Krystaloterapie léčivá energie, která vzniká očistou a aktivací drahých kamenů a jejich kombinacemi.

01.09.2012 08:59

 

Krystaloterapie léčivá energie, která vzniká očistou a aktivací drahých kamenů a jejich kombinacemi.
 
Jsou kameny, které dokážou otevřít své srdce a projeví touhu pomoci světu lidí. Taková energie, je-li člověkem správně pochopena a použita, je pravým požehnáním. Přirozeností kamenů je, že mají program sloužit nejvyššímu Dobru, Světlu a Lásce. Každý člověk může přijímat pomoc našich mladších kamenných přátel, kteří nejsou zatíženy egem, představami, sobectvím a touhami. Přicházíme do období, kdy se mění energie celého lidstva, proto i léčení lidí prochází změnami. Po roce 2012 se bude mnohem více pracovat s léčivými vibracemi, světlem. Věřím, že mé zkušenosti a informace, kterých se mi dostává z duchovního světa a které vždy s velkou úctou a pokorou předkládám člověku, pomohou všem, kdo hledají na své cestě za poznáním. Nečiním si žádné nároky na tyto informace, neboť mi je předložil Život. Každý je může používat dle svého uvážení a dále je rozšiřovat. Elixíry se neruší s homeopatií, fytoterapií, Bachovými esencemi ani žádnou jinou léčbou.
 
 
 
SMARAGD
Smaragd pomáhá při bolestech srdce spojených s bolestmi žaludku, které jsou schopny vyvolat žlučníkovou koliku nebo srdeční infarkt. Dále léčí záněty dutin, plic a krku, také páteř a svaly, zlepšuje vidění a detoxikuje játra. Přináší úlevu při revmatizmu a cukrovce. Krystal zajišťuje rovnováhu tělesnou, citovou i duševní. Jedná se o kámen regenerace a uzdravení. Pomáhá také při klaustrofobii, rozšiřuje vědomí, přináší moudrost, bystrost úsudku a pravdu. Posiluje po infekčních chorobách. Působí při léčení zhoubných nádorů, zde však doporučuji k tomu přímo určenou kombinaci.Kámen přivolává domácí štěstí a věrnost a blahodárně působí na partnerské vztahy. Otevírá srdeční čakru, zajišťuje tělesnou, citovou i duševní rovnováhu.
 
 
 
DIAMANT
Diamantová voda je nejvhodnější jako ochrana před nákazami a na vyrovnání nervové rovnováhy. Sv. Hidlegarda tuto vodu doporučovala proti žloutence. Velmi dobře působí při alergiích, zeleném očním zákalu a veškerých chronických potížích. Obnovuje rovnováhu metabolizmu. Diamant působí proti strachu, obavám a duševnímu utrpení i proti záření z mobilních telefonů. Diamant posiluje lásku mezi partnery. Je to jeden z mála kamenů, který není potřeba nikdy dobíjet, jen očišťovat. Surový diamant je určen pro výrobu elixíru – diamantové vody.
 
 
 
AMETYST
Je mimořádně mocný kámen s velikou ochrannou silou. Je obdařen vysokými spirituálními schopnostmi. Ametyst je kámen, který blokuje geopatogenní zóny a negativní energie kolem nás. Má silnou léčivou a očistnou schopnost. Pomáhá překonávat závislosti a bloky všeho druhu. Pomáhá při čerstvých otocích, hematomech, ganglionech, tenisovém lokti, zduření mazových váčků, cystách na pojivových tkáních. Kámen přirozeným způsobem pročišťuje krev, podněcuje produkci hormonů, zmírňuje bolest hlavy, uvolňuje napětí a pomáhá při poruchách sluchu. Zajišťuje klidný a hluboký spánek.
 
 
 
JASPIS
Je účinný při bolestech u srdce, zrychleném tlukotu, poruchách srdečního rytmu a nervozitě. Jaspis se nosí při sobě při poruchách srdeční činnosti a píchání v boku. Čistí a stabilizuje auru, přináší zdraví a sílu a odstraňuje jedovaté látky z oběhového systému, krve a jater. Jaspis nabízí oporu při stresu a uklidňuje. Zajišťuje rovnováhu duševní, citovou a tělesnou. Pomáhá během dlouhodobých nemocí a dodává energii. Voda aktivována jaspisem působí na rovnováhu minerálů v těle, na oběhový systém, trávení a funkci pohlavních orgánů. Jaspis dále působí na akutní revmatické bolesti, neklidné sny, ischias.
 
