Proroctví o třinácti lebkách

09.10.2011 10:04

 

Proroctví o třinácti lebkách  jedná se o staré indiánské proroctví, jež měla pronést skupina stařešinů známých jako Zkroucené vlasy (indiánský kmen žijící kdysi na území USA; ovšem podobné proroctví prý lze nalézt i u samotných Mayů či u kmene Hopiů … a možná o této informaci vědělo více lidí, možná i staří Egypťané – pozn. autora). Proroctví hovoří o 13 křišťálových lebkách v životní velikosti, jež obsahují vědomosti o původu lidstva, a předpovídá, že ve vhodné době budou lebky objeveny a znovu se spojí, aby prozradily, co obsahují. Jsou tak známé křišťálové lebky (hlavně ta nejslavnější nalezená expedicí Mitchell-Hedgese) oněmi bájnými lebkami? Podle všeho ano!
 
To vše přináší a rozvádí dále Simon Cox. Sám Cox upozorňuje, že lebka je vytvořena ze zvláštního druhu křišťálu, tzv. piezoelektrického oxidu křemičitého. Tento jedinečný druh křišťálu se dnes využívá v moderní elektronice – např. v počítačích. Je to tedy jen náhoda, nebo tvůrci lebky moc dobře věděli, co za materiál mají a k čemu je dobrý? Je tedy pravých křišťálových lebek skutečně jen 13 a zbylé nalezené jsou jen padělky a podvrhy?
 
 
Aztécký kodex - zobrazení zničení předchozích věků (bohů) bohem s lebkou místo hlavy, tzv. Bohem Venuš
Co se tedy pravděpodobně stane, pokud nám mají opravdu lebky co předat?
Podle tvrzení se při shromáždění všech lebek na jednom místě (k čemuž má prý dojít právě v roce 2012) stane to, že nám lidem předá mimozemská civilizace tajemství vesmíru či jiné velké, které navždy změní svět i myšlení lidí (pozn. autora: samotnou změnou v myšlení a světě by byl už samotný kontakt s mimozemskou civilizací, pravděpodobně tou, která byla v kontaktu se starými civilizacemi), což se shoduje s mayským kalendářem a jeho dnes již známým koncem (resp. úplně novým začátkem počítání časových období), připadajícím na 21. prosinec 2012!
 
 
Člen kmene Hopi
Kdo se touto podivnou legendou nejvíce zabývá?
 
Např. nové a zajímavé knihy od Karin Tag (Mayský kód křišťálových lebek; Mystérium křišťálových lebek), která odkazuje právě na prastarou mayskou legendu popisující jak praotcové (pozn. autora: Proč praotcové? Znamená to tedy, že mimozemská rasa na tuto planetu přivedla život (ale lidská rasa ještě nebyla taková, jakou známe dnes?), ale ještě někdo po nich (nebo nějací jejich nástupci či zastupitelé na Zemi, popř. jejich „první vytvoření lidé či jiné bytosti“) teprve stvořili lidstvo tak jak jej známe dnes a možná jej i nějakou dobu provázeli a určovali jejich další vývoj, než jsme se stali samostatnými? Anebo se jedná jen o chybu v překladu?) lidstva dovezli na naši planetu 13 křišťálových lebek, které obsahují zakódované informace o vzniku kosmu, o původu a budoucnosti lidstva. Mayové tvrdí, že jakmile čas uzraje, bude tajemství lebek zjeveno. K tomu zásadnímu obratu má dojít 21. prosince 2012, kdy skončí platnost mayského kalendáře. Také indiáni kmene Hopi jsou si jisti, že lebky obsahují zakódované informace našich praotců. Tvrdí, že země je osídlena lidstvem už počtvrté a že k novému obratu dojde v roce 2012, kdy lidstvo vstoupí do pátého údobí své existence. Jak Mayové, tak Hopiové nepochybují o tom, že původ člověka i nalezených lebek je mimozemský.
 
 
Karin Tag
 
Setkáme se v roce 2012 s mimozemšťany?
Poté pokládá i další otázky, např. Kdo je současným držitelem křišťálových lebek, kde se lebky nalézají, co si o nich myslí vědci? Obsahují vskutku výbušné informace? Dokázaly význačné osobnosti minulosti tyto informace využívat? Podařilo se jejich tajný kód rozluštit? Uctívali templáři křišťálové lebky? Věděli o nich starověcí Egypťané? Je ona v Egyptě už tak dlouho hledaná Usirisova hlava právě jednou z křišťálových lebek? Je další křišťálovou lebkou ona slavná vatikánská mluvící hlava, s níž se radí papež? Měli slavní mužové historie Aristoteles, Bacon, Albert Veliký, Leonardo da Vinci a Nostradamus přístup k tajemstvím křišťálových lebek? Lze prokázat, že Adolf Hitler vlastnil jednu z těchto lebek? Konaly se v sídle SS ve Wawelsburku rituály s těmito lebkami? Uctivá tajný spolek Skull & Bones Bratrstvo smrti jednu ze třinácti lebek? Jak lze vyložit zprávu o křišťálových lebkách ve starožidovském Talmudu? Co už víme o proroctví křišťálových lebek? Jsou němými svědky zaniklé kultury? Mají nadlidský původ? Obsahují skutečně léčivé síly?