PRÁCE S KRYSTALY

14.11.2011 18:14

 

Krystal chanelingu nám pomáhá získat přístup k moudrosti a jasnosti záležitostí každodenního života. Je charakteristický velkou, sedmiúhelníkovou stěnou s dokonalým trojúhelníkem na opačné straně. Pokud se chcete zeptat na otázku ohledně vaší práce nebo partnera, zavřete oči a relaxujte. Položte si krystal na třetí oko a zhluboka se nadechněte. Umožněte své mysli, aby se stala klidnou, otevřenou a přijímací. Položte otázku a přijměte jakýkoli obraz, dojem, symbol nebo pocit, který k vám přijde. Poděkujte krystalu za informace. Krystal chanelingu umožňuje přístup k moudrosti mistrů a průvodců, usnadňuje komunikaci a zlepšuje učení. Učí nás napojit se na vnitřní moudrost a spojit náš život s pravdou.

Laserové hůlky, tyto dynamické a silné krystaly, užívali Velekněží v chrámech k léčení, vytvoření energetického pole nebo ochranného štítu lidí a míst. Laserové hůlky nám pomáhají  vzpomenout si na pokročilé léčitelské dovednosti praktikované v dávných civilizacích. Tajemství ochrany laserovéhopaprsku je uloženo v těchto krystalech. Ve správných rukách jsou nástrojem pokročilého léčitelství, v nesprávných rukách mohou způsobit spoustu škody. Jsou dlouhé a úzké, jako prsty, a často je na nich nějaké označení, připomínající hieroglyf. Jejich hrany nejsou rovné, ale zakřivené. Jejich tvar jim dokonale umožňuje vést a zaměřit energii. Čím více ji užíváme, tím je hůlka silnější svým účinkem.

Krystal vysílač má dvě sedmiúhelníkové stěny se dvěma dokonalými trojúhelníky mezi nimi. Lze jej použít k dálkovému vysílání léčivé energie nebo přenosu myšlenek. Krystal vysílač se používá k přístupu k univerzálnímu vědění, které se týká určitého individuálního nebo kolektivního sledu událostí, dále se užívá k procvičování svých schopností s krystaly a získávání informací. Kultivuje mysl, schopnost jasně myslet a zlepšuje komunikaci. nasměrodostaneme jasnou odpověď. Při práci s krystalem vysílač si ujasněte, co chcete vědět nebo jaké vedení hledáte. Poté držte tento krystal v levé ruce. Zavřete oči a uvolněte se, zhluboka dýchejte. Soustřeďte se na sedm kvalit, které tento sedmiúhelníkový krystal reprezentuje - svobodu, radost, vědění, lásku, manifestaci, mír a jednotu. Jasně ve své mysli definujte otázku a poté krystal položte trojúhelníkem na třetí oko. Projektujte tuto otázku do krystalu. Přijměte informace, které k vám přicházejí. Poděkujte krystalu za informace.

Krystaly Země nám pomáhají udržet si vyšší vibrace na Zemi, spojují naše vědomí s tím, jak žít ve fyzickém těle a hmotném světě a dodávají nám potřebnou energii. Dále nám pomáhají získat potřebné informace a schopnosti, které jsme měli v dávných civilizacích. V krystalech Země je zaznamenáno vše, co se na Zemi událo. Jsou obrovské. Tyto krystaly navozují pozitivní akce. Pokud s krystaly Země pracuje v meditaci nějaká skupina, má velkou sílu dělat pozitivní změny, například sjednotit srdce, mysl a ducha nebo vnést do kolektivního vědomí přístup k vysokofrekvenční energii. Pokud se lidé naučí tímto způsobem sjednocovat, naše planeta projde významným vzestupem. Krystal Země byl vykopán v roce 2000 v Namibii, dále je tento krystal v chrámu na ostrově Kauai (Havajské ostrovy) a další krystaly Země se nachází v Arkansasu, v Brazílii, hoře Shasta v Kalifornii, v Bolívii a v Bimini - více na Aktivované krystaly na Zemi.

