KRYSTALY A ATLANTIDA

14.11.2011 18:18

 


Někteří lidé jsou zaměřeni na levou mozkovou hemisféru. Čtení, technologie, intelekt a racionální myšlení jsou více uznávány než tvořivé a umělecké vyjádření nebo originální pojetí. To se však v současné době mění a lidé si uvědomují, že je nejlepší využívat kapacitu obou hemisfér stejnoměrně. Až to dokážeme, staneme se bytostmi s vysoce vyvinutými mentálními schopnostmi. V minulém století si lidé sepisovali seznamy a údaje na papír. Uměli nazpaměť počítat nebo sčítali na papíru. Užívali levou mozkovou hemisféru neboli mužskou část mysli. Je zajímavé, že se vyrábějí počítače, které užívají silikonové čipy z křemenného krystalu pro uchovávání paměti, aby prováděly práci založenou na logice a dedukci. Má to svůj význam, protože lidé mají v současné době možnost se zaměřit na rozvoj pravé mozkové hemisféry neboli ženskou část mysli, což znamená tvořivou, spirituální a jasnozřivou část. V Atlantidě prováděly "krystalové počítače" práci levé hemisféry, zatímco lidé užívali zbývající čas k relaxaci, hloubání, spojení s přírodou, oslavám a tvorbě.

Krystaly jsou živoucí a zemitou energií. Srdcem otevření Atlanťané měli smysl pro jednotu se všemi věcmi, a proto byli schopni spojit svou frekvenci s energií krystalu a požádat ji o povzbuzení, a krystaly na tento podnět reagovaly. Srdce byla síla a mysl spouštěč. Domy byly osvětlovány krystaly, a to jejím čistým a jasným světlem. Krystaly byly užívány v chrámech, kde je spouštěli . Když byl krystal rozsvícen, zvedla se také jeho síla. I v dnešní době jsou známy případy, kdy krystal darovaný z lásky se sám od sebe rozsvítí. Dále se krystaly užívaly k topení, zmražení a elektrifikaci domácností a měst. Technologie pomocí krystalů umožňovala Atlanťanům cestovat velmi vysokou rychlostí, a to vše pouze tím, že požádali krystaly ke spolupráci, a tak byly naprogramovány k vykonávání určité činnosti.

Atlanťané užívali krystaly pro mnoho věcí. Byly zdrojem jejich síly a technologie. Krystaly mají vědomí. Jsou mezi sebou ve spojení. Mají schopnost ponechat, udržet a přenést sílu energie k tomu, aby byla zaměřena a přesunuta na velké vzdálenosti. Vysoce vyvinutí Atlanťané užívali krystaly ke zvýšení účinku léčení, probuzení, rozvinutí jasnozřivosti a s pomocí meditace se spojit se zdrojem. Božská energie uložená v krystalech jim pomáhala zvýšit mentální schopnosti a mít jasnou mysl. Velký krystal pomáhal Atlanťanům v dematerializaci předmětů a v teleportaci. Krystaly jim pomáhaly v telekinezi, levitaci a přenosu předmětů, například velkých kamenů. Velké křišťálové věže a pyramidy popoháněly energetickou a komunikační síť a ovlivňovaly počasí. Atlanťané měli intuitivní porozumění přírody na té úrovni, že například svými dlaněmi přejeli kámen, a mohli jej vytvarovat, jak chtěli. Byli přes krystaly napojeni na zdroj energie. Tato energie byla posílána a užívána na velké vzdálenosti bez použití drátů.

Zasvěcení opouštěli svá těla v místnostech plných krystalů, aby jejich duše mohla cestovat. Síla krystalů sloužila jako podpora a ochraňovala jejich těla. Atlantský původní krystal je krystal, který symbolizuje spirituální zákon "jak nahoře, tak dole". Byly nalezeny, jak vyrůstají ze země stejným způsobem jako rostliny. Tyto krystaly byly často užívány k léčení nebo si je dávali jako dárek. Krystaly užívali k posílení a podpoře životní síly. Růženín k udržení otevřeného srdečního centra. Modrý achát k utišení a uklidnění. Tyrkys k otevřené a upřímné komunikaci. Pokládali si určité nerosty vedle sebe přes noc, aby jim pomohli relaxovat a léčit se. Podporovaly jejich duši, aby se v noci dostala na místo, kde načerpala energii, nebo jim pomohly navštívit určitou světelnou bytost, která jim dala instrukce a očistila je. 

Atlanťané získávali vhledy a koupali se v potřebné energii křišťálových jeskyní.  Sloužily k navrácení rovnováhy těla a mysli. Jeskyně z křišťálu sloužila ke zvýšení vědomí a získávání potřebných informací, například pokud člověk chtěl jít ve svém vývoji dál, vstoupil do jeskyně a získal potřebný vhled - který princip mu v tom brání. Jeskyně z růženínu sloužila k léčení srdeční čakry, jeskyně z lazuritu sloužila k uklidnění a jasnosti mysli a naladění se na plán své duše, např. čemu a jaké schopnosti se má člověk věnovat, jeskyně z citrínu sloužila k rovnováze mezi hmotným a spirituálním, jeskyně z ametystu sloužila k uvolnění strachů a napojení se na JÁ JSEM. Člověk se v této energii mohl otevřít energii daného krystalu a tak se otevřít své esenci a sladit se s kvalitou této úrovně bytí. Každý měl v Atlantidě svůj rodný krystal. Tento krystal rezonoval s jeho původní planetou. Díky tomuto krystalu byli v neustálém spojení se svou rodnou planetou. Pokud člověku bylo smutno, mohl se přes tento krystal napojit na krystalovou síť, aby zesílil toto spojení. Proto v Atlantidě v době Zlatého věku lidé nepociťovali depresi. Tyto krystaly nejsou v současné době k dispozici, ale mnoho lidí si obstarává vltavín (moldavit), který nás spojuje s vesmírem a zároveň nás uzemňuje.

Atlantští historici drželi záznam všeho, co se na Zemi událo, ve svých myslích. Měli trénovanou mysl a velkou mozkovou kapacitu. Poté tyto záznamy pomocí svých myšlenek předali do záznamového krystalu. Tyto krystaly, které stále obsahují starodávnou atlantskou moudrost, se občas objeví, a lidé s dostatečně vyvinutým vědomím si mohou telepaticky stahovat potřebné informace položením tohoto krystalu na třetí oko a vědomým spuštěním programů, aby byly staženy. I v současné době si lidé mohou stáhnout potřebné informace ze záznamového krystalu - mohou se podívat na události napříč času a prostoru. Další krystaly byly programovány, aby pomohly růstu rostlin. Měly schopnost pracovat s magnetickým silovým polem rostlin, stromů, semen nebo další živoucí bytostí, aby posílily jejich energii.