MANTRA ÓM MANI PADME HÚM

03.03.2012 11:53

 

MANTRA ÓM MANI PADMÉ HÚM

03.03.2012 18:51

 

 

 
Mantra Om mani peme hung v tibetštině
Mantra „Óm mani padmé húm“ napsaná tibetským písmem (vícebarevná písmena vlevo; červená písmena vpravo jsou jiná mantra) na kameni u paláce Potala, tradiční sídlo Dalajlámy v Tibetu

Óm mani padmé húm (sanskrt: ॐ मणि पद्मे हूँ) je pravděpodobně nejznámější mantra buddhismu. Tato mantra transformuje negativní emoceÓmtransformuje pýchu a egoismusma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek,  chamtivost a lakotu a konečně húmnenávist a hněv. K recitování této mantry pro začínajícího praktikujícího není potřeba lung (zasvěcení, pověření) od duchovního učitele. Odříkavat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním cítícím bytostem.

Je to tzv. šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu (skt.Avalókitéšvara, tib. Čänräzig). Tato mantra je zvláště spojena s jeho čtyřrukou podobou. Významné postavy tibetského buddhismu jako karmapovédalajlámové a další jsou považováni za emanace bódhisattvy soucitu, proto je tato mantra často vyrývána do skal a kamenů, psaná na papír a následně jsou těmito papíry plněny meditační mlýnky nebo stúpy.

Pokud jde o čistě jazykový význam, střední část mantry, "manipadmé", znamená v sanskrtu "šperk lotosu" (mani - šperkpadma - lotos, lokativ padme); podle jiných výkladů jde o vokativ jména "Manipadma" (Šperkový lotos), což je jedno z epitet bódhisattvy Avalókitéšvary. "Om" i "húm" jsou v sanskrtuinterjekce bez konkrétního významu, přičemž slabika "om" je pokládána za posvátnou.


V různých školách buddhismu se můžeme setkat s různými přepisy této mantry.:]Přepis

  • tibetsky: Om mani päme hung
  • čínsky: 唵嘛呢叭咪吽, Ǎn Mání Bāmī Hōng
  • mongolsky: Ум маани бадми хум nebo Um maani badmi khum
  • vietnamsky: Úm ma ni bát ni hồng nebo Án ma ni bát mê hồng
  • japonsky: オンマニハツメイウン, On Mani Hatsumei Un
  • korejsky: 옴 마니 파드메 훔 Om Mani Padeume Hum

]Význam

Slabika Šest parámit Očišťuje Samsárická oblast Barva Symbol buddhovského aspektu Přání zrození se v
Óm Meditace pýcha/egoismus Bohové tzv. Dévové Bílá Moudrost Dokonalé říši Potály
Ma Trpělivost žárlivost/závist Polobohové tzv. Asurové Zelená Soucit Dokonalé říši Potály
Ni Smysluplné jednání touha/připoutanost Lidské bytosti Žlutá Tělo, řeč a mysl
kvality a aktivity
Dewačen
Moudrost Nevědomost/ignorance Zvířata Modrá Vyrovnanost přítomnosti ochránce (Milujících Očí)
Me Štědrost chudoba/chamtivost Hladoví duchové (tib. Pretas) Červená Blaženost Dokonalé říši Potály
Hung Píle / Vytrvalost agrese/nenávist Stavy paranoie Černá Kvalita soucitu přítomnosti lotosového trůnu Milujících Očí