Kapitola 35 Trpělivost

17.06.2012 12:27

 

Kapitola 35
 
Trpělivost
 
Trpělivost je schopnost a ochota čekat až bude čas k tomu, aby mohl být přeměněn plán nebo myšlenka v čin. Většina z nás je netrpělivá. Chceme mít vše hned. Věci by se měly vyvíjet podle našich představ. Jenže toto není vždy realizovatelné. Je to,jako bychom česali ze stromu jablka, která se nám zdají zralá, zralá však nejsou. Počkáme-li si ale, a očešeme-li je teprve, když už začínají hnít, potíže nás také neminou. Musíme akceptovat časový plán Vyššího vědomí, který je vždy správný. Neměli bychom trvat na našem vlastním, nevyhovujícím, časovém plánu. Tak bude jablko zralé přesně akorát a nás nepotkají žádné potíže.
Jako první musíme stanovisku Vyššího vědomí ohledně času důvěřovat. Mnozí z nás byli vychováni rodiči, kteří převzali již od svých rodičů k času špatný postoj. Byli-li například stále ve spěchu, stalo se toto „nastavení“ zvykem. To je zvláště ten případ, kdy jsou rodiče přetíženi prací. Převzali příliš mnoho zodpovědnosti a mají proto moc málo času na děti. Děti, které pocházejí z takového rodiny budou na tuto situaci reagovat rozdílně. Jedno možná převezme zvyk svých rodičů stále spěchat a toto předá dále na své děti. Jiné dítě se tomuto tlaku naopak postaví na odpor a úmyslně si přivykne mít vždy zpoždění, aby tak demonstrovalo svou nezávislost. NO, žádný z těchto zvyků nereprezentuje pravou osobu, oba byly převzaty naprogramováním v raném dětství. 
Jen budeme-li prosit Vyšší vědomí, aby nám stanovilo správný čas, a budeme-li připraveni následovat Jeho rady, budeme ve správný čas na správném místě. Nebudeme se pokoušet ovládat druhé lidi a stejně tak nebudeme v pokušení nechat se kýmkoliv ovládat. Pouze jsme-li doopravdy připraveni prosit o vedení Vyšší vědomí, můžeme akceptovat toto vyrovnané stanovisko a uvolněně následovat Jeho vnitřní vedení. Zjistíme pak, že dokonce i naše nedochvilnost je správná, neboť osoba, se kterou máme spicha je sama nedochvilná.
Pouze jsme-li připraveni radit se s Vyšším vědomím může být docíleno oboustranné shody u jakýchkoliv partnerů. Mohou se přizpůsobovat a nebudou se vzájemně ovládat.