My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.

10.10.2012 12:47

 

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky).https://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related
V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
https://www.youtube.com/watch?v=wXg10MsVRX0&feature=related

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
https://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr 

Fibonacci's Fractals https://www.youtube.com/watch?v=bE2EiI-UfsE&feature=related

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

Nejsme jen člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata, individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, majícípozemské, hmotné zkušenosti.

Všechny vně projevené světy a jejich reality jsou ale virtuální, neboť jsou tvořeny vnitřními aktivitami tvořivých vědomí - JÁ, (čili světlem, vůlí a přáním polarizovaným na Jin a Jang), které si svými aktivitami vytváří světelné holografické sítě, stvořené ze světelných vláknen produkovaných aktivitami osobních vědomí (viz 3. níže uvedená videa s názmem: Transformace 2012 Změna DNA již probíhá...), na nichž si bytosti, čili jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších specifických JSEM to či ono) promítají své vnitřní osobní a kolektivní představy, které považují za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí. 

Naprosto vše zdánlivě hmotné je tedy pouhý přelud, v němž jsou opravdové a cenné pouze a jen prožitky a zkušenosti z toho co bytosti (čili vědomí individualizovaná do nejrůznějších věcí, bytostí a projevů existencí) prožívají. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: ""Maya říše iluzí", který je uveden ZDE.


Budete-li pozorně sledovat toto níže uvedené video, velice mnoho vám to napoví o tom, jak je vlastně tvořena veškerá tzv.hmota. https://www.youtube.com/watch?v=RPJKuTE0jF0&NR=1&feature=fvwpPyramida sloužící jako obří výrobce energie nulového bodu (která otevírá dimenzionální bránu), aneb tajemství funkce pyramid v Sakkáře konečně odhaleno. Velice zajímavé podrobnosti, uvedeny ZDE.Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny (čili pyramidy s trojůhelníkovými základnami) posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.

Podrobnosti o tom co je to tzv. MerKaBa a mnoho další informací o tom jak je tvořena tzv. hmota nalezneteZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)Duchovní, nebo-li diamantové srdce obsahující světelný osmistěn, v jehož jádru je kosmické vše-vědomí, nebo-li Boží jiskra. Osmistěn jsou dvě opačně směrovaná pyramidy (spojené k sobě svými čtvercovými základnami), vytvářející Jin&Jang polarity v rovnovážném souznění.


Osmistěn, čili dvě pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami je tvarový zářič tvořící duchovní srdce, v jehož jádru je Boží jiskra. Takovýto osmistěn, ovšem světelný, má v sobě naprosto každá bytost, která má duši (tedy i např. strom nebo kámen), to znamená vše, co není klon, nebo stvořeno synteticky. Otevřete-li se lásce, tak se na tuto Boží jiskru v duchovním srdci (obsahující v sobě veškerou moudrost, sílu a lásku Univerza) můžete napojit a řídit se její nekonečnou modrostí. 

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-meditace-k                         Tvořivý troj-plamen, neboli Jin&Jang a kosmické vše-Vědomí.


Mnohem, mnohem, MNOHEM více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", je uvedený ZDE.Jelikož každý obraz vydá za tisíce slov, proto vám všem vřele doporučují shlédnout níže uvedená videa, kde je opravdu velice dobře znázorněno jak to vlastně funguje.

Vy jste tvůrci svých světů a jejich realit. Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť pokud budete naciťovatsvou duchovní podstatou vyobrazení, která jsou na třech níže uvedených videích, tak vám to taktéž velice mnoho napoví.

První zmiňované video začíná těmito slovy: The higher dimensional light orbs are calling you.
Což v překladu znamená: Světelné orby z vyšších dimenzí (čili bytosti v projevu světelných koulí), vás volají.

TRANSFORMACE 2012: ZMĚNA DNA JIŽ PROBÍHÁ... PSI (fenomén třetího oka) - aktivace korunní čakry se zvyšuje. (videa 1. - 3.) / TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase

1: https://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related
2: https://www.youtube.com/watch?v=-RvnljgyACU&feature=related

3. https://www.youtube.com/watch?v=a4xt9CCjGLo&feature=relatedToto je tzv. červí díra, čili světelný tunel - koridor. Takovéto červí díry jsou vstupy do hyperprostoru, který v Univerzu spojuje naprosto vše se vším. Jednotlivá světelná vlákna vytváří multidimenzionální světelnou síť (čili kosmické DNA tvořící strom života), po které se veškeré informace šíří rychlostí myšlenky. Napojením se na tuto síť (což je možné přes aktivaci svých čaker) umožňuje mimo jiné nejen např. možnost odhmotnit se, teleportovat se někam jinam a tam se opět zhmotnit, ale i okamžitý přístup k veškerým informacím, které tato společná světelná multidimenzionální síť, tvořící kosmické DNA, obsahuje. Čím více je bytost dobrotivější, čili láskyplnější (tím vyšší osobní frekvence obsahuje), tím na frekvenčně vyšší úroveň této multidimenzionální sítě je schopna se napojit.


Je třeba vzít konečně na vědomí, že nejdříve byla myšlenka, čili mentální představa (stvořená z frekvencí vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pra-světla), pak bylo slovo, čili vibrace (tvořící nosnou struktutu) a teprve z toho, pomocí tzv. tajné geometrie (viz přiložené video), čili pomocí krystalizace světla do hmotného projevu existence (tvořící ve hmotě buď krystalické mřížky, nebo DNA), vzniká veškerá tzv. hmota.


