Kapitola 13 Tělesné, fyzické problémy a nemoci jako zbytky látky

17.06.2012 12:45

 

Kapitola 13
 
Tělesné, fyzické problémy a nemoci jako zbytky látky
 
Vždy mne zajímaly příčiny fyzických, tělesných nemocí, neboť jsem ve svém životě se zdravotními problémy dlouho bojovala. Nebyly sice životohrožující, ale krajně frustrující. Na prvním místě tu byla spousta různých alergických reakcí, které mne donutili dávat přesmíru pozor na to, co jím a co si oblékám, na vzduch, který dýchám, na vodu, kterou piji a na mnoho dalšího.
Abych se dobrala možných příčin, nechala jsme se vést do minulých životů a to v čase, kdy tento druh pátrání ještě zdaleka nebyl běžný a aniž bych tenkrát Já sama věřila na teorii karmy či reinkarnace. Četla jsem o schopnostech Edgara Caycese, o tom, že ve stavu transu, hypnosy diagnostikuje nemoci a chtěla jsem se neodkladně dozvědět, zda bych mohla následovat jeho příkladu, ale pokud možno ne v hypnose, v transu, který se mi nezdál žádoucí. Ačkoliv jsem do té doby nebyla přesvědčená o tom, zda je naprosto nutné zvolit takového řešení, byl pro mne tento krok velice důležitý. Potvrdil mi totiž mnou do té doby odmítanou teorii karmy, tedy to, že tento život, který právě žijeme není náš jediný život a že vše, co nás dnes potkává, nemusí mít svůj původ v tomto životě. Toto pochopení pro mne bylo velikou úlevou.
Během různých regresí se mi odkrylo, že jsem v jednom životě byla žid a že některé mé fyzické problémy pocházejí odtud. Z onoho života nepocházely jen alergie a migrény, nýbrž i ischias a s ním spojené bolesti. 
Když jsem nahlížela zpět do mého židovského života, zdálo se mi ponejprve to, co mi bylo vyjeveno krajně nepravděpodobné. Ten muž, se kterým jsem se identifikovala, strávil očividně celý svůj život s „vínem, ženami a zpěvem“, což bylo pro žida té doby s tehdy platnými přísnými nařízeními nezvyklé. Později jsem četla, že mnoho židů určitého časového úseku přijalo řecké zvyky. Tento muž strávil poslední roky svého života ochrnutý a již se o sebe sám nemohl starat. Ale vzhledem k tomu, že vedl tak bezuzdný a sobecký život, nestaral se o něj v jeho veliké bídě a nouzi nikdo. Zemřel osamělý a bez pomoci.
Spousta mých zděděných alergií zabránila tomu, abych se mohla oddávat vášním jídla a pití. Vzhledem k tomu, že spoustu potravin nesnáším, neznamená pro mne jídlo požitek, nýbrž jen poživatinu nutnou k tomu, abych dostala nezbytnou energii pro můj denní život a práci. Co se mé současné promiskuity týče, hodí se poznamenat, že jsem se svým zesnulým mužem žila v manželství 52let.
Mohu jen doufat, že jsem svůj tehdejší prostopášný život vyrovnala a naučila se lekci, zatímco držím na uzdě své chutě a přání, která mne v minulosti tak silně ovládala.
V nevědomém dílu našeho mozku jsou uzavřeny všechny naše vzpomínky, návyky a přání a to ne jen z tohoto, nýbrž i z minulých životů. Tyto staré „obtisky“ musíme odkrýt a časem vyřešit, tak, aby se mohly iniciovat nové vzorce chování. Musíme odhalit všechny návyky a s pomocí cvičení 8 zpřetrhat pouta k oněm starým vzorcům chování, a tím nově naprogramovat nevědomí. To nevědomé potřebuje jasnou zprávu, vzkaz, aby mohlo vykonat požadovanou změnu (proměnu), stejně tak jako máme dát pomocnici v domácnosti přesné instrukce, aby mohla v domě udržovat čisto. Když jsem se tímto tématem zaobírala, přišlo mi na mysl slovo „Factotum“= pravá ruka, děvče pro všechno. Lexikon Factotum definuje jako děvče pro všechno, tedy člověka, který může zařídit cokoliv. To je perfektní popis role, kterou nevědomí hraje. Musíme mu dát jasné a jednoduché instrukce, aby mohly být provedeny požadované změny, to znamená identifikovat, uvolnit a zničit staré negativní programy, dříve než je nahradíme novými, pozitivními.
Vědomému rozumu s jeho omezenou kapacitou je role přidělena role hlavy domácnosti, nevědomí je jeho pracovník, Factotum a udržuje dům v pořádku.
Jen tak může vzniknout pravý vztah mezi vědomým rozumem, nevědomím a Vyšším Vědomím či nadvědomím, přičemž tělo nebo dům obývá Vyšší vědomí. Když už současné tělo není obyvatelné či k užitku, přemístí se do jiného těla, domu.
Co se týče oněch alergií, ráda bych odkázala na jednu léčebnou metodu. Jmenuje se N.A.E.T. a byla vyvinuta indickou lékařkou Dr. Devi S. Nambudripad. Je autorkou knihy :“ Řekněte goodbuy nemocem“ .Objevila cestu, jak nově naprogramovat nevědomí, abychom se zbavili alergických reakcí. Metoda je to velice jednoduchá a pěkná, neužívají se při ní žádné léky za účelem určení, jaké substance alergii způsobují. Dle její teorie mohou být alergie vyvolané substancemi, které byly přivedeny do spojení s traumatickým prožitkem. Zde mohou mít počátek mnohé psychosomatické obtíže.
Když např. dítě něco konkrétního jí a je během toho jídla iritováno rodinnou hádkou nebo silnou, prudkou kritikou, okamžitě se toto poselství vryje do nevědomí. Uvádí, že specielně takového stravování je nebezpečné, neboť je přiváděno do spojení s něčím nemilým.
Ale ne jen výživa může způsobovat alergické reakce, nýbrž i lidé, zvířata, konkrétní látky a mnohé další, spojí-li je nevědomí s něčím nemilým. Vzhledem k tomu, že nevědomí nereaguje racionálně, tak jako vědomí rozum, zůstává v něm vše, co registruje tak dlouho, dokud to není odkryto a odpoutáno.