Meditace od Sai Baby

01.04.2012 11:21

 

Meditace od Sai Baby

meditace_image002Pro ty, kteří mají méně trpělivosti, nabízíme velmi účinnou meditaci od Sai Baby, která je vhodná pro začátečníky a která má silné léčebné účinky:

Usaď se na klidném místě, a to nejlépe dvakrát denně na dvacet až třicet minut. Důležité je dělat to vždy po stejnou dobu, aby se ti to stalo zvykem.  Zvyk je důležitý, neboť tě ochrání od nepravidelnosti.

Zapal svíčku a posaď se před ní. Dívej se nějakou dobu do plamene. Uvažuj, že plamen je schopen předávat své světlo ředě dalších svíček, aniž by se umenšoval.

Když jsi se dost dlouho díval do světla, zavři oči a v duchu si představ, jak se světlo plamene rozlévá na tvém čele mezi očima.

Pak veď světlo do středu hrudi, do duchovního srdce, kde otevírá lotosový květ tvé srdeční čakry. Světlo necháme proudit do celého hrudníku a pociťujeme, že toto světlo je očista a láska. Pokračujme s vedením světla do hrdla a hlavy, aby světlo očistilo naše myšlenky.

Z hlavy vedeme světlo do srdce, ramen a paží až do dlaní a konečků prstů.

Potom necháme světlo ze svého srdce stéci do břišní dutiny, a celou ji naplnit až do pánve. Přitom vydechujeme všechen zármutek a napětí a vdechujeme čisté, jasné světlo.

Dále vedeme světlo do nohou a chodidel, a odtud přes záda, která bychom neměli nikdy opominout, až na temeno hlavy, kde se nalézá korunní čakra. Buďme si vědomi, že celé naše tělo je naplněno světlem, tj. skládá se ze světla, které září až po samý okraj aury.

Nyní ze své korunní čakry posíláme světlo na své příbuzné a přátele.  Zcela je zahalte do světla. Stejně tak jím zahal své nepřátele.

Pak světlo rozšiřujme na naše město, naši vlast, náš světadíl a na celý svět. Dále Vaše světlo postupuje k minerálům, rostlinám, zvířatům a lidem. Rozprostři světlo nad všemi neviditelnými bytostmi, které jsou ve světě a kolem světa.

Pokyny Sai Baby, aby léčebný účinek meditace byl trvalý

 

Citát od Sai Baby: Donuťte tělo být poslušné vaší vůle. Nikdy mu nepodléhejte a nenásledujte jeho choutky. Buďte připraveni tělo odložit stranou. Učiňte rozhodnutí, že je podržíte pod přísnou kontrolou. S tělem musíte zacházet obezřetně a cvičit je s přísnou pozorností. Tím získáte vy na ctnostech a vaše tělo způsobilost k meditaci a duchovním disciplínám. Aby bylo možno dostat se k podstatě Boha na výsostech, je třeba napřed vniknout do jádra nejnepatrnějšího já, protože nikdo nemůže poznat Boha, kdo nepoznal sám sebe. Starosti, lakota, rozrušení a úzkost - to vše vyvolává nemoci těla. Nejlepším lékem je spokojená mysl. O tělo je nutno dobře se starat. Nemá být oslabováno půsty nebo jinými zvyky. Buďte dobří, radostní, hrdí, poctiví, umírnění a trpěliví. To jsou pravidla pro dobré zdraví. Dobrý charakter má pro dobré zdraví největší význam. Ohledně konkrétnějšího tématu fyzických onemocnění, vám musím říci, abyste dodržovali střídmost v jídle, pití, spánku i pohybu. Předpis zní, požívat dobré jídlo v přiměřeném množství a v praktických intervalech. Tělo je velký dar. Starej se o ně. Pěstuj je. Udržuj je zevnitř i zevně čisté. Tzn. Nejíst jídla, která tě znečisťují, jako jsou: ryby, maso, bílá mouka, rafinovaný cukr a podobné potraviny. I spánek by měl být pravidelný a přiměřený; je stejně důležitý jako práce a potrava. Pamatujte si také, že oděv slouží v prvé řadě jako ochrana před horkem a chladem, nikoliv pro marnivé předvádění i kdyby to mělo stát zdraví. Též ctnostné chování vám zajistí mír v mysli a ten vás zase uchrání před mnohými tělesnými a duševními nemocemi. Jestliže překročíte své meze, připravíte se o pokrok.

