KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ

03.12.2011 11:27

 

 | Marie Blankytná |  
nejmenší bez textu k článkům
Mým duchovním ochráncem mi bylo sděleno, že vibrace na naší planetě se velmi zvyšují a lidé dostávají možnost čistit své negace a tím také bolesti a nemoci svých fyzických těl, aniž by museli hledat příčiny v karmických životech.
S rychleji proudícím časem se také urychlují vstupy negativních energií z minulosti do současnosti, střídají se nám nálady, bolesti a vznikají v našem těle nová onemocnění.
Využijte maximálně této příležitosti a čistěte nejenom sebe, ale také naši planetu, protože jsme s ní neodmyslitelně spojeni. Bez ní nemůžete žít.
Návod na každodenní čištění:
 1. Použijte znamení svatého kříže - popsáno v článku Mantra kříže, leden 2008
 2. Napojte se na vysoké duchovní energie pomocí symbolu Božího Světla- viz kapitola Duchovní léčení na stránkách https://www.marieblankytna.ic.cz
 3. Poproste modlitbou o vizualizaci barev ve třetím oku - bílá, žlutá nebo zlatá, růžová, červená, modrá, zelená, fialová, nachová. Podle toho, která z barev se vám vizualizačně objeví nejčastěji a nejsnadněji, pak jejího ochránce požádejte o pomoc:
  barva bílá - archanděl Gabriel
  barva zlatá - Jofiel
  barva růžová - Samuel
  barva červená - Uriel
  barva modrá - Michael
  barva zelená - Rafael
  barva nachová - Michael
  barva fialová - Ezekiel
  Jakmile si ho vyberete, v myšlenkách říkejte:
  "Prosím svého andělského ochránce ....../jméno archanděla/ a jeho čistou ....../barva/ energii o pomoc při čištění mých negativních energií. Dále říkejte: čistím touto barvou veškeré negativní energie spojené s proudícím časem - čistím negativní energie, které jsou aktivované z minulosti do současnosti nebo byly vytvořeny v současnosti."
  Stále držíte ve 3.oku představu oné barvy a pokračujete ve vyslovování formule "čistím.....", dokud barva krásně nezesvětlá do odstínu žluté či bílé, pak je to známkou, že můžete pro tentokrát skončit. Zvláště ze začátku bude doba čištění dost dlouhá, proto můžete skončit i dříve, než se ukáže konec čištění a pokračovat až druhý den. Je třeba pracovat každý den, protože jsou aktivovány nové a nové negativní energie hlavně z minulosti a doba, kdy je toto dovoleno, je omezená.
  Až budete zběhlejší v tomto způsobu čištění, začnou se vám objevovat další barvy a vy budete moci oslovit jejich ochránce.
  Buďte kreativní a tvořte své postupy a své myšlenky sami. Můžete třeba vycházet z určité bolesti v těle. Přiložte si dlaně na bolavé místo a poproste, pokud negativní energie způsobují i tuto bolest, aby byly příslušnou barvou rozpuštěny. Zavádíte tak barvu myšlenkou i dlaněmi.


  Pokud čtete pozorně všechny naše články, tak víte, že:
  • v místě operace je třeba navázat cestu pro proudění energií. Pokud je tam tuhá a neprostupná jizva, energie tudy nemůže proudit a její tlak způsobuje bolest nebo i zduření. Jizvy měkčete a cesty navazujte také pomocí paprsků barevných energií.
  • pokud byl odňat některý orgán, třeba žlučník nebo amputovaná končetina, je třeba uzavřít jejich činnost v jemnohmotných tělech aury, abyste se vyhnuli fantomovým bolestem.Také to udělejte prosbou a barvou s jejím ochráncem.
  • věnujte svému tělu pozornost -
   špatné pocity očí- položit si otázku Co jsem nechtěl vidět nebo Co jsem viděl a špatně použil?
   uší - Co jsem měl slyšet a nechtěl jsem? Co jsem slyšel a špatně využil?
   krk - Neublížil jsem někomu špatnou řečí?
   srdce - Zranil jsem citově? Nechal jsem se zranit?
   ruce - Měl jsem podat pomocnou ruku a neudělal jsem to?Vnucoval jsem své ruce někam, kde jejich pomoc nebyla žádoucí?
   nohy - Jaký byl a je můj postoj k životu? Jsem dost samostatný, ale i pokorný?

    
  Jsou tisíce otázek, které vás napadnou a vy najdete příčiny vašich smutků, depresí, bolestí sami. Jenom se ztišit, uklidnit a najít tu pravou víru. Nemusíte být příslušníkem žádné církve, ale věřit v Boží pomoc a ve spravedlnost Vesmíru. Každému se vrací to, co sám kdysi vyslal.
  Po skončení každé takové meditace poděkujte svým ochráncům, kteří vám pomáhali.Dovolte jim, aby "máváním křídel" větrali ty stojaté vody kolem vás a tím aby vás osvěžovali manou nebeskou, která je vám nabízena také v podobě Diamantové vody.
  Čistěte se a posilujte se barevnými energiemi archandělů a neustálým ODPOUŠTĚNÍM VIN. Všichni jsme chybující a neustále děláme chyby.
  Pokud nenacházíte inspirace pro svoje myšlenky v meditacích, které jsou uvedeny na těchto stránkách nebo pokud se vám dají složité, použijte při odpuštění třeba tuto afirmaci:

  Osvobozuji sebe a všechny ostatní ve svém životě od starých bolestí. Pouštím se minulosti a odpouštím. Jsou volní a já také, abych se mohl vydat k novým, nádherným zážitkům a životním zkušenostem.