Krátký úryvek z knihy - Země plejádské klíče k Živé knihovně

17.12.2012 09:30

 

S ohledem na celkový povyk kolem systému zdravotní péče Vám připomínáme, že zdraví je dostupné všem! Ta správná cena kterou máte za zdraví zaplatit je několik okamžiků Vašeho času věnovaného k tomu, abyste našli přístup ke svému tělu. Vy sami vytváříte své zdraví nebo svou nemoc a nepotřebujete aby Vám někdo říkal, jestli jste zdraví. Ze všeho nejdříve, když se dotýkáte svého těla - při sprchování nebo při mytí, můžete cítit nebo i znáte hladinu toho, jak na tom jste - Vy víte, jestli jste zdraví nebo nemocní. Můžete si vybrat, mít strach - nebo důvěru ke svému tělu. Když se obáváte o své zdraví, pak si sami vše vytváříteVaše tělo vždy následuje představu, kterou ji krmíte. Jestliže investujete do strachu, že můžete něco chytit nebo, že ve Vás "hlodá" to či ono, nebo cokoliv čeho se chcete bát, je pravděpodobné, že i když to dosud ve Vás "nehlodá", začnete to velice brzy vytvářet. Jestliže jste přesvědčeni, že jste zdraví, pak také jste!! Je to docela jednoduché. Připomínáme Vám, že Vaše síla končí tam, kde začíná Váš strach! Když se bojíte, je to jako když si na krk pověsíte tabuli a říkáte - "Vítej, jsi očekáván." Účelem strachu je chránit Váš život, aby Vám připomněl Vaše teď, proto abyste mohli jednat. Často Vám slouží, aby Vás vyvedl z nebezpečí. Avšak když v sobě udržujete strach jako svůj životní styl a když vyzařujete strach ze života, ničíte své tělo a zabíjíte svou vitální sílu. Vytváří to stres, nemocné zdraví a mrzutost. Vaše myšlenky tvoří Vaší skutečnost, Vaší realitu! Součástí iniciace-posunu vědomí, je abyste prošli toxicitou. Vaše fyzické tělo potřebuje projít mnoha přípravami a čištěním toho, co by se dalo nazvat zájmem, nebo odvahou. (Bobříkem odvahy). Jestliže dlíte ve strachu, všechno zaháníte. Zaháníte svoji vlastní sílu. Takže abyste mohli potkat něco, co je velmi cizí Vaší logické mysli, musíte udržovat čistou svých zájmů a mít ohromný smysl pro odvahu, ochranu a bezstarostnost. Cokoliv Vám brání v dosažení něčeho, je prostě jen myšlenka!! Během příštích několika let - období, na které si každý z Vás kupuje velikou jízdenku do předních řad sedadel - v tomto pozemském amfiteátru - se bude dít mnoho změn... Chápejte, u Vás na planetě jsou hluboce zakořeněny kancerogenní ideje a myšlenky… Lidé na "pohromy" myslí a tím jsou jimi přitahovány. Nyní se třeba obávají slunce. Bojí se chodit ven, jakoby v přírodě byla nějaká chyba. Lidé, kteří takto myslí, budou přicházet na to, že jejich strach je poškozuje daleko rychleji než-li jakékoliv paprsky slunce. Strach je zabiják! Když strach běží Vaším tělem, zanechává za sebou chemikálie, které jej provázejí a plní jimi Vaše tělo. Aktivují stáčející se spirálu směrem dolů a podporují ideu smrti. (energie stoupající vzhůru naopak regeneruje a omlazuje)… Uvědomte si, že naprosto vše, včetně nemocí a výtržností je plozeno lidmi a jinými zdroji a šíří se elektromagneticky. Elektromagnetismus má veliký elektrický proud, který je všude kolem Vás. I ve Vašem mozku aktivujete magnetické částice! Magnetismus je gravitační síla udržující vše pohromadě a tak se nedivte, že vše co má podobný vzor vibrace, přitahuje samo sebe z jednoho nosiče na druhý: "Myslím stejně jako ty. Pošli mi své myšlenky." A vy na to odpovídáte: "Věřím stejnému strachu jako ty: Mám zmatek v tom, kdo si myslím že jsem. Nezasloužím si to. Nemám ve svém těle žádnou sílu, atd." Tento druh myšlení je tak přitažlivý, je to jako kdybyste na sobě nosili znamení, plakáty a pořádné antény kolem své aury, ohlašující to co si myslíte že jste. Chronický strach pak začíná zabíjet! Přitahuje k Vám věci a události kterých se bojíte, o nichž jste si jisti, že se Vám stanou. Ze všech možností na celém světě, proč si vybíráte to co děláte? Vězte, že úplně vše ve vesmíru, včetně virů, je vyzařováno elektromagneticky, takže může být nakonec zamořeno