Než začneme meditovat…

 

Nestarejte se, co na meditaci řeknou ostatní. Neobávejte se řečí a pomluv. Člověk, který se stará o to, co si myslí ostatní se nikdy nedostane do svého nitra. Bude totiž tolik zaneprázdněn tím, co si druzí myslí nebo říkají.

Meditujte každý den na stejném místě, ve stejnou dobu. Vytvoříte si hlad po meditaci uvnitř svého těla i v mysli. Každý den v tomto zvláštním čase vyhrazeném pro meditaci se bude vaše tělo i mysl dožadovat meditace.

Užívejte svůj koutek pouze pro meditaci a nic jiného. Pak se tento prostor stane nabitým a bude na Vás každý den čekat. Ten koutek Vám bude nápomocen, vytvoříte v něm zvláštní vibraci a specifickou atmosféru, s jejíž pomocí se dostanete hlouběji do svého nitra, ke svému Já-zdroji štěstí.

Účelem meditace je uvolnit se od myšlenek, starostí, vstoupit do svého nitra, navázat spojení s Vyšším Já v nás, tj. spojení s Bohem (osvícení). Nic neočekávejme, ale výsledkem meditace bývá psychická pohoda, zvýšený přísun energie během meditace i po ní, úleva od zdravotních problémů až uzdravení, oproštění se od záporných snů, strachů v životě a urychlení našeho duchovního vývoje. Někteří z Vás dříve či později zaslechnou jakýsi vnitřní hlas, zprvu jen hlásek, nebo nápad, vnuknutí k činu, který je pro naše dobro, pro dobro okolí nebo celého světa. Tento vnitřní hlas Vašeho Vyššího Já se posléze objevuje i mimo meditaci a stane se naším duchovním rádcem. Svědčí o tom, že jsme navázali spojení se svým Vyšším Já, které komunikuje s Bohem, některým z Avatarů (v těle nebo v duchovní sféře) a že jsme pod láskyplnou ochranou. Položíme si otázku, co by bylo za této situace správné a většinou obdržíme odpověď. Pozor, vnitřní hlas je určen jen pro nás. Nikdy nepřistupujme ke druhým lidem:“Můj vnitřní hlas mi říkal, že musíš (pro mne) udělat to a to!“ To se míchá Vyšší Já s nižším já (egem). Ego je rafinované a dovede využívat Boha ve svůj prospěch. Jedině pokud Vás někdo poprosí, co na nějaký problém říká Váš vnitřní hlas, poproste Váš vnitřní hlas o odpověď a řekněte druhému: „Od vnitřního hlasu na problém přichází tato odpověď…“

Nechme ego stranou - ať je velké či malé, nebojme se - staňme se pouze svědky naší mysli. Neprociťujte myšlenky. Nechte je vyblednout, až zmizí. Čekejte a buďte klidní. Nespěchejte. Může to trvat několik dní. Když zjistíte, že se vaše mysl hnula do budoucnosti či minulosti, okamžitě se vraťte zpět do přítomnosti.

Zkuste k odstranění myšlenek techniku černého čtverce nicoty. Přijde-li myšlenka, lze si představit, jak např. v podobě kapky padá do černého čtverce, odkud není návratu. Jste-li věřící, nabídněte své myšlenky Bohu nebo Avatarovi, aby Vám pomohl nastolit blahodárný stav bez myšlenek. Sai Baba doporučuje formulaci: „Pane, podávám Ti tuto činnost (meditaci, myšlení, práci, jedení). To podávané jsi Ty, Pane. Podávající jsi Ty, Pane. Podáváno Tebou do svatého ohně, kterým jsi Ty, Pane. Jen ten Tě dosáhne , kdo je ve všem s Tebou zajedno. Já jsem všepronikající kosmické vědomá, zjevující se v živých bytostech a projevující se v jejich vdechu a výdechu. Amen.“ Buďte beze strachu, strach je bariéra. Jste pod ochranou. Objeví-li se při meditaci negativní obrazy, nevěnujte jim pozornost, až zmizí, či poproste Boha, aby je přijal k Sobě.

Můžeme meditovat před hořící svíčkou (očišťuje prostor od záporných energií). Pozor! Okolo svíčky mějte kovovou nebo keramickou misku, talířek, nejlépe ještě na nehořlavé podložce. Svíčku vhodné umístit před zobrazením vyspělé duše (např. Swami Vivekananda), nejlépe před zobrazením Avatara - vtělení Boha (Ježíš, Buddha, Krišna, Sai Baba, aj. – vyberme si jednoho, který je srdci nejsladší a příliš často jej nestřídejme). Na foto nebo obraz se můžeme soustředit pohledem nebo představou v mysli, lépe představou v duchovním srdci ve středu hrudníku.

