a že se musíme všichni soustředit na to pozitivní, abychom ho
energetizovali a převážili se na stranu světla. Musíme využívat všech příhodných konstelací a energií, které nám sem jsou v této době
posílány, abychom si tak zajistili zvýšení naší frekvence. Potom se odkryjí úchvatné možnosti úžasných věcí, které se stanou, včetně masového
vzestupu, zázračných vyléčení a velkého štěstí pro všechny.
Vliv Obamy na vzestup
V říjnu 2008 můj průvodce Kumeka pravil, že na základě tehdejšího stavu vědomí bude 11% světové populace osvíceno a může v kosmickém
okamžiku roku 2012 vzestoupit, přičemž většina si zvolí zůstat ve fyzickém těle a nést vyšší světelnou vibraci. Po vlně nadšení po volbách ve
Spojeých státech v listopadu 2008 tento počet vzrostl na 14%. Při Obamově inauguraci byly naděje a očekávání tak silné, že předpověď
dosáhla 18%. Předpokládá se, že počet lidí, kteří vzestoupí, se po roce 2012 značně urychlí.
Těchto 18% můžeme ještě zvýšit tím, že pomůžeme více lidem otevírat jejich dvanáct čaker a přinášet skrze sebe na Zemi světlo Zdroje. Tento
počet můžeme také navýšit tak, že budeme do našich společenství a světa přinášet naději a inspiraci.
Vyšší smysl Luny v roce 2012
V kosmickém okamžiku bude Země zaplavena vysokofrekvenční Božskou ženskou energií přicházející skrze Lunu. Ti, kdo v této době dokážou
otevřít pravou mozkovou hemisféru a tuto energii přijmout, přinesou nazpět energii Zlatého věku Atlantidy. Protože Luna vibruje na
frekvenci čísla 9, což je ukončení, velmi napomůže planetě ke vzestupu. Ti, kdo mají parapsychologické schopnosti, ale nedosáhli určitého
duchovního rozvoje, mohou mít potíže, neboť se budou stále více otevírat, ale nebudou vědět, co si mají s tou energií počít.
Úplněk nastane 28. listopadu a 28. prosince 2012, uprostřed kosmického okamžiku 21. prosince 2012. To způsobí obrovské přílivové vlny, které
patrně zalijí níže položené oblasti.
CVIČENÍ: Energie svitu Luny
V období úplňků, a to i když nebude za mraky vidět, se jděte projít do jeho světla. Přivykejte jeho energii, abyste zvládli přijmout více Božské
ženské energie a byli připraveni na rok 2012.
Proč to bude tentokrát jinak
Mnoho předpovědí z dávné minulosti se soustředilo především na katastrofy a kalamity. Je tomu tak proto, že v podobných okamžicích v
historii planety bylo vědomí lidstva natolik nízké, že propukaly války a jiné hrůzné následky.
Tentokrát lady Gáia, veliký anděl pečující o Zemi, vyhlásila, že planeta a všechno na ní musí zvýšit svoji vibraci a vzestoupit. Proto nám sem v
těchto závěrečných časech duchovní hierarchie vyslala tolik pomocníků, aby lidi probudili a napomohli mnohým v úspěšném přesunu do
nových a rychlejších frekvencí:
1. Dne 8. června 2004 nastala první část dvojího tranzitu Venuše. Druhý nastane 6. června 2012. tato nádherná a zvláštní konjunkce začíná
vyvažovat mužskou a ženskou energii v jednotlivcích i v kolektivním vědomí. Zahrnuje v sobě také možnost urychlení individuálního i
kolektivního vzestupu a všem poskytuje obrovské příležitosti k růstu. V každém případě je to dar od Boha a v etapě mezi těmito dvěma daty je
důležité, abychom všichni napomohli sjednostit svět, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostřednictvím spirituálního vědomí.
To vyžaduje úctu ke všem formám života a planetárním zdrojům.
2. V listopadu 2003 se odehrála Harmonická konkordance (shoda), která každému z nás poskytla více ženské Božské energie, aby se v nás
probudil soucit a otevřela se srdce.
3. Poprvé od pádu Atlantidy se na Zemi vrátilo dvanáct paprsků a my se můžeme koupat ve vyšším světle.
4. V roce 2008 k nám byl vyslán stříbrný paprsek od samotného Stvořitele. Ten má v sobě i nejvyšší aspekt Božského ženství a prolíná všemi
ostatními paprsky, čímž je harmonizuje.
5. Díky Harmonické konvergenci v roce 1987 byl fialový plamen transmutace zpřístupněn každému. Od té chvíle zlatý a stříbrný paprsek začaly
splývat s fialovým plamenem, čímž vytvořily zlatofialový a stříbrnofialový paprsek, jenž při transmutaci a zvyšování frekvence udržuje lidi v
páté dimenzi.
