Vikingská legenda o bájném svítícím kameni je podle všeho opravdu založená na realitě. "Sluneční kámen" měl být výjimečný v tom, že když byl namířen proti nebi, odhalil i na zcela zamračené obloze polohu Slunce. Vědci takový kámen nalezli na jedné lodi, která se potopila bezmála před 420 lety.

Staří Vikingové byli bezesporu výjimeční námořníci. Má se za to, že Severní Ameriku objevili už staletí před Kryštofem Kolumbem. Nejnovější testy nyní ukázaly, že tzv. islandský vápenec může pomoci člověku lokalizovat Slunce s přesností na jeden stupeň. To mohlo umožňovat legendárním námořníkům udržet správný kurs za všech okolností.

Forma kalcitu 

Podle Guye Roparse z univerzity ve francouzském Rennes, je preciznost, se kterou je možné pomocí tohoto kamene hledat Slunce, vskutku neuvěřitelná. Funguje prý i ve chvíli, kdy je Slunce za horizontem. Průhledný kámen je průhlednou formou kalcitu. Ukázkový kousek byl objeven ve vraku lodi potopené roku 1592, který byl nalezen před třemi desetiletími u břehů ostrova Alderney nedaleko Francie.

Sólarsteinn pravděpodobně pomáhal Vikingům v navigaci po moři.

Sólarsteinn pravděpodobně pomáhal Vikingům v navigaci po moři.

FOTO: https://www.arcticwandering.com

Jedna islandská sága jasně zmiňuje tajemný sluneční kámen - sólarsteinn. Stojí v ní, že jednoho zamračeného dne, kdy dokonce i sněžilo, se král Olaf radil s legendárním hrdinou Sigurdem o poloze Slunce. Aby si potvrdil Sigurdův názor, natáhl Olaf ruku se slunečním kamenem směrem k obloze a sledoval, odkud k němu míří světlo. Tak určoval, kde se nachází aktuálně neviditelné Slunce.

Kámen polarizuje i nepatrné sluneční paprsky

Co se týče funkčnosti kamene, v principu nejde o nic jiného, než o polarizaci světla. Tu využívá i mnoho živočichů, mimo jiné i včely. Vzhledem k tomu, že vikingské námořní cesty v severním Atlantiku byly hodně často mlhavé, mohl jim kámen dávat opravdu velikou výhodu. Vědci tvrdí, že sólarsteinn opravdu mohl Vikingům pomoci s navigací z Norska až do daleké Severní Ameriky ještě dávno před vynálezem magnetického kompasu.

Islandský vápenec propouští výhradně světlo polarizované určitým směrem, všechny ostatní směry ale filtruje. V tom směru, ve kterém leží Slunce, září sólarsteinn nejvýrazněji. Nic na tom nemění ani to, když je Slunce schované za mraky či za obzorem. Sluneční svit se automaticky polarizuje do směru, který je vůči soustředným kruhům se Sluncem v centru tečnou. Práve tuto polarizovanou část svitu lze objevit jednoduchým otáčením "magického" kamene.

Měla je asi většina lodí 

"Objev z Alderney otevírá nový náhled na vikingské námořníky a zdá se být pravděpodobné, že budou podobné kameny nalezeny i v dalších vracích lodí patřících Vikingům a na místě archeologických vykopávek z přímořských oblastí, které Vikingové obývali. Velmi nedávno bylo jedno takové místo, které disponovalo i opravnou lodí, nalezeno v Irsku," uvedl Ropars.