celé velkoměstské prostředí. Každý je přitahován, aby žil v jistém městě nebo jistém prostředí, jak z důvodů své karmy, tak i vibracemi lidí podobného smýšlení. Proto mnozí z Vás dostávají impuls, aby se přestěhovali Zemi můžete přirovnat ke gigantickému zrcadlu, ve kterém se odráží to co je uvnitř lidských bytostí! Země je v této době nasáklá toxicitou. Drží to v sobě již tak dlouho. Po mnoho, mnoho let byla Země plněna jedy nejen z radioaktivních odpadů a všech jiných druhů smetí, ale také kolektivním smetím lidské zloby. Lidé myšlenkami modulují energii a emocemi vytvářejí kolektivní sílu, kterou pak vyzařují. Nevyzařujete jenom chaos a strach, což je základ v čem jako kolektiv žijete již dlouho, ale vyzařujete i zlost. Zloba pochází z toho co hluboko ve svém nitru zamítáte. Je Vás již šest miliard, kteří po planetě roztrušují svou zlobu. Co si myslíte, že zloba udělá? Vytváří se rozruch a zrcadlení vlastní zloby planety - přírodní živly - z nedostatku péče a lásky. Toto všechno nyní bude vyplivnuto a tak se poběžíte pěkně čistit. Všichni přicházíte k novému uvědomění! Jste tlačeni jak lidé tak planeta k Vašim hranicím. Jste posilováni, abyste si určili nové hranice, před kterými zůstanete nebo nezůstanete stát. Nikdo nezůstane sedět doma jako brambora, aby to promeškal. Všichni se toho musíte zúčastnit a jestliže ne, více než pravděpodobně se budete převalovat z jedné tělesné formy do druhé. Připomínáme Vám, že si vytváříte svou vlastní zkušenost a že kolektivní zloba, kterou cítíte má co dělat s diskreditací Vaší představivosti. Na chvilku to pociťte. Představivost je klíčem ke spojování pojmů a k přivádění idejí k jejich projevování. Kdy jste v minulosti byli pobízeni na regulérních základech ke své vlastní představivosti? Olupovali jste sami sebe o vrozené kvality, skrze které se můžete chránit, měnit a znovu obnovovat svoji svobodu. Představivost je pravou jízdenkou na prchavý pozemský karneval… Představujte si jak se Vaše tělo plní světlem, zaplavuje a čistí Vaše buňky a všechny části těla vzájemně ideálně spolupracují … Na stejném principu pracuje s pravdou Vaše srdce.Zrovna tak jako se elektromagneticky šíří viry, lze také zaktivovat otevírání srdce a přijímání Bohyně. (éterické, duchovní energie - Lásky, jež každému z Vás nabízí srdeční čakra). Můžete tuto myšlenku použít, abyste pomohli ostatním lidem otevřít svá srdce… Celý život má systém čaker. Jsou skladištěm energie kolem a uvnitř životních forem a propojují vnitřní pracovní fyziologické třídimenzionální operace s multidimenzionálními pokračovateli na éterické hladině. Přenášejí energii z nefyzických říší do fyzické, jsou-li správně používány! Všechny formy života mají energetické brány, jako vstupy a místa, kde si mohou znovu nabrat palivo. Co každá forma života dělá se svým palivem je v Plánu nebo v DNA formy života samotného. Když se Vaše DNA přeměňuje do nového vyjádření sama sebe, frekvence Vaší identity, kterou nosíte, o tom něco říká na nefyzické hladině. Na každé místo kam přicházíte, nesete mutační energii, která nabízí sama sebe.Vaše vědomí nabízí samo sebe všem životním formám… Chceme abyste chápali, že je neustále v pohybu mnoho plánů. Lidé říkají: "Proč jsou v pohybu špatné, negativní, nízkofrekvenční plány?" Protože na ně lidé čekají. Lidé bohužel neočekávají, že by se jim mělo dít něco vzrušujícího a dobrého. Sedí si, houpou se v křeslech, kouří cigára, doufajíc, že jim bude "auto" přistaveno až do obýváku. Proč? Protože se dívají na televizi. Vaše hlavní ovládání přichází skrze mašinérii kontroly mysli, která Vás ve svém základu ovlivňuje strachem...Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit, abyste přestali naslouchat veřejnosti a oficiálním verzím "pravdy"! To neznamená nerespektovat Vaši společnost, to znamená mít svoji volbu! Přejít most mezi Vaším sociálním já a Duchovním Já bude pro Vás nejtěžším úkolem a největším zlomem !!