6. K naplnění se světlem můžeme vyvolávat i paprsky drahých kamenů, obsahující čirou archandělskou energii.
7. Mnoho bytostí v Atlantidě, včetně aspektů dvanácti paprsků, kristovské energie, Buddhovy energie a Ducha míru a Rovnováhy, přispělo k
rozšíření zdrojů světla, k nimž lidé nyní mají volný přístup. Tato energie, známá jako Mahátmá, byla při pádu Atlantidy zneužita, a proto odsud
stažena. Nyní se k nám však vrací. Je to nejvyšší energie, k níž máme v současné době přístup, a výrazně urychluje náš vzestup. Je to mocné
zlato-bílé světlo, které léčí na všech úrovních a může nám pomoci ve všech vztazích a situacích. Nikdy nám nemůže ublížit, neboť je přijímáme
prostřednictvím naší monády (v antické filosofii termín pro Boha, první bytost, nebo veškeré bytí, v metafyzice bod ve smyslu neprostorového
silového ohniska), nebo naší Přítomností JÁ JSEM.
8. Atlantští andělé nám pomáhají navrátit moudrost Zlatého věku Atlantidy.
9. Na Zemi přichází vysoká frekvence vesmírných andělů. Jak se naše frekvence zvyšuje, můžeme se s nimi spojovat na vyšší úrovni, přijmout
více jejich světla a získávat vesmírné informace.
10. Andělé se nám zjevují v podobě kruhů ve filmech a na digitálních fotografiích, aby nám poskytli viditelný důkaz o své přítomnosti a
zprostředkovali nám přímo svá poselství a poskytli inspiraci.
11. Rodí se stále více osvícených dětí z Orionu a moudrých starých duší z mnoha koutů vesmíru.
12. Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty, kdo mají vizi pomáhat ostatním. Pak se s nimi propojují a pomáhají tužbám
jejich duší, aby uzrály.
13. Jednorožci pomáhají lidem rozpustit závoje iluzí, které zahalují jejich třetí oko, aby mohli dosáhnout plného osvícení.
Ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a
zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají
dopoledne jedenáct minut po jedenácté hodině.
11.11. je mistrovské číslo, které vyznačuje začátek nové fáze na mnohem vyšší úrovni. 11.11. bylo zavedeno jako energie
v kolektivním vědomí před dávnými věky, ještě před Atlantidou a Lemurií, a vždy uvádí do pohybu něco nového.
Tento první vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 11. listopadu 2011. Bude to doba oslavy.
V této době máme oslavovat svůj úspěch k tomuto datu a představovat si, jak to bude nádherné v roce 2012.
Druhý tento vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 21. prosince 2012.
11 hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamžikem, kdy planetu zaplaví velké světlo a kdy se budou dít zázraky,
probíhat intenzivní osvícení a vzestup. Posun bude energetický, takže pokud očekáváte kataklyzma, patrně se vám uleví,
když nenastane, a pokud se těšíte na okamžité osvícení, budete zřejmě zklamáni. Následující možnosti vyplývající z tohoto
okamžiku budou nezměrné a citliví lidé je pocítí.
Co dělat při kosmickém okamžiku
Lord Melchizedek, který je patronem Školy Diany Cooper, nám předal poselství, že celý svět nyní potřebuje začít vytvářet
energii pro tento vesmírný okamžik. Řekl, že nejúčinnějším způsobem, jak se lidé mohou připravit, je modlitba, po níž
následuje 11 minutové “ÓM” a minuta ticha.
Zákon modlitby
Bůh vám naslouchá celou dobu a je si vědom všeho, o co svými myšlenkami, slovy a modlitbami žádáte. V tomto smyslu
jsou negativní myšlenky a obavy modlitbami třetí dimenze. Naříkání, fňukání, smlouvání nebo manipulativní žádosti jsou
Bohem a Jeho anděly božsky přehlíženy.
Ovšem prohlášení, která jsou jasně vyslovena, jsou nesmírně pozitivními modlitbami. Dávejte si velký pozor na to, oč
žádáte! Žádosti adresované Bohu nebo k andělům jsou žhavou linkou do nebes.
Ve svých meditacích naslouchejte vesmíru.
Jak se účinně modlit
1. Modlete se od srdce.
2. Ujistěte se, že vaše úmysly jsou čisté.
3. Nikdy Bohu nebo andělům neříkejte, co nechcete, nebo jak trpíte!!! Pokud tak učiníte, žádáte tím více toho, co
nechcete.
4. Jasně Bohu předložte svou vizi: “Chci dosáhnout tohoto. Již jsem udělal/a toto. Od Tebe potřebuji toto.”
5. Žádejte, aby se stalo to nejvyšší dobro. Pokud to bude skutečně pro nejvyšší dobro všech, pak se celý vesmír postará o
to, aby se to naplnilo. Proto si nepředstavujte, jak by to mělo vypadat, natož co se má vlastně stát. Bůh pro vás může mít v
zásobě nějakou lepší alternativu.
Vaše modlitby budou ještě účinnější, když požádáte druhé, aby se modlili s vámi a pomohli vám udržovat vaši vizi.
Modlitby vděčnosti
Tyto modlitby jsou modlitbami páté dimenze, v nichž vyjadřujete svoje díky s přesvědčením, že to, oč žádáte, je již
naplněno. Pak se s elánem připravujete na to, jak toho dosáhnete, přičemž hluboko v svém nitru víte, že to již máte. Víra
a vděčnost jsou mocnými energiemi, které vyvolávají bezprostřední reakci nebes. V páté dimenzi žijete v jasném proudu
Božího vědomí, takže žádáte výhradně o to, co je pro nejvyšší dobro.