Elestiální krystal nám pomáhá se spojit se čtyřmi elementy - zemí, vodou, vzduchem a ohněm. Slouží k očištění, léčení a probuzení planety, abychom si byli vědomi, co se na Zemi děje. Přináší nám nejvyšší vědění a napojení na kosmické vědomí. Tyto krystaly v minulosti pomáhaly lidem žít v harmonii, duševní pohodě a zůstat uzemněný. V současné době může pomoci ve stádiu umírání, konkrétně s uvolněním strachů týkajících se opuštění fyzického těla a navrácení se do čisté energie duše.  Můžeme je najít blízko vody. Tyto krystaly jsou charakteristické pravidelnými vzory a označeními, které vypadají, jako by byly vryté, ale jsou přírodně vytvořené. Tento krystal pomáhá otevřít vyšší čakry a napojit se na vědění, a také nám pomůže ukázat, na kterém aspektu naší osobnosti a ega potřebujeme pracovat. Pokud si myslíte, že jste výjimečně krásní nebo pokud jste hrdí na svůj intelekt a postavili jste si na tom silnou identifikaci, tento krystal vám ukáže, že tento systém přesvědčení je pouhým stínem pravdy, a to tím, že vám ukáže širší obraz.

 

Krystal okno. Rovné plochy na vrcholku krystalu se nazývají okna. Tato okna mohou mít diamantový tvar. Navozují jasnost mysli a vyvolávají schopnost třídit informace přicházející z různých úrovní bytí. Soustředěný pohled do diamantového okna pomůže dosáhnout hlubokého vhledu do vlastního nitra a schopnost číst informace týkající se i jiných lidí. Pomáhají k propojení hmotného a spirituálního světa. Představuje vstupní bránu do vyšších rovin bytí a přináší hlubší spojení se sebou samým. Odráží vnitřní stav mysli a skryté energie v nás. Okna pomáhají získat bližší informace o zmizelých lidech. Nenesou žádné záznamy, pouze nám reflektují část naší osobnosti.

Záznamový krystal má na jedné nebo více stranách zřetelně vyrytý trojúhelníkový tvar. Dokáže vás naladit na moudrost, kterou jste již v minulosti měli. Je to katalyzátor růstu a napomáhá při překonávání překážek bránících na cestě vpřed. Pomáhá chápat a přijímat osobní lekce týkající se vzorců myšlení a chování a uvolnit je. Dává se na třetí oko. Záznamový krystal vám umožní přístup k individuální nebo kolektivní minulosti a také vás dokáže znovu naladit na moudrost, kterou jste již v minulosti měli, a umožní bližší pohled na dosavadní vývoj, jímž jste prošli. Pomáhá při léčení minulých životů.

Chrámový krystal je světelnou knihovnou schraňující záznamy o všem, co se kdy na Zemi událo. Je to krystal, který má větší množství zakončení s nejméně jedním hrotem představujícím vrcholový bod krystalu. Usnadňuje naladění na vesmírné vědomí a současně funguje jako přijímač i vysílač myšlenek celé skupiny, která je podněcována na vyšší vibraci prostřednictvím kontaktu s čistou energií krystalu. Zajišťuje přístup k akašickým záznamům. Dává o sobě vědět každé 2000let, aby pomohl dalšímu vývoji vědomí prostřednictvím posunutí myšlenek na vyšší vibrace. Usnadňuje vzestup planety.

Leptaný krystal vyhlíží, jako kdyby nesl na jednotlivých stranách hieroflyfické nápisy a text v klínovém písmu. Při meditaci nás leptaný krystal dokáže zavést ke starověkým civilizacím a nabídnout nám přístup k moudrosti dávné doby. Jsou mimořádně účinné na naladění na informace během duchovní výuky a při zasvěcení provázeným opětovním probuzením minulých dovedností a léčitelských schopností. Pomáhají v léčení minulých životů, kdy pronikne až do doby předcházející vzniku nerovnováhy nebo destruktivních emocionálních stereotypů. Leptané krystaly mají povahu osobního kamene.

