JAK VYTVOŘIT MANDALU

14.03.2012 17:17

 

Jak si vytvořit mandalu


Téma: Práce na sobě a meditaceMandala je geometrický tvar, který představuje posvátnou kouli – sjednocení já s vesmírem. Mandaly mají původ v hinduismu a buddhismu a tvoří důležitou součást obou náboženství, především v Tibetu. Používají se při meditaci jako prostředek k lepšímu soustředění a jako posvátný prostor pro vykonávání rituálů.
Mandaly se dají využít v osobním rozvoji tradičním způsobem, ať již jsou vizualizovány v meditaci, vytvářeny na papíře nebo kresleny do písku či půdy jako dočasné vytvoření posvátného prostoru pro osobní duchovní práci. Poté, co jsou práce nebo ceremoniál završeny, zcela se zničí.
O mandalách se také říká, že jsou formálním geometrickým vyjádřením posvátné vibrace čili posvátného zvuku, přičemž se při vytváření mandaly pouští zařízení zvané tonoskop, vydávající zvuk „Aum“ (vyslov„óm“), což je tón, který podle buddhistů stvořil celý vesmír.
 Práce s mandalami
Mnoho reprodukcí krásných mandal je k nalezení v různých knihách nebo na internetu. I v obchodech s asijským zbožím lze zakoupit plakáty s mandalami. Abyste si však při vyšší meditaci snadno v mysli představili mandalu, budete muset hodně studovat a nakreslit jich celou řadu.
Mojí oblíbenou metodou je buď vybarvení černobílé fotokopie nějaké složitější mandaly, nebo při meditaci nakreslím a vybarvím nějakou méně náročnou. V tomto případě je kreslení nedílnou součástí meditace. Příležitostně si můžete také mandalu nakreslit klacíkem do písku nebo do země, případně křídou na dlážděný dvorek nebo do patia. Anebo si svoji osobní mandalu můžete podle mistrovské kresby z kamenů a větších mušlí vytvořit na zahradě.
Pokud jste si mandalu udělali na zahradě, neničte ji, ale vyzdobte drahými kameny a případně také květinami a bylinami. Doslova jí pak budete moci procházet nebo protančit jako labyrintem. Ať se již mandalou pohybujete v duchu, s prsty hmatajícími po vzoru malované či kreslené mandaly, nebo se v ní skutečně pohybujete, miřte od okrajů přes různé úseky až ke středu. Pomocí komtemplace se přitom dostanete do změněného stavu vědomí. Putujete dovnitř, do posvátného středu, do srdce ticha. Tady můžete pronést nějaké pozitivní tvrzení, nebo se můžete v každém úseku pomodlit. Pracujete-li venku, můžete cestou za sebou pohazovat semínka.
O mandalách můžete komtemplovat i při meditaci. Možná zjistíte, že se spojujete s nejkrásnějšími světy jasných barev, vzorů a věčně se měnícími perspektivami, jako byste se dívali do kaleidoskopu.
Když práci s mandalou skončíte, zůstaňte ještě chvíli ve středu a pak se pozvolna vraťte k okraji, přičemž si s sebou odnášejte svůj vlastní střed, bod klidu, který T. S. Eliot nazval „obratem světa“.
Vytvoření mandaly
I docela malé dítě zvládne nakreslit jednoduchou mandalu – je klíčem k symetrii, nikoli ke komplikovanosti – a opakují se v ní vzory, které pro vás mají osobní význam, čímž se mandala stává velmi osobním posvátným nástrojem. K vytvoření mandaly můžete použít obyčejné kružítko a tužku, potom budete potřebovat barvy. O kus dále jsou znázorněny jednoduché tvary, které můžete použít jako základ, ale na internetu najdete mnoho stránek, které vás naučí mnohem propracovanějším tvarům tohoto umění. Začněte docela malou mandalou. Tyto jednoduché tvary se také dají využít jako vzor pro kreslení mandaly do písku nebo do půdy. 

 

-         Vezměte si bílý papír a jasně barevné pastelky.

-     Pomocí jídelního talíře nebo kružítka nakreslete velký kruh jako vnější ohraničení tak, aby se pohodlně vešel na stránku.

-       Vyznačte střed kruhu a přes něj veďte horizontální a vertikální čáru, čímž kruh rozdělíte na čtyři úseky.

-         Do každého kvadrantu nakreslete stejně velký kruh.

 

-     Do středu hlavního kruhu nakreslete ze stejného středu dva menší tak, aby ten větší z nich procházel středem čtyř kruhů ve vnějších úsecích.

-       Dodržujte tvarovou symetrii, tj. snažte se o to, aby každá část byla stejně vyvážená, a opakujte vzory, abyste navodili stejný rytmus, který vám umožní vklouznout do stavu lehkého tranzu.

-      Když budete chtít udělat hvězdicovou mandalu, nakreslete dva soustředné kruhy. Uprostřed druhého nakreslete šesticípou hvězdu a v jejím středu ještě jeden kruh. Přestože toto není skutečná mandala, v praxi se ukázala velice efektivní pro meditační práci a rituály.

 

Z knihy Cassandry Eason – 10 kroků k duchovní síle (Knižní klub 2003)