 

(Krátký úryvek z knihy - Země plejádské klíče k Živé knihovně, od Barbary Marciniak.

Vřele Vám doporučujeme přečíst si celou tuto knihu.

 

VLASTNOSTI  MYŠLENKY  a) Myšlenka jako energie. Vím, že myšlenka je energie. Nezávisí na prostoru ani na čase. Šíří se  všemi směry, prostupuje celé mé Já i celý Vesmír. Na mně záleží, zda její vibrace naplním energií pozitivní nebo negativní. Vím, že jsem složitá tkáň energetických polí a negativní myšlenky narušují rovnováhu mé energetické soustavy a jsou příčinou mých fyzických i psychických potíží. (Negativní energie jsou všechny myšlenky, které nejsou naladěny Láskou a radostností). Jsem si vědom své energetické podstaty, mohu si představit, že jsem přijímající a vysílající stanice. Vím, že Vesmír je ve Stvoření vytvořen jako pozitivní a harmonická energetická soustava, naplněná Láskou a radostí. Jen na mně záleží, zda mé bytostní Já vyladím na tyto pozitivní nádherné, všeoživující energie, anebo zda budu přijímat a vysílat energie negativní ke škodě nejen mě, ale i celého Vesmíru. Když teď vím, a jsem hluboce přesvědčen o těchto principech, není divu, že každé moje procitnutí se stává narozením do nového, krásného a úspěšného dne. Byly doby, kdy jsem naopak myslel, že smutek, pocit malosti, nedůvěry v sebe a očekávání, že něco "vybuchne", patří k mému životu. Dokonce jsem si vytvořil teorii, že mám-li být spokojený, musím vždy očekávat zlé. Když to náhodou nebude tak katastrofální, jak jsem očekával, mohu mít radost. Jak jsem byl pošetilý. Jak jsem si zbytečně ubližoval a narušoval svůj soulad s Vesmírem. Dokonce v jedné knize zabývající se psychologií, která se mi dostala do rukou, doporučují tento způsob myšlení jako metodu šťastného života. Pro mne to cesta není. Jedno jediné a klíčové pravidlo, které není na škodu, se vyplatí si neustále opakovat.: Musím věřit bez pochyb! Už Kristus říkal - Víra Tvá Tě uzdraví. A to platí pro Tebe i pro mne, milý čtenáři. b) Zákon odrazu a zákon sourodého. Pro myšlenku jako energii platí zákon odrazu. Vyslaná energie se ke mně musí vrátit v důsledku zakřivenosti planety. Právě tak pozitivní nebo negativní energie myšlenky, ba i energie slov a činů se ke mně vrátí, jako bumerang. Dalším zákonem duchovních energií je zákon sourodého. Sourodé se vždy přitahuje. I Ty, když kráčíš duchovní cestou, se brzy přesvědčíš, že bez Tvého snažení se kolem Tebe začnou vyskytovat bytosti duchovně Ti podobné, s Tebou harmonizující, jejichž jsoucnost Ti bude posilou na Tvé cestě mimo ty, pro které se staneš světélkem prozařujícím tmu. Proto i energie myšlenky v průběhu cesty Vesmírem se spojuje s energiemi stejných vibrací, které se na ni "nabalují", tvoří větší homogenní shluky s větší intenzitou energie, než je vysílaná. Moje vysílané energie myšlenek se v průběhu Vesmírem spojují s energiemi jiných bytostí, které jsou naladěni na jejich frekvenci, bez ohledu na vzdálenost. Tak já zdánlivě osamělý, nepatrný element Vesmíru, se stávám spolutvůrcem světového dobra nebo zla na naší planetě. Toto zjištění ve mně vzbudilo pocit zodpovědnosti. Uvědomil jsem si, že nejde jen o mne. O to, zda jsem smutný, závistivý, agresivní, lítostivý, žárlivý, sobecký nebo naplněný jinou negativní energií. Já Michal, spoluvytvářím "image" celého lidstva. Taková mi byla dána moc a zodpovědnost ve Stvoření. Položil jsem, si otázku. Mám právo, jsem-li prostoupen myšlenkami, ovládanými dosud mým sobeckým Egem, naplněn domýšlivostí nad mou jedinečností, vysílat negativní energie? Dokud jsem neznal tuto vesmírnou pravdu, mohlo mi být odpuštěno jako těm, kteří nevědí, co činí. Ale nyní, já i Ty , milý čtenáři, víme, že zodpovídáme za své myšlenky. Záleží jen na mně i na Tobě, jak si tuto otázku zodpovíme. c) Síla představy. Víme, milý čtenáři, že představa vydá za tisíc knih. Celá tisíciletí se nejmoudřejší "duchovní" přeli, zda je první myšlenka nebo hmota. A Ty a já jsme to vyřešili jednou a navždy s představou automobilu. (Nejdříve musel být vymyšlen v představě a až potom fyzicky sestaven). Není divu, že realizaci myšlenky urychlíme, když ji naplníme představou. Představu provádíme v oblasti všech smyslů. Hmatem, zrakem, čichem, sluchem i chutí. Uvádím příklad paní M. s níž jsem se setkal na semináři, "Zlatá mysl". Chtěla zahradu a všechna její