ORGON

30.03.2012 11:49

 

Orgon
Dr. Wilhelm Reich (1897 - 1957) Obrázek byl rakouský psychiatr a psycholog. Znovuobjevil formu volné všude přítomné vesmírné energie, kterou nazval "ORGON" a tvrdil, že tato energie, je zastoupena ve všech živých organismech a v celém vesmíru. Dospěl k přesvědčení, že ORGON má kosmický původ a nevzniká v těle, ale člověk je pouze jeho přijímačem. Na principu orgonu později sestrojil i přístroj, jímž dokázal rozhánět mraky na obloze či přivolat déšť. Orgon je také znám pod jinými názvy jako životní energie Qi, Chi, prana, Ki, éter, huna, ódická energie atd. 

Orgonit
neboli orgonový transformátor, je zařízení pracující s orgonovou energií. Nepřetržitě do sebe "natahuje" z okolí negativní energii "DOR" a mění ji (transformuje) na energii pozitivní "POR". Nezaměňovat s orgonovým akumulátorem, který do sebe orgon jen "tahá" (nasává), jedno jestli negativní nebo pozitivní, ten hromadí, netransformuje a nepředává.

Základní orgonit se vyrábí ze třech složek - organické, anorganické a přidaného kamene (každý typ kamene působí malinko jinak, ne všechny se vzájemně snesou). Organická složka zde představuje typicky pryskyřici (funguje i smůla ze stromů nebo sádra...), která se vyrábí z ropy a obsahuje krystalickou mřížku. Její funkce je, že do sebe natahuje orgon. Druhá složka je anorganická, složená typicky z kovových (železo, hliník, meď, mosaz, bronz atd. NE nerez nebo olovo!) třísek, špon (ne kroucených), pilin, hoblin, prášku. Její funkce spočívá v tom, že tvoří překážku pro orgon a ten se od částic (kousků) chaoticky odráží, čistí, zrychluje. Je důležitá správná velikost (matice) těchto částic. Poměr organické a anorganické složky by měl být 50/50. Kámen, který se přidává do orgonitu má účel zesilovat a formovat energii a je programovatelný. Při zatvrdnutí pryskyřice, které by mělo být rychlé, působí na kámen značný tlak, který způsobuje tzv. Piezoelektrický jev (schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování) - kámen funguje jako "zdroj". 

DOR
(Deadly Orgone Radiation) - termín, který Dr.Wilhelm Reich zavedl pro smrtící (mrtvé) orgonové záření, negativní orgon. viz. https://www.orgo.cz/./viewtopic.php?f=17&t=79

POR
(Positive Orgone Energy) - pozitivní orgonová energie, nutná pro všechen duchovní a fyzický život ve vesmíru. 

Gifting
obdarovávání, dávání dárků - radostná činnost, kterou provozují tisíce nadšenců po celém světě viz.https://www.orgo.cz/./viewtopic.php?f=23&t=71, za účelem vracení rovnováhy zejména přírodě. Jinými slovy rušení zdrojů DOR. 

Výsledky giftingu jsou po každé jedné této činnosti jednoznačné a nezpochybnitelné. Samozřejmě svoji roli hraje poměr množství orgonitu ke zdroji D