Odstranění negativních energií z těla podporuje koupání nohou v teplé vodě se špetkou soli při meditaci nebo omytím ve studené vodě před nebo po meditaci. Pohodlně se posadíme. Optimální je turecký sed, ruce položené na kolenou. Důležitější je cítit se pohodlně. Takže lze sedět na židli nebo v křesle s rovnějším opěradlem. Zavřeme chvíli oči. Uvolníme postupně jednotlivě všechny svaly těla na povrchu i do hloubky. Někomu pomáhá k hlubší meditaci postupně představa barev duhy: Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a purpurová. Když se usadíte k meditaci, recitujte napřed několik veršů o slávě Boží nebo Avatarů ze svatých knih, knih od Avatarů nebo duchovních básní, nebo slov, která nás napadnou, aby se uklidnila vzrušená mysl. Pak ponenáhlu, zatímco opakujete jméno Avatara, přitahujte před vnitřní zrak podobu, kterou to jméno reprezentuje.

Po usednutí do pevné a pohodlné pozice provádíme zklidnění dechu, odtažení smyslů od předmětů (pratjáhára) a očištění všech orgánů těla (anga njása). Nejlépe očišťuje světlo, protože rozptyluje veškerou tmu. Světlo se nechá procházet celým tělem, kde očišťuje údy i smysly a usadí se v lotosu srdce, v němž je vystavěn mentální obraz podoby Avatara za účelem koncentrace, která vede k meditaci a nakonec k samádhi, tj. stavu ponoření se do Boha, do Nejvyššího Já.

Mantry k očištění mysli

 

Často je naše mysl zaneprázdněná obrazy, myšlenkami, vzpomínkami, emocemi aj.

Velmi dobré je zaměstnat rozbouřenou mysl opakováním slov, které jsou nabité očistnou vibrací, což jsou bezpečně jména Avatarů, vtělení Boha, či modlity Východu či Západu, které mají zavedený význam.

Mantry také slouží k rozpuštění negativní karmy. Ochraňují člověka, působí i proti černé magii a vedou k duchovnímu růstu.

Očišťují také potravu, nad kterou je pronesena mantra a na kterou vztáhneme ruce.

Mantry lze recitovat libovolně často a dlouho, před meditací, při meditaci, při práci, 3x, nebo lépe 9x za sebou vícekrát denně. Vhodné, aby počet recitací byl dělitelný třemi.

Mantry vyslovujeme v duchu (v klidu nebo při fyzické práci), jsme-li sami, je účinnější nahlas.

Příklady manter, tj. opakování jména Boha nebo vtělení Boha (Mistra, Avatara), které očišťují mysl (v duchu, šeptem nebo nahlas):

Například: “Ježíš, Ježíš…”, nebo “Ježíš Kristus…”, nebo “Svatý Ježíš, svatá Marie…”.

Mantrou je i modlitba Otčenáš či Zdrávas Maria.

Libovolné mantry podle cítění (intuice), přesvědčení a víry.

Mantrou je i prosté opakování jména Avatara, tj. vtělení Boha, minulosti či současnosti, např. Šrí Kršna, Šrí Ráma, Šrí Šiva Parvatí, Šrí Ganéša, Buddha či Matka Meera, Sai Baba, Šri Aurobindo, Meher Baba, Šrí Matadží aj. Informace o zmíněných Avatarech lze získat na internetu, spustíme-li vyhledávač zadáme heslo Sai Baba nebo Mother Meera.

Sai Baba doporučuje, že velmi silný očistný a ochranný účinek má mantra Óm spojená se jménem vtělení Boha (Avatara). Například “Óm Ježíš Kristus.” Slovo Óm říkáme při nádechu a při výdechu Ježíš Kristus. nebo “Óm Sai Baba”, “Óm Matka Meera” a jiní Avataři. Tuto jednoduchou mantru můžeme provádět při činnosti během dne – nastává napojení se na naše Vyšší Já, urychlení duchovního vývoje a léčení nemocí z hlediska jejich duchovních příčin, odstraňování napětí ve vztahu a další účinky, které se projeví někdy okamžitě a jindy později, podle potřeby z lediska našeho duchovního vývoje.

Se jménem je možné současně spojit obraz Avatara v duchovním srdci.

Sai Baba doporučuje mantru “Aum (nádech) Sai Ram (výdech)”.