dosavadní snaha byla bezvýsledná. Představila si zahradu všemi smysly. Viděla ji, jak skutečně vypadá. Záhony, květiny, stromy, keře, prostě všechno. Hnětla v prstech zem, voněla k růžím, pociťovala píchnutí o trn, naslouchala bzučení včel, zalévala květiny i ochutnávala plody jahod. Představovala si to několikrát za den, hlavně po probuzení a před spánkem. Za týden ji potkal člověk a nabídl ji zahradu právě takovou, jakou viděla. A dokonce za výhodných podmínek. Krásná Zorica, která vedla kurz Silvovy metody, tvrdí, že právě tak si "vymyslela" svého manžela. Potkala ho po "vyčerpání všech" jiných možností. Teď čeká děťátko. Já sám, když jsem pochopil existující tvůrčí síly myšlenky, jsem se chtěl vlastním prožitkem přesvědčit, že to "funguje". Přešel jsem bosý na semináři "Zlaté mysli" pás žhavého uhlí o teplotě 106°C, aniž bych se sebeméně popálil. Věřil jsem, že to přejdu.Představoval sem si, že jdu po zeleném palouku ojíněném ranní rosou. d) Myšlenka a zdraví.  Časem jsem si uvědomil, že to není první případ v mém životě, kdy se projevila síla mé myšlenky. A to dříve než mi to bylo dáno pochopit. Před více než dvaceti lety jsem byl nemocný těžkou chorobou jater. Po dlouhodobém neúspěšném léčení upozornil lékař mou manželku, že "vydržím" maximálně dva měsíce. Pan doktor G. už není mezi námi a já tu ve zdraví a radosti hovořím s Tebou, milý čtenáři. Můžeš se zeptat, jak je to možné. Je to jednoduché. Aniž bych znal sílu myšlenky, rozhodl jsem se, že nebudu brát svou nemoc a zjištění lékařů na vědomí. Řekl jsem si, že jsem zdráv a začal jsem žít naplno. Teď a tady! Prožíval jsem každý okamžik svého bytí s radostí, zapomněl jsem na minulost a nestaral se o budoucnost. Teď vím, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl udělat. Vím, že moje tělo je takové, jak myslím. Vím, že mou bytost ovládá můj duch a moje tělo je jeho ochranným obalem. Jelikož jemnohmotný duch nemůže dlít přímo v hrubohmotném těle, a protože v duchovním světě platí zákon sourodého, zjednodušeně řečeno je vytvořeno tělo astrální, které je modelem těla fyzického. Jaké je moje astrální tělotakové je tedy i moje tělo fyzickéAstrální tělo mohu ovlivnit svou myšlenkou, která je energií. Když si představuji, že jsem zdravý a silný, že všechny moje buňky pracují a obnovují se v dokonalé harmonii, utvářím tak zdravé astrální tělo, jehož stav nezbytně ovlivní moje tělo fyzické. Jsem přesvědčen, že duchovním působením mohu vyléčit každou svou nemoc, není-li dána karmou, neboť vím, že myšlenka je tvůrčí silou Vesmíru. Musím ji však formulovat v přítomnosti! e) Principy práce s myšlenkou. K hlubokému prožití myšlenky jako tvůrčí síly mi pomohlo pochopení některých základních principů, které jsou spojeny s myšlenkou jako energií. Uvádím je, i když je pravděpodobné, že jsou to věci pro Tebe známé. 1) Schopnost realizace myšlenky je vesmírný zákon, platící ve Stvoření od věčnosti do věčnosti pro všechny bytosti. 2) Ani nejvyšší kosmická inteligence nemůže moji myšlenku zrušit nebo změnit. Dala mi právo myslet a rozhodovat. 3) Podvědomí, které je realizátorem mé myšlenky, nemá možnost rozlišovat mezi negativní a pozitivní energií myšlenky, nemůže dělat žádnou korekturu, odpovídá jen za její realizaci. 4) Podvědomí napojené na informační soustavu Vesmíru přijme za jednotku času všechny informace (zatímco můj mozek jen jednu) a zajišťuje optimální řešení úkolu, který mu zadala myšlenka. 5) Myšlenka je silnější než slovo. Jestli "naoko" mluvíš pozitivně a myslíš negativně, podvědomí bude realizovat negativní myšlenku. 6) Negativní myšlenky narušují energetickou harmonii mého těla a jsou příčinou nemocí. 7) Intenzitu myšlenky a její realizaci umocní představa! Do níž jsou zapojeny všechny moje smysly! 8) Negativní myšlenky jsou i informace, které vnímáme z okolí, z masově sdělovacích prostředků apod. Ale i moje kritika a vyhledávání nedostatků druhých jsou negativními myšlenkami. 9) Podvědomí pracuje jen v přítomnosti. Proto myšlenka musí být charakterizována v přítomnosti, i když se počítá se změnou v budoucnosti, tedy ne "budu zdravý", ale jsem zdravý! 10) Tím, že jsem takový, jak myslím, jsem sám strůjcem svého života. Základní podmínkou realizace myšlenky je, že vím - nepochybuji - a hluboce věřím! f) Riziko využití myšlenky.  