Rh faktor negativní znamená mimozemský gen?

01.04.2016 16:28
Krevní typ rozlišující krev podle tzv. Rhesus faktoru (zkráceně Rh faktoru) byl popsán Karlem Landsteinerem a Alexanderem Wienerem roku 1940. Rh faktor je pojmenován podle makaků Macaca mulatta (anglicky Rhesus Macaque), u kterých jej Landsteiner a Wiener objevili. foto: Pixabay

Rh faktor negativní znamená mimozemský gen?


Podle nové teorie lidé s krví Rh faktorem negativním patří k mimozemským genetickým liniím. Rh faktor je skupina téměř padesáti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek, z nichž nejdůležitější je antigen D. Pokud jej máte, jste Rh pozitivní, pokud nikoliv, jste Rh negativní.

Drtivá většina lidí bytostí na této planetě jsou Rh pozitivní. Ale menší skupina, Rh negativní, tyto proteiny postrádá. Přestože objev Rh faktoru nastal již v roce 1940, dosud nenašli vědci uspokojivé vysvětlení, proč toto rozdělení v populaci vůbec existuje.

Nicméně vědecké teorie, které mají smělé ambice přijít tomu na kloub, stále vznikají. Poslední z nich je ovšem poměrně dost kontroverzní - podle ní v dávné minulosti mimozemšťané zvaní Anunnaki navštívili Zemi a prostřednictvím genetické manipulace zplodili lidské bytosti s Rh faktorem negativním se záměrem vytvořit rasu otroků.

Nicméně i tato na první pohled bláznivá teorie by podle výzkumníků vysvětlovala, proč Rh negativní matky nesnášejí plody s krví Rh faktorem pozitivním. Tato radikální, těžko vysvětlitelná, přírodním zákonům odporující intolerance, by mohla plynout ze starověké genetické modifikace. A může být tak důvodem, aby se lidé s Rh faktorem pozitivním a Rh negativním spíše odpuzovali a nikoliv spojovali.

Uvedená teorie čerpá z dob starodávného Sumeru, kdy podle historických záznamů lidskou civilizaci navštívila vysoce pokročilá rasa z vesmíru - Annunaki - aby vytvořila první lidskou společnost. Předpokládá se, že Annunaki geneticky pozměnili primitivní lidský druh, když vytvořili silnější bytosti, které posléze používali jako otroky.

Mají lidé s Rh negativitou spojení s Annunaki?

Rh negativní faktor by tak mohl být dědictví, které Anunnaki mimo jiných věcí zanechali na Zemi. Zajímavé je, že negativní RH kmen je charakteristický například pro britskou královskou rodinu, která tak dala vytvořit kontroverzní teorii o možné mimozemské linii.

Ačkoliv tato hypotéza nebyla nikdy potvrzena, palčivé otázky stále visí ve vzduchu: Jak bude civilizovaný svět reagovat na skutečnost, že malá část populace zemského má genetický kód, který byl změněn v dávné minulosti velmi pokročilými mimozemskými bytostmi?

Co když je nakonec možné, přes všechny naše skeptické názory, že skupina Rh negativních lidí má pouto k bytostem, které ze Země nepocházejí? A co když to tajemné pouto mezi nimi stále přetrvává? Jak to může změnit život na Zemi?

Důkazy jsou ve Starém zákoně

Genesis 6:2

"Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si je za ženy všechny, jichž se jim zachtělo."

Genesis 6:4

"Bohové přišli k lidským dcerám, které jim porodily děti a ty se staly stejně mocné jako oni sami."

Z Bible krále Jakuba:

"Třikrát v roce se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ukáže před Pánem Hospodinem, Bohem Izraele - Exodus 34:23"

"Nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení - Exodus 34:7."

Význam: Ke genetickému křížení si Annunaki vybírali lidské ženy, díky čemuž bylo možno uchovat mimozemský gen, který se přenášel až do čtvrté generace potomků. Mužští potomci v této genetické linii museli třikrát do roka na preventivní prohlídky, zda nedochází k nečekaným zdravotním komplikacím v důsledků zkřížení lidských a mimozemských genů.

Lidé Rh negativní jsou rychlejší

Obecně platí, že lidé s Rh faktorem negativním jsou co se týče reakcí rychlejší než lidé s Rh faktorem pozitivním, což by potvrzovalo výše zmíněnou teorii, že mají v sobě gen vyspělých mimozemských bytostí. Tato genetická výhoda se ovšem může naopak změnit k horšímu v případě nákazy toxoplazmózou gondii, kterou přenášejí například kočky. Pokud se nakazí, jsou pak reakce Rh negativních mnohdy horší než Rh pozitivních, protože ti jsou díky antigenu D před parazitickým prvokem lépe chráněni.

zdroj: https://www.ancient-code.com a další