Kapitola 37 Žárlivost a závist jako záplata

17.06.2012 12:24

 

Kapitola 37
 
 
Žárlivost a závist jako záplata
 
 
Žárlivost a závist je lidmi často vzájemně zaměňována, neboť se nejčastěji vyskytují pospolu. Ačkoliv mají stejnou příčinu, stejný původ a jsou způsobeny chtěním a sobectvím, přeci jen se od sebe odlišují.
Žárlivost může vzniknout, když na něčem nebo na někom moc visíme a máme veliký strach že to / ho ztratíme, a proto to / ho žárlivě střežíme. S nedůvěrou a antipatií pozorujeme každého, kdo by to / ho event. mohl odebrat.
Závist oproti tomu vzniká, když vidíme, že někdo vlastní něco, co bychom sami rádi. Lehko může vést ke vzteku a zášti vůči jiným lidem.
Oba pocity jsou úzce spojeny s egem a konceptem „mít“. Když pevně držíme to, co vlastníme, nebo bychom neodkladně chtěli mít něco, co vlastní někdo jiný, nejsme zcela zjevně ochotni dělit se s ostatními, ani tehdy ne, bylo-li by jim to potřebnější než nám. Je úplně lhostejné, zda se jedná o peníze, lásku, jídlo, čas, energii nebo znalosti.
Je zajímavé pozorovat, že děti projevují žárlivost a závist instinktivně, neboť obě tyto vlastnosti „přežívají“ z inkarnace na inkarnaci. Mladý tvoreček, aby mohl zdravě vyrůstat, potřebuje a hledá životně důležitou potravu, lásku a ochranu svých rodičů. Narodí-li se bratr či sestra, nebo se objeví nějaký jiný rival, který na sebe strhne pozornost, vzedme se nevyhnutelně žárlivost a závist, spojená s hněvem a záští proti vetřelci v jejich do té doby jistém světě. To může způsobit nenávist a vést k takzvaným zločinům ze žárlivosti.
Zprostředkovávají-li ale rodiče nebo jiné osoby, které na děti dohlížejí, dítěti nadále náležitou lásku a jistotu, mohou být oba negativní pocity zadušeny v samém zárodku. Tímto způsobem nevyrůstají do závažných problémů, které se jen těžko odstraňují, byly-li už jednou uvedeny v setrvačnost. Je-li člověk ovládán a přemožen žárlivostí a závistí, působí tyto vlastnosti extrémní psychický, emocionální a duševní stres.
Představ si, že něco pevně držíš v ruce, něco, co pro Tebe strašně moc znamená. Představ si dále, jak Ti to někdo chce vzít. Už jen při té představě se křečovitě sevřeš. 
Uvidíš-li člověka, který vlastní něco, co by sis nejtoužebněji přál, pocítíš silnou touhu vzít si to. V obou případech je to láska k majetku, jedno, zda se jedná o věc nebo člověka, která/ý/ v tobě iniciuje tyto negativní pocity, a ne lásku k Vyššímu vědomí.
Stejně jako se vztekem, měli bychom si tyto negativní pocity denně poznamenávat na barevný papír, dokud je všechny neodkryjeme. Pro žárlivost doporučuji žlutý papír, pro závist zelený. Poté se zeptej, koho nebo co tak žárlivě střežíš nebo po čem, co patří někomu jinému, toužíš.
 
Aby ses od obou pocitů osvobodil, musíš najít pro každý z nich symbol a min. 2 týdny osmičkovat. Při a po odpoutání je nutné praktikovat májku a prosit Vyšší vědomí, aby Tě naplnilo vším pozitivním, co potřebuješ, jako např. láskou, účastí, soucitem či péčí. Současně pros zatímco praktikuješ „přesýpací hodiny“ aby Ti dalo to, co pro Tebe pokládá za správné. Poté opět praktikuj májku a pros každého člověka, na kterého jsi žárlil či mu záviděl, o odpuštění. 
 
Májka ( zde na Život jako příležitost v sekci fotky, v albu Napojení na Vyšší vědomí - Předpoklad pro práci s metodou )
 
Májka – napojování na Vyšší vědomí
 
Pohodlně se usaďte, ruce si položte dlaněmi vzhůru,ev. do navyklé meditační polohy, oči zavřené, rovná záda, výdech, nádech, 
A představte si, že je před Vámi májka (klasická májová májka) a vede až nahoru do nebe, na samém jejím vrcholu sídlí Vyšší vědomí, dejte tam, prosím, Váš symbol Vyššího vědomí
A podívejte se, že od Vyššího vědomí visí dolů veliké množství různobarevných stužek, Dojděte si pro stužku Vám milé barvy, vezměte ji do ruky a vraťte se s ní zpět na místo, ze kterého jste si pro ni šla/šel. Toto je Vaše stužka, Vaše nejrychlejší a nejpevnější spojení s Vyšším vědomím, které budete každý den používat. 
A prohlédněte si, jak od Vaší ruky vede stužka nepřerušovaná až nahoru k Vyššímu vědomí, kde ji drží Ono, a sjeďte pohledem po májce dolů a od májky k Vám, a vnímejte, že toto spojení tvoří trojúhelník
 
A již dýchejte Vše, co Vám Vyšší vědomí posílá,
Nejlépe v pořadí : - uvolňující energie
- uzdravující energie
- očistná energie
- posilující energie
- světlo
- lásku
a po té si dejte ruce nad hlavu, ve tvaru stříšky, a v této pozici se pomodlete, event. poproste Vyšší vědomí o to, co si přejete. Poté si ruce opět volně položte dlaněmi vzhůru, nebo do polohy, ze které jste vycházeli.
 
pozvolna se ukotvěte v těle a vraťte se zpět ke své stuze.
 