Zatímco v předchozí části jsme docilovali souladu s Vesmírem prostým pozitivním chápáním svého bytí, dostávám se vědomým využíváním tvůrčí síly myšlenky, jak se říká, na tenký led. Jsem nejen část Vesmíru, ale stávám se Stvořitelem toho, co jsem si vymyslel, ať je to cokoliv. Jelikož jsem jen nepatrná částečka, nepatrný prášek Vesmíru, nemohu dobře vědět, jak víš z  předchozích statí, zda realizace tvůrčí síly mojí myšlenky nebude v souladu s Vesmírem, tedy zda skutečně bude k mému prospěchu. Toto riziko na sebe beru. Abych toto riziko poněkud snížil, využívám mého dříve získaného poznání, že harmonizující silou Vesmíru je nic nežádající Láska ke každému a ke všemu, kterou musí být naplněna každá moje myšlenka. Když si uvědomuji zázračnou moc myšlenky, chápu, proč mnohá tajemství mimosmyslového vnímání byla střežena ve zdech tibetských klášterů, předávána z generace na generaci těm vyvoleným, těm osvíceným, kteří svou vysokou morálkou a etikou nemohou toto tajemství zneužít. Ty patříš k těm vyvoleným, vždyť Tvé srdce je naplněno nic nežádající Láskou ke každému a ke všemu. STAV  BEZ  MYŠLENEK.  Tak jak mi bylo dáno v průběhu mé Cesty hlouběji chápat zákonitosti souladu s Vesmírem, jak se jejich uplatňování stávalo samozřejmější v mém denním životě, jak mě stále více prostupovalo vědomí, že jsem v podstatě dynamickou soustavou energetických polí v nekonečném poli vesmírných energií s nimiž jsem žil v neustálé interakci, do popředí se stále více vystupoval problém energie myšlenky. Nakonec mi bylo dáno pochopit, že přes její kladný klíčový vliv na mé bytí (jak vyplývá z předchozích kapitol) je to právě energie myšlenky, která znemožňuje mé dokonalé splynutí s Vesmírem. Při mé nepatrnosti, jako části Vesmíru, nedokonalosti mého poznání a z toho plynoucí nevědomosti, nejsem schopen při nejlepší vůli zaručit, aby moje myšlenky byly skutečně v souladu s nejčistší energií Nejvyšší kosmické inteligence. Z tohoto poznání pro mne logicky vyplynulo, že takové splynutí je možné jen tehdy, když moje myšlenky přestanou existovat, když budu ve stavu bez myšlenky. Potom jsem pochopil, proč ti, kteří chtějí splynout s Absolutnem, kladou tak velký důraz nameditaci, která není činností, ale právě stavem bez myšlenek. O meditaci bylo již tolik řečeno i napsáno a existují jistě stovky těch, kteří se cítí být povoláni seznámit Tě se svými metodami. Takže si můžeš vybrat tu svou, která Ti nejlépe vyhovuje. I tys jich možná vyzkoušel řadu, tak jako já při hledání Cesty za souladem s Vesmírem. Jsem však přesvědčený, milý čtenáři, a mám to vyzkoušené, že i krátkodobý stav bez myšlenek prohlubuje můj soulad s Vesmírem. A tak se snažím, když nemusím vyvíjet žádnou činnost, být v meditaci. Snažím se být bez myšlenek, když na někoho čekám, když jsem v metru nebo ve vlaku, když čekám ve frontě nebo jsem na toaletě. Je mnoho příležitostí, jak se dostat do stavu bez myšlenek. Já jsem volil tu nejjednodušší metodu. Pozoruji dech. A při nadechnutí si představuji, že do každé buňky mého těla a částeček mé duše vstupuje životadárná energie Vesmíru - Prána a při vydechnutí ze mne odchází všechny negativní energie, narušující harmonii mé bytosti. Poučen moudrostí Oshi, zastavuji se v chůzi nejméně šestkrát denně a skutečně v tom okamžiku jsem ve stavu bez myšlenek. Na setkání Transpersonální společnosti jsem se dozvěděl, že pouhým výkřikem slova KACE zastavím myšlenky. Vyzkoušel jsem to a ono to funguje. Mám-li příležitost, procházím se v tichu přírodou. Nechám odplynout všechny starosti a kráčím s úsměvem tak, aby v mých stopách zůstala jen radost a mír, aby v nich mohla vykvést květina.Našlapuji lehce. Tiše dýchám. Nádech na čtyři kroky, výdech na pět kroků nebo v jiném rytmu, výdech vždy o jeden delší. Jak mi to vyhovuje. Jsem naplněn klidem a mírem, oproštěn od všeho, jsem bez myšlenky, prostě kráčím a jsem. (úryvek z knihy Vesmír v nás od Michala Burdy, vřele Vám doporučujeme přečíst si tuto knihu). Čím utkvělejší myšlenka, tím vytváří silnější gravitační pole, které k sobě přitahuje vše na co myslíte a čemu věříte! Buďte proto velice opatrní v tom na co myslíte a čemu v hlouby své duše opravdu věříte, protože dříve než se nadějete, se to stává Vaší osobní - relativní pravdou, která Vás pak buď povznáší a nebo "ubíjí"!

