Mandala je posvátný prostor.

24.07.2012 11:19

 

Mandala je posvátný prostor, který odhaluje vnitřní moudrost. Mandala znamená jak kruh a centrum, které představují jak viditelný svět mimo nás a jeden neviditelný uvnitř naší mysli a ducha.
 
 
 
Invokace
 Prvek vzduchu , duch Východu, zastoupené zelenou barvou a místo vycházejícího slunce. Dej nám odvahu mládí vítanou změnu a akci, a komunikovat naše vize s velkou jasností. 
 
 Prvek ohně , Duch z jihu , zastoupená červenou barvu a místo kreativity a radosti. Vybavte nám s odvahou jednat za mír a spravedlnost, a inspiraci být katalyzátorem pro transformaci.
 
 Prvek vody , Duch Západu ., zastoupená modré barvy a místo vnitřní cesty. Dej nám starší je transformační moudrost, abychom mohli najít léčení v našich tmavých místech.  
 
 Prvek Země a ducha ze severu a zastoupené barvy žluté a domov stromů, skal a všech bytostí. Dej nám zakotvené životní zkušenost plně v našem těle a jsou zakořeněné v přírodě.   
 
 Prvkem prostoru , Duch centra , zastoupená bílé barvy a domov intuici. Vyplňte nám se schopností orientovat se v Void, rozšířit naše vědomí a představit nové možnosti.