Velmi silná je védská Gájatrí mantra doporučená Sai Babou: ÓM BHÚR BHUVAH SVAH, TAT SAVITUR VARÉNJAM BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT (Vysvětlení: Meditujme o ÓM, Božském prazvuku, ze kterého povstaly tři říše: hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (BHÚR BHUVAH SVAH). Uctívejme (VARÉNJAM) nejvyšší nepopsatelné Božské bytí (TAT), tvořivou životadárnou sílu, která se projevuje i ve Slunci (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o zářivém (BHARGÓ) Světle (DÉVASJA) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně Tě prosíme, ať Tvé Světlo osvítí naši mysl (DHÍ).)

Silným očistným způsobem také působí mantra “Háré Ráma (čteno Rám), háré Ráma, Ráma, Ráma, háré, háré, háré Kršna, háré Kršna, Kršna, Kršna, háré, háré.” (Vysvětlení: Hare: Slovo Hare odkazuje k Boží energii. Kršna: Slovo Krišna odkazuje k samotné Nejvyšší osobě. Kršna znamená Všepřitažlivý. Bůh je nejpřitažlivější Osoba. Vše přitahující rysy jsou v plnosti v Nejvyšší osobě. Ráma: Bůh se jmenuje Ráma, protože poskytuje velkou transcendentální radost těm, kteří Mu láskyplně slouží. Mantra jako celek je modlitbou: “Ó Pane, Ó Pánova energie, prosím dovol mi být zaměstnán láskyplnou službou Tobě.”)

Další mantry: “GÓPALA GÓVINDA RÁMA MADANA-MÓHANA” (Vysvětlení: Gópala: Bůh je Nejvyšší ochránce, Bůh je Nejvyšší Pastýř, Bůh je Přítelem krav. Góvinda: Nejvyšší Pán dává radost zemi, kravám a smyslům, Bůh je hlavní Pastýř Ochránce. Ráma: Bůh je nazýván Ráma, protože poskytuje velké vnitřní duchovní potěšení těm, kteří Mu láskyplně slouží. Madana-Móhana-Murari: Bůh je všepřitahující, Bůh je ten, který přitahuje dokonce i Amora.)

“HARIBÓL NITAI-GAUR NITAI-GAUR HARIBÓL” (Nitai-Gaur: Odkazuje k Pánu Čaitanjovi a k Pánu Nitjánandovi, kteří se objevili v Indii před pěti sty lety. Přišli, aby učili lidi, jak rozvíjet svou lásku k Bohu. A to zejména procesem naslouchání a zpívání Božích jmen. Nitaj odkazuje k Nitjánandovi, což znamená věčný či věčné blaho. Gaur znamená zlatý a odkazuje k Pánu Čaitanjovi, jehož pleť je zlatá.Hariból: Zpívej Boží jména!)

“BHADŽA ŠRI KRŠNA ČAITANJA PRABHU NITJÁNANDA ŠRI ADVAITA, GADADHARA ŠRIVAS ADI GAUR BHAKTA VRINDAM” (Všechnu slávu Pánu Čaitanjovi, Pánu Nitjánandovi, Advaitovi Ačarjovi, Gadadharovi, Šri Šrivasovi a všem oddaným Pána Gaurangi (Pán Čaitanja)).

Mantrou je i slabika “Óm (číst jako tlumené aum), který má tuto grafickou podobu: Například při nádechu nosem si představíme, jak spodkem páteře proudí do páteře vzduch či bílý nebo zlatý pramen až k temenu hlavy, zadržíme dech při vyslovení “Óm”, při výdechu necháme vzduch či pramen klesat ke spodku páteře. Nádech, zadržení a výdech provádíme co nejdéle.

Gájatrí mantra

 

Velmi silná je védská Gájatrí mantra doporučená Sai Babou. Někteří léčitelé ověřili, že intenzivně působí při rozpuštění negativní karmy, léčení od nevyléčitelných nemocí i proti černé magii:

“ÓM BHÚR BHUVAH SVAH, TAT SAVITUR VARÉNJAM BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT”

Vysvětlení: Meditujme o ÓM, Božském prazvuku, ze kterého povstaly tři říše: hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (BHÚR BHUVAH SVAH). Uctívejme (VARÉNJAM) nejvyšší nepopsatelné Božské bytí (TAT), tvořivou životadárnou sílu, která se projevuje i ve Slunci (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o zářivém (BHARGÓ) Světle (DÉVASJA) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně Tě prosíme, ať Tvé Světlo osvítí naši mysl (DHÍ).)

Džapasahitadhjána

 

Když se naše mysl vzdaluje od recitace Jména vtělení Boha, veďme ji k obrazu podoby (Ježíše, Krišnu, Sai Babu).

