Kapitola 15 „Role chování, jednání“ jako záplaty

17.06.2012 12:43

 

Kapitola 15
 
„Role chování, jednání“ jako záplaty 
 
Jak ovlivňují záplaty, které jsme si s sebou přitáhly role chování,jednání, které hrajeme ? Byla-li role z minulého života obzvláště výrazná, hrajeme ji v současném životě zase, ať je vhodná, ve smyslu místná, či nikoliv. Když jsme v minulém životě byli například krajně dominantní, bude nejspíše těžké, se této role pustit, vzdát se jí v tomto životě. Budeme opět ti, kdo ovládají druhé lidi, kteří nám to ale již, tak jako dříve obvykle, nedovolí. Frustrováni, zjistíme jednou, že naše chování tentokráte způsobuje akorát problémy a úspěchy, na jaké jsme byli zvyklí v minulosti, se nedostavují.
Tak se skrze naše vlastní chování postupně naučíme, že naše neustálá panovačnost a vláda nad lidmi a situacemi jen škodí. Budeme-li odporovat, budeme nuceni se změnit. Bylo-li vládnutí v minulém životě velice silné, potrvá to dlouho a bude zapotřebí konkrétní rány osudu, abychom se od starého vzorce chování oddělili a stali se připravenými s ostatními lidmi spolupracovat. Někdy je k tomu, abychom odložili staré, hluboce zakořeněné způsoby chování a jednání, potřeba vícero životů. V nějakých životech nejspíše budeme sami velice trpět pod nadvládou jiných lidí. Možná jsme se narodili silně dominantním rodičům, abychom udělali zkušenost s bezmocností. Možná jsme přišli na svět těžce nemocní nebo s tělesnými nedostatky, jako třeba s obrnou nebo podobnými chorobami, a místo lidmi budeme ovládáni okolnostmi, které nás činí bezmocnými. Takovýmto způsobem sami zažijeme, co jsme činili druhým. Snad se z těchto bolestných zkušeností poučíme a předsevzeme si, že už tyto staré vzorce chování nebudeme nikdy opakovat. Budou-li u nás dominovat tělesné neduhy, bude se učební proces sunout kupředu jen pozvolna. Když jsme např. v minulosti někoho utiskovali či až znásilňovali fyzicky, mohli bychom dnes být oběť, abychom sami zažili, co jsme kdysi druhým sami učinili.
Nemá nejmenší význam činit za náš život zodpovědnými jiné lidi, Boha či osud. My sami jsme příčinou našich dnešních životních podmínek, a můžeme je změnit pouze tehdy, odložíme-li staré negativní způsoby a nahradíme je positivními.
Každá záplata naší soukromé osobní záplatované deky, jež si s sebou neseme, reprezentuje jeden aspekt, který jsme „nedožili“ v nějaké životě minulém. S jeho pomocí, neboť určuje náš součastný život, se můžeme naučit tomu, čemu jsme ještě neporozuměli či jsme to odmítali akceptovat. Když namáhavě zpracujeme energii, která zůstávala v oněch mnoha záplatách, deka se rozpustí, neboť energie, která ji živila, zmizela. Deka se rovná labyrintu, skrze který jdeme vstříc světlu. Jednou se ztotožníme s Vyšším vědomím a ne již s tělo-rozum-osobnost-ego=pouzdro, za které se mylně považujeme. Ještě jednou opakuji, není vždy ani smysluplné ani doporučitelné, chtít znát podrobnosti z našich minulých životů, ze kterých jsme si s sebou přinesli naše záplaty, neboť vědět to by mohlo zkušenosti, které jsme tenkráte učinili,znovu vytlačit.
Místo toho bychom měli zpracovávat záplatu po záplatě, abychom se tak osvobozovali od staré karmy a učili se to, co jsme se dříve naučit opomenuli. Spousta lidí o dece neví naprosto nic a přesto se jejich energie na nevědomém základě pozvolna odstraňuje – v určitých případech tomu tak ale není. Jedná-li se o tento fakt, jsme nuceni znovu se narodit a tak obdržíme ještě jednou příležitost zredukovat záplaty, které jsme si přitáhli. Tento proces je zcela zjevně pomalý a namáhavý !
Snažíme-li se vědomě rozeznat význam záplaty a jsme-li již připraveni ji zpracovat a neztrácet už čas naříkáním nad našim těžkým osudem, životními podmínkami a bolestnými vztahy, můžeme náš proces zrání urychlit a osvobodit se od následků minulých činů. Abychom tento proces vůbec zahájili, musíme se vědomě snažit začít s odstraňováním záplat. Celý náš život se podobá zrcadlu, které odráží všechny ty oblasti, které ještě ukrývají energii a životní sílu. Dále nás na to, jak jsme se v minulosti chovali mohou upozornit různé role, které dnes hrajeme.
Naše osobnost se skládá dohromady z různých rolí, které jsme akceptovali, přičemž každá role reprezentuje jednu záplatu, která poukazuje na aspekty, na kterých ještě musíme pracovat. Některé aspekty osobnosti jsou zdařilé, a můžeme je ponechat tak, jak jsou. Jiné aspekty (nebo záplaty) naproti tomu způsobují naše nesnáze. Chceme-li vyrovnat karmu, jsou to přesně ty aspekty, na kterých musíme pracovat.
Většina lidí spadá do obou následujících kategorií : lidé, kteří ovládají druhé a lidé, kteří se ovládat nechávají. Tento druh vztahu se rovná vztahu pán x otrok a nebo rohožka, podle toho, koho se to týká. Obě tyto role drží zúčastněné v těsném oboustranném zajetí, ze kterého se mohou jen těžko uvolnit. Patří tato záplata také k Vaší dece ?
Ne každá role se týká každého člověka. Vzhledem k tomu, že všichni hrajeme velkou spoustu rolí, musíme vyhledat právě ty, které nás utlačují. Odpoutat se od těch rolí je těžké, neřku-li nemožné. Avšak je-li proces odpoutání bolestný, může se jednat o záplatu. 
Ponejvíce hrajeme všichni role, které jsem konkrétně popsala v knize „ Osvobozen od strachu a odmítání“ . Ony obě často se vyskytující role uvedu dále jako příklad, aby mohly být snadněji rozpoznány. Budou-li identifikovány jako záplata, mohou být odstraněny pomocí cvičení „osmička“