Kolektivní modlitba vyjadřovaná mnoha lidmi, jako je například Modlitba vize o roce 2012 a letech dalších, vytváří
obrovské světlo a vysílá čirý záměr přímo k Bohu. Pokud to alespoň trochu jde, zapalte před modlitbou svíci.
Modlitba vize
Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru,
nasyceni a se střechou nad hlavou,
kde je každé dítě milováno a vychováváno
k rozvíjení svých schopností,
kde srdce je důležitější než rozum
a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní.
V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.
Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,
vzduch je svěží a průzračný.
Rostlinám a stromům se dostává výživa
a všem zvířatům úcta i laskavá péče.
Vládne tu štěstí a smích.
Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.
Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu
a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla.
Nechť vzestoupí celý svět.
Tak se staň.
 
Olympijské hry v roce 2012
V roce 2012 se budou konat olympijské hry v Londýně, protože toto město je čakrou hvězdy duchovní Země. Důležitost
tohoto faktu bychom neměli podceňovat.
Intergalaktická rada vždy věděla, že se musejí konat právě tam, protože nové světlo musí být ukotveno hluboko v zemi.
Svět by ušetřil spoustu energie a sporů, kdyby vlády a organizace dovolily výběr záležitostí, jako jsou například olympijské
hry, nechat na přirozeném vyladění moudrosti!
Hvězdná čakra planety Země
Na hvězdné čakry všech lidí i planety dohlíží archanděl Sandalfon, který současně hlídá energii kundalíní světa. Sandalfon i
Londým vibrují na energii čísla 1, které energetizuje nové začátky. Jsou pod vlivem Síria, který je rovněž pod vládou
jedničky. Více o číslech najdete v kapitole 40 (tuto kapitolu jsem už opsala výše pozn. Raduza).
V rámci hvězdné čakry ošetřuje archanděl Sandalfon také semínka našeho potenciálu. Tato čakra se v nás probouzí, když
jsme plně propojeni se Zemí uzemněním a uctíváme trávu, stromy, květiny, kameny a krystaly. Pak se vynořují naše božské
schopnosti.
Podívejte se prosím na tabulku na straně 197, kde jsou uvedena všechna čísla, čakry, místa na planetě, galaktická spojení a
archandělé. Navíc jsou v tabulce na straně 200 zahrnuty všechny čakry, archandělé, poznámky k vyladění čaker a jejich
barvy v páté dimenzi.
Když jsou všechny ostatní čakry připraveny, pak hvězdná čakra aktivizuje hvězdnou bránu, což je čakra vzestupu, která se
otvírá současně. To platí jak pro jedince, tak i pro planetu. V roce 2012 se planeta Země posune na vyšší úroveň a urychlí
tak svůj vzestup.
Záměrem je, že všichni jeko jeden svět během olympijských her pozvedneme svoji frekvenci. Pak nastane díky
obrovskému vzrušení a naději taková aktivizace duchovní kundalíní planety spolu s hvězdnou čakrou, dokud nebude
schopna dosáhnout kosmického okamžiku.
V proroctvích se předpokládá, že 21. prosince 2012 hvězdná čakra a hvězdná brána plně procitnou. Pak se hvězdná brána
plně rozvine jako kalich, aby přijala energii Zdroje! Celá planeta bude mít přístup ke Zdroji a bude se moci koupat v jeho
světle. Bude to ohromná příležitost pro duchovní růst a transformaci celého světa.
Původním záměrem olympijských her, jehož zárodek vznikl ve Zlaté éře Atlantidy, byla koncentrace na oslavování,
soudržnost a dokonalost. Hry konané v roce 2012 přinesou světlo celému světu, nejen Londýnu.
Žehnejte prosím olympijským hrám roku 2012 a modlete se za to, aby se v té době nashromáždil dostatek energie, který
umožní vzestup kundalíní tak, jak je prorokováno.
Pokud pojmete tuto událost jako posla světla a budete ji udržovat ve zlatém plameni, připojíte tím svoji energii k
nejvyšším možnostem. I když rozsvítíte jenom jednu svíci vedoucí k úspěchu těchto olympijských her, i tím můžete
významně přispět. Pokud tento text budete číst až po konání her, i poté můžete zapálit svíci, neboť Metatron přenese váš
záměr přes lineární čas, aby dokonale zapadl do Božího plánu ohledně celku.
Za dvacet let, v roce 2032, bude planetární energie tak vysoká, že volby pro nejvyšší dobro, jako je například místo konání
důležitých událostí, vyvstanou automaticky, protože lidé budou spojeni v jeden celek.
Duchovní hvězdná brána čakry Země
Tato hvězdná brána je v Arktidě a vyčkává na své probuzení v roce 2012. Je tam, kde žijí Inuité (Eskymáci, pozn. překl.), a ti
po tisíce let udržovali moudrost, kterou si přinesli ze Zlatého věku Atlantidy.