 
 
CHALCEDON
Pomáhá odstranit hněv člověka, je vhodný při poruchách řeči a harmonizuje psychiku. Kámen pohlcuje negativní energii, uvádí tělo, mysl a city do harmonie. Podporuje u kojících žen tvorbu mateřského mléka a ukládání minerálních látek. Zvyšuje energii. Uvádí do rovnováhy tělo, city, mysl a ducha. Odstraňuje otoky, působí protizánětlivě, snižuje teplotu i krevní tlak. Očišťuje kuřáky, regeneruje sliznice, celkově působí na posílení imunitního systému.
 
 
 
KAMENY HARMONIZUJÍCÍ ČLOVĚKA PŘI ONEMOCNĚNÍ RAKOVINOU
Aktivovaný smaragd, červený granát, vltavín Energie, kterou vytvářejí tyto tři kameny, je velmi účinnou pomocí při nádorovém onemocnění. Každý z těchto kamenů dokáže vodě, do které je ponořen, předat ty správné informace. Tyto informace ve spoluprácí s dalšími kameny vytváří jedinečné informační pole, které pak člověku pomáhá uzdravit se i z tak vážné nemoci jako rakovina. V těchto případech je třeba přidat elixír z kamenů na miazmata. Smaragd je kámen regenerace a uzdravení. Podle sv. Hildegardy je to jeden z nejúčinnějších kamenů na léčení člověka, neboť jeho zelená síla posiluje vitalitu člověka. Z mnoha pramenů se dozvídáme, že již v dávných dobách pomáhala síla jeho zelených paprsků léčit zhoubné nádory. V duševním životě pomáhá v období krizí a duševních nezdarů.
Červený granát je kamenem, který je schopen předávat silnou energii. Pomáhá člověku nabrat nové síly a též je obnovovat. Pročišťuje čakry od negativní energie, regeneruje tělo, pomáhá při vstřebávání vitamínů a minerálů a co je nejdůležitější - regeneruje naši DNA.
Moldavit (vltavín) je kamenem nového věku, tomuto kameni se přisuzuje mimozemský původ. Jedná se o vzácný kámen, který má svou vlastní kosmickou duši, díky níž se může člověk dostat do kontaktu s osvícenými Mistry. Tento kámen je obdařen mimořádně velkými vibracemi, které otevírají a čistí různé bloky. Vltavín celkově podporuje proces léčení tím, že hledá a uvolňuje zdroje nerovnováhy v lidské bytosti. Na tělesné úrovni spouští mocné přívaly energie směřující do těla. Kameny jsou určeny na výrobu elixíru.
 
 
 
KAMENY HARMONIZUJÍCÍ ČLOVĚKA PŘI PSYCHICKÝCH PROBLÉMECH
Aktivovaný sillimanit, oranžový kalcit, růženín
Kombinací těchto kamenů dokážeme vytvořit elixír, který je nápomocen při depresích, smutku, melancholii, úzkosti, strachu a jiných nepříjemných psychických stavech. Sillimanit - kámen se silným zklidňujícím účinkem. Kalcit je zesilovač a čistič energie. Z lidského těla umí odstranit nečistou energii, která člověka oslabuje a omezuje. Kalcit pomáhá zejména, když člověk ztrácí naději, vůli či nemá motivaci. Uvádí do rovnováhy citové napětí a nahrazuje ho klidem a vyrovnaností. Kámen zvyšuje sebedůvěru a posiluje schopnost překonávat nezdary.
Růženín je kámen nepodmíněné lásky a nekonečného míru. Jde o jeden z nejdůležitějších kamenů pracujících na úrovni srdce. Srdce otevírá a čistí na všech úrovních. Vnáší do něj vnitřní hojení a lásku k sobě samému. Uklidňuje v době krizí a ve chvílích traumat a je opravdový léčitel citů. Hojí vnitřní bolest a strádání. Pomáhá při Alzheimerově a Parkinsonově nemoci a při stařecké demenci. Kameny jsou určeny na výrobu elixíru.
 
 
 
MIAZMA
Aktivovaný danburit, unakit, jantar, ametyst Miazmata jsou dle zakladatele homeopatie Hahnemanna znečištění informačního pole člověka. Jde o onemocnění, která se vyskytovala v rodině, a to i v minulých generacích, nebo jde o nemoci, které prodělali v určité podobě lidé přímo. Můžeme říci, že se také jedná o určité bloky, které znemožňují uzdravení. Hahnemann definoval tři základní miazmata, kterým je třeba věnovat pozornost:
 
1. Psora, kterou spojoval s potlačenými kožními problémy
a s leprou
2. Sykóza související s potlačenou kapavkou
3. Syfilitida - potlačený syfilis
 
