Kapitola 31 Předsudky jako rodinný vzorec

17.06.2012 12:32

 

Kapitola 31
 
Předsudky jako rodinný vzorec
 
V mnoha rodinách byly jednotlivým členům předány hluboce zakořeněné předsudky. Lidé jednoho národa jsou často pevně přesvědčeni, že jejich národ dalece předčí nějaký jiný. Mohou tomu věřit až do té míry, že svým dětem zakazují kontaktovat se s cizinci. Sňatek člena rodiny s příslušníkem jiné národnosti je tabu a rodiče se pokusí udělat všechno proto, aby této „katastrofě“ zabránili a jejich dítě tak toto tabu nemohlo prolomit. Mladí lidé se ale ve školách, na univerzitách stále více potkávají a poznávají se studenty jiných národností a této staré tradici se začínají vzpírat. Vstupují do partnerství, která jejich rodiče vnímají jako nevhodná. 
Je však mnoho jiných oblastí světa, ve kterých předsudky tohoto typu nadále panují. Jak jsem řekla výše, mnoho národů se staví nad jiné, mnoho obyvatel jednoho národa se povyšuje nad obyvatele národa druhého. To samozřejmě naprosto odporuje pojetí, které jsem, krom jiného, získala díky své práci. Na úrovni Pravého Já, na úrovni Vyššího vědomí mají všechny bytosti stejnou hodnotu. Nikdo není lepší nebo horší, než kdokoliv jiný. Liší se pouze životní styl a osobnost, ale jádro, vnitřní jiskra ne. Mladí lidé jsou vychováváni ve víře, že jsou z důvodu národnosti automaticky lepší nebo snad Bohem vyvolení nad jinými. Jenže to je ta naprosto největší lež. Stejně tak hloupé je vykládat dětem, které vyrůstají v tak zvaně „důležité rodině“, že jsou něco lepšího, než děti, které vyrůstají v rodinách méně vlivných, méně majetných. 
Touha být lepším než někdo druhý je příčinou jak individuálních osobních problémů tak i značných vnitřních problémů daného národa. V tom druhém případě je to jeden z hlavních důvodů válek mezi národy nebo uvnitř země si oponujících skupin, jako např. v Irsku, Korei, Srbsku atd. Tato klamná hypotéza vede ke krveprolití, bídě, hladomoru a odsunu bezpočtu lidí, kterých se nikdo nikdy neptal, zda vůbec chtějí nějakou válku vést. Vláda rozhodla a národ je bezmocný.
Měli bychom zbytou atmosféru, která v naší rodině ohledně předsudků nebo pocitů převahy jedněch lidí nebo národů nad druhými, převládala. Stejně tak bychom měli řádně prozkoumat opak tohoto názoru, a sice: byl nám dán pocit, že máme menší hodnotu než někdo jiný ? 
V některých rodinách se vyskytuje obrácený snobizmus. Dětem bylo z nějakého důvodu dáno na srozuměnou, že jsou horší, než jiné děti. Vzpomínám si na běžné pořekadlo mého dětství v Anglii, které tento pocit přesně vystihuje :“ Ševče, drž se svého kopyta“. Jiný, ale stejně škodlivý komentář zní:“ Za koho se to považuješ ? ( české : Kdo si myslíš, že jsi ?“ ) „ I to obsahuje poselství, že oslovená osoba je nějakým způsobem méně hodnotná než jiní lidé.
Pro předsudky se dá najít mnoho rozličných důvodů : rod, barva kůže, náboženská příslušnost, stáří, pohlaví, vzhled, povolání, sociální zařazení rodičů,výdělky a mnoho dalšího. Toto negativní naprogramování může lidi pobízet k tomu, aby za každou cenu dokazovali svou hodnotu a ignorovat stigma, které je jim přisuzováno. Věří tomu, co jim bylo řečeno a žijí ve stínu nepatrného autoportrétu bez naděje, že to někdy překonají.
Tato naprogramování z dětství v každém případě toho, koho se týkají, ovlivňují. Jak víme, toto naprogramování může být neutralizováno „osmičkou“.
Sama jsem se mohla přesvědčit o tom, že v mnoha případech bylo úspěšné obzvláště bylo-li souběžně praktikováno cvičení Přesýpací hodiny ( Zde na Život jako příležitost v sekci fotky v albu Cvičení - Cvičení pro odstranění omezení )
 
Přesýpací hodiny
 
Přesýpací hodiny jsou symbol, který pomáhá odstranit omezení, která si mnozí ve svém životě vědomě či nevědomě sami vytvořili a poskytli jim prostor.
 
Tato ohraničení omezují lidi různými způsoby.
 
Přesýpací hodiny mohou být praktikovány individuálně nebo s partnerem, který je buď fyzicky přítomen nebo je od nás vzdálen.
 
 
 
 
 
Část I : Bez partnera 
 
Vizualizuj na zemi Tvůj zlatý kruh
 
Představ si, že kruh opatrně vytahuješ na horu ve tvaru kužele se špičkou trochu nad hlavou
 
vytvoř další obrácený kužel nad tím prvním, aby se oba vrcholy setkaly a vytvořily hrdlo přesýpacích hodin. Zde se nachází vv.
 
Vizualizuj horní kužel otevřený daleko do nebe
 
Popros vv, aby všechno to, o čem ví, to potřebuješ, seslalo odněkud z celého Universa do horního kužele, aby do přefiltrované ve vhodnou dobu a na správném místně mohlo vstoupit do Tvého života
 
______________________________________________________ 
 
Pokud máš partnera, se kterým pravidelně používáš trojúhelník, jedno zda jste od sebe vzdáleni nebo spolu můžete praktikovat přesýpací hodiny, tím, že použijete trojúhelník. Tato metoda je mnohem účinnější, než když ji praktikuješ sám, protože jste
 
využili střídavého proudu, místo pouze přímého.
 
vizualizuj trojúhelník, který tebe a tvého partnera na vrcholu spojuje s vv.
 
Představ si okolo trojúhelníku zlatý kruh a vytáhni strany nahoru, abys utvořil kužel. Špička kužele se nachází na nejvyšším bodě trojúhelníku.
 
Vizualizuj další kužel obráceně nad tím prvním. Vrcholy se setkávají,aby vytvořily přesýpací hodiny, s vv na nejužším místě, kde jsou oba kužely spolu spojeny
 
Vizualizuj horní kužel široce otevřený k nebi
 
Popros vv, aby všechno to, o čem ví, to potřebuješ, seslalo odněkud z celého Universa do horního kužele, aby do přefiltrované ve vhodnou dobu a na správném místně mohlo vstoupit do Tvého života
 
 
 
Pokud potřebuješ něco určitého nebo máš nějaké speciální přání, pros o to, aby to bylo touto cestou posláno řešení či odpověď. Snaž se nebýt specifický v případě toho,co chceš dostat. Nech za sebe rozhodnout Vv.
 
 
 
Poděkuj vv za to, co ti pošle, ať už je to cokoli. Odevzdej se jeho vůli, slib, že mu budeš důvěřovat, aby přineslo pouze to, o čem ví, že to potřebuješ. Dovol si akceptovat, to, co ti posílá, ať už s tím souhlasíš nebo ne.
 
 
 
Opakuj toto cvičení, tak často, jak chceš, pro každé přání, které máš a pro všechna ostatní přání, která vzniknou.