Průvodci

28.08.2012 15:03

 

Průvodci
 
 
 
 
 
 
Historie průvodců
Kultury na celém světě mají velmi dlouhou historii víry v duchovní průvodce a práce s nimi.lidé různých kultur označují tyto bytosti obvykle různě,ale popisy se 
 
shodují.V řecké historii je Daimonion,který doprovázel Sokrata,jenž ho nazýval vnitřní hlas.Daimonion není démon,ačkoli to mnozí tvrdí,ale Sokratův duchovní
 
průvodce.Keltové věřili,že každá osoba má anam cara,který jí radí.Později mělo spojení anam cara význam duchovní bytost nebo blízký přítel.
 
Každý člověk má od narození do opuštění svého fyzického těla svého duchovního průvodce.Ačkoli vždy budeme mít jednoho hlavního průvodce,mohou se objevit
 
i další,aby vám pomohli naučit se něčemu potřebnému pro váš celkový vývoj.Tito průvodci se mohou stát našimi životními společníky,mohou přicházet a 
 
odcházet nebo mohou pouze udělat svou práci a vy už je nikdy znovu neuvidíte.Není to nutně člověk,který s vámi žil v některém z minulých životů,ale pravdě-
 
podobně ten, kdo se rozhodl (nebo byl vybrán),aby s vámi pracoval,když se rozhodnete reinkarnovat.Ačkoli my všichni máme svobodnou vůli,někdy jsme k ní
 
trochu popostrčeni,protože potřebujeme více pozemského procvičování.Průvodce prozkoumá všechny vaše minulé životy,aby odhalil slabé oblasti,jež je třeba
 
posílit,silné oblasti,které by mohli být užitečné lidem s nimiž se setkáte v nové inkarnaci.Průvodce s vámi pracuje už nějakou dobu předtím,než se znovu
 
narodíte a proto nemůže být vašim průvodcem,nikdo kdo byl na živu,když jste se narodili.Jestliže tedy zjistíte,že jsou kolem vás blízko zesnulí členové rodiny
 
nebo přátelé,nacházejí se tam,aby vám poskytli útěchu a pomohli vám,jestliže je to možné.Je třeba upozornit,že jestliže jste nevycházeli s určitými členy rodiny
 
nebo jinými lidmi,když byli na živu,neočekávejte,že se jejich osobnost a vlastnosti změní jen proto,že umřeli.Jestliže vás kritizovali,ponižovali nebo si z vás
 
dělali legraci,je velmi pravděpodobné,že v tom budou pokračovat,jestliže jim to dovolíte.Máte právo požádat o to,aby těmto nechtěným duchům nebylo 
 
dovoleno být blízko vás a oni budou muset odejít.Jakýkoli duch a dokonce i duch zemřelého příbuzného nebo přítele,jenž obcházel zákon,když byl na živu nebo
 
byl vychytralý,kritizoval,ponižoval ty ostatní či se málo snažil změnit k lepšímu,bude stejně nedůvěryhodný i po své smrti.Jestliže se člověk stane duchem
 
nezmění se jeho charakter,mravy ani důvěryhodnost.Je třeba mnoho odhodlání a reinkarnací,aby se člověk mohl stát věrohodným. Jestiže vnímáte jakékoli
 
myšlenky mrtvých lidí,kteří vám předpovídají neúspěch,stále vás kritizují a brání vám ve vybudování sebedůvěry,požádejte své ochránce a anděly aby tyto
 
osoby drželi trvale od vás pryč.Fyzická smrt zkrátka nezmění negativní zvyky lidí.