MERIDIANY

20.01.2012 10:31

 

Meridiány jsou energetické dráhy, po kterých proudí životní energie. Těchto drah je veliké množství, ale při práci s energiemi je používáno 12 -ti hlavních drah, které jsou párové, a dvěma dráhami řídícími, které jsou nepárové. celkem tady jde o 26 energetických drah, které tvoří energetický systém člověka. Podíváme se blíže na jednotlivé dráhy včetně jejich charakteristiky.
 

I dráhy jsou rozděleny podle učení Jin-jangu, na 6 párových drah Jinových a jednu nepárovou Jinovou, a rovněž 6 párových drah Jangových a jednu nepárovou jangovou. můžeme hovořit i o velkém a malém energetickém systému, neboť nepárové dráhy, jsou řídícími  drahami jinových i jangových drah. Nepárové (řídící dráhy jsou přední střední (jin), a zadní střední (jang) O těchto nepárových drahách se hovoří jako o malém energetickém systému, neboť stimulací přední střední dráhy, se nepřímo stimulují všechny dráhy jinové, a stimulací zadní střední dráhy stimulujeme nepřímo všechny jangové. Pokud pak pracujeme na stimulaci 12-párových drah, hovoříme o velkém energetickém okruhu. Jsou to ale výrazy pouze pomocné , neboť zde není jeden a druhý energetický systém, ale pouze jeden. malý je součástí velkého.

Názvy drah jsou podle orgánů, a příslušnost k jednotlivým elementům (podle čínského pentagramu) je rovněž totožné. Tedy elementu dřeva patří orgány játra (jin) a žlučník (jang) , a stejně tedy meridián jater(jin),a meridián žlučníku (jang). Element oheň orgány srdce

(jin) a tenké střevo (jang) a tedy meridián srdce (jin) a tenké střevo (jang) a navíc systémové orgány a dráhy obalu srdce (jin) a troj.

ohřívač(jang).Element země orgány slezina(jin) a žaludek(jang) a tedy meridián sleziny(jin) a žaludku(jang).K elementu kovu patří

orgány plíce(jin) a tlusté střevo(jang) a tedy meridián plic(jin) a tlust.střeva(jang).K elementu voda patří orgány ledviny(jin) a moč.

měchýř(jang) a tedy meridián ledvin(jin) a moč.měchýř(jang).

 

Dráhy dělíme následovně:

Jinové dráhy rukou, probíhající z hrudníku po vnitřní straně rukou až ke konečkům prstů na ruce, kde končí. Jsou to dráhy plic, obalu srdce, a srdce, na konečcích prstů ruky začínají jangové dráhy rukou, energie tedy pokračuje po těchto drahách po vnější straně rukou přes rameno na hlavu, a tyto dráhy se nazývají dráhy tenkého střeva, tlustého střeva a dráha tří ohňů. Z hlavy energie "ztéká" po dlouhých jangových drahách  po zádech a vnějších stranách nohou ke konečkům prstů na noze, a tyto se jmenují dráhy žlučníku, žaludku a dráha močového měchýře.( vyjímku tvoří dráha žaludku, která svou částí prochází po přední straně hrudníku, která je z hlediska dělení těla jin) Od konečků prstů na nohou stoupá energie opět k hrudníku po vnitřní straně nohou,přes břicho a hrudník, po drahách ledvin, jater a sleziny -slinivky, kde se energie opět přelévá do jinových drah rukou, čímž se celý energetický okruh uzavírá.

Každá dráha má svou vlastní charakteristiku, i přesný průběh, každá má vliv jak na potíže v jejím průběhu, má i vztah k orgánu jehož název nese, a pod. O těchto charakteristikách budeme hovořit později.

