Kapitola 16 Role „rohožky“

17.06.2012 12:42

 

 
Kapitola 16
 
Role „rohožky“ 
 
Jednou velice rozšířenou a extremně překážející rolí je role rohožky. Není krajně problematickou jenom pro toho, kdo jí z nějakého důvodu přijal, nýbrž i pro toho, kdo přes rohožku běžel a byl jí lapen. Každý zúčastněný tlačí ostatní do roviny role, kterou je ovládán, ať je to role rohožky či toho, kdo přes ní utíkal.
Pro ony role jsou různé důvody. Jedním z důvodů je karmická přirozenost, to znamená, že ten, který dnes převzal roli rohožky byl pravděpodobně v nějakém minulém životě bezohledný k přáním a blahu druhých, bez toho aby dbal jejich citů a pocitů. Jak jinak se to, co jsme druhým sami způsobovali, naučit lépe, nežli tím, že to jednou také sami zakusíme? Jen budeme-li dnes sami trpět tím, co jsme druhým svým bezohledným chováním činili, uvědomíme si jejich utrpení. 
Není bezpodmínečně nutné dozvědět se všechny jednotlivé skutečnosti z našich minulých životů. K tomu, abychom je mohli korigovat, stačí rozpoznat možnou příčinu naší dnešní „role“. Minulost nemůžeme změnit, je pryč, ale naprosto určitě se z ní dnes můžeme učit, neboť jen tak je možné ovlivnit budoucnost.
Jakmile převezmeme zodpovědnost za naše minulé chyby, můžeme zabránit tomu, abychom danou roli dále hráli. A součastně pomůžeme těm, kteří nás jako rohožku zneužívali.
Podle teorie o karmě se rodíme do rodiny, která nám umožní hrát tyto role, i když se nám občas jeví nadnesené. Je tolik rolí, které bychom z jakéhokoliv důvodu měli hrát, zbývá nám jen možnost přefiltrovat je a lekci uloženou v každé jednotlivé roli přijmout, naučit se jí, poučit se z ní a poté se jí vzdát.
Další důvod pro to, proč někteří lidé přijímají roli rohožky pramení z velmi silné potřeby být oblíben, utvrzován a uznáván. Často je to tak, že lidé, kteří utiskují druhé opovrhují jejich slabostmi. Z toho důvodu si jich ale nemohou vážit a už vůbec ne je milovat. 
Jejich pyšné chování si udržují z čisté pohodlnosti a neberou žádný ohled na osobu, kterou zneužívají.
Začne-li se „rohožka“ bránit, stane se její partner krajně neústupným a na každou změnu bude reagovat velice nepoddajně. Udělá všechno, co bude v jeho moci, aby zabránil změně chování a aby se pokusil vztahy ponechat ve starých kolejích. Tato doba je pro „rohožku“ kritická, neboť musí prokázat velkou odvahu, statečnost a sílu, aby se nenechala znovu zatáhnout do původní role.
Zůstaneme-li klidní a budeme-li – pokud možno bez emocí trvat na svém právu osvobodit se od oné role, která brání rozvoji naší povahy, naší existence, bude protivník bez odporu pozorně poslouchat, překvapen, ba i šokován naší změnou. Tím se může ten vztah zlomit.
Jakmile tu roli odevzdáme, nebudeme již magneticky přitahováni lidmi, kteří nás zadržovali u toho, nadále ji hrát, nýbrž odkryjeme naší vlastní sílu, náš vlastní potenciál.
Tento potenciál může být rozvíjen s pomocí Vyššího vědomí a to, prosíme-li o to, aby nás Vyšší vědomí používalo jako Svůj nástroj a přidělovalo nám ty role, které jsou pro nás toho času adekvátní.
Stejně tak, jako pro všechny ostatní vazby, musí i pro tuto roli být nalezen symbol, se kterým se pak nakládá dle cvičení „osmička“