Tuberkulózní miazma, které bylo objeveno v poslední době, se projevuje jako škodolibost u dětí. Lidé s rakovinou mají většinou všechna miazmata, proto je vhodné pít elixír Miazma i elixír na rakovinu. Mezi elixíry je potřeba mít tři hodiny odstup, tak např. elixír Miazma pijeme dopoledne a elixír na rakovinu odpoledne.
Mnohdy právě urputné ekzémy, výtoky, opary, vředy, neurologické potíže a jiné, jsou důsledkem potlačených miazmat. Kombinace těchto kamenů dokážou pomoci vyčistit všechna miazmata.
Danburit je silně duchovní kámen, přenáší očišťující vibrace a pracuje hlavně se srdeční energií. Člověka umí propojit s andělskou říší a jeho oslnivá brilantnost je výsledkem působení kosmického světla. O tomto kameni se mnohdy mluví ve spojení s buddhizmem, kde jeho krystaly přinášejí osvícení. Danburit je kámen, který pomáhá zvládat hluboké zásadní změny a dodává schopnost nechat minulost minulostí. Jeho výjimečnost spočívá ve schopnosti očišťovat karmu a odhalovat miazmata, pomáhá v další cestě. Kámen pomáhá duši, aby se mohla vydat novým směrem, je-li to potřeba. Pokud se krystal umístí k lůžku umírajícího, pak jej bude provázet na druhou stranu a umožní, aby jeho vědomí prošlo žádoucí duchovní proměnou. Unakit je kámen, který čistí nerovnováhy nacházející se v blízké či vzdálené minulosti, ať leží v jakékoliv rovině. Tím, že je dokáže vytáhnout na hladinu, jim umožní proměnu.
Jantar ve skutečnosti není krystal, jde o ztuhlou a zkamenělou pryskyřici stromů. Má silné spojení se zemskou energií a je vodičem vyšších energií. Tento kámen má opravdu silnou a léčivou moc, která z těla odvádí nerovnováhu a přispívá k uzdravení. Na tělesné rovině nabíjí tělo silnou zářivou energií, která vyplývá z jeho sluneční barvy. Pohlcuje bolest, léčí štítnou žlázu a působí jako přírodní antibiotikum. Přispívá k uzdravení jater, sleziny, slinivky, ledvin a močového měchýře. Také při potížích s klouby dokáže pomoci. Ametyst je kámen s velikou silou, mocnou ochranou a vysokými spirituálními vibracemi. Jako přírodní sedativum blokuje geopatogenní zóny a energie s negativním dopadem na člověka. Ametyst má velmi silnou léčivou a očistnou moc. Na nejjemnější úrovni udržuje kámen rovnováhu mezi tělesným, duševním a emocionálním tělem a také zajišťuje jejich harmonické propojení. Ametyst napomáhá v přijímání nových myšlenek, jeho energie dokáže pomoci mysli se očistit od všeho negativního a otevírá jí možnost nahlédnout na minulé děje z jiného úhlu pohledu. Jde o kámen moudrosti a soucitu. Kameny jsou určeny na výrobu elixíru.
 
 
 
KARNEOL
Kámen, který člověka uzemní a ukotví v současné realitě. Jde o silně stabilizující kámen s vysokou energií. Pomáhá lidem vyrovnat se s průběhem životního cyklu a zahání strach ze smrti. Jde o kámen, který pomáhá překonávat všechny druhy závislostí a posiluje víru v sebe sama. Umí pronikat ke kořenům problémů. Posiluje metabolizmus, aktivuje první čakru, a proto je ideálním kamenem při potížích s plodností u mužů i žen. Velmi pomáhá při onemocnění kostí a kloubů, šlach a ledvin. Pomáhá zlepšovat srážlivost krve a pomáhá organizmu lépe vstřebávat minerály a vitamíny. Na psychické úrovni pomáhá při neuralgii a depresích. Karneol je vhodný na výrobu elixíru.
 
 
 
TYGŘÍ OKO
Tento kámen v sobě propojuje zemskou energii a energii sluneční. Vyrovnává činnost levé a pravé mozkové hemisféry. Na fyzické úrovni je to hlavně kámen dýchacích potíží - astma, záněty průdušek, alergie, dýchavičnost, zápaly plic, oslabené dýchací orgány u kuřáků apod. Aby se účinek kamene mohl dostatečně projevit, je třeba pít elixír z kamene a zároveň si ho přikládat na brzlík (hrudní kost). Kámen je vhodný na přikládání i výrobu elixíru.
 
 
 
HEMATIT
Kámen v těle nastoluje klid a mír. Velmi silně působí v duševní rovině, pomáhá plachým ženám, zvyšuje sebevědomí a schopnost přežít. Posiluje vůli člověka k životu, který je teď a tady. Pomáhá překonávat různé návyky a závislosti. Je účinný u lidí, kteří se přejídají a kouří. Je to kámen krve. Léčí oběhové potíže, anemii a jiné nemoci krve. Podporuje činnost ledvin a pomáhá zregenerovat jejich tkáň. Podporuje ukládání železa a tvorbu krvinek. Je účinný při křeči v nohou, horečkách a zlomeninách. Také pomůže při nespavosti a úzkosti. Hematit je vhodný na přikládání i výrobu elixíru.
 