 

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

Stiskněte levé tlačítko na myši a tahem po textu označte - “začerněte“ celý níže uvedený text. Potom na klávesnici Vašeho počítače stiskněte současně tlačítko “CTRL“ a tlačítko “C“. Tím se označený text uloží do operační paměti počítače. Potom si na počítači najeďte “Wordovou“ stránku, a pak současně stiskněte tlačítko “CTRL“ a tlačítko “V“. Tím se označený text vloží do Vaší textové stránky. Potom vytiskněte a zašlete svým přátelům a známým (nebo “odmailujte“).

 

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – vytiskněte pro své přátele níže uvedená moudra –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

* Vše, co se třpytí, nemusí být zrovna “zlato“!

*“Oheň“ přejímá vůni koření, které do něj vhodíme!

* Cokoli chceš ve svém životě změnit je vždycky v tvé moci!

* Je cennější si “vydobít“ svou radost, než se odevzdat své bolesti!

* Vše je vždy jen tak obtížné, či jednoduché, tak jak si dovedeš představit!

* Štěstí – radost je pocit “blaha“, vyvolaný osobním přístupem k věci či události!

* Moudří lidé se učí z chyb těch druhých, zato hlupáci se kolikrát neponaučí ani ze svých vlastních chyb.

* Osud je Vaše pod-vědomá “víra“ v to či ono, která Vás směruje –“navádí“ k tomu, v co v hloubi své duše věříte!

* Jestli-že nedokážeš byt šťastný teď - s tím co máš a jaký jsi, nebudeš šťastný ani poté, až dosáhneš toho, o čem se domníváš, že potřebuješ ke štěstí!

* Budoucnost lze pouze očekávat, ale přítomnost můžeš buď snášet nebo prožívat. Žij proto v harmonii se sebou samým a se svým okolím – vždy v přítomném okamžiku!

* Jsi a prožíváš vždy jen to, co si myslíš že jsi! Přesvědči proto sám/a sebe, že jsi zdráv/a – v míru a harmonii se sebou a okolím, pln radosti a štěstí. Čím větší je tvá víra - přesvědčení, tím intenzivněji k sobě přitahuješ to, čemu v hloubi své duše doopravdy věříš!

* Jakmile prožiješ a pochopíš frekvence harmonie “blaženosti“– lásky a zákon akce a reakce (jež k sobě vždy přitahuje jen věci a události stejnorodé – stejnou podstatu, kvalitu a charakter), začneš přemýšlet a rozhodovat se v životě tak, abys k sobe přitahoval/a jen to krásné – harmonické!

* Láska či nenávist ( k čemukoliv) vytváří elektromagnetickou sílu, která k sobe přitahuje stejnorodé myšlenky a události  a to takovou silou, jež se rovná intenzitě vložené emoce – pocitu! Změníš-li svou víru, staneš-li se netečným k tomu, co nemáš rád,  změníš tak sebe – své Ego, včetně svého “osudu“ a okolí!

* Myšlenky jsou “živé bytosti“, toužící po seberealizaci! Jelikož nemají své vlastní tělo, snaží se Vás přimět udělat to, co chtějí “ony sami“! Tak se mohou přes Vás realizovat a prožívat s Vámi Vaše pocity, jež jsou odpovídající jejich osobnímu charakteru! Proto ve své mysli tvořte a udržujte jen příjemné myšlenky a obrazy, které Vás uklidňují, povznášejí a posilují!

* Ve vesmíru existuje jen jedna neměnná “pravda“! Je to vesmírný zákon příčiny a následku, čili tzv. “karma“– vzájemná přitažlivost stejnorodých frekvencí – energií! Všechny ostatní “pravdy“ jsou proměnné! (Kanibal “věří“ v lidožroutství, feudál věří v “šlechtu a otroky“ (jež pro něj musí pracovat), indián věří v mnohoženství, “moderní“ člověk zas věří v důležitost své image, atd.) Každá z těchto pravd však ale je jen pravdou  přijatou –“implantovanou“ a bude jí tak dlouho, dokud dotyčný/á svou “víru“– své přesvědčení nezmění! Věř na neměnnou vesmírnou pravdu, frekvenci harmonie – Lásky, souznění se vším v existenci!!