Tento kmen přivedl z Atlantidy do této části Země velekněz Sett. Nesli si šamanské dědictví a byli úzce spjati se živlem
vody. Zvolili si k přestěhování právě Arktidu, protože bude přibližně 4 000 let před rokem 2012 kryta ledem, takže tato
oblast bude pro ně očištěna, až uzraje čas.
V době Zlatého věku Atlantidy žili Inuité v symbióze se zvířaty a mnozí z nich si tento vztah k nim zachovali. Dokážou s
nimi komunikovat a sdílet s nimi jejich posvátné poznání, jakmile na to bude připraveno dost lidí. Protože zvířata
procházejí procesem vzestupu stejně jako my, budeme si brzy schopni pomáhat mnohem víc. Lidé přestanou věřit, že jsou
ostatním bytostem nadřazeni.
Do roku 2032 budou srdce téměř všech otevřena a vykořisťování zvířat bude minulostí. Budoucí generace budou zděšeny
tím, co jsme jim prováděli, ale zvířata nám odpustí a všichni na planetě budeme opět žít v harmoniii.
Elementálové jsou vyladěni na Londýn a Arktidu a připravují obě oblasti na silné přicházející energie v roce 2012 a v letech
nadcházejících.
Umístění duchovních čaker planety
Planeta má fyzické, mentální a duchovní čakry, proto dochází k tolika nedorozuměním, když se o nich lidé baví.
Níže uvádím dvanáct duchovních center. Každé z nich je spojeno s nějakým archandělem. Tato místa však nekorespondují s
umístěním archandělských sídel.
1. ZEMSKÁ HVĚZDA Londýn
2. KOŘENOVÁ Poušť Gobi v Číně
3. SAKRÁLNÍ Honolulu
4. PUPEČNÍ Fidži
5. SOLAR PLEXUS Celá Jižní Afrika
6. SRDEČNÍ Glastonbury v Anglii
KOSMICKÉ SRDCE Guatemala
7. HRDELNÍ Luxor v Egyptě
8. TŘETÍ OKO Afghánistán
9. KORUNNÍ Machu Picchu v Peru
10. KAUZÁLNÍ Tibet
11. HVĚZDA DUŠE Agra v Indii
12. HVĚZDNÁ BRÁNA Arktida
Vesmírné portály otevírající se v roce 2012
Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012. Některé z nich jenom podřimují a jsou
připraveny procitnout možná již předtím. Další se probudí o něco později. Ale všechny budou mít ve chvíli, kdy se jejich vysokofrekvenční
světlo rozšíří, velký vliv na přilehlé oblasti i na celý svět. Existuje třicet tři těchto vesmírných portálů, které přinášejí kristovské světlo, světla
dvanácti plamenů a stříbrný paprsek Božského ženství.
Představte si strom s kmenem procházejícím středem Země. Nahoře větve dosahují k planetám a hvězdám a propojují se s nimi. Dole se
kořeny rozprostírají Zemí ke konkrétním místům. Jsou to vesmírné dráhy (tzv. leylines). Světlo dvanácti paprsků spolu se stříbrným plamenem
prochází z vesmíru větvemi a kmenem a pak se rozprostírá každým z kořenů k portálům, které jsou připraveny se otevřít. Odtamtud prýští jako
fontána, aby zavlažila zemi a její lid Božským světlem. Tato představa pomůže energetizovat proces přípravy planety na vesmírný okamžik v
roce 2012. V současné době se otevírají i další, menší portály, kde jsou menhiry, posvátná místa nebo místa s přírodními krásami. Ty však
většinou nejsou nositeli kristovského světla, jako je to u 33 vesmírných portálů.
33 VESMÍRNÝCH PORTÁLŮ
Dávné kultury
1. ATLANTIS - tento portál se již otevírá, probouzí energii Poseidónova chrámu v Atlantickém oceánu a přináší moudrost Atlantidy.
2. LEMURIE - tento portál se již otevírá na Havaji, aktivuje velký krystal Lemurie a vrací moudrost, kterou v sobě obsahuje.
3. DUTÁ ZEMĚ - tento portál ve středu Země se právě začíná otevírat a silně ovlivní přímé spojnice mezi různými místy na Zemi (leylines).
Jejich prodloužený ovál spojuje v USA Oklahomu, Kansas, Nebrasku, Jižní Dakotu a jižní část Severní Dakoty. Původně to byl velký kruh, ale
jeho tvar se v průběhu změn na Zemi i pod ní změnil. Energie přicházející roku 2012 je dostatečně vysoká a intenzivní, aby napomohla
navrácení jeho původního tvaru a velikosti, což silně ovlivní lidstvo. Jeho otvírání bude probíhat pomalu a dlouho. Do roku 2032 se otevře 93%;
plné otevření nastane roku 2035, kdy v této oblasti proběhne mocná aktivita, jak fyzická, tak energetická.
Do Duté Země existují i jiné vstupy, ale ten v Americe je hlavní a ležel na spojnici se středem vesmíru, sídlem Zdroje, v dobách, kdy se
původně otevřel. Do svého původního postavení se uspořádá v roce 2035, plně otevřený zůstane po tři roky a pak se začne postupně uzavírat.
