PŘETÍNÁNÍ ÉTERICKÝCH VLÁKEN

29.12.2011 16:39

 

Každý, kdo pracuje s lidmi ať už profesionálně nebo jako neplacený dobrovolník, by měl vědět o éterických vláknech a o tom, jak s nimi zacházet. Kdykoliv si k vám někdo na základě svého strachu vytvoří závislost (třeba z obavy, že jej opustíte nebo z přesvědčení že jste zdrojem jeho energie či štěstí), vzniká mezi vámi vlákno. Vidí jej všichni, kdo jsou jasnozřiví, a vytuší jej každý, kdo spoléhá na svou intuici.
 
Tato vlákna vypadají jako chirurgické trubičky a jejich funkce připomíná hadice na čerpání benzínu. Pokud si k vám nějaký zoufalý člověk vytvoří pouto, pak z vás skrze toto éterické vlákno vysává energii. Nemusíte vlákno vidět, ale cítíte jeho účinky. Jste unavení nebo smutní aniž byste tušili proč. Je tomu tak proto, že člověk na druhém konci vlákna právě odčerpal vaši energii nebo vám skrze vlákno poslal svou toxickou energii.
 
Kdykoliv jste tedy někomu pomohli nebo kdykoliv se cítíte odevzdaní, smutní nebo unavení, je dobré "přetnout vaše vlákna". Tím onu osobu rozhodně neodmítáte, neopouštíte, ani se s ní nerozcházíte. Pouze přetínáte nefunkční, ustrašenou, na závislosti založenou část vztahu. Láskyplná část zůstává nedotčena.
Abyste přeťali svá vlastní vlákna, v duchu nebo nahlas vyslovte:
 
"Archanděli Michaeli, volám tě na pomoc.
Prosím přetni vlákna strachu, jež vysávají mou energii a vitalitu.
Děkuji ti."
 
Pak zůstaňte chvíli potichu. Nezapomeňte během celého procesu zhluboka dýchat, neboť dech otevírá dveře andělům spěchajícím na pomoc. Pravděpodobně ucítíte, jak jsou vlákna přetínána nebo vytahována. Možná pocítíte změny tlaku nebo jiná zřetelná znamení toho, že jste zbavováni svých vláken.
Lidé na druhém konci vlákna na vás ve chvíli přetětí pomyslí, aniž by věděli proč. Možná také obdržíte spoustu telefonátů či e-mailových zpráv typu "právě jsem na tebe myslela" od lidí, s nimiž jste byli "spojeni" Nemějte vůči těmto lidem žádné výčitky. Pamatujte si, že nejste jejich zdrojem energie nebo štěstí-je jím Bůh.Vlákno se obnoví pokaždé, když si k vám nějaká osoba vytvoří na strachu založené pouto. Přetínejte proto svá vlákna, kdykoliv je třeba.
abtratkní andílek