 

–  –  –  –  –  –  –  –  --  SPIRITUÁLNÍ - DUCHOVNÍ  PODSTATA  VESMÍRU  –  –  –  –  –  –  –  –  --

 

* Veškeré bytosti  jsou jen “jiskry“ vše-Vědomí, “Boha“ chcete-li, které ve svém zápalu nekonečného tvoření jen zapomněli svou energetickou éterickou –“duchovní“ podstatu! Naprosto vše stvořené, tedy i každá bytost, je především energetické tělo, v němž se veškeré pocity prožívají! Toto energetické tělo je nezávislé na hmotě, čase a prostoru a tak “chodí“ velice často v noci (a ne jen v noci) na “vandr“– na různé “dobrodružné výpravy“– včetně erotických , což pak dotyčný/á prožívá jako reálné –“živé sny“!

* Vše v existenci ve vesmíru je jen zkrystalizovaná představa, myšlenková – éterická energie Absolutna! Je-li tato energie aktivována - polarizována vůlí a touhou – přáním, začne zářit jako slunce na nebi a to takovou intenzitou, která se rovná intenzitě daného přání a vůle! V lidském mozku dochází též k těmto světelným výbojům, avšak v daleko menším měřítku, než je tomu například na slunci. To znamená, že každé jednotlivé slunce je energie “samostatného“ Vědomí – osobního Já (čili v podstatě je to živá Bytost, jen v jiné podobě než jsme zvyklí chápat), jenž má svou vlastní – osobní vůli a přání! Podrobné informace, včetně souborů ke stažení, naleznete na www.trefy.cz/eter (pod vesmír je hologram a elektromagnetismus)

 

Chcete-li svým přátelům a známým “poradit“ finančně, zašlete jim níže uvedená moudra.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

* Věkem ověřené zásady, jak peníze vydělat, jak si je udržet a jak s nimi hospodařit!

(Zásady objevené, vyzkoušené a popsané již před 5 000 lety)!

 

   Proč dokáže jen několik lidí nahromadit majetek? Protože ví, jak na to a dodržují věkem ověřené zásady! Většině obyvatel znalost těchto zásad chybí a tak žijí v nedostatku. Budoucnost každého z Vás je jako daleká cesta, na které chcete něčeho dosáhnout. Aby se Vaše životní plány a touhy splnily, potřebujete vědět, jak úspěšně a hospodárně zacházet s penězi. Finanční zákony jsou universální a neměnné, zrovna tak, jako je zákon zemské přitažlivosti! Níže uvedené zásady Vám prokážou, že jsou klíčem k většímu zisku, vzrůstajícím úsporám a k celkovému úspěchu. Lidské bohatství není v plné peněžence, ta se může rychle vyprázdnit, nemáte-li zlatý pramen, ze kterého ji můžete opět doplnit.

 

Jen část peněz, jež vyděláte, Vám “patří“ - na útratu! Kdybyste odkládali jen 10 % z výdělku,

kolik byste měli za 10 let - i bez investování?? Peníze má jen ten, kdo ví, jak s nimi nakládat!!

 

SEZNAM  –  VĚKEM  OVĚŘENÝCH  –  ZÁSAD, JAK  ZBOHATNOUT:

 

   1. zásada – neutrácet za zbytečnosti! Po čem v životě nejvíc toužíte? Po věcech, které rychle pominou, na které zapomínáte? Nebo po něčem, co Vám přinese výdělek - zisk?! Naučte se vystačit s míň penězi, než vyděláte. Začněte tím, že odstraníte své “marnivé tužby“. Tak začnete žít za míň peněz, než vyděláte a přestanete žít na dluh!

   2. zásada – kontrola Vašich vydání! Je běžné, že Vy i Vaše rodina chce víc, než si můžete dovolit. To, co pokládáte za nezbytné výdaje, úměrně roste s výdělkem! Udělejte si seznam požadovaných věcí a rozdělte je na nutné, potřebné a na ty, po kterých pouze toužíte. Seřaďte je podle naléhavosti a ostatní podle svých možností, ale vždy jen maximálně do výše 90 % Vašich příjmů. (Nepleťte si přitom nezbytné výdaje s Vašimi osobními požadavky a touhami)! Nepůjčujte si na to, co nevydělává, či ztrácí na hodnotě! Pamatujte si, kdo utrácí více,než vydělá, seje vítr, aby sklidil bouři!

   3. zásada – začít spořit! Začněte utrácet z každé 100.-Kč, kterou vyděláte, maximálně 90,-Kč! To znamená, začněte odkládat nejméně 10 % svých příjmů! To Vás bude inspirovat vydělat si více a se zbývajícími penězi vystačit. Tím se ve Vašem podvědomí (a následně i ve Vašem vědomí) začnou tvořit pocity nadbytku. Později se k tomu ještě přidají pocity spokojenosti pohody a nezávislosti. Tyto pocity Vám zvýší Vaše sebevědomí a tak začnete získávat peníze snáze!

