Kapitola 40 Strach jako záplata

17.06.2012 12:21

 

Kapitola 40
 
Strach jako záplata
 
Strach je asi nejtísnivější, nejochromujíčtější ze všech negativních emocí. Když si projdeme pořekadla : „ Strach mne ochromil“ „přeběhl mi mráz po zádech“, „Strachy jsem skoro umřel“. Strach je přímo spojen s pocitem prosby, žádosti, přání. Máme strach, že se naše přání buďto nevyplní, a nebo že se stane něco, co si nepřejeme.
Strach je také extrémně nakažlivý. Způsobuje v Solaru plexu reakci „Boj nebo Útěk – reflex „. Od zvířat víme, že mohou strach u lidí a jiných zvířat větřit. Vzniká-li nebezpečná situace, rozšiřuje se pocit ohrožení jako blesk do celého stáda, a všichni začnou panicky utíkat pryč. Stejná reakce je vypozorovatelná u lidí. Stačí, aby měl strach jeden člověk, nebo aby jeden člověk zakřičel slovo, které vyvolává strach, např. „oheň“ a lidé se začnou chovat jako ovce (hlupáci) a zmateně a slepě následují „volajícího“.
Každopádně strach může i být, na správném místě ve správný čas, užitečný signál nebo ochrana před hrozícím nebezpečím, kterého je třeba se vyvarovat nebo které by se mohlo stát. V takové případě vede k pozitivnímu jednání, tak jako u Boj nebo Útěk reflexu, které je shrnuto do následujícího rčení : „Strach mu propůjčil křídla“ a „ Strach mu propůjčil netušenou sílu“.
Stach se projevuje negativně, je-li použit jako prostředek moci. Lidé, kteří chtějí vykonávat svou moc na jiných lidech to mají lehčí, když znají strachy oněch lidí. Hrají s nimi jako s obětí, dokud se nepodřídí a neskloní. Když má zajíc strach z hada, ztuhne a není schopen utéci. Had si na něj může bez námahy vrhnout a spolykat jej.
Všichni se rodíme se třemi elementárními strachy : z hluku, strachem z toho, ze upadneme a již se nezvedneme a strachem z toho, ze nás druzí nechají samotné (opustí) . Takže každý člověk má strach. Vzhledem k tomu, že ale některé strachy jsou vraženy velice hluboko, jsou často potlačovány a leží hluboce zaryty v nevědomí. Nejčastěji je poznáme až tehdy, jsou–li vyburcovány, vytlačeny něčím nečekaným a přemohou nás. Proto musíme naše strachy nejprve identifikovat.
Strachy mohou být rozděleny do tří kategorií: 
Máme strach z války, zemětřesení, povodní, vichřice, sucha, a dalších katastrof.
Pak jsou strachy, které má spousta lidí společné, jako strach ze smrti, ze selhání, z chudoby, z odmítnutí, ze ztráty práce nebo ze ztráty milované osoby a z mnoha dalšího.
A pak jsou strachy, které nemusejí postihovat většinu, jako strach ze tmy, změn, neznáma, hadů, pavouků nebo myší, abychom jmenovali alespoň některé.
Vzhledem k tomu, že strach vábí přesně to, čeho se ponejvíce obáváme, musí být neodkladně odpoután a nahrazen protikladem, totiž láskou ! Proto se také říká :“ Pravá láska se nebojí ničeho“.
Vezmi si papír a vypiš se na něj ze všech strachů. To je první krok, jak se od nich osvobodit.
Cvičení „hvězda“ ( zde na Život jako příležitost v sekci Fotky, v Albu Cvičení - Zničení negativních vlastností )
může tento stav vyřešit. Současně by měla být praktikována osmička s odpovídajícím symbolem a následné zničení.
Říká se, že není za potřebí mít strach vůbec z ničeho, kromě strachu samotného. Jakmile se od strachu osvobodíme, můžeme zpracovat záplatu, kterou jsme si s sebou přinesli jako lekci učebního procesu tohoto života. 
 
Hvězda – pro odstranění strachu
 
1. Přenes své myšlenky zpět do situace, kdy jsi pociťoval určitý druh strachu
2. Dovol si tento strach znovu prožít a pozoruj, kde v těle strach cítíš – je to např. knedlík v krku,mdlý pocit v žaludku, tíseň v solar plexu, nebo nevolnost, úzkost na nějakém jiném místě ?
3. Co ti připomíná ? – žhavé uhlíky, kostku ledu, ostnatý drát nebo nějaký jiný symbol ?
4. Představ si, že čníš vysoko do vzduchu nad svou hlavu a uchop hvězdu ze světla. Špičky hvězdy jsou tvořeny světelnými paprsky
5. Táhni hvězdu ze shora dolů, jako by visela na klatce, tak jako jsou nějaké lampy zavěšeny na stropě.
6. Nech hvězdu visel přibližně patnáct centimetrů před svým tělem ve výši solar plexu, tj. před bránicí
7. Zatím co vydechuješ, nech vyjít svůj symbol strachu z té části tvého těla, ve které jsi ho vyslídil. Bude přitáhnutá jako magnetem středem hvězdy, který symbol neutralizuje jako v černé díře.
8. Vdechuj světlo, které vyzařuje z vrcholků hvězdy. Světlo nyní zaujme prostor, kde byl strach, který jsi právě vypudil. Světlo osvítí staré trauma, které strach vyvolalo.
9. Pro jeden strach neprodýchávej déle než pět minut.
10. Přesuň s pomocí klatky opět přes svou hlavu tam, kde si pro ni budeš příště zase moci sáhnout, až ji budeš potřebovat.
 
Toto cvičení můžeš s jedním strachem opakovat během dne tak často, jak chceš. Až se na to budeš cítit připraven, můžeš převexlovat na jiný strach a cvičení opakovat.