Vlna lásky / The Wave of Love https://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Myšlenky jsou živé entity (existující v jiné, mentální, nehmotné realitě), které se přes bytosti v hmotném projevu existence chtějí realizovat i ve hmotě. Proto, pokud na ně upneme svou pozornost, tak je nejen posilujeme, ale pomáháme jim i v tom, aby se mohly přes vás promítnoutz nehmotného projevu existence do tohoto hmotného. 

Proto lze kdykoliv pouhou změnou smýšlení a fokusu své pozornosti změnit nejen sebe sama, ale celý tento svět a to jakkoliv si jen přejeme!!!

Naprosto vše je pouze tak těžké, složité a komplikované, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je to, že to funguje naprosto stejně i naopak, čili vše je pouze tak snadné a jednoduché, jak jen si to dovedeme představit. :-)


PS: Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat!
 

Mnohem více je v článku: s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo.", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/maya-rise-iluzi-aneb...

a v článku s názvem: "Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/hra-na-pohybujici-se...

a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

a v článku s názvem: "Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jež je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza.", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/nejsme-pouze-nase-vn...

a v článku s názvem: "Podstata veškerého tvoření a existencí.", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/podstata-veskereho-t...

a v článku s názvem: "Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace",uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/elektromagneticka-po...


a v článku s názvem: "Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni", uvedeného zde: https://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-vyvazat-ze-vsech-...

a v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč?" uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-...


a v článku s názvem: "Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky", uverdeného zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

a v článku s názvem: "Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...


a v článku s názvem: "ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011", uvedeného zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011

a v článku s názvem: "Archanděl Michael - Ovládnutí Vašich životů a vstup do Magie ...", uvedeného zde:https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/archand-l-michael-ov...


a mnohé další články, které jsou k nalezení v mých BLOZÍCH a DISKUZÍCH, uvedených 
zde: https://inner-light.ning.com/profile/LumirZiveSvetloSvetelnaTantra

a zde: https://inner-light.ning.com/profile/ZlateSvetlo
Rezonance frekvencí nulového bodu, čili vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pasivního pra-světla, obsahující v sobě pouze harmonické frekvence zvané bezpodmínečná láska.
Z tohoto vnitřního, po ničem netoužícího, pouze existujícího pra-světla Absolutna - JÁ si jednotlivé bytosti (čili kosmické vědomí individualizované do nejrůznějších - JSEM to či ono) pomocí své vůle Jang a přání Jin vytváří naprosto vše co je - existuje.


Každá bytost která má aktivované své čakry, z nichž vedou světelná vlákna do vyšších úrovní existencí (která tvoří kosmické multidimenzionální DNA spojující bytost se svými vyššími světelnými já), se stává tzv. osvícenou bytostí, z důvodu, že se stává nedílnou součástí všeho co je - existuje.


Česky namluvená videa (nebo s titulky) související s tímto tématem:

Toto video vám též velice mnoho napoví.
Okom_boha_Hora_04of10_Kvet_života 05

https://www.youtube.com/watch?v=QSAGVcyfS5E&feature=player_embedded

a toto taktéž:
Okem Boha Hóra 6 - Sakkára, kvantový stroj

https://www.youtube.com/watch?v=rRzYZHnqd20&feature=related

a toto taktéž: 
Probuzení DNA - Arkturiánské Klíčové Kódy pro Evoluci - YAWWWN 
https://www.youtube.com/watch?v=v3dbKM0nbuQ&feature=related


a toto kaktéž:
Fázový posun (by Lelabear)

https://www.youtube.com/watch?v=tyIce4OQNGc&feature=player_embedded

a toto kaktéž:
Holografický vesmír
https://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE&feature=related

Více k tématu uvedeném výše a na videích je v diskusi uvedené zde:
https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/pyramida-slouzici-jako...


Viedeo s českými tutulky, s názvem: 2012 Posolstvo nádeje 
https://www.youtube.com/watch?v=7QWnVyTrWTc&feature=player_embedded
VŠECHNY SVĚTY A JEJICH REALITY JSOU VIRTUÁLNÍ A FUNGUJÍ NA STEJNÉM PRINCIPU JAKO POČÍTAČOVÁ A DIGITÁLNÍ TECHNIKA!

TO ZNAMENÁ, JAKÝ PROGRAM SI DO SEBE, DO SVÉ ENERGETICKÉ PODSTATY SVÝM OSOBNÍM PŘESVĚDČENÍM VLOŽÍTE, TAKOVOU OSOBNÍ REALITU SI TAKÉ STVOŘÍTE!

PROTO JE TŘEBA MÍT SVŮJ VLASTNÍ PLÁN TOHO, KDE A JAK CHCETE ŽÍT A CO CHCETE PROŽÍVAT, JELIKOŽ POKUD JEJ MÍT NEBUDETE, TAK SE STANETE SOUČÁSTÍ PLÁNU NĚKOHO JINÉHO A TEN PRO VÁS NEMUSÍ BÝT ZROVNA NIJAK ZVLÁŠŤ PŘÍJEMNÝM, NEBOŤ SE BUDETE MUSET PODŘÍDIT VŮLI A TOUHÁM OBSAŽENÝM V PLÁNU NĚKOHO JINÉHO!

PS: proto je nejvyšší čas začít si svými mentálními představami tvořit svůj vlastní svět a jeho reality, jelikož 11. 11. 2011 a 12. 12. 2012 a 21. 12. 2012 zde bude již opravdu velice rychle, neboť čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím více nabírají události na rychlosti svého průběhu, čímž je vytvářen pocit stále se zrychlujícího času.

Celý článek je uvedený ZDE.