Kapitola 9 Jak mohou být záplaty odstraněny

17.06.2012 12:49

 

Kapitola 9
 
Jak mohou být záplaty odstraněny 
 
Jak již víme, přinášíme si s sebou do každého nového života záplatovanou deku, která se skládá z různých aspektů minulých životů, které v sami v sobě ještě skrývají „život“. Ukazují nám, co ještě se máme naučit. Dříve než je můžeme odstranit, musíme si jich býti vědomi. A abychom toho docílili, prosme Vyšší vědomí, aby bylo naším výhradním učitelem.
Tato úloha není příjemná. Nikdo nepřiznává rád své vlastní chyby. Většina lidí je skrývá. Popíráme jejich existenci a nalháváme sobě i ostatním, že jsme tak nevinní, jak čerstvě napadnutý sníh. Copak to je za chyby, které si nechceme přiznat? Každý člověk má jiné chyby. Vyplývají ze zbytků látek, které jsme si, na úrovni Vyššího vědomí, přinesli ke zpracování do tohoto života.
Rozšířenými nedostatky jsou : vztek, zlost, zuřivost, žárlivost, řevnivost, závist, žádostivost, dychtivost, chtíč, lakota, nenasytnost, pýcha, chlouba, ješitnost, samolibost, strach, panovačnost, agresivita, egoismus, sobectví, lenost, zahálčivost, netečnost, konzervativnost a mnoho dalších. Analysujeme-li tyto nedostatky, zjišťujeme, že všechny 
zapříčinila přání a nebo jsou se přáními ve spojitosti. Buď něco chceme, rádi bychom něco, nebo někoho a nebo se pokoušíme něčeho a nebo někoho vyvarovat.
V žádném případě bychom se neměli pokoušet zaměstnávat se všemi chybami najednou. Takový úkol by nás odradil, a vedlo by to jen k tomu, že bychom jej přesunuli na neurčito nebo přinejmenším do budoucího času, který by se nám zdál vhodný. Na to, abychom mohli rozkrýt a odložit tyto nepříjemné vlastnosti, máme nápomocnou metodu. Potřebujeme k tomu pestré listy papíru či kartičky : 
Vyber si kartičku určité barvy a jakmile si uvědomíš negativní pocit, napiš jej na ní.
Závist by mohla být napsaná na zelené kartě, což by odpovídalo rčení : zezelenal závistí, žárlivost na žluté, neboť obvykle bývá spojována se žlutou barvou, strach na bílou, neboť strachy lidé zpopelaví, vztek, zlost na červené, protože většině lidí vžene vztek krev do obličeje, atd.
Aby ses nepřetížil, je radno začít ponejprve jedním citovým hnutím. Každý člověk má ke zpracování jiné emoce. Sepiš si ty své, podle toho, jak je výše uvedeno a připojuj další a další.
Lidé, kteří se často vyskytují ve Tvých snech mohou ztělesňovat nevědomé zbytky látek, kterým bys měl věnovat pozornost. Každá postava ze snu doručuje tomu, komu se ve snu zjevila poselství a může tudíž být použita jako zrcadlo k rozeznání záplaty. Zdá-li se Ti o někom, kdo je vzteklý, zlostný, žárlivý, závistivý, nepřející nebo má nějaký jiný špatný zvyk, přezkoumej, zda ty sám nereaguješ právě tak a zda Ti toto tvé chování bylo známo dříve, než Tě na ně sen upozornil.