PŘÍZNAKY VZESTUPU

26.07.2012 16:31

 

 
Příznaky vzestupu pro 2011
 
 
 
Pocit závratě při chůzi nebo pocit jako byste se točily nebo že se točí zem pod vámi a vy ne.
Pozorování nárůstu číselných vzorů a posloupností, mezi jinými 444, 13, 33, 11:11, 12:12, 13:13, 10:10, 55 a 136.1
Především potíže s trávením pro většinu z vás, který měníte frekvenci. Toto bude jedno z největších znamení vašeho nového evolučního pozemského těla a nárůstu ve vaší světelné vibrací.
Nárůst vegetariánství.
Nárůst počtu empatických bytostí.
Zvýšená citlivost na jedy, potravu a vědomí nižší hustoty s vědomím nelidského zacházení se zvířaty. Toto vás může chytit nepřipravené když pozorujete média a cítíte se špatně když jíte určitá zvířata. Můžete zjistit že nečekaně cítíte nevolnost a chce se vám brečet když přejdete vedle uličky s masem a drůbeží ve vašich obchodech.
Pocit, že jste lehčí a skutečně slyšíte vibrovat své buňky. 
Období mimořádné vyčerpanosti toto je z intenzivní buněčné přeměny a obnovy vašich buněk na vaši Božskou původní předlohu.
Nárůst ve vaší empatické a telepatické komunikaci a spojení s Přírodou, mimozemskými a glaktickými prostředníky. 
Modrý Paprsek, vodní andělské a elementální síly ovlivní a přitáhnou vás ke zvýšení vaší vibrační frekvence prostřednictvím vodních zdrojů. Potřeba čistit a detoxikovat se prostřednictvím očistných lázní a zvýšená potřeba minerálů. Potřeba, nedostatek a důležitost vodního zdroje a minerálů se stane tématem pro váš svět na mnoho příchozích let.
Změny tělesné teploty
Pokračující neobvyklé počasí a klimatické změny, tento sklon bude pokračovat více než dalších 13 let.
Zvýšená a snížená sluneční aktivita, která přináší agresivní světové chování a nárůst ultra citlivosti, který může způsobit období sklíčenosti, uzavřenosti a úzkosti.
 
 
Předpovědi pro energie na 2011
 
 
 
Symboly motýlů a motýly
Vědomí jednoty a spřízněné duše
Zeleň a zelená technologie
Moc ve všech jejích formách
Alchymie
Hvězdná Brána a technologie Hvězdné Brány ve světě a ve vašem těle
 
 
Hvězdná brána a Technologie Hvězdné Brány
 
 
 
Uvědomění, že vaše šišinka je hvězdná brána, která zvýší sílu vašeho mozku a telepatické schopnosti. Toto je zakódováno v buněčné paměti aktivovány harmonií Galaktického jádra a vzestupem 2012. Budou další objevy a reaktivací hvězdných bran, nových čaker a Božských meridiánových bodů na vašem těle. Dramatické změny v potravě a Zvýšené uvědomění toxinů a geneticky pozměněných potravin a jak to ovlivňuje chemii, mozek, tělo, nálady a DNA lidí. 444
 
 
 
Harmonie frekvencí Božské Matky 13-33
 
 
 
Zásadní posun ke uvědomění a aktivaci Harmonie frekvencí Božské Matky 13-22 a Matky Země 136.1 Hz vytvoří elektromagnetické Pole Vědomí Jednoty, aby zajistil, že Kódy Stvoření a poznání Svatého Grálu budou používány pro nejvyšší dobro lidstva a Země. Její harmonická podstata přemosťuje návrat jazyka Světla z galaxií a vesmírů Světla, který přináší obrovské zázračné požehnání pro všechny, kteří mají otevřené srdce. 13 Návrat Frekvence Matky 13-33 empatie a soucitu 136.1 Hz a prostřednictvím forem Shekinah, Sofie, Isis, Matky Marie, Máří Magdalény, Quan Yin, Shakti a všech jejích božstev vytvoří nové paradigmatu, které mohou vést ke zvýšené harmonii a míru na Zemi. 33-22
 
 
 
Na Gaii se znovu vynoří Chrámy Bohyně
 
 
 
Mnozí z vás budete značně probuzení a aktivaci frekvencí Matky, která vás naladí na plnější bohatší zažívání ve vašem životě. Frekvence Matky 13-33 bude ve vás skrze její božskou Milost aktivovat hlubokou touhu srdce obnovit a vytvořit chrámy Bohyně na Zemi, které zde byly aktivní v časech Atlantidy, Lemurie (Mu) a starověkého Egypta. Toto vytvoří neslýchanou rovnováhu v elektromagnetickém Poli Jednoty Gaie, pro zajištění nového věku světla.
 