Když se vzdaluje obrazu, veďme ji ke Jménu.

Nechejme ji zdržovat se buď u jedné nebo u druhé líbeznosti.

Když s myslí takto zacházíme, dá se lehce ochočit.

Obraz, který jste nakreslili v představě, se promění v citový obraz, drahý srdci a zafixovaný v paměti. Pomalu se z něho stane setkání tváří v tvář s Bohem, jenž na sebe vezme onu podobu, aby vyplnil čisté přání.

To je duchovní disciplína džapasahitadhjána, Sai Baba radí, abychom ji prováděli, je nejlepší formou meditace pro začátečníky.

Začátek meditace

 

Posadíme se pohodlně do meditační pozice, narovnáme páteř, mírně skloníme hlavu, a už sledujeme pouze beztvarý proud vzduchu, který vchází a vychází přes špičku našeho nosu.

Myšlenky, pocity a zvuky necháváme volně procházet bez posuzování či přitahování.

Zaměříme se na čtyři základní myšlenky, které obracejí naši mysl k osvobození a osvícení.

Uvědomíme si naši drahocennou možnost, kterou máme v tomto životě. Můžeme díky metodám, které zanechali osvícené bytosti, pomoci nesčetným bytostem. Jen málokdo se setká s nedualistickým učením a ještě méně je těch, kteří tuto jedinečnou příležitost dokáží využít.

Chápeme pomíjivost všeho co vzniklo, a proto také musí zaniknout. Každý musí zemřít; jedině jasný, otevřený a neomezený prostor mysli je trvalý. Nevíme, kolik času nám ještě zbývá na to, abychom jej mohli rozpoznat.

Pomyslíme na zákon příčiny a následku, na to, že my sami určujeme, co se stane. Naše minulé činy, slova a myšlenky vytvořily náš dnešní svět, a právě teď zaséváme semínka naší budoucnosti.

Nakonec si připomeneme, proč pracujeme s naší myslí. Osvícení je nejvyšší nadčasovou radostí. Zároveň chápeme, že můžeme udělat jen velice málo pro druhé, pokud jsme sami zmatení a trpíme.

Způsoby meditace

 

způsob meditace je: bdělost vaší činnosti, vašeho těla, vaší mysli, vašeho srdce. Jakákoliv myšlenka prochází na obrazovce mysli, pozorujte ji. Jakákoliv emoce prochází na obrazovce srdce - zůstaňte svědkem - nevtahujte se, neidentifikujte se, nehodnoťte co je dobré a co špatné, toto není část meditace. Důležitý je proces pozorování, nikoliv to co pozorujete. S ničím z toho, co přichází, se neztotožňujte. Na otázky a problémy se můžete dívat jako na mystéria a užít si je. Musíte být vědomí těla, mysli, emocí - nálady.

způsob meditace je dýchání, uvědomování si svého dechu uvědomit si břicho. Při nádechu se břicho zvedá, při výdechu se vrací zpátky. Pouze uvědomění jak se břicho zvedá a jde dolů a břicho je velmi blízko životního zdroje. Za pupíkem je jeho zdroj života. Takže, když se břicho zvedá, to je skutečně životní energie, pramen života, který se zvedá a padá s každým dechem. Druhý způsob má jeden krok: pouze břicho, které se pohybuje nahoru a dolu. V ýsledek je stejný. Jak si více uvědomíme břicho, mysl se ztiší, srdce se ztiší, nálady zmizí. Harmonický dech (harmonizuje energie v těle) je klidný břišní, se stejnou dobou pro nádech a výdech. Provádí se nosem, který je jen branou dechu. Soustředění mysli je uvnitř těla v úrovni pupku, lépe na bod Dantien, asi 3 cm pod pupkem. Postupně vnímáme, jak dýchá tělo uvnitř. Dech by měl být hluboký, měkký, tichý a přirozeně dlouhý tak, aby nedocházelo k nutkání k nádechu a výdechu. Prodloužený dech (uklidňuje mysl, stimuluje krevní oběh, umožní pokles tepové frekvence, což zlepší koncentraci mysli) má nádech krátký a plný do břicha, výdech je pomalý, klidný, hluboký, tichý a jemný. Mysl spočívá v bodu Dantien. Představíme si, že energie dechu prozařuje toto centrum. Plný dech (jógový je pro zlepšení a uchování zdraví ) nejdříve břišní dýchání a pak připojíme další dva typy, hrudní a podkličkové dýchání do jedné dechové vlny. Vzduch je nadechován do břicha, navazuje roztažení žebra hrudi na plnou kapacitu. ak sotva znatelná zádrž dechu, přičemž se dostaví impuls k výdechu, který je opačný, podkličkový, hrudní a břišní.. Pomůckou je představa, že při nádechu vědomí dechu stoupá od pupku k hrdlu a při výdechu vědomí klesá od hrdla k pupku.