Takže se střídavě vynořuje, rozevírá a poté zvolna zavírá jako květ, ale jeho účinek bude obrovský. Tento portál v Americe se zavře, protože
kvůli pohybu Země již nebude ležet na spojnici se středem vesmíru. Pak se do Duté Země otevře jiný portál v jiné části planety.
4. MU - tento portál v Tichém oceánu je zavřený a otevře se v roce 2012, kdy znovu probudí k životu spící moudrost dávné civilizace MU.
Austrálie a Oceánie
5. ULURU - v Austrálii - spojení s moudrostí Austrálců (původních obyvatel Austrálie). Otevře se v roce 2012.
6. FIDŽI - spojení s moudrostí Maorů (původních obyvatel Nového Zélandu; pozn. překl.). Sem se Atlanťané odebrali po pádu svého
kontinentu, než pokračovali na Nový Zéland. Otevře se v roce 2012.
7. SEDONA - v Arizoně - spojení s moudrostí původních Američanů. Otevře se v roce 2012.
8. BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK - Velký krystal Atlantidy byl portálem, který se uchovával i s dalšími předměty v Poseidónově chrámu. Když se
Atlantida potopila, krystal dopadl na dno oceánu uprostřed Bermudského trojúhelníku. Pokud ho potřebuje Intergalaktická rada použít,
otevře se a všichni a všechno v jeho okolí projdou rychlým přesunem mezi dimenzemi. Lidským očím se takový člověk tragicky ztratil, ale na
úrovni duše každý s tímto zážitkem souhlasil. Takže tento portál je někdy otevřený, a jindy zase zavřený.
9. BANFF v Kanadě - otevře se v roce 2012 (éterické sídlo archanděla Michaela; pozn. překl.).
10. ALJAŠKA - spojení s moudrostí Inuitů (Eskymáků; pozn překl.). Otevře se v roce 2012.
11. MAYSKÉ SÍDLO V HONDURASU - již se otevírá.
12. CELÉ PERU - spojení s moudrostí Inků. Otevře se v roce 2012.
Afrika
13. MALI - spojení s moudrostí Dogonů. Když Ra dovedl svůj kmen z Atlantidy do Egypta, Dogoni, kteří byli součástí této skupiny, pokračovali
dále na jih a usadili se v Malawi. Vzali s sebou moudrost a dávné poznání ze Síria, které pro nás stále udržují. Tento portál je spící, otevře se v
roce 2012.
14. EGYPTSKÁ SFINGA - otevře se v roce 2012.
Asie
15. MEZOPOTÁMIE - otevře se po roce 2012 a navrátí moudro
Počasí
Evropa
Pokud bude současné vědomí stále takové, jaké je dnes, můžeme v Evropě očekávat celou řadu povodní, a to hlavně v níže položených
oblastech, kde se záplavy všeobecně očekávají. Pokud tamější obyvatelé nezačnou cílevědomě pracovat na zvýšení své frekvence a svým
prostředinictví přinášet na Zemi léčivé světlo, bude do roku 2022 většina těchto míst pod vodou. Ovšem i oblasti, které nikdy nebyly
zaplavovány, se stanou v časech očisty velmi zranitelnými. Bude také hodně zemětřesení a výbuchů sopek, které se odehrají na nečekaných
místech. Navíc se k tomu mohou přidat i bouře, hurikány a lesní požáry - horší, než jaké jsme dosud zažili.
Austrálie
Některé oblasti Austrálie se stanou podstatně teplejší, na jiných zase budou záplavy. Některé části se stanou naprosto neobyvatelné a bude
jich mnohem více než dnes, což se však po roce 2027 změní.
Indie
Na tomto subkontinentu záplavy byly vždycky a tento trend bude i nadále pokračovat, ba dokonce se ještě zhorší.
Afrika
I tady, stejně jako v Evropě, budou očekávané i nečekané povodně, výbuchy sopek, bouře a lesní požáry. Počasí tady, stejně jako na celém
světě, bude extrémnější.
Rusko
V rozlehlých chladných regionech dojde k roztávání značného množství sněhu, což povede k povodním.
Izrael, Irák a Írán
V těchto zemích, stejně jako ve všech válkami zasažených oblastech, je zapotřebí velkého čištění. Budou tu zemětřesení, protože Matka Země
se snaží uvolnit energii krutosti a nelidskosti. To pomůže vůdcům otevřít se soucitu a pochopení. Obzvláště temný je Irák, který čekají velké
katastrofy, pokud se neprobudí dostatek lidí k léčení země a udržení státu ve světle.
Čína a Japonsko
Obě tyto země mohou očekávat čištění v podobě zemětřesení a povodní.
Nastávající doba ledová
Přibližně za 300 let nastane na Zemi nová doba ledová, aby ji očistila pro vstup do další, vyšší úrovně.
Posun pólů
V následujících 100 letech se posun pólů neočekává.
CVIČENÍ: Vizualizace počasí
Seděli jste někdy za ponurého deštivého dne a představovali si, jak se na nebi objevuje kus modré oblohy, přičemž za chvíli vysvitlo slunce?
