Modlitba S. N. Lazareva

19.10.2015 19:03

Modlitba S. N. Lazareva

V základe existencie vesmíru ležia informačné procesy. "Na počiatku bolo Slovo."

To, čomu dnes hovoríme vesmír, mohlo z môjho hľadiska vzniknúť ako dôsledok vyčlenenia dvoch zložiek z jednotného počiatku, ktorý tu existoval vždy a ktorému hovoríme Boh: jedna z týchto zložiek je hmota a druhú tvorí informačné pole. Podmienkou existencie týchto protikladov je ich vzájomná nepretržitá premena jedného na druhé. Pole sa snaží stať sa hmotou a hmota zase poľom. 

Podmienkou vývoja týchto dvoch protikladov je prítomnosť tretieho aspektu, ktorý zaisťuje nezjavenú prítomnosť jedného protikladu v druhom. Úlohou tohto aspektu plní energia,ktorá je prostredníkom, určujúcim vývoj vesmíru. Informácie, energie a hmota potom tvoria jeden celok. Vedomie niečoho takého je tu už dávno, napríklad pojem Svätej trojice v kresťanstve (Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch svätý)

Ľudstvo pomaly a nevyhnutne smeruje ku svojmu Otcovi, k duchu, duchovnosti a kultúre, pretože to je jediná šanca na skutočnú spásu. 


Milujem tých, čo ma zradili,
milujem tých, čo mi ublížili,
milujem tých, čo pošliapali moje
ideály a sklamali moje nádeje.

Nech by sa čokoľvek stalo, moja
láska k Tebe Pane pretrváva.
Každú stratu ľudských hodnôt
prijmem ako očistenie lásky k Tebe.

Prosím Ťa o odpustenie, že som sa
pripútal k ....................., že som si
z nej urobil cieľ a zmysel života.

Najväčším šťastím je pre mňa láska k Bohu.

Prosím o odpustenie za agresivitu voči ženám.
Prosím o odpustenie za agresivitu voči mužom.

Milujem tých, čo ma zradili,
milujem tých, čo mi ublížili,
milujem tých, čo pošliapali moje
ideály a sklamali moje nádeje.

Nech by sa čokoľvek stalo, moja
láska k Tebe Pane pretrváva.
Každú stratu ľudských hodnôt
prijmem ako očistenie lásky k Tebe.

Prosím Ťa o odpustenie, že som sa
pripútal k ....................., že som si
z nej urobil cieľ a zmysel života.

Najväčším šťastím je pre mňa láska k Bohu.

Prosím o odpustenie za agresivitu voči ženám.
Prosím o odpustenie za agresivitu voči mužom.

 

Sergej Lazarev
ruský psychológ, bádateľ, liečiteľ a bioenergoterapeut