Kapitola 14 Krevní skupiny jako zbytky látek nebo magnety

17.06.2012 12:44

 

Kapitola 14
 
Krevní skupiny jako zbytky látek nebo magnety
 
 
Jedna další zajímavá teorie byla představena Dr. Peterem D´Adamo (4 Blutgrupppen – vier Strategien fuer ein gesundes Leben, Muenchen 1999) a týká se 4 krevních skupin. Jeho otec vybádal možnost, že každá krevní skupina vyžaduje k tomu, aby mohla zajišťovat optimální zdraví, speciální výživu. Vyjádřil názor, že se, v závislosti na našich předcích, rodíme s konkrétní krevní skupinou, a to 0, A, B, nebo AB a že se – ve shodě s naší krevní skupinou – máme odpovídajícím způsobem stravovat. Autor předkládá všechny potraviny, které daná krevní skupina bud´ dobře snáší nebo neutrální nebo ty, kterých by se měla vyvarovat. 
Jeho teorie mne velice zajímala, poněvadž mi potraviny, které pro mou krevní skupinu doporučoval, byly již za řadu let pokusů, dobře známy. Velice zajímavé mi přišlo, že se lidé krevní skupiny 0 nemají stravovat vegerariánsky. 
Když jsem před mnoha lety měla se svým již zesnulým mužem inerwium se Saí Babou, otočil se ke mně vědomě zády, obrátil se na mého muže a řekl, že ho chce upozornit na to, aby jeho žena jedla ryby a kuřata. Byla jsem tím tak ohromena, že jsem vypustila z úst :“ ale Bábo“ Více jsem neřekla, neboť se na mne obrátil s vážným obličejem a prohlásil :“slyšela jste, co Swami řekl.“ Nebyla jsem ani tak vyjevená z toho, co řekl, nýbrž ze skutečnosti, že to řekl, nebo´t svým příznivcům doporučuje, aby byli přísnými vegetariány. Já sama jsem se stále pokoušela o to, jíst vegetariánsky, pokaždé jsem ale byla velice slabá, bez energie a radosti ze života. Důvodem toho je, že jsem na náhradní proteiny jako mléčné produkty, soju a mnoho luštěnin reagovala alergicky a tudíž nepřijímala dostatek proteinů, abych zůstala zdravou. Když mi Baba potvrdil, že mám jíst ryby a kuřata, cítila jsem jistým způsobem úlevu a od tohoto interwiu se odpovídajícím způsobem stravuji.
O několik let později jsem se musela podrobit zkoušce krve a lékař, který se o mne staral se mne, k mému překvapení zeptal, jsem-li vegetariánka. Když jsem mu řekla, že jím kuřata a ryby, uklidnil se, neboť předpokládal, že já s mou krevní skupinou, budu bez zvířecích proteinů, jen těžko v pořádku. Po té, co byl znám výsledek krevního testu, potvrdila se jeho domněnka. Když jsem se mnoho let po té opět nechávala dělat krevní testy, položil mi lékař zas tu samou otázku : jste vegetariánka ? Baba měl opět pravdu.
Bezprostředně po té, co jsem četla knihu o krevních skupinách, objevila jsem v řeči, kterou pronesl Jack Hislop krátce před svou smrtí, citát Baby. Jack Hislop byl prezident americké Saí-Sathya-Saí organizace. Když byl dotazován na požívání masa, odpověděl následujícím způsobem : „Swami je nanejvýše soudný a rozumný a je mu zcela jasné, že nemocní lidé potřebují mnoho vitamínů, které se nacházejí v mase kuřat a v jehněčím. Látková výměna některých lidí podmiňuje, že k tomu, aby nebyli nemocní, nechřadli a nezemřeli, potřebují zvířecí vitamíny. Když jim například řekne lékař, že potřebují zvířecí proteiny, ať následují jeho radu. Nechť podají jídlo Babovi a řeknou : „Swami, následuji radu lékaře a věnuji Ti tento pokrm. Prosím, převezmi za něj zodpovědnost Ty, a ne já. Pokládám odpovědnost do Tvých Božských rukou.“
Ve své knize vysvětluje Dr. D´Adamo též důvody svého tvrzení. Vzhledem k tomu, že je prokázáno, že se spolu pro krevní transfuzi snášejí pouze stejné krevní skupiny, můžeme vycházet z toho, že každá krevní skupina potřebuje jiné živiny.
I toto je záplata z minulého života, neboť jsme si přitáhli krevní skupinu z dlouhé řady předků naší rodiny, do které jsme se tentokráte narodili. Musíme akceptovat symptomy podmíněné naší krevní skupinou a neměli bychom fanaticky trvat na stravovacích návycích, které nám neprospívají nebo nám nedodávají odpovídající životní energii. Pokud se té nám nedostává, je velice těžké správně vyhovět požadavkům života. Stojí spoustu energie nesejít pro těžkosti života z cesty a nepropadnout závislostem jako například alkoholu či drogám, u kterých jsme věřili, že nám naši cestu minimálně dočasně, zjednoduší. Stejně tak spánek může znamenat útěk od náročnosti života, také televize a další „rozptylovače“, které nám brání v tom, jednou denně prosil o pomoc se zvládáním rozličných problémů Vyšší vědomí, 
Často jsem pozorovala, že lidé se špatnými stravovacími návyky většinou hodně jí, aby tak vyrovnali svoji nevyváženou výživu. To se týká obzvláště vegetariánů, kteří nedostatek energie vyrovnávají spoustou cukru a uhlohydrátů, pokud se nestravují způsobem odpovídajícím jejich krevní skupině.