způsob meditace je být si vědom dechu při vstupu, kdy dech prochází nosními dírkami. Prociťujte je tady - to je opačný pól k břichu - prociťujte je v nose. Nádech přináší určitý chlad v nosních dírkách. Pak je výdech … nádech, výdech. Tak je to také možné. Chcete-li dělat 2 či 3 způsoby najednou - můžete, pak úsilí bude intenzivnější a možnosti jsou rychlejší. Zálež na vás, co cítíte jako lehčí. Lehce znamená správně. Jak se meditace ustalí a mysl se ztiší, ego zmizí. Budete tady, ale nebude tam žádný pocit “Já”. Pak dveře jsou otevřené. Pouze počkejte s milující touhou, s vítáním v srdci toho velkého okamžiku osvícení. To určitě přichází. Nikdy se ani na moment nezdrží. Jednou budete správně naladění, nečekaně to ve vás vybouchne, transformuje vás. Starý člověk je mrtvý, a nový přichází. Najděte si dostatečně pohodlnou a bdělou polohu pro 20-60 minut sezení. Záda a hlava mají být rovné, oči zavřené a dech normální. Zůstaňte co nejklidnější, bez pohybu, jenom když je to skutečně nutné - změňte polohu. Základním cílem během sezení je pozorování břicha trochu nad pupíkem jak při nádechu a výdechu jde nahoru a dolu. Toto není technika na koncentraci, proto při pozorování dechu do vaši pozornosti může dostat mnoho jiných věci. Nic není rušením, proto když cokoliv přijde, přestaňte pozorovat dech a věnujte tomu pozornost, dokud není možno se zase vrátit zpátky k dechu. Mohou to být myšlenky, pocity, hodnocení, tělesné vjemy, vlivy z vnějšího světa, atp.

Meditace nad duchovním symbolem

 

Při meditaci se můžete soustředit na některý duchovní symbol, viz katalog amuletů. Například Óm, Antahkaranu, Pentagram, Křesťanský kříž, Židovskou hvězdu, Křesťanský kříž – nebo na jiné symboly v provedení dřeveném, kovovém či nakresleném, na obraz na papíře nebo v představě v mysli nebo v duchovním srdci ve středu hrudníku. Přemítáme nejprve o duchovním významu symbolu. Například symbol Antahkarana vytváří to, co Taoisté nazývají velký mikroskopický orbit (okruh) psychické energie, která by měla normálně vstupovat přes korunní čakru na vrcholku hlavy, ale samovolně vstupuje přes chodidla a jde tělem nahoru po zádech až na vrchol hlavy a potom dolů po přední části těla opět k chodidlům. Tím Vás připoutá k Zemi a umožní další proudění energie přes energetická centra – čakry. Tento proces očistí náš organismus od negativismu, negativní energie. Někteří lidé tvrdí, že obraz po čase vybledne a oni pak mají nějaké vize. Vylepší léčebné dovednosti, otevře třetí oko, zvětšit jasnozřivost aj. Před ukončením meditace si uvědomujte návrat do tohoto světa, zahýbejte prsty, pozvolna otevřete oči, byly-li zavřené. Meditujete-li ráno, pomalu s úsměvem a posíleni přistupte k plnění denních povinností. Meditujete-li večer uložte se ke spánku. Lze samozřejmě meditovat v leže. Můžete kombinovat výše uvedené prvky, které lze uskutečnit při meditaci vleže. Často tato meditace končí vstupem do hlubší fáze velmi posilujícího spánku. Vytvořte svůj vlastní způsob meditace z popsaných prvků, přidejte prvky vlastní. Nechte se inspirovat literaturou i vlastní intuicí. Speciální meditační hudbu lze zakoupit v meditačních centrech, jež jsou na https://osho.zde.cz Můžete mít meditaci dlouhou nebo krátkou, jiný postup ráno, jiný večer. Vytvoříte-li si zvyk pravidelné meditace a opakování manter během dne, výsledky (zlepšení zdraví, odstranění problémů) se brzy dostaví. Buďte trpěliví. Důvěřujte Bohu, který nás zná nejlépe po stovky životů v lidském těle a situace (vztahy, problémy, nemoci), které si máme prožít, upravuje každým okamžikem přesně úměrně našemu duchovnímu vývoji a vzestupu. Další způsoby meditace:

