PROČ ONEMOCNÍME

20.02.2012 18:52

 

Proč vlastně vůbec onemocníme?

 ·
 

Destruktivní myšlenky vyvolávají negativní pocity a negativní pocity mohou působit na naše tělo a odrážet se v něm. Své negativní pocity potom pravidelně ukládáme v těle tak dlouho, až na ně jednou tělo zareaguje nemocí.

Dnes už vychází lékařská věda navíc ještě ze skutečnosti, že existuje mnohem více psychosomatických onemocnění, než se doposud předpokládalo. Poté, co po desetiletí medicína popírala u mnoha fyzických onemocnění spojitost s psýché, tedy také tím, co si myslíme, obrací dnes kormidlo opačným směrem a je nucena uznat, že myšlenky mají na naše tělo větší vliv, než se kdy člověk vůbec domníval.

Netýká se to jen všeobecně známých žaludečních vředů nebo srdečních obtíží, ale z našich myšlenek mohou rovněž vyplývat příčiny nekonečné řady dalších poruch. Koneckonců každá negativní myšlenka našemu tělu škodí. Hněv, nenávist, zuřivost, žárlivost, závist, pomstychtivost či nesmiřitelnost představují substance, které připravují naše tělo o zdraví.

 

Je-li člověk nemocný, měl by se zamyslet nad následujícími otázkami:

 

 • Co si myslím o sobě samé/m?
 • Mám rád/a své tělo?
 • Považuji se za výborného člověka? Nebo se ve svých myšlenkách odsuzuji?
 • Cítím se méněcenný/á?
 • Cítím se příliš starý/á?
 • ...příliš slabý/á?
 • ...přetížený/á?
 • ...nemilovaný/á?
 • ...nepochopený/á?
 • Chtěl/a bych nejraději všechno rovnou vzdát?
 • Považuji se za oběť okolností?
 • Dávám za svou situaci vinu jiným lidem?
 • Nosím v sobě vůči někomu zlobu a nenávist?

 

Všechny negativní myšlenky o nás samotných i jiných lidech zraňují pouze nás a nikoho jiného a můžeme jimi škodit svému tělu. Takovými myšlenkami si choroby sami "vytváříme". A když se pak nějaká nemoc ohlásí, jsme nanejvýše překvapeni nebo se nám dokonce uleví, protože to cítíme jako potvrzení svého strachu.

Strach, starosti a pochybnosti představují jasnou přací energii, která ovšem směřuje jiným směrem, než bychom si přáli. Veškeré obavy, starosti a pochybnosti, všechno, co nás tíží, všechno, co nás vnitřně pobuřuje a zneklidňuje, narušuje rovnováhu v našem těle.

 

* * *