Lymfatický systém

26.04.2016 12:35

lymfatický systém

Zdroj foto: Shutterstock.com

Biele krvinky

Dôležitá je úloha lymfatického systému v obranných reakciách organizmu na cudzorodé látky. Túto imunitu zabezpečuje pomocou bielych krviniek. T-lymfocyty sa tvoria v týmuse a sú zodpovedné zaimunitné reakcie proti baktériám, vírusom a odvrhnutí cudzích buniek napríklad pri transplantáciách.

B-lymfocyty sa tvoria v lymfatických tkanivách a kostiach a reagujú na opakované stretnutie s tou istou cudzorodou látkou špecificky konkrétnymi protilátkami.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Ako funguje krvný obeh?

Lymfatické uzliny

Lymfatické uzliny sa nachádzajú rozmiestnené po celom tele a prechádza nimi lymfa z určitej spádovej oblasti tela. Uzliny sú filter, kde sa zachytávajú cudzorodé častice ako baktérie, vírusy, rakovinové bunky a iné prinášané lymfou, a tak zabraňujú ich rozšíreniu do celého tela.

Prúdenie lymfy nie je tak ako prúdenie krvi poháňané srdcom, ale kontrakciami a uvoľňovaním svalov. Preto je pre správne prúdenie lymfy dôležitý pohyb.

Mandle

Mandle sú nahromadenie lymfatického tkaniva v jazyku na bočnej strane podnebia a v hltane. Mandle, nazývané tiež tonsillae, predstavujú imunologickú bariéru prehĺtanej stravy a vdychovaného vzduchu.

Týmus

Lymfatický orgán týmus alebo detská žľaza je uložený za hrudnou kosťou. V detstve je táto žľaza veľká, po puberte sa však zmenšuje – regreduje. V týmuse sa tvoria biele krvinky, najmä T-lymfocyty, ktoré sú schopné rozpoznať cudziu bunku a tým vyvolať imunitnú odpoveď organizmu.

Slezina

Slezina, orgán patriaci k lymfatickému systému, sa nachádza v ľavej klenbe bránice vľavo od žalúdka a váži v priemere 120-160g. Pri niektorých ochoreniach, najmä krvných, sa zväčšuje.Slezina plní funkciu v lymfatickom aj krvnom obehu. V krvnom obehu vychytáva a ničí staré červené krvinky a slúži aj ako rezervoár krvi, ktorá sa uvoľňuje pri vysokých nárokoch organizmu na kyslík.

V lymfatickom obehu má za úlohu obranu organizmu proti cudzorodým organizmom a látkam.Tvoria sa v nej protilátky a biele krvinky. Slezina je krehká a pri tupých nárazoch do brucha môže dojsť k jej natrhnutiu a ťažkému krvácaniu.

Zdroje:

JAVORKA K. a kol. 2006. Lekárska fyziológia. Druhé vydanie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063-231-6, s.391-419

MRÁZ P. a kol. 2006, Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovak Academic Press,2006. ISBN: 8089104967, s.325-343