Proč usilovat o dosažení zdravé štítné žlázy?

08.11.2016 10:38

Poruchami štítné žlázy, tedy sníženou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy, strumou, uzlem či nádorem dnes dle některých zdrojů trpí 4 % světové populace[1]. Tyto problémy se vyskytují mnohem častěji u žen než u mužů. V období, kdy jsem sama trpěla onemocněním štítné žlázy, jsem zjistila, že v mém okolí se s podobnými problémy setkalo pár mých kamarádek a taky má teta a sestřenice. Otevřením tohoto tématu jsem se postupně dozvěděla, že hodně mých známých má s poruchami štítné žlázy osobní zkušenost. Rozhodně se tedy nejedná o ojedinělé onemocnění. I proto jsem se rozhodla sdílet můj pohled na štítnou žlázu s vámi.

Proč usilovat o dosažení zdravé štítné žlázy?

Správné fungování štítné žlázy zajišťuje tvorbu dvou hormonů: tyroxinu (známého jako T4) a trijodotyroninu (T3). Jejich produkování v přiměřeném množství má pro optimální fungování organizmu esenciální význam. Bohužel zejména v důsledku extrémně silného postavení farmaceutického lobbingu v ekonomice jsme na důležitost zdravé štítné žlázy zapomněli. Užívání pilulek na podporu správného fungování štítné žlázy je každodenní realitou množství lidí. Zvykli jsme si na skutečnost, že na syntetických vitamínech a různých pilulkách doslova závisí náš život. Natolik jsme se vzdálili od přirozeného fungování hormonální soustavy, že lidi, jejichž hormonální systém je upraven tabletami, dokonce nazýváme „zdravými“. Závislost zdraví jednotlivce na vnějším zdroji – farmaceutikách – v naší společnosti již není nijak výjimečná.

Jaksi jsme zapomněli, že není vůbec přirozené, když správná funkce naší štítné žlázy zcela závisí na chemických preparátech. Ty jen uměle udržují naše tělo v provozu. Místo toho, abychom nemoc přijali, pochopili a postavili se k ní s patřičnou odpovědností, hasíme symptomy této nemoci tabletami.

Co mě přivedlo k léčbě štítné žlázy na úrovni vitálního těla

cakry2.Když jsem sama onemocněla, byla jsem postavena před rozhodnutí podstoupit operaci s cílem odstranit strumu o velikosti pingpongového míčku. Vyoperování strumy bylo spojeno s vyoperováním poloviny štítné žlázy. Tenhle operační zákrok je dnes již běžnou praxí. To, co mě přimělo k pokusu uzdravit svou štítnou žlázu pomocí uzdravení mého vitálního těla, byl důsledek operačního zákroku, nikoliv jeho náročnost. Tím důsledkem by byla má doživotní závislost na externích hormonech v tabletové formě. V mých 23 letech se mi to zdálo jednoduše nepřijatelné. Myslím, že to nejcennější, co v životě máme, je naše zdraví. A já jsem si ho chtěla uchovat. O léčbě štítné žlázy jsem nevěděla na začátku téměř nic. To mě ale neodradilo od snahy hledat příčinu nemoci jak na fyzické, tak i na vitální úrovni, a následně i k intenzivní snaze o její odstranění.

Výsledkem mé snahy bylo zcela přirozené rozpuštění cysty. Vlastní zkušenost mě přivedla k názoru, že skutečnou příčinu onemocnění štítné žlázy odstraníme jen tehdy, když podstoupíme léčení na úrovni vitálního těla.

Tento článek vychází z poznatků, s nimiž jsem se v procese léčby seznámila, a z osobní zkušenosti. Představíme si onemocnění štítné žlázy právě v souvislostech vitálního těla. Dozvíte se zejména způsoby, kterými se můžete přičinit o správné fungování své štítné žlázy. Hlavními předpoklady pro vyléčení štítné žlázy na vitální úrovni jsou přijetí odpovědnosti za své zdraví a touha dosáhnout pocitu hlubokého zdraví.

I. ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY VE SVĚTLE VITÁLNÍHO TĚLA

Značný vliv na onemocnění štítné žlázy má kromě genetické predispozice i stav vitálního těla nemocnéhoJakou souvislost má vitální tělo s naším fyzickým tělem? Jsou to dvě strany jedné mince.

 • Stav každého orgánu našeho fyzického těla je odrazem fungování těla vitálního. To znamená, že (ne)fungování našeho fyzického těla nám signalizuje současně poruchy těla vitálního.
 • Onemocnění štítné žlázy je tedy „jenom“ symptomem na fyzické úrovni, jehož základní příčinou jsou nemoci tkvící ve vitálním těle. Vitální tělo totiž vytváří plány, jež jsou „zhmotněny“ prostřednictvím orgánů fyzického těla.[2]
 • Skutečnou příčinu onemocnění štítné žlázy odstraníme jen tehdy, když podstoupíme léčení na úrovni vitálního těla. Zdraví vitálního těla můžeme ovlivnit převážně životním stylem a vnitřním rozpoložením.

 II. ČAKRY – ENERGETICKÁ CENTRA VITÁLNÍHO TĚLA

Podstatou vitálního těla je přítomnost vitální energie v energetických centrech nazývaných čakry a její volné proudění mezi nimi. O čakrách jste již jistě něco slyšeli. Jak si je ale představit? Jejich podstatu jednoduše popisuje A. Goswami v knize Kvantový doktor:

 „Když prožíváme emoci, je její součástí nejen prožitek na fyzické úrovni a myšlenka v mysli, ale i celkový pocit, který emoci doprovází. Co cítíme? Cítíme pohyb vitální energie. Ale kde v těle cítíme své emoce? To samozřejmě záleží na tom, o jakou emoci jde a kdo jsme my sami. Stručně řečeno, ta místa v našem fyzickém těle, kde cítíme přítomnost vitální energii v okamžiku, když prožíváme nějaký pocit, jsou čakry.“

Stav vitálního těla tedy můžeme doslova pocítit na vlastní kůži. Jde proto o velice subjektivní záležitost každého z nás. Emoce, jež prožíváme, můžou posilnit, neboli naopak oslabit energii v našem vitálním těle. Jaké emoce mají přímý vliv na vitální energii v páté, tedy krční čakře?

Jistě každý z vás již někdy na vlastní kůži zažil pocit nervozity, když měl promluvit na veřejnosti. Možná jste pociťovali sucho v ústech. Nebo se vám zdálo, jako by vám něco leželo v hrdle. To jsou známé fyzické projevy (emoce) toho, když člověk postrádá energii v krční čakře. Naopak, někdy zažíváte skvělý hřejivý pocit z dobře zvládnuté komunikace neboli komunikační flow. To souvisí s přílivem energie do krční čakry. Úbytek nebo příliv energie v krční čakře se promítá do stavu štítné žlázy.

Systém čaker v lidském těle

system cakier

V našem těle se nachází celkově sedm čaker, které jsou lokalizovány v blízkosti tělesných orgánů a přímo souvisí se žlázami s vnitřní sekrecí. Fyzické orgány jsou zrcadlem vitální energie, jež je přítomná v odpovídajícím energetickém centru.

 

 

 • Korunní čakra – žláza: hypofýza, orgán: velký mozek
 • Čelní čakra (třetí oko) – žláza: epifýza, orgán: střední mozek, dutiny
 • Krční čakra – žláza: štítná žláza, orgány: hlasového ústrojí
 • Srdeční čakra – žláza: brzlík, orgán: srdce, plíce
 • Pupeční čakra – žláza: slinivka břišní, orgán: žaludek, játra, žlučník
 • Sakrální (sexuální) čakra – žláza: pohlavní žlázy (gonády), orgány: reprodukční
 • Kořenová čakra – žláza: nadledvinky, orgány: vylučovací[3]

V oblasti štítné žlázy se nachází energetické centrum Višuddhi – 5. Čakra. Nahromadění nebo absence energie v tomto centru se zrcadlí právě ve stavu štítné žlázy.