Krystal ISIS má jednu hlavní plochu ve tvaru pětiúhelníku a dlouhý ostrý konec podobný hrotu šípu. Je mimořádně užitečný k uzdravování všeho, co se "rozbilo nebo polámalo". Uzdravuje tělo, mysl, city i ducha. Lze jej použít k integraci duchovních energií do emočního těla a k vyvolání vyváženějších a radostnějších emocí. Současně dokáže uvolňovat ztotožnění se s utrpením druhých. Tento krystal vás zavede do hlubin srdce a usnadní následné vyléčení, vhled a smíření. Pomáhá lidem, kteří se chtějí dostat do těsnějšího sepětí s přirozenými pocity. Citlivým dětem usnadňuje stabilizaci jejich povahy.

Lemurský krystal je dlouhá jehla s hlubokými vodorovnými rýhami na střídajících se lícových plochách, často zmatněný. Lemurský krystal je dokonalým nástrojem pro ty, kteří pracují se světelnými energiemi. Zahájíme-li vibrační posun, lemurské krystaly nám poskytnou dar bezpodmínečné lásky k Zemi. Těm, kteří pracují se světlem, připomínají, aby pracovali na svém růstu a rozvoji, a pomáhali v tom ostatním. Při práci s těmito krystaly dosáhneme vnitřních a multidimenzionálních zážitků, učí nás, že jsme multidimenzionální bytostí a poskytne objektivní pohled na předchozí životy. Můžeme ho užít k vytvoření sítě pro kontakt s anděly, otevírá čakru hvězdná brána a ukotvuje starodávnou moudrost do přítomnosti. Vědomě napojuje na minulé poznatky, protože podněcuje duchovní trénink a léčivé schopnosti. Dopomáhá při terapiích minulých životů, což může zabránit vytvoření nemoci, nebo uvolnění destruktivních emočních vzorců. Hůlky z lemurského krystalu jsou výborné pro vyrovnání a čištění čaker, pomáhají uvolňovat karmu a věci přetrvávající z minulých životů a nedokončené záležitosti, které fungují nevědomě a ovlivňují současný život, např. sliby z minulých životů, které podle zákona vývoje duše přecházejí ze života do života a přitahují minulé partnery zpátky do života. Lemurský krystal aktivuje vyšší rezonance každé čakry a spojuje je se světelným tělem, usnadňuje komunikaci mezi fyzickou a jemnohmotnou rovinou bytí a uzemňuje vibrační posuny do fyzické sféry. Učí jak zhmotňovat myšlenky.

 

 

Krystaly lze použít k léčení, oslavám, jako zdroj energie, k získání vědění a umožňují nám přístup k čistotě a síle energie lásky a jednoty. Krystal se k vám dostane v době, kdy jste na to připraveni. Můžete ho od někoho dostat, najít ho nebo si ho koupit. Krystaly si můžeme umístit rovnou na tělo, rozložit je kolem sebe, dát si krystal přes noc pod polštář, držet krystal v ruce, může být součástí šperku, náušnic. Krystalové hůlky výborně poslouží, jestliže chceme stimulovat některý bod na těle, kdy pomocí jemné rotace odčerpají bolest i pocit neklidu.

Léčení pomocí krystalů. Společným rysem krystalů je, že jsou nástroje, které zesilují vaše záměry léčit. Většina nemocí je výsledkem kombinace několika faktorů, jež se projevuje jako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Může se jednat o emoční, mentální či spirituální nevyrovnanost, v některých případech dochází k přerušení kontaktu mezi fyzickým tělem a jeho biomagnetickým obalem, jiné energetické poruchy mohou vyvolat faktory spojené s okolním prostředím, jako jsou geopatogenní zóny. Krystaly léčí holisticky, působí současně na fyzické, citové, mentální i spirituální rovině. Dokonale slaďují energie a odstraňují nerovnováhu tím, že se dostanou až ke kořenu problému. Pracují na základě vibrací a uvádějí do rovnováhy auru, tedy biomagnetický obal, který obklopuje každého člověka. Jejich vibrace pronikají tělem a aktivují spojovací body s čakrami, které regulují vibrace těla. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo. Aura je spojena s tělem přes systém čaker. Práce se systémem čaker umožňuje práci s léčením mysli a fyzického těla. Regenerace energií čakrového systému vede k vyléčení všech úrovní mentálního a spirituálního těla a duše.

Atlanťané si byli vědomi síly krystalů a jejich energetických vibrací. Je pravděpodobné, že jste s krystaly  pracovali v minulých životech. Křišťáloví jedinci ukazují znalost léčení krystaly, aniž by je tomu někdo učil. Šamani a dávní léčitelé využívající krystaly dobře věděli o jejich schopnosti soustřeďovat zvukové i světelné vibrace do koncentrovaného paprsku, který se tak užíval k léčbě. Kroužením krystalu po kůži dojde ke stlačení, jímž se vyšle soustředěný paprsek k orgánu v těle. Dobře věděli, že některé krystaly dokážou člověka povzbudit nebo uklidnit. Existují i takové, které umějí uklidnit příliš aktivní orgán a ten, který funguje nedostatečně, povzbudit. Pokud si chcete poradit s bolestí, tedy signálem těla, že něco není v pořádku, dokáže vám pomoci krystal. Bolest může být výsledkem přebytku nebo nedostatku energie, nebo zablokování jejího toku.

Krystaly lze užít i jako tišící prostředek bolesti, kdy krystal nebo hůlka nám slouží jako zdroj přirozené frekvence. Princip je podobný vysílači a rádiu - když je rádio naladěno na frekvenci, která odpovídá frekvenci vysílače, dojde k elektromagnetické rezonanci a my slyšíme z rádia určitou píseň. Krystal a hůlka mohou fungovat jako ladičky - když je vezmeme do ruky, namíříme či položíme na určitou část těla, mohou nám pomoci vyladit tuto část na korektní vibrace - krystal tedy slouží jako prostředek ke znovuobnovení frekvence daného místa. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a my můžeme využít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie. Pokud tento kámen budeme mít u sebe nebo si ho dáme pod polštář, pomůže nám zůstat svěží a zdravý po celý den.

Vytváření sítě z krystalů. Rozmístění krystalické a ochranné mřížky. Správné rozmístění krystalů na těle nebo kolem něj zajistí rychlý ústup nerovnováhy. Z kamenů lze vytvořit ochrannou mřížku kolem postele (do čtyř rohů dát křišťál nebo ametyst) nebo s její pomocí ochránit celý dům (do čtyř rohů umístit černý turmalín). Krystaly lze použít k podpoře funkce imunitního systému (růžový smithsonit na srdce, zelený turmalín nad srdce, křišťál nad hlavu a osm malachitů kolem těla). K uvolnění při stresu dejte do čtyř rohů místnosti ametyst. Můžeme se jimi chránit před vlivem geopatogenních zón nebo elektromagnetickým smogem. Pomocí krystalů lze posílit paměť. Sítě představují prastarý, časem osvědčený způsob, jak usměrnit a stupňovat sílu modlitby a léčivé energie. Po staletí lidé navazovali kontakt s přírodou, aby se napojili na moudrost, a zůstaly po nich stavby jako Stonehenge v Anglii, kamenné řady Carnacu ve Francii a starobylé chrámy a pyramidy v Egyptě, Řecku, Mexiku, na Havaji a v Jižní Americe.

V těchto sítích plných síly se uchovaly vzpomínky a energetické otisky mnoha obřadů konaných s určitým záměrem. Pokud kráčíte v prastarých kamenných kruzích a chrámech, zalévají vás mocné proudy energie. Tato síla pochází ze zintenzívněného elektromagnetického pole kamenných sestav a zčásti z přetrvávající vibrace dřívějších modliteb. Sítě krystalů mají geometrický tvar, jenž spolu se silou krystalů díky určitému vzorci usměrňuje proud energie. Tímto způsobem navazujete kontakt s minerální říší a vytváříte sjednocené pole síly, v němž se manifestují myšlenky a touhy, protože krystaly, které jsou rozmístěny v určitém tvaru, zvyšují energetické vibrace a pohyb. Krystaly můžeme rozložit v určité formaci kolem osoby, budovy nebo místa pro zvýšení energie nebo poskytnutí ochrany. Je třeba si stanovit záměr, velikost sítě, místo, poté vyčistit prostor, vytvořit vhodnou atmosféru, poté umístit krystal do určeného místa, meditovat, posílit síť a nato naslouchat. Síť můžeme také vytvořit hůlkou s kamenem nebo samotným krystalem, jako je třeba laserový krystal, lemurit nebo lemurskou hůlkou. Tyto hůlky dokážou pomocí hrotu silněji a přesněji zaměřit energii. Jejich léčivá síla, je-li vyslána cíleně, je obrovská. Při práci s hůlkou je důležité nechat do sebe léčivou energii záměrně vstoupit korunní čakrou a pak dolů paží do dlaně, která hůlku drží, a odtud do hůlky, kde se posílí, a předá dál. Je důležité užívat sílu své mysli.

Krystaly s vyšší vibrací mají jemnější a vyšší vibraci, která má víceúrovňové léčivé účinky. Krystaly s vyšší vibrací se přizpůsobí vaší energii, abyste, než postoupíte na vyšší vibrační úroveň, vynesli na povrch to, v čem máte v této dimenzi projít léčebným a vývojovým procesem, což se později projeví ve fyzické sféře. Většina krystalů působí jako zrcadlo vašich vnitřních energií, což v případě, že v sobě máte nepřiznané kvality, může vyvolat šok. Pomáhají vám dostat ze sebe to nejlepší a projevit jádro vaší identity, lásku. Pokud držíte v ruce krystal s vysokou vibrací, který s vámi souzní, okamžitě se přenesete do jiné energetické dimenze. Pokud na vás krystal působí nepříjemně, odložte ho. Krystaly s vyšší vibrací nás spojují s vyššími dimenzemi a jádrem naší podstaty, stimulují vyšší čakry a pomáhají nižším čakrám přizpůsobit se vyšším vibracím. Dále pomáhají přijímat spirituální energie a aktivovat světelné tělo. Krystaly s vyšší vibrací jsou: křišťál, ametyst, selenit, brandenberg, danburite, celestit, spectrolite, tanzanit, azeztulit, lemurský krystal, paraiba turmalín, vltavín, fenacit, spirit křemen, petalit, tugtupit, satyamani, nirvana křemen, modrý měsíční kámen.

Vypůjčení síly. Většina krystalů dobře funguje, i když jsou malé, ale příležitostně je k dosažení silného účinku třeba přílivu síly velkého krystalu. Jestliže potřebujete energii velikého krystalu, ale nemůžete si ho dovolit nebo ho nebudete mít u sebe, můžete převést energii tím, že umístíte menší kámen na vrchol většího a necháte je po dobu 15 minut sladit. Malý kámen načerpá energii velkého a ponechá si ji bez ohledu na to, jak daleko se od sebe nacházejí. Dále se pomocí malého křišťálu můžete napojit na aktivované lemurské a atlantské krystaly, které jsou uloženy v horách nebo na dně oceánu.

Očista krystalu. Není-li váš krystal rozpustný, drolivý nebo vrstevnatý, podržte jej několik minut pod tekoucí vodou a poté ho na několik hodin vystavte slunečnímu nebo měsíčnímu svitu, aby znovu získal potřebnou hladinu energie a nabil se. Křehké krystaly lze čistit v syrové hnědé rýži, zvukem, světlem nebo nakuřováním. Pokud krystaly nejsou vrstevnaté, drolivé nebo křehké, můžeme použít také sůl. Citrín, azeztulit a kyanit mají samočisticí schopnost, karneol má schopnost nabíjet krystaly, které jsou uloženy kolem něj. Aktivace krystalu. Vezměte krystal do dlaní, soustřeďte se na něj a nahlas proneste: „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru.“ Chcete-li krystal naprogramovat k nějakému účelu, jasně a zřetelně to vyjádřete.

Krystaly napomáhají komunikaci s vyššími bytostmi – archanděly a strážným andělem, astrálnímu cestování, vyrovnávání čaker, terapii pomocí barev, krystalovou koupelí, pití vody s krystalem, mohou dopomoci k uzemnění a ochraně, napomáhají zvýšit skupinovou dynamiku, mohou napomoci v otázkách životního cíle, mohou vás provázet v meditaci a být pomocníky v osobním rozvoji. Pro práci s krystaly je třeba otevřít mysl a hrát si s krystaly. Na každého člověka působí krystal jinak, a to na základě osobního očekávání, minulých zkušeností, energetických vrstev, emočních bloků, vlivů spirituálních metod, se kterými pracoval, a prostředí, ve kterém člověk žije. Ten správný krystal najdeme v ten správný čas. Je třeba prozkoumat jemné energie krystalu a jeho vibrace, barvu a tvar. Krystaly vás zavedou hluboko do svého srdce a JÁ JSEM. Je dobré si po každé meditaci zapsat, co se stalo a jaký je z toho výsledek, to znamená, jak vás krystal ovlivnil, jaké vám přinesl emoční, mentální a energetické změny a jaké vhledy jste při práci s krystalem zaznamenali. Nejvyšší účinek mají krystaly při úplňku a zatmění měsíce.

Pokud vám krystal odebírá energii, je to často proto, že jste ho nepožádali o spolupráci nebo nebyl řádně očištěn. Některé krystaly mohou prudce uvolnit základní příčinu nemoci a na přechodnou dobu se zhorší váš psychický a zdravotní stav - říká se tomu katarze neboli duševní očista. V tomto případě je vhodné, abyste důvěřovali procesu léčení a nechali tento stav odeznít. Pokud to nejde, odstraňte krystal a vemte si do ruky záhnědu nebo hematit, což vás znovu uvede do rovnováhy. Citlivé lidi mohou některé krystaly energeticky napadat. Je třeba být opatrný při programování krystalu - je důležitější se spojit s vědomím krystalu a poté s ním komunikujete telepaticky a nezneužijete sílu krystalu. Je možné slyšet krystaly vydávat tón.

Krystaly nám pomáhají si udržet vysokou hladinu energie, vyrovnané čakry a silnou ochrannou auru, což nám zajistí zůstat uzemněný a ve své síle, a poté na nás nepůsobí energie lidí, kteří si v současné době neumějí opatřit energii jinak, než že se uchytí ve vašich jemnohmotných tělech nebo v tělesných orgánech, aby si zajistili výživu, nebo vás ovlivňují svými myšlenkami. Nejjednodušším způsobem zvýšení vibrace je nošení příslušného krystalu. Použití kombinace kamenů a síly vaší mysli napomáhá přerušit negativní energii psychického vysávání. Je důležité si chránit játra před hněvem druhých lidí a solar plexus před těmi, kteří se živí emocionální potravou druhých. Při nákupu kamenů pamatujte, že ten největší nemusí nutně být nejlepší, a že ten nejkrásnější se nemusí rovnat tomu nejmocnějšímu. Úspěch znamená, že daný kámen je určen právě vám. Pocítíte-li v nitru, v srdci, jeho energii, je určen vám. Kámen projeví svůj účel pouze, když jste připraveni mu naslouchat.