Nebo jste se někdy intenzivně soustředili na zformování mraku a najednou začalo pršet? Přesně tak to funguje, a to díky síle mysli, kterou
disponujeme všichni. Jakmile počasí začne vykazovat extrémy, všem pomůže následující práce pro nejvyšší dobro. Můžete ji vykonávat doma i
venku, stačí jen uvolnit tělo a zkoncentrovat mysl. Můžete tak činit kdykoli, kdy se dozvíte, že někde na světě je sucho a lidé zoufale prosí o
déšť k zavlažení jejich úrody, nebo kde je potřeba vysušit následky povodní.
· V klidu se posaďte a uvolněte celé tělo. Prodýchejte všechny části těla, kde pocítíte nějaké napětí.
· Představte si, jak vaši mysl zaplavuje jemné bílo-fialové světlo.
· Pomyslete na místo, na něž se chceta soustředit.
· Pak si živě a jasně představte, jak modrá obloha vysouší zaplavené oblasti, nebo jak se formuje tmavý mrak, z nějž prší na pole a
zahrady.
· Až skončíte, poděkujte andělům, že vám v této práci pomáhali pro nejvyšší dobro všech. Touto prací nabízíte skutek milosti.
· Otevřete oči.
Předpovědi pro Evropu
Francie
Vzhledem ke skutečnosti, že většinu Francie pokrývají zemědělské oblasti, nalezneme chamtivost a korupci především ve velkých městech.
Pro lidi žijící prostším životem budou přechodové roky snazší než pro ty, kteří žijí ve městech, a to hlavně proto, že jsou již nyní plně
soběstační. Nový portál, který se otevře v roce 2012 v moři poblíž Marseilles, silně změní vědomí celých mas, které se začnou otevírat novému
duchovnímu pochopení. Ti, kteří budou žít na venkově, otevřou svá srdce těm, kteří budou muset odejít z měst. Matka Marie je nádherným
vesmírným andělem, sídlícím v Lurdách. Její vliv bude na tomto místě mnohem silnější a všemi směry se odtud rozšíří léčení. Tato země začne
spolupracovat se svými sousedy a dokáže si přitom zachovat svoji jedinečnost.
Německo
Ze země je třeba odstranit temnotu válek, takže zde dojde k nečekaným změnám podnebí, které promění to staré. Vina, která je zadržována v
kolektivním vědomí Německa, bude kompletně do roku 2012 očištěna. Pak bude moci Německo zaujmout svoji pozici jako šíp k osvícení. Tisíce
zralých a moudrých duší si vybraly, že se sem od konce druhé světové války narodí, jednak kvůli zmírnění karmy, jednak kvůli tomu, aby
pomohly tuto zemi vést k osvícení a vzestupu. Ve stromech se Schwarzwaldu se skrývá mnoho moudrosti, což Německu napomůže během
změn k ukotvení a udržení světla. Vyroste zde mnoho komunit páté dimenze a po roce 2032 tu vzniknou zlatá města.
Itálie a Vatikán
V Itálii je mnoho krásy, což je důvodem, proč si ji k narození zvolilo tolik renesančních sochařů a umělců. Podstatně zde zvýšili frekvenci, a to
pomohlo udržet Itálii ve světle. Organizace typu mafie zmizí, protože jejich vibrace bude příliš nízká, aby k sobě dokázala přilákat
podporovatele nebo lidi, které by mohly terorizovat. V průběhu následujících dvaceti let Vatikán spolu s některými dalšími církvemi, jež
udržují lidi v nízkých vibracích, zanikne. Tím povolí omezující vliv nižších aspektů římskokatolického náboženství. Postupně se vynoří skutečné
duchovno a skutečná sláva Kristova poselství.
Španělsko a Andorra
Španělsko je velkou zemí, ve které se kvůli jeho smíšeným energiím odehraje spousta změn. Počasí bude dosahovat extrémů, takže se lidé
přestěhují do hor. Tam, kde je zadržováno zlato a další poklady Aztéků a Inků, Poběhne očista, která vyvolá mnoho nevíry a zmatku. V zemi je
také zadržována bolest ze španělské inkvizice, a proto i ona musí být očištěna.
I Andorra má v sobě tmu i světlo, ale až se zde otevře portál, zaplní zemi svoboda opravdových duší, což se rozšíří i na Španělsko.
Anglie
V posledních deseti letech ztratila Anglie svůj účel. Rozhodnutí na úrovni duše, že země vyrovná svoji karmu ze dnů britského impéria
svolením masového přistěhovalectví, vyústilo ve zmatek, který zaplavil politiky a vedl je ke špatným rozhodnutím. Je potřeba vyčistit Londým
od značného množství negativity a Duchovní hierarchie doufá, že olympijské hry v roce 2012 přinesou tolik světla, aby dokázaly karmu
rozpustit a zemi očistit. Očista Londýna bude probíhat pomocí vody. Protože Londýn je duchovní čakrou zemské hvězdy planety, bude tato
země ukotvovat vyšší světlo pro nový svět.
