JAK VIDĚT ANDĚLY

21.11.2011 16:55

 

Jaké to je vidět anděly:Stejně tak,jako se vy toužíte vizuálně spojit s anděly,se i oni chtějí spojit s vámi.Pomáhají nám ke komunikaci s nimi tím,že nám svou přítomností dávají jasně najevo.

Je mylné se domnímat,že jasnozřivost je schopnost vidět anděly jako jasné,neprůhledné bytosti,které působí stejně trojrozměrně jako živí lidé.Představa,že se vám jejich vize zjeví před očima a nikoli jako duševní obraz ve vaší mysli je mylná.Většina případů jasnozřivosti se ale podobá duševním obrazům,které vídáte v mysli při denním nebo nočním snění.To,že se vám představa objeví v mysli,nijak nesnižuje její opravdovost nebo platnost.

Fotografie kruhů:Jeden z nejnovějších způsobů jakým se nám andělé ukazují je zjevování na fotografiích v podobě ,,světelných kruhů''.Nejlepším způsobem jak tyto kruhy zachytit,je vyfotografovat novorozence nebo duchovně založeného člověka.

Sny: Patří sem jasné barvy,silné emoce a pocit,že sen je více skutečný.Po probuzení vás zážitek ze snové návštěvy provází déle než obyčejný sen.Některé detaily si možná budete pamatovat ještě dlouhé roky poté,co k návštěvě došlo.

Andělská světla: Paprsky nebo záblesky světla naznačují,že andělé jsou poblížKdyž se andělé pohybují ve vašem zorném poli,vidíte jiskry energie ppodobně jako když pozorujete jiskry za autem.je to způsobeno třením,které naznačuje,že váš duševní zrak je připraven vidět energetické vlny.

Barevné mlhy:Zelená,fialová nebo jinak zabarvená mlha je znamením toho,že se nacházíte v přítomnosti andělů.

Andělské mraky: podíváte-li se na oblohua všimnete si mraku ve tvaru anděla,vězte,že se jedná o další ze způsobů ,jakým nás andělé upozorňují na svou přítomnost.

Znamení: Najdete-li pírko,minci,zastavené hodiny,věci,které změnily své místo,blikