OTÁZKA K ANDĚLOVI

20.02.2012 18:54

 
Když už jsem u jména andělů –  – radím, aby lidi například večer zklidnily mysl. Vůbec nevadí, že se to ze začátku nedaří. I tak vyšlete nějakou otázku svému andělovi? Na jaké písmeno začíná tvoje jméno? Připomíná jméno nějakou věc nebo člověka z mého světa? Atd. Moje kamarádka z Anglie mi psala, že to udělala a nic se nedělo… najednou jí bleskl hlavou obrázek fialové kytice… jeden z jejich andělů se jmenuje Violet. S druhým jménem měla problémy, ale… písmenko po písmenku… najednou zjistila, že jméno jejího anděla obsahuje ta a ta písmena… pak je začala skládat a u jednoho jména jasně cítila: „To je ono!“ Její druhý anděl se jmenuje Ainer. Zkoušejte to a nenechejte se odradit tím, že hned na poprvé vaše mysl není natolik klidná, aby rozuměla… on ji váš anděl časem láskyplně zklidní.