   4. zásada – zvětšovat příjem! Co ušetříte, musí vydělávat! Investujte, ale moudře a s největší opatrností, abyste o nic nepřišli! Raďte se u odborníků, ale i jejich rady prověřujte. Lepší malý zisk, než velká škoda. Bohatství nestojí na tom, jak je veliké, ale jak rychle přibývá. Odměňujte se přitom, věnujte 10 % ze zisku sobě a ostatním, jen tak pro radost!

   5. zásada – zabezpečte majetek před ztrátou! Musíte mít jistotu návratnosti a zisku! Investujte jenom tam, kde máte jistotu, že o to nepřijdete, čili tam, kde budete dostávat slušný úrok a kde si v případě nutnosti můžete vklad vybrat.

   6. zásada – buďte vždy opatrní! Pozor na “líbivé sliby“ o rychlém zbohatnutí. Dokud nebudete mýt nadbytečné investice, nepouštějte se do riskantních investic! Ale i pak “riskujte“ s rozumem a jen tolik, kolik byste v případě krachu byli ochotni oželet! Lepší z počátku více opatrnosti, než později hodně lítosti. Vydělávat se dá na všem možném!

   7. zásada – investujte do vlastního bydlení! Pořiďte si stavební spoření, či jiný úvěr a opatřete si vlastní bydlení! Neplaťte vysoké nájmy za ubohé bydlení. Svůj dům můžete často splácet částkami ve stejné výši jako je nájem!

   8. zásada – snižte si výdaje, jež Vás “ruinují“! Podle možnosti zaplaťte veškeré dluhy a vyvarujte se dalším, které byste nemohli splácet. Splátky dluhů by neměly být vyšší jak 20 % všech Vašich příjmů! Jsou-li Vaše dluhy vyšší než 20 % Vašich příjmů, snažte se s věřiteli dohodnout, ať Vám rozloží dluh na delší dobu splatnosti, s nižšími splátkami! (I pro věřitele je výhodnější obdržet raději celou částku později, než Vás nechat “zbankrotovat“ a neobdržet nic)!

   9. zásada – zvyšování zisků! S rozumem kopírujte úspěchy ostatních. Investujte nejméně 50 % zisku zpět do vyšších zisků a zabezpečte se tak pro budoucnost. Pozorujte též staré lidi a vezměte si z nich ponaučení, ať “dopadnete“ lépe než oni. Zajistěte si také včas příjem na “stáří“ – na období, kdy nebudete muset nebo chtít pracovat či podnikat.

   10. zásada – víra v sebe sama! Chcete-li opravdu být úspěšní v tom, co děláte, začněte pracovat na sobě, především na svém sebevědomí. Utužujte si pevnou vůli a víru – přesvědčení v tom, že dokážete vše, co si v životě přejete. Na téma, jak funguje lidská mysl a co vše je člověk schopen dokázat, když si věří, existuje mnoho vynikajících knih!

   11. zásada – zákon přitažlivosti! Vše stejnorodé – stejné podstaty, kvality a charakteru se vždy navzájem přitahovalo přitahuje a bude přitahovat! To znamená, budete-li k sobě, k okolí a k životu jako takovému přátelští a féroví a budete-li ostatním nezištně pomáhat, začnete si k sobě přitahovat férové bytosti, které Vám budou též ochotni nezištně pomáhat.

   12. zásada – akce a reakce! Slyšeli jste pradávné moudro, které praví: vše dobré, i to zlé, co ve svém životě učiníte, se k Vám dříve či později vrátí zpět, jako bumerang?! Touto nejdůležitější zásadou se vždy a v každém případě řiďte! Dělejte ostatním a pro ostatní vždy jen to, co si přejete, aby dělali oni Vám! Měli byste též určitou část získaných peněz věnovat na nějaké dobročinné účely. Vesmírný zákon akce a reakce znamená: “s čím člověk zachází, s tím také schází“ a je neúprosný – měří všem stejným “metrem“! (podrobnosti na – www.trefy.cz/eter – pod elektromagnetismus)

   Kdo tyto zákony nezná – nedodržuje, “nadbytek“ si k němu cestu nenajde a pokud se na něj/ni “štěstí“ na chvíli přece jen usměje, dotyčný/á ho dříve či později stejně ztratí, neboť bohatství obdrží a udrží si jen ti, kdo tyto jednoduché zákony ctí a dodržují. Ti, kteří něco doopravdy chtějí, reagují na každou výzvu i příležitost! Ti ostatní si třeba raději koupí los a čekají, že jim štěstí spadne do klína samo. Chcete-li svůj “osud“ opravdu změnit, vyberte si cestu prosperity a kopírujte úspěchy ostatních! Dbejte přitom všech zmíněných zásad a podělte se o ně s těmi, kteří Vás o radu požádají. Někteří ale stejně nic neudělají, jelikož nemají dostatečně pevnou vůli a víru v sebe sama. Vy to ale být nemusíte!