Lumír, Féwa, silná káva? :-) O tom, proč je ZCELA JISTÉ, že "sci-fi" informace těchto bytostí jsou zaručená pravda a většinu z nás čeká skutečně skok do 5. dimenze

27.11.2012 09:37

 

Lumír, Féwa, silná káva? :-) O tom, proč je ZCELA JISTÉ, že "sci-fi" informace těchto bytostí jsou zaručená pravda a většinu z nás čeká skutečně skok do 5. dimenze

 

Napřed něco zdánlivě nesouvisle na úvod...

Bohyně/Bůh se vyjadřuje prostřednictvím NÁS, nikoliv prostřednictvím slov.

Zdroj, odkud všechno pochází, je TICHO (0, neutrál, Absolutno, potenciál VŠEHO); až teprve my coby stvoření se vyjadřujeme tak jak se vyjadřujeme - mluvíme. Proto pokud někdo tvrdí, že mu něco "řekl Stvořitel", buďto mu musel danou informaci někdo zprostředkovat - tlumočit/přeložit (např. archanděl), anebo je to lež jako věž. Bezprostřední kontakt se Zdrojem na úrovni slov je principiálně zhola nemožný; bylo by to jako bavit se s energií nebo například kredencí. :-)

 

 

Ze Zdroje proudí světlo, což jsou na vnější úrovni (v projeveném stavu) informace určitého typu ("kosmický internet"). Zdroj se vyjadřuje či komunikuje světelným jazykem - holofraktograficky, prostřednictvím zákonitostí posvátné geometrie, jeho nástrojem je například zlatý řez, specifické matematické posloupnosti, vyjadřuje se prostřednictvím zákonitostí plynoucích ze struktury vákua, či v neposlední řadě pomocí zákonitostí plynoucích z principu sebe si vědomého Vědomí - ideálního zpětnovazebního systému uvnitř systému, v jehož možnostech je stvořit cokoliv. Jazykem Stvořitele jsou energie, pohyb, vibrace, rotace... a jelikož Zdroj (Bůh/Bohyně) = Absolutno = Vše-Vědomí, samozřejmě především také láska - blaženost a fantazie - mentální představy. Zdroj - Stvořitel je komplexní, optimální Inteligence. Bezfrekvenční energie s absolutním potenciálem.

 

Toroid

 

Samozřejmě tohle všechno by byla pouze "snůška keců", kdyby někdo na vlastní kůži přítomnost Zdroje neokusil a o svou zkušenost se nepodělil. Jaké vlastně je totoZázračné Existenciální Srdce - středobod Všehomíra? Kam ho umístit a jak ho popsat? Můžeme říct: je UVNITŘ. Pakliže je v tomto vesmíru 13 úrovní (dimenzí) vědomí, tak Zdroj je 13. úroveň.

 

Podle zkušeností pisatele těchto řádků existuje Zdroj dvojím způsobem. Tím prvním je jakýsi dokonalý růžový prostor či stav (nebo vlastně PŘED-stav), což lze popsat jako "projekční síň". To druhé jsem měl letos to štěstí zažít, když jsem se na okamžik v bezprostřední přítomnosti "Toho" ocitnul; byl jsem pouhou Pozorující Přítomností a uvnitř se nacházelo jakési Zázračné Zřídlo Energie, což lze z lidského hlediska popsat jako ŽIVÉ, TEKUTÉ, ZLATÉ SVĚTLO (určitě by se někam hodila předpona hyper). Později jsem si uvědomil, co je Vědomí: je to REFLEXE energetické hladiny (přičemž mějme na paměti, že se jedná o neustálý energetický průtok, perpetuum mobile, a zachycení, "vyvolání" každého okamžiku je jedinečné a neopakovatelné); význam slova reflexe si prohlédněte zde, jistě nejde o náhodu (zrcadlení, odrazivost; přemýšlení, úvaha, rozjímání; sebepoznání, myšlení o myšlení samém; zvážení, uvážení okolností, souvislostí).

 

projevený Zdroj; Jin/Vědomí/Jang

 

Poznámka: číslo 13 smůlu nenosí ani náhodou, právě naopak. A růžová není ani náhodou "barvou teploušů". :-) To se pouze Zlo snaží všechno znesvětit.

 

K čemu směřovaly tyto úvahy? Celý svět je nyní zavalen zprávami o přechodu do 5. dimenze, všichni rozebírají datum 21. 12. 2012, tři dny temnoty, konec vývojového cyklu, zánik duality, evoluční kvantový skok atd. Jako autor textu 21. 12. 2012 11:11 pochází přímo ze Zdroje a na základě výše uvedeného "kontaktu" mohu dát ruku do ohně za informace, jež nám poskytují Zlaté Světlo neboli Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra neboli Živé Světlo Lu-mír neboli Lumír Dvořáček - autor stránek Věk Zlatého Světla, a Féwa neboli Ilona Pálušová, jejíž texty nyní naleznete na webu Pomoc ze Světla.

 

Féwa

 

Lumír

 

Jestliže Zlaté Světlo tvrdí, že je "zaměstnanec Stvořitele" a pochází z Centrálního Slunce (tudíž nepolarizovaného světla, jehož vlna se už na nás neúprosně řítí), není ani nejmenších pochyb o tom, že tomu tak skutečně je. Proto bychom jeho informace měli brát vážně, poněvadž na nějaké přitroublé pošklebky a imbecilní hodpodské poznámky už opravdu není čas. Vemte si už jenom to, že jeden z kosmických cyklů, jenž se letos uzavírá, trval zhruba čtvrt miliardy let!

 

link Věk Zlatého Světla - Transformace 2012

 

link Zlaté Světlo - blogy

 

link Zlaté Světlo - diskuze

 

link Podstata Tvořivého Vědomí

 

link Živé Světlo Lu-mír :: Facebook

 

"Espomminealis je třpytivá galaxie v jejímž středu se nachází oko celého multiverzálního bytí. Jeho centrální zřítelnice tvaru srdce. Tato zřítelnice produkuje zdrojové světlo, které se vzájemnou vazbou předcházející a následující světelné vrstvy a její hustoty promítá /projektuje, kopíruje/ zářením do všech středů galaxií jemnohmotných a hrubohmotných vesmírů - to znamená do centrálních sluncí. Centrální slunce odevzdávají dále tyto světelné informace /kódy/ Stvořitele jednotlivým sluncím solárních systémů a tato slunce projektují kódy do jádra /srdce/ planet a všech jejich organických součástí. Hedvábná zářivá bílá nit briliantové galaxie /multiverzální síť vědomí/ tímto způsobem spojuje všechny jemnohmotné i hmotné vesmíry. Energiemi Stvořitele, jenž dává pulzně podnět k další změně všeho co je a bylo předcházející frekvenční výškou /čili stupněm vědomí/." Autor: Féwa. Přečtěte si celý text Multiverzální vibrace a pochopíte. Níže obrázek od stejné autorky, "Láska vyšperkovaná láskou" - duchovního mistra Země; dejte si to do kontextu...

 

...láska...zdroj...

 

Féwa je multidimenzionální vědomí z Plejád a byla na Zemi vyslaná v rámci "postupného aktivování centrálního transformačního kódu Země a lidské populace" a je v nepřetržitém kontaktu s některými duchovně velmi vyspělými bytostmi z Plejád (i odjinud).

 

link Féwa

 

link Ilona Pálušová :: Facebook

 

Spiral Torus Animation