Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí.

10.10.2012 14:34

 

Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí.
Uloženo uživatelem Zlaté Světlo 1.Srpen.2012 v 15:02 do kategorie Důležité články a informace související s transformací. (naše vlastní a převzaté odjinud)
Zobrazit diskuse
Proč po zásahu světlem pramenícího z galakticého středu, čili z centrálního slunce (které je nositelem podstatně vyšších frekvencí a úrovně a kvality kosmického vědomí a jeho moudrosti) dojde k okamžité proměně dosavadního DNA, to znamená k transmutaci (čili k přepsání a přerodu dosavadního DNA) a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí, je znázorněno na níže přiloženém videu s názvem: "Sacred Geometry DNA changes 2012 Mollecular Atom Consciousness", čas 8:28 - 9:09. (výklad v angličtině, především od 15:13 do 21:35)
Naprosto vše v existence je ve své podstatě energie vědomí, čili duchovní podstata nejrůznějších úrovní a kvalit frekvencí, které v nižších frekvencích krystalizují do tzv. hmotného projevu existence. Ve vyšších frekvencích jsou ale hmotné projevy existencí již mnohem více tvárnou energií (než zcela pevnou hmotou), která lze mentálními představami modelovat do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí. Mnohem více je uvedeno v článku a textexch uvedených ZDE.
To znamená, že v těchto úrovních existencí se každý stává vědomým tvůrcem své osobní reality, či dokonce celého svého světa. Úzce související článek s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo" je uveden ZDE. Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
Další úzce související informace jsou uvedeny v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.", který je uveden ZDE.
 
Tajemství všech tajemství - uhlík (na tomto videu lze kliknutím na "CC" nastvit české titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related
 
Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
 
Sacred Geometry DNA changes 2012 Mollecular Atom Consciousness.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=yHYsUlzR-6E&feature=related
 
 
 
Propojte se s ostatními přes své duchovní srdce, čili přes svůj osobní nulový bod. Tam je propojeno naprosto vše se vším do jednoty. Jak na to je uvedeno v článku: Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce, který je uveden ZDE.