Rituál zakončete prosbou, zatímco upíráte vnitřní zrak k Vyššímu vědomí : prosím Tě, buď to Ty, kdo skrze mne celý den myslí, buď to Ty, kdo skrze mne cítí, kdo skrze mne mluví, kdo skrze mne koná, kdo skrze mne miluje
 
A až se Vám bude chtít, dojděte k májce pusťte stuhu, poděkujte Vyššímu vědomí, pozvolna se vraťte zpět do sebe a až si budete jistá /ý, že jste zas pevně usazená/ý ve svém těle otevřete oči a s jistotou, že Vyšší vědomí nás nikdy neopouští, otevřete oči a mějte krásný den
 
Přesýpací hodiny (zde na Život jako příležitost v sekci fotky, v albu Cvičení - Cvičení pro odstranění omezení )
 
Přesýpací hodiny
 
Přesýpací hodiny jsou symbol, který pomáhá odstranit omezení, která si mnozí ve svém životě vědomě či nevědomě sami vytvořili a poskytli jim prostor.
 
Tato ohraničení omezují lidi různými způsoby.
 
Přesýpací hodiny mohou být praktikovány individuálně nebo s partnerem, který je buď fyzicky přítomen nebo je od nás vzdálen.
 
 
 
Část I : Bez partnera 
 
Vizualizuj na zemi Tvůj zlatý kruh
 
Představ si, že kruh opatrně vytahuješ na horu ve tvaru kužele se špičkou trochu nad hlavou
 
vytvoř další obrácený kužel nad tím prvním, aby se oba vrcholy setkaly a vytvořily hrdlo přesýpacích hodin. Zde se nachází vv.
 
Vizualizuj horní kužel otevřený daleko do nebe
 
Popros vv, aby všechno to, o čem ví, to potřebuješ, seslalo odněkud z celého Universa do horního kužele, aby do přefiltrované ve vhodnou dobu a na správném místně mohlo vstoupit do Tvého života
 
Pokud potřebuješ něco určitého nebo máš nějaké speciální přání, pros o to, aby to bylo touto cestou posláno řešení či odpověď. Snaž se nebýt specifický v případě toho,co chceš dostat. Nech za sebe rozhodnout vv.
 
Poděkuj vv za to, co ti pošle, ať už je to cokoli. Odevzdej se jeho vůli, slib, že mu budeš důvěřovat, aby přineslo pouze to, o čem ví, že to potřebuješ. Dovol si akceptovat,to, co ti posílá, ať už s tím souhlasíš nebo ne.
 
Opakuj toto cvičení, tak často, jak chceš, pro každé přání, které máš a pro všechna ostatní přání, která vzniknou.
 
Pokud máš partnera, se kterým pravidelně používáš trojúhelník, jedno zda jste od sebe vzdáleni nebo spolu můžete praktikovat přesýpací hodiny, tím, že použijete trojúhelník. Tato metoda je mnohem účinnější, než když ji praktikuješ sám, protože jste
 
využili střídavého proudu, místo pouze přímého.
 
vizualizuj trojúhelník, který tebe a tvého partnera na vrcholu spojuje s vv.
 
Představ si okolo trojúhelníku zlatý kruh a vytáhni strany nahoru, abys utvořil kužel. Špička kužele se nachází na nejvyšším bodě trojúhelníku.
 
Vizualizuj další kužel obráceně nad tím prvním. Vrcholy se setkávají,aby vytvořily přesýpací hodiny, s vv na nejužším místě, kde jsou oba kužely spolu spojeny
 
Vizualizuj horní kužel široce otevřený k nebi
 
Popros vv, aby všechno to, o čem ví, to potřebuješ, seslalo odněkud z celého Universa do horního kužele, aby do přefiltrované ve vhodnou dobu a na správném místně mohlo vstoupit do Tvého života
 
 
 
Pokud potřebuješ něco určitého nebo máš nějaké speciální přání, pros o to, aby to bylo touto cestou posláno řešení či odpověď. Snaž se nebýt specifický v případě toho,co chceš dostat. Nech za sebe rozhodnout Vv.
 
 
 
Poděkuj vv za to, co ti pošle, ať už je to cokoli. Odevzdej se jeho vůli, slib, že mu budeš důvěřovat, aby přineslo pouze to, o čem ví, že to potřebuješ. Dovol si akceptovat, to, co ti posílá, ať už s tím souhlasíš nebo ne.
 
 
 
Opakuj toto cvičení, tak často, jak chceš, pro každé přání, které máš a pro všechna ostatní přání, která vzniknou.