ORGÁNOVÉ CVIKY

16.09.2012 11:21

 

Harmonizační sestava cviků k aktivaci jednotlivých drah vycházející z Makko-Ho cviků 
Dle tradiční čínské medicíny probíhají v těle energetické dráhy, které jsou vzájemně propojené. Ke každé dráze je přiřazen jeden orgán, který je přímo ovlivňován danou energetickou drahou. Cvičením těchto cviků není smysl posílit svaly, ale uvolnit energetické dráhy tak, aby plynule proudila energie, nedocházelo k energetickým blokům, a tím dále i k problémům jednotlivých orgánů. Pravidelným cvičením předházíme únavě, případně nemoci. Každá energetická dráha ovlivňuje i pohybovou soustavu, která se nachází v blízkosti dané dráhy.
 
 Prvek: KOV 
Meridián - Plíce (3-5 hod)
Tento cvik se může cvičit i ve stoje. Za zády zaklesněte palce do sebe, co nejvíce se snažte zapažit s nataženýma rukama. V tomto protažení setrvejte a uvolněte se v něm. Soustřeďte se na nádech do hrudníku, prociťte naplnění plic i celého těla. Prodýchejte dráhu z hrudníku po vnitřní straně paže k palci. 
Meridián - Tlusté střevo (5-7hod)
Za zády propleťte prsty a propněte ukazováky, v předklonu zapažte ruce co nejvýše. Soustřeďte se na výdech a uvolňení v horních i dolních končetinách. Kdo nemůže zpočátku provádět předklon, protahuje paže co nejvíce do zapažení, zvedá je nahoru a současně se protahuje do hrudního záklonu. Důležité je propnutí paží v loktech.
 
 
Prvek DŘEVO 
Meridián - Žlučník (23-01 hod)
Posaďte se s nataženýma nohama co nejvíce rozkročmo, a proveďte úklon se zapažením. Horní rameno tlačte dozadu. Prociťujte tah po straně těla. 
 
Meridián - Játra (01-03 hod) 
Sedněte si roznožmo s nataženýma nohama co nejdále od sebe, záda rovně. Dle možností rovný předklon, prociťujte tah na vnitřní straně končetin.
 
 
Prvek ZEMĚ 
Meridián - Žaludek (7-9 hod)
A) Pro začátek - procítit tah na přední straně těla i dolních končetinách
 
B) k protažení (pokročilí) - sed mezi paty, chodidla vytočte ven a položte se na předloktí
 
Meridián - Slezina (9-11 hod)
Kolena od sebe, ruce za záda, zakloňte se dle svých možností, vytrénovaní jedinci se položí až na záda, bedra i kolena na zemi.
 
 
Prvek VODA 
Meridián - Močový měchýř (15-17 hod)
V sedu natáhneme nohy, předkloníme se a chytíme rukama zhora za chodidla, kolena zůstávají natažená. Zůstaneme v krajní poloze a prodýcháme. Prociťujeme svaly (dráhu) podél páteře a na zadní straně dolních končetin.
 
Meridián - Ledviny (17-19 hod)
Záda srovnáme, hlava je rovně - prodloužení páteře, ruce na vnitřní straně chodidel, malíky směřují vzhůru (pokud to jde, je malík v bodě L1). Prociťujeme vnitřní stranu nohou a přední stranu trupu.
 
 
 
Prvek OHEŇ 
Meridián - Srdce (11-13 hod) 
V sedu, plosky nohou k sobě a paty přitáhneme co nejblíže k tělu. Prsty rukou obejmeme chodidla. Propneme paže a narovnáme páteř, prociťujeme vnitřní stranu paží k malíku.
 
Meridián - Tenké střevo (13-15 hod) 
Chodidla dáme dále od těla, hluboce se předkloníme. Prociťujeme a prodýcháme oblast lopatek a vnější stranu paží až k malíku.
 
 Prvek OHEŇ 
Meridián - Ochránce srdce (19-21 hod) 
Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme páteř a povytáhneme hlavu. Upažíme, dlaně vpřed - mírně nahoru. Prociťujeme vnitřní stranu paží až k malíčku.
 
 
Meridián - Trojitý ohřívač (21-23 hod) 
Turecký sed, překřižte paže před tělem, dlaně položte na kolena a hluboce se předkloňte. Tlačte kolena proti dlaním. Prociťujte tah na vnější straně horních končetin od ramen k prsteníku.
 
 
 
Procvičování celé sestavy je nejvhodnější, protože přispívá k celkové harmonizaci. Tato cvičení se provádí tak, že zaujmeme popsanou polohu a protáhnete se v ní jak nejvíc můžete. Setrváte v protažení a pokusíte se v něm uvolnit. Čím více se uvolníte, tím více se protáhnete. Prodýchejte a pomalu se vracejte do výchozí polohy.