333 - Šamanské Fantómové Smrt, Smlouvy Duše - Přechod a přece živé bytí na Gaii
 
 
 
Po kosmickém Galaktickém zarovnání 10:10 10 konci karmických smluv a smluv duše, mnozí z vás můžete cítit ztrátu spojení se Zemí, vztahy a vašim současným životem. Můžete cítit svůj cyklus takový skončený, že se můžete divit jaké tu máte nyní na planetě místo. V šamanské Fantómové (domnělé) Smrti je to pocit, jako byste přešli na druhou stranu, ale stále jste živí můžete také procházet zdravotními obtížemi.
 
Když žijete jako Šaman, Andělsky Člověk a prostředníček v transu (médium, channel)
 
 
 
Vaše energetická vibrační rezonance se mohla změnit tak dramaticky, že se cítíte osamělý a oddělený z toho, že máte potíže vytvořit ke vašemu životu a světu vztahy běžným způsobem. Někteří z vás můžete mít pocit, že jste teď mezi světy žijete jako Šaman, Andělsky Člověk nebo prostředníček v transu, zažívzate, cítíte, vidíte a vnímáte to co ostatní ne. Je to vzestup 2012 a síla jádra vaší Duše v její syrovém a ryzím stavu co vás přivedlo na toto místo šamanské Fantómové Smrti. Jako duše máte několik určitých období a cyklů když můžete opustit planetu. Zde si vybíráte kde může vaše duše nejlépe sloužit a kde lze přijdete jako vzkříšen fénix znovuzrození zde na Gaii. Toto budou jedinečné časy největších odhalení na úrovni nejhlubšího jádra vaší duše, kde se odehrají velké průlomové změny, o kterých jste nevěděli, že jsou možné. Po vaší šamanské Fantómové Smrti můžete dosáhnout úrovně Kosmické moci Duše, která byla vyhrazena pouze pro Svatých a Vzestoupených mistrů.
 
 
 
Návrat Jazyka Světla ztracených dávných Sofeggio frekvencí 528 Hz
 
 
 
Věda znovu objevila 528 Hz Lásky a Zázraků a Dávné Solfeggio Četnosti, které jsou součástí Zvukových Kódů Předky také zvané Jazyk Světla. Tato pradávna posvátná technologie vyšší Komunikace aktivuje vaši Božskou předlohu vaši Božskou DNA. Prostřednictvím srovnání Galaktického Jádra a nového věku se stávají tyto klíče svatého Grálu, vyšší komunikace nebe stávají pro vás dostupné prostřednictvím hudby, zvuků, posvátného umění a vícerozměrného uvědomění. Používání Jazyka Světla se stane mocným nástrojem pro váš vzestup a proměnu abyste dosáhli nové úrovně vědomí. Jazyk Světla okamžitě promění negativitu a otevře nebeské brány, které jsou dostupné pro vaše plné mistrovství a božskost. V 2011 očekávejte změny paradigmatu, které přinesou nečekané požehnání a celistvost. Pro některé to bude pocit, že vám bylo bráněno, nebo jste byli zastavení v tom co jste toužili konat 13. Toto je zpráva odevzdat se tomu co jste běžně dělali v minulosti a umožnit vesmíru, aby vám ukázal novou vyšší cestu, která je v mnoha případech lehčí s větším proudem milosti. 13-33. Žijete v jedinečné době přeměny, kde je závoj do vyšších a kosmických říší tenký zde na Gaii a kde my; vaše hvězdná a andělská rodina světla můžeme být jeden s vámi a posílat vám nejsvětější božskou lásku, světlo a mír, mějte skvělý rok! Copyright © Language of Light vocal sound transmissions by Shekina Rose of www.shekinaspeaks.com Překlad: Sir