 

Smyslem práce s meridiány, je zajistit "průchodnost drah", rozpouštět energetické bloky, které způsobují energetický nedostatek za tímto blokem ve směru toku energie,. a rovněž potíže z přebytku energie před tímto blokem ve směru toku energie. Stimulace drah se provádí přímou masáží, kdy kopírujeme přesnou topografii dráhy jednu po druhé, v pořadí které odpovídá toku energie. Tok energie je nasledující: Meridián ledvin-obalu srdce-tří ohňů-žlučníku-jater-plic-tlustého střeva -žaludku-sleziny slinivky-srdce-tenkého střeva-močového měchýře. Přičemž zde platí tzv. orgánové hodiny, tedy jakýsi pravidelný rozvrh , kdy jednotlivé dráhy i orgány pracují v energetickém maximu a v energetickém minimu. Jsou to dvouhodinové cykly. Uvedu jednotlivá období energetických maxim, a energetické minimum je vždy posunut o 12 hod. Dráha ledvin-17:00-19:00hod, obalu srdce- 9:00-21:00hod, tří ohňů- 21:00-23:00 hod, žlučníku -23:00-01:00hod, jater- 01:00-3:00hod, plic- 03:00-05:00hod, tlustého střeva- 05:00- 07:00 hod, žaludku- 07:00- 9:00 hod, sleziny slinivky -09:00 -11:00 hod, srdce - 11:00- 13:00hod, tenkého střeva- 13:00-15:00hod, močového měchýře 15:00-17:00hod. Není tedY náhoda, že žlučníkáře vozí s kolikami nejčastěji kolem půlnoci , ledvinové koliky kolem 18:oo hod a pod...

Ovládání drah se provádí tedy přímou stimulací ve směru toku energie (tonizace), nebo v protisměru toku energie (sedace). Jedná se o meridiánové masáže, neboli čínské akupunkturní masáže dle W. Penzela. další regulace se provádí prostřednictvím akupunkturních bodů na drahách, kde se využívá bodů tonizačních, sedativních, bodů pramene, vynikajících bodů atd... což je vlastně akupunktura. Ta se nemusí provádět výhradně jehlami, ale třeba dotykem na vybraný bod. Hovoří se o působení bioenergií. Nedostatečnost na drahách a výběr bodů k harmonizaci je hlavní náplní pulzové diagnostiky.

 

 

Orgánové dráhy a možnosti jejich ovlivnění:

Jinové dráhy
Meridián Dráha plic Dráha sleziny Dráha srdce = Hlavní správce Dráha ledvin Dráha osrdečníku Dráha jater
Cesta sestupně od hrudníku k ruce vzestupně od nohy k hrudníku sestupně od hrudníku k ruce vzestupně od nohy k hrudníku sestupně od hrudníku k ruce vzestupně od nohy k hrudníku
Orgány nos, hrdlo, plíce, hrudník, horní končetiny plíce, břicho, střeva, žaludek, slezina, játra, urogenitální systém, dolní končetiny srdce, hrudník, CNS, horní končetiny plíce, vnitřní orgány, urogenitální orgány, hrdlo, dolní končetiny cévní systém, nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny játra, žlučník, postranní části trupu, pankreas, urogenitální orgány

 

Jangové dráhy
Meridián Dráha tlustého střeva Dráha žaludku Dráha močového měchýře Dráha tří ohřívačů Dráha žlučníku
Cesta vzestupně od ruky k hlavě sestupně od hlavy k noze sestupně od hlavy k noze vzestupně od ruky k hlavě sestupně od hlavy k noze
Orgány ústa, zuby, hlava, hrdlo, jazyk, tváře, jícen, horní končetiny hlava, tváře, ústa, zuby, hrdlo, žaludek, střeva, dolní končetiny hlava, šíje, záda, CNS, oblast hýždí, kůže, vnitřní orgány uši, oči, postranní části hrudníku, lokty, ramena uši, oči, hrudník, játra, žlučník, hýždě, kolena, dolní končetiny

 

Nepárové dráhy
Meridián Přední střední dráha = Céva početí = Ren Zadní střední dráha = Řídící céva = Du
Cesta od středu hráze k prostředku brady od kostrče, přes páteř a hlavu, na uzdičku horního rtu
Orgány močový měchýř, tenké střevo, žaludek, srdce, obal srdce, tři ohřívače žaludek, žlučník, játra, urogenitální oblast