Kapitola 39 Vztek jako záplata

17.06.2012 12:22

 

Kapitola 39
 
Vztek jako záplata
 
Vztek je jedna z nejdestruktivnějších emocí. Je destruktivní jak pro toho, kdo jej vyjadřuje, tak pro toho, na koho je nasměrován. Baba řekl, že záchvat vzteku spotřebuje tolik energie, kolik ji přijmeme v potravě za tři týdny. Je tedy naprosto významuplné, osvobodit se od nutkání vztekat se. Ze všeho nejdříve bychom se měli dopídit příčiny našeho vzteku.
Až rozeznáš, proč Tě něco vzteká, jdi ve svém vzteku zpět, až k přání, které bylo zmařeno a které tento výbuch vzteku vyvolalo. Poznamenej si tento důvod krátce na červený papír. Napiš jak to, na koho byl tento záchvat směřován, tak příčinu nesplněného přání.
Každý večer si můžeš svůj papír prohlédnout a doplnit na něj další pocity vzteku, které dosud nebyly zjevné. Pomalu bude vyvstávat vzorec, který odhaluje jeho nejčastější důvody. 
Měl bys to, kvůli sobě, udělat tak nejčestněji, jak jen lze. Tvé nevědomí a Vyšší vědomí znají naprosto přesně Tvou minulost i současnost, taktéž aspekty, které jsou Ti ještě nevědomé. Kromě toho bys měl vědět, že Vyšší vědomí nás nikdy nekritizuje, nýbrž povzbuzuje, odevzdáme-li se Jeho vedení.
Tento proces by neměl být „tlačený“, neboť je krajně důležité, jen projít svědomitě, odpovědně, tedy pomalu a pečlivě. Opět bychom při něm měli prosit o pomoc Vyšší vědomí.
Dalším krokem je najít symbol pro tuto nechtěnou emoci. Ten si můžeme od Vyššího vědomí vyprosit, či, jak víme, nakreslit slabší rukou nebo vymodelovat. Osmička s nalezeným symbolem pro vztek v protilehlém kruhu by měla být praktikována minimálně dva týdny. 
Tato nežádoucí vlastnost, která nás ovládá, může být zničena nejrůznějšími způsoby. Mnoho lidí ji spálí, někteří dávají přednost tomu vyhodit ji do nádoby s kyselinou, jiní ji shodí ze skály, nebo do sopky, nebo ji vymrští do vesmíru.
Zároveň s tímto imaginárním zbavením se vzteku by měl být zničen papír, na kterém byl osmičkován. Tím bude nevědomí předána jasná zpráva že se od této „Záplaty“ OPRAVDU chceš odpoutat. 
Místo, které uvolnil zničený vztek je třeba nahradit pozitivní energií. Co je ale opakem vzteku ? Použijme „májku“. Uchop stuhu a pros Vyšší vědomí, ať nám ukáže, čím má být vztek nahrazen, skrze stuhu to dýchejme a jakýkoliv vztek vydechujme. 
Byl-li Tvůj vztek nasměrován proti konkrétnímu člověku, měl bys ho prosit o odpuštění a poslat mu lásku Vyššího vědomí, aby se vzniklé bolesti zahojily.
Budeš-li toto cvičení provádět denně, uvidíš, že děláš pomalu pokrok. Na svůj červený papír budeš psát stále méně poznámek a Tvé výbuchy vzteku budou stále mírnější a kratší. Ve styku s tímto pocitem si uvědomíš, že si nekonkuruješ se žádným jiným člověkem, ale jen se svým Já, se sebou samým.