čakra 4

Višuddhi – 5. čakra

 • Základní charakteristika páté čakry:
 • Název v sanskritu: Višuddhi
 • Umístění: Krk (v blízkosti ohryzku)
 • Smysl pojící se s pátou čakrou: Sluch
 • Funkce: Komunikativnost, sebevyjádření, tvořivost
 • Barva pozitivně stimulující 5. čakru: Zářivě modrá
 • Potraviny, které mají čisticí účinek na 5. čakru: Ovoce
 • Kameny, které vhodně přispívají k léčbě 5. čakry: Tyrkys, akvamarín, celestin

 III. PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY V SOUVISLOSTECH PÁTÉ ČAKRY

Ideálním stavem je harmonické proudění energie všemi sedmi čakrami. Tedy proudění energie bez kumulování nebo naopak stagnace či zablokování v jednom místě.

Jestli máme v páté čakře málo nebo naopak příliš moc energie, trpíme vnitřní nerovnováhou na energetické úrovni. Na hromadění se energie v čakrách není nic špatného. Mnozí odborníci prosazují různé techniky, jejich cílem je právě hromadění a rozproudění energie v jednotlivých čakrách. Problém nastává, když je množství energie v 5. čakře disproporční vůči množství energie v ostatních čakrách. Nebo se naopak stává, že naší pátou čakrou proudí málo vitální energie.

Tyto energetické nerovnováhy v páté čakře indikují následující projevy na fyzické úrovni:

 • poruchy štítné žlázy,
 • struma,
 • chronická bolest v hrdle,
 • zánět krčních mandlí,
 • zduřené uzliny,
 • potíže s hlasivkami,
 • koktavost,
 • vředy v ústní dutině,
 • afty,
 • poruchy sluchu.

Projevy disharmonie 5. čakry v mezilidských vztazích

Podívejme se blíž na to, jak se projevuje nedostatek neboli nadbytek energie v páté čakře. Pátá čakra je centrem komunikace. Centrem sebevyjádření či projevení svých názorů, postojů a potřeb. Je rovněž mostem mezi myslí a srdcem. Lidé s nedostatkem energie v páté čakře mají většinou strach projevit to, co si myslí nebo cítí. Jak to poznáme? Napovídá tomu zakřiknutý, nesmělý projev nebo roztřesený hlas.

Lidé, kteří postrádají vitální energii v páté čakře, cítí strach projevit to, co si myslí nebo cítí. Když mají odlišný názor než druhá strana, častokrát si ho nechají pro sebe. Nebo navenek vyjádří souhlas s názorem druhé strany, i když se s ním vnitřně neztotožňují. Své skutečné myšlenky a pocity si nechávají pro sebe. A to pak způsobuje blokování energie v páté čakře.

Jiným projevem disharmonie páté čakry je nezvládnutí komunikace v podobě popudlivého nebo arogantního projevu. Lidé s tímto problémem často osočují druhou stranou nebo používají urážlivá slova. Jejich projev je hrubý a v komunikaci často vyhledávají konflikty. Důsledkem toho se jich jiní lidé straní, a proto můžou mít pocit, že jejich potřeby nebyly vyslyšeny. Ve skutečnosti se ale jedná o nezvládnutý způsob komunikace.

V tomto článku jsme se podívali na štítnou žlázu především v souvislostech vitálního těla. To, jak pracovat s energií v páté čakře s cílem dosažení zdravé štítné žlázy, si přiblížíme v článku „Od nemoci k vyléčení: Jak harmonizovat energii páté čakry a obnovit správnou funkci štítné žlázy“.

 

[1] Zdroj: https://www.tydenstitnezlazy.cz/, dle tohoto zdroje postihuje onemocnění štítné žlázy až 300 mil. světové populace. Při populaci 7,3 miliard to znamená, že onemocněním štítné žlázy trpí 4 % světové populace. Jiné zdroje uvádějí dokonce i vyšší procento nemocných.

[2] Zdroj: Kvantový doktor, A. Goswami, Ph.D.

[3] Zdroj: Velká kniha o čakrách, Anodea Judith