 
 
RŮŽENÍN
Kámen nepodmíněné lásky a nekonečného míru. Jde o jeden z nejdůležitějších kamenů pracujících na úrovni srdce. Srdce otevírá a čistí na všech úrovních. Vnáší do něj vnitřní hojení a lásku k sobě samému. Uklidňuje v době krizí a ve chvílích traumat, je opravdový léčitel citů - hojí vnitřní bolest a strádání. Pomáhá při Alzheimerově a Parkinsonově nemoci a při stařecké demenci. Růženín posiluje srdce i oběhový systém, odstraňuje nečistoty z tělních tekutin. Při přikládání na brzlík pomáhá odstranit napětí a tlak z hrudi a srdce. Také tímto způsobem posiluje plíce. Umí pomoci ledvinám i nadledvinkám. Je to velmi vhodný kámen pro těhotné a malé děti. Růženín je vhodný na přikládání.
 
 
 
STILLBIT
Tento kámen je jedinečný při léčení mozkových poruch. Doporučuje se u roztroušené sklerózy, epilepsii, schizofrenii, po úrazech mozku, u nedonošených dětí apod. Jde o silný detoxikační prostředek. Nejúčinnější je vyrobit si z něho elixír. Kámen aktivovaný jako elixír – kámen je speciální technikou očištěn a zasvěcen. Kámen chvíli přidržte v ruce a položte na dno skleněného džbánku. Zalijte nejlépe vodou ze studánky nebo vodou filtrovanou. Kámen vytvoří elixír po 24 hodinách.
Očista kamenů - Jednou za měsíc je vhodné kámen propláchnout pod tekoucí vodou (nejlépe studánkovou) a položit ho na pár hodin na slunce. Kámen aktivovaný na přikládání – kámen je potřeba mít odděleně od ostatních kamenů, které nejsou určeny na léčbu. Nejlépe je takový kámen dávat do měkké bavlněné látky či ho mít v krabičce. Před použitím ho držte chvíli v dlani, než se ohřeje. Po té ho položte doprostřed hrudní kosti a nechte ho zde ležet alespoň 10 minut či podle pocitu déle. Po přikládání kámen opláchněte pod studenou vodou a opět ho uložte na své místo. Jednou za dva týdny kámen nechte nabít na slunci. Takto vám kámen může s láskou sloužit mnoho let. Nikdy nepoužívejte kámen rozlomený, prasklý či jinak poškozený. Pokud se vašemu kameni něco takového stane, poděkujte mu a zahrabte ho do země, jeho práce služby člověku je u konce.
 
 
 
OČIŠTĚNÉ A AKTIVOVANÉ KAMENY DO PŘÍBYTKU - ARAGONIT
Tento kámen dokáže transformovat geopatogenní poruchy a pročišťovat i vzdálené zablokované energetické dráhy. Aragonit položte do středu kruhu, který je vyroben z měděného drátu, který je svařený. Velikost kruhu musí být nejméně 40 cm. Tento odrušovač geopatogenních zón je naprosto bezpečný a účinný. Při silné zóně raději použijte aragonit v podobě ježka.
 
 
 
AMETYST S RŮŽENÍNEM
Tato kombinace je velmi účinná, pokud se položí do nejvzdálenějšího pravého rohu v bytě, či domě od hlavního vchodu. Spojením těchto kamenů a jejich aktivací vzniká vibrace, která do domu přináší ochranu lásky, partnerství, štěstí a klidu domova. Kameny jednou za měsíc omyjte pod tekoucí vodou, nejlépe u studánky a položte je na pár hodin na slunce. Pečujte o ně s láskou a ony se vám za vaši péči odmění. Věnujte jim denně pár myšlenek díků a dívejte se na ně jako na své kamenné přátele. Energie, kterou takto spolu s kameny v domě vytvoříte, vám bude pomáhat v každodenním životě.
 
 
 
CITRÍN
Tento nádherný zlatavý krystal přináší do domu, či bytu hojnost v materiální podobě. Je třeba, aby byl položen v nejvzdálenějším levém rohu od hlavního vchodu. Věnujte mu svoji pozornost a žehnejte jeho schopnosti vám pomoci přivést do vašeho života hojnost a dostatek. Tento kámen můžete položit nejlépe do dřevěné misky, či na měkkou látku a obklopit ho dalšími, vám milými kameny. Také ho můžete nechat působit samostatně, záleží pouze na vás. Kameny jednou za měsíc omyjte pod tekoucí vodou, nejlépe studánkovou a položte na několik hodin na slunce.
 
Marie Hrubá