Meditace před zobrazením Avatara

 

Meditujete-li před zobrazením Avatara (obraz, foto, například Sai Baba nebo Matka Meera), lze navíc k zobrazení otočit dlaň levé ruky. Pravé je otočena k zemi. Můžeme poprosit Avatara, aby očistil vaši levou polovinu těla od negativních energií a poprosit Matku Zemi, která nám též velmi pomáhá, aby přijala negativní energie naší levé poloviny. Po chvíli nastavit dlaň pravé ruky k obrazu a dlaň levé otočit vzhůru. Poprosíme Avatara, aby očistil naši pravou stranu těla a poprosíme Boha (Vesmír), aby přijal záporné energie naší pravé strany. Potom otočíme obě dlaně k zobrazení Avarara a poprosíme jej, aby naplnil postupně naše tělo-vědomí, podvědomí a Vyšší Já čistou láskyplnou energií. Kladné vibrace duchovních bytostí urychlují náš duchovní vzestup, uvolňují nás od problémů a nemocí a nastolují kvalitní stav celé naší bytosti vhodný pro provádění meditace. Uvolňují nás ze sféry vlivu astrálních dvojníků duše, kterou jsme poškodili v minulých životech, ze sféry vlivu negativních sil i negativit (nemocí, záporných mezilidských vztahů), které jsme si měli prožít, abychom pochopili situace, které jsme v minulých životech způsobili druhým. Zkrátka jsme pod dokonalou ochranou.

Meditace se světlem

 

Představíme si, jak jsme ozářeni kuželem či proudem bílého, zlatého, křišťálově průzračného světla Slunce (hvězd, Boha, Světelné bytosti, Mistra) nebo proudem z jasné barvy duhy. Hlavní proud jako zlatý potok prochází hlavou, páteří nohama do Země. Z hlavního proudu páteří vycházejí vedlejší proudy do každého koutku našeho těla. Celé tělo je promýváno životodárnou energií. Naše duše je klidná, celé tělo dokonale uvolněno.

Meditace s představou

 