Glastonbury na západě země je duchovní srdeční čakrou planety a jakmile se plně otevře, bude odsud vyzařovat lásku do celého světa i do
vesmíru. V jeho blízkosti se nachází Avebury, které bylo používáno jako hlavní přístav lodí ze všech vesmírů. Jeho síla byla sice rozdělena
dálnicí, ale v blízké budoucnosti se opět probudí a sjednotí. Okolní oblasti se k naplnění své staré role již připravují. Zde se nejvíce vyskytují
kruhy v obilí, protože půda zde byla pro ně již dlouho energetizována. Některé ze symbolů v kruzích v obilí jsou signály z jiných hvězdných
systémů. Jsou také klíči otevírajícími vědomí lidstva. Mimozemšťané, kteří jsou mnohem moudřejší než my, přinášejí světu světlo a pomoc. Do
roku 2022 dokáže Anglie jejich pomoc přijmout a do roku 2032 bude tato země aktivně spolupracovat se světelnými bytostmi jiných
hvězdných systémů. Některé z oblastí, jež se do roku 2032 ocitnou pod vodou, v sobě budou i nadále mít důležitou energii, přestože nám to
nebude na lidské úrovni moc jasné.
Skandinávie
Velká část Skandinávie již byla očištěna sněhem a tyto části země se do roku 2032 plně rozzáří. Inkarnují se sem starší moudré duše, které
připravují Zlatý věk. Mnoho vědců zde je již duchovně otevřeno, třebaže si toho zatím nemusí být plně vědomi. To umožňuje mistru
Hilarionovi, který dohlíží na technologii Zlatého věku, aby se s nimi spojoval. V průběhu dvacetiletého období to bude stále zjevnější a vědci
si to začnou plně uvědomovat. Mistr Hilarion a andělé budou s mnohými z nich při předávání informací spolupracovat a přinesou nám
ekologické a duchovní technologie pro nový svět.
Švýcarsko
Ve zdejších horách je energie velmi čistá, takže zde bez potíží vzniknou komunity páté dimenze. Existují však dvě věci, které Švýcarsko brzdí.
Prvním je Large Hadron Collider v podzemí na francouzsko-švýcarské hranici u Ženevy. Je to největší urychlovač částic s nejvyšší energií na
světě a již jeho stavba narušila zemský obal. V roce 2009 jsem jela z Curychu do Bernu na přednášku. Vlak se porouchal, což je na Švýcarsko
dost neslýchané, a my jsme museli jet přes Ženevu. I když to znamenalo, že na přednášku budeme mít zpoždění, byla jsem úplně klidná a
téměř celou cestu meditovala. Když jsme dorazili, zjistili jsme, že přednáška byla o hodinu a půl odložena, protože se všichni přesunuli na
jakousi velkou událost, takže jsem přijela přesně na čas. Ptala jsem se později Kumeky, proč se to stalo, a on mi řekl, že jsem měla jet přes
tuto oblast, abych vložila energii do země, a zmírnila tím následky urychlovače.
Druhým důvodem je velká karma plynoucí z toho, že švýcarský bankovní systém po mnoho let mlčky přihlížel, aby si k nim chamtiví a mnohdy
i zlí lidé ukládali své ne vždy čestně nabyté jmění. Bohatství, které bylo ukradeno nebo nashromážděno zabavením a zotročením druhých, je
temnou energií, kterou musejí očistit elementálové. Musí být přeměněna, aby mohlo nastat něco nového. Proto zde můžeme očekávat očistu
této negativity v podobě zemětřesení a povodní, pokud ho Švýcaři a svět neočistí dříve. Cvičení na konci této kapitoly se dá aplikovat rovněž na
Lichtenštejnsko a další místa, která schraňují temné energie financí.
Bosna
Krutost a bolest z války leží nad celou zemí jako šedivý příkrov. Dokonce i v horách, kde obvykle bývá energie čistá a průzračná, leží žal a zlost,
které potřebují vyčistit. Strach a hněv soužily Bosnu celá staletí, což dovolilo vypuknutí scénáře o zastrašování a obětování, který zdecimoval
celou zemi. Pod tímto barbarstvím, v jehož průběhu utrpěly obě strany obrovské ztráty, se skrývá velký strach z totální prohry, hněvu ohledně
podrobení a nedůvěra. Celý svět, který pouze přihlížel a tvářil se, že se téměř nic neděje, je obtěžkán značnou karmou kvůli nečinnosti a dluh
vůči této části země. Nyní začínají obě strany za sebe přebírat zodpovědnost a berou do svých rukou svůj osud. Bude zde potřebné velké
čištění a léčení. Ryzí krása a houževnatost zdejšího obyvatelstva však již do této části světa přináší radost a naději. Národy Bosny se do
komunit páté dimenze budou přesunovat jen velmi pozvolna, protože si chtějí nejprve prožít vlastní individualitu a samostatnost.
Chorvatsko
Lidé žijící na území Chorvatska jsou velmi ostražití. Jejich činy jsou vedeny strachem z prohry a zotročení, ale přesto již začíná léčení duše této
země. Jakmile lid vstoupí do skutečné svobody a nabude sebedůvěry, rozzáří se jeho vnitřní krása. Do roku 2032 to bude místo zcela v páté
dimenzi.
