Meditace na setkání se svým duchovním průvodcem.

28.08.2012 15:38

Sedneme si na pohodlnou židli,chodidly se dotýkáme podlahy a ruce položené v klíně.Očistíme si auru a čakry viz:očistné cvičení. Sedíme co nejvíce

si uvolníme tělo-začneme chodidly a postupujeme nahoru k hlavě.Vidíme se stát u studny,jestliže nás něco nebo někdo v našem životě znepokojuje

pustíme to do té studny,odejdeme a necháme všechny nepříjemné osoby nebo události za sebou.

Cítíme se velmi uvolněni a jdeme přes louku k vysoké zdi pokryté popínavými květinami.Bohatě zdobená brána je otevřená a čeká na nás.Projdeme jí

a dostaneme se do nádherné rozsáhlé zahrady.Přes zelené stromy vidíme všechny typy chrámů.Jsou tam lesíky,vydlážděné cesty,mosty přes malé říčky

a malá jezírka s živými rybkami obklopená budovami.Všude jsou květy,motýli,ptáci,vážky,mýtická stvoření a mírumilovná zvířátka.V dálce se zahrada

postupně prolíná se stoupajícími kopci.Kamkoli přijdete,cítíte silný pocit míru a klidu.Rozhlížíme se kolem sebe a naši pozornost přitáhne vysoký kámen,

lesík nebo chrám.Vydáme se k tomuto místu,protože víme,že tam s námi setká náš duchovní průvodce.Když dorazíme ke svému cíli,uvidíme postavu,která

na nás čeká,usmívá se a je šťastná,že nás vidí.Věnujeme se pozorování svého průvodce.Požádejte ho o jméno a představte se. Je náš průvodce muž či

žena?Mladého či starého vzhledu?Dokážeme poznat kulturu,nebo národnost? Jestliže se cítíme s tímto průvodcem nepříjemně,snažme se posoudit proč.

Nepříjemný pocit často pramení z vnitřních předsudků nebo zážitků s minulosti.Je třeba tento pocit zpracovat.S průvodcem můžeme jít v zahradě kamkoli.

Můžeme si sednout popovídat si.Můžeme si také přát,aby nás náš průvodce zavedl na místo,jež nás zajímá.Mluvte o tom na čem potřebujeme ve svém

životě pracovat nejdřív.Nechme si tolik času kolik porřebujeme.Když dokončíme návštěvu,stačí pomyslet na své fyzické tělo a okamžitě se vrátíme do 

svého těla na židli.Pár minut relaxujte a přemýšlejte o svých zážitcích.

 

SETKEJTE SE SE SVÝM DUCHOVNÍM PRŮVODCEM

Nejlepší dobou je přibývání Měsíce nebo úplněk.Potřebujeme jednu bílou svíci,růžovou vonnou tyčinku,malý kámen(křišťál).

Zapalte na oltáři svíčku a vonnou tyčinku.Držte kámen a přitom seďte nebo stůjte před oltářem.Třikrát opakujte následující text:

Paní země,nebe,moří a Měsícem osvětlené noci,

matko všech věcí,které byly,jsou a budou,

prosím tě o pomoc při setkání s mým skutečným duchovním průvodcem.

Prosím,abych tohoto průvodce jasně viděl/a nebo vnímal/a,

abydo mé mysli ohledně našeho setkání nevstoupily žádné pochybnosti.

Po tomto společníkovi toužím celým svým srdcem,

poceloživotním příteli,který zůstane,i když všichni ostatní zmizí.

Vkládám tuto svou touhu do tvých mocných rukou,

vím,že na mou prosbu odpovíš rychle.