Kdo má těžší nemoc, setrvá v relaxaci a OČISTÍ SE PŘEDSTAVOU Nejprve je výborné vytvořit v duchu PŘEDSTAVU volného PROUDU ENERGIE v nějaké podobě a barvě. V podobě světla, páry, praménku, ohnivého jazyku či kouře. Čistou energii si představíme v barvě zlaté, bílé, stříbrné, červenofialové či jakékoliv zářivé barvě duhy. Zvolíme podobu a barvu energie, z níž máme příjemný pocit! Špatnou energii nemoci, oslabení si představíme v barvě černé, hnědé či jakékoliv tmavé. V relaxaci si představíme: proud čisté energie vstupuje HLAVOU a prochází celým tělem, prozařuje tělo, jež září bíle a čistě. Energie přechází z symbolu do ruky a vtéká vnitřními kanály do těla až ke konečkům prstů nohou, přičemž proniká do každého koutku organismu, oživuje každý sval i jednotlivou buňku. Čím zřetelnější a plastičtější představu energie vytvoříme, tím účinnější je působení. Odplavuje do Země špatnou energii spojenou s nemocí či oslabením. [ Nebo při nádechu si představujeme, jak DO PLIC vstupuje čistá energie. Prochází tělem do Země. Při výdechu si představujeme, jak vydechujeme tmavou zápornou energii. Při výdechu uvolňujeme postupně jednotlivé svalové skupiny (na povrchu a i v hloubce) od svalů obličeje, krku, až po svaly prstů na nohách. Uvolníme i klouby. Při těžší nemoci nebo těžší poruše funkce orgánu je vhodné navíc SOUSTŘEDĚNÍ PROUDU ČISTÉ ENERGIE plastickou představou a vůlí přímo DO NEMOCNÉHO MÍSTA (opatrně v oblasti hlavy a páteře!). Opakovaně si představujeme: Hlavou z Vesmíru nebo rukou z symbolu přitéká energie. Směřujeme vůlí a představou tuto energii vnitřními kanály těla (nervovými drahami) do postiženého místa s představou: Energie naplňuje všechny buňky nemocného místa, provádí v něm svou léčící funkci a vytlačujte z postiženého místa energii nemoci v podobě špinavého, tmavého proudu apod.) vnitřními kanály těla nohama z těla ven. Při představě jsme zcela soustředěni. Objeví-li se nepříjemný stav, pozvolna přerušíme představu. Po relaxaci se pomalu vracíme do normálního stavu a pak pokračujeme v každodenní činnosti. Provádíme-li relaxaci v přírodě, můžeme před nabíjením poprosit strom a vypustit energii nemoci opřením se o dub (silný, souměrný) či lípu dlaněmi (levá dlaň u pasu, pravá u hlavy) po dobu, jakou je to příjemné.[ KLADNÁ SUGESCE. Stačí je říci 3x, 6x nebo 9x. Či si představíme napsaná slova, jež chceme, aby se uskutečnila, např.: “Já jsem zdravý.” Díváme se dobře na zapsaná slova. Upoutáme k nim všechnu pozornost. Asi na minutu zavřeme oči a vidíme je dále. Vtisknou se do podvědomí, v němž je mohutná schopnost učinit to, co chceme. Pak provedeme výše popsanou relaxaci (vhodné před usnutím a po probuzení), na kterou navážeme tím, že čtvrt až půl hodiny (2x až 7x denně) opakujeme jednu ze sugescí uvedenou v uvozovkách. Příklady jiných sugescí: “Já jsem naplněn energií dobra a štěstí”, “Má vůle sílí”, “Já jsem ta mocná energie, která v tomto okamžiku a neustále proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mého těla i mysli, a která dokonale vyrovnává všechny čakry mého těla.”, „Já jsem ten mocný elektronový obal okolo mne, který velmi rychle rozšiřuji do všech stran na vzdálenost X metrů od mého těla. Tento obal naplňuji Boží Láskou a Světlem, aby spolehlivě zabránil vnikání negativních myšlenek ke mně a nedovolil mi žádné negativní konání směrovat k ostatním. Vkládám do něj natrvalo tak velké množství léčivé energie, že kdo do mého obalu vstoupí, bude okamžitě zbaven svých bolestí a pocítí nádhernou úlevu.Já jsem v nekonečnu života, kde je vše dokonalé, úplné a celistvé. Dokonalé zdraví je můj přirozený stav. Vědomě se zbavuji všech myšlenkových návyků ve svém nitru, které by se mohly projevit jako nemoc. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád své tělo a jsem s ním spokojený. Dodávám mu výživnou stravu a nápoje. Příjemně je cvičím. Považuji své tělo za krásný a zázračný mechanismus a je mi ctí, že v něm mohu žít. Mám spoustu energie. V mém světě je vše v pořádku.” Nalezneme pro sebe další sugesce pro nás vhodné. V sugescích používáme přítomný čas, nikdy ne budoucí! Vyloučíme slůvko ne-. Chybné “Budu zdravý”, “Nejsem nemocen”. První sugesci podvědomí nepřijímá, druhý případ vnímá jako “Jsem nemocen”.

Meditace za chůze

Meditace za pomalé chůze založená na uvědomení si nohou a toho, jak se dotýkají země. Můžete chodit v kruhu nebo rovně 10 až 15 kroků dopředu a zpět, uvnitř nebo ven z místnosti. Oči se dívají dolu, několik kroků dopředu. Během chůze by pozornost měla soustředit do nohou, do toho, jak se dotýkají země. Pokud se objeví jiné věci, přestaňte věnovat pozornost nohám, poznamenejte si, co odvádí vaši pozornost a vraťte se zpátky k nohám. Je to stejná technika jako sezení, ale pozoruje se odlišný základní objekt. Lze chodit 20 až 30 min.  

 

Meditace Eileen Caddyové

 

Meditace Eileen Caddyové z knihy Otevírání dveří do nitra: Jsi na tomto světě proto, abys do něj přinášel dobro. Jsi zde proto, abys vyzařoval lásku, světlo a moudrost pro všechny duše, které to potřebují. Musíš pracovat a tuto práci můžeš konat jen tehdy, když se zařadíš a staneš se součásti celku, když nezůstaneš stát stranou, nebudeš kritizovat a vyřazovat se z celku. Cítíš se být zajedno se všemi těmi dušemi, které tě obklopují? Cítíš se být v míru se světem, nebo jsou tvé myšlenky konfliktní, kritické a destruktivní? Vždy měj na paměti, že láska, radost a štěstí vytvářejí tu správnou atmosféru a přitahují k sobě všechny duše, které mají stejné mínění. Proto se sleduj a začni hned teď přitahovat k sobě jen to opravdu nejlepší. Můžeš v okamžiku změnit svůj celkový přístup a postoj. Proč to tedy neudělat? Slaď se s veškerým životem a najdi mír, který přesahuje veškeré chápání.