Slovinsko
Slovinci jsou přirozeně vřelí, vstřícní a pohostinní. Mnozí otevřeli svá srdce lásce a v duši země se skrývá péče. V kolektivním nevědomí si však
nesou velký strach z toho, že nejsou dost dobří. Tento pocit nedostatečnosti pramení z dávní karmy. Ti, kteří se zde inkarnovali, mají staré
duše, jež ve svém srdci nesou mír. To bude mít dopad na každého a nakonec přivede celou zemi k naději a hojnosti.
Rumunsko
V zemi je ukryta dávná karma, která ji zatěžuje a způsobuje, že Rumunsko je neustále napadáno a zmítáno ve válkách. Ty zakalily jeho auru do
té míry, že zcela ztratilo svůj směr, sebeúctu a smysl. Avšak energie je zde díky horám s vrcholky pokrytými sněhem velmi vysoká, což lidu
pomohlo udržet si důstojnost. Stará karma bude ukončena brzy po roce 2012 a Rumunsko se dočká očisty mnoha způsoby. Tato země leží mezi
vesmírným portálem hvězdná brána v Arktidě a portálem Sfingy. Proud světla, který touto zemí prochází, zde probudí starou moudrost
skrývající se v horách. Pak se frekvence obyvatelstva rapidně změní a Rumunsko k sobě začne přitahovat hojnost.
Česká republika a Slovenská republika
Tyto země uhnízděné v srdci Evropy byly celá staletí vystaveny útlaku ze strany okolních států. Bylo to způsobeno malým sebevědomím i
strachem ze sebevyjádření, které je zakotveno v kolektivním vědomí. To však nakonec skončí díky otevření vesmírného portálu u pobřeží
Marseille, který na tyto země bude mít obrovský vliv. Vliv bude mít rovněž rozšíření portálu v Lurdech, neboť Božská energie Matky Marie a
její léčivé světlo zahalí obě země do lásky a míru. V České republice zalesněné pohraniční hory, v nichž pramení velké řeky, a na Slovensku
vysoké hory pokryté sněhem pomáhaly udržet energii na co nejvyšším stupni. Jakmile zimní sníh bude tát, způsobí záplavy, které konečně obě
země očistí od veškeré negativní karmy. (Redakčně upraveno.)
Polsko
Na Polsko ještě stále dopadá temnota Osvětimi. Tento koncentrační tábor stále žije a slouží jako připomínka hrůz, aby se již nikdy podobné
hrůzy neopakovaly. Lidé se tak ale soustředí na temnotu, čímž ji energetizují, a ona může pokračovat dál. Tato temná energie musí být buď
očištěna a prosvětlena masami lidí, nebo bude očištěna některým přírodním způsobem. Polsko se zbavilo komunismu a útlaku, ale stále je
nad ním šedý opar, který potřebuje vyčistit. Lid zadržuje vědomí chudoby a pocit nedostatku sebeúcty. I to se nakonec začne měnit a Poláci si
přitáhnou větší hojnost, ale bude to pokračovat pomalu. Mnozí se v současné době kolektivně přesunují do stavu zodpovědnosti sama za
sebe a za svůj život.
Vůči Polsku má dluh i Spojené království, protože tuto zemi dostatečně neochránilo. Ten byl částečně splacen ekonomicky, a to příchodem
polských dělníků, avšak je toho třeba mnohem víc. Polsku se dostane světla přímo z 33. portálu. Kristovské světlo je obsaženo ve všech
vesmírných portálech, ale 33 je číslo kristovského vědomí a nese jeho energii nejsilněji. Polsko bude rovněž silně ovlivněno světlem hvězdné
brány v Arktidě, které mu pomůže povznést se do páté dimenze.
Maďarsko
Karma z prehistorických dob sem vždycky přitahovala útoky. Tato nížinná krajina ve vnitrozemí byla ničena válkami a vládou uzurpátorů,
avšak její lid přežil a dokázal si udržet okouzlující vesničky a rodinné tradice. Brzy po roce 2012 bude vyléčena jeho šedavá aura a lidé se opět
začnou cítít v bezpečí. Maďarsko si přitáhne energii z portálu u Marseille, která s definitivní platností ukončí všechno staré. Do roku 2022 i zde
vyrostou komunity páté dimenze, a to zcela spontánně, v míru a spokojenosti, které zde budou vládnout.
CVIČENÍ: Posílání léčivé energie Evropě
1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.
2. Pokud to alespoň trochu jde, zapalte svíci a zasvěťte ji rozkvětu míru, hojnosti, světlu a lásce v Evropě.
3. Zavřete oči a uvolněte se.
4. Představte si, jak oblohu nad Evropou zaplňují andělé a jednorožci.
5. Andělé pějí a jednorožci vysílají dolů světlo.
6. Světlo jako očistná sprcha zalévá každého člověka i všechna místa.
7. Sledujte, jak jsou temná místa očišťována.
8. Poděkujte andělům a jednorožcům.
9. Otevřete oči.
 
Diana Cooper, Leepreacher
Zdroj: Rok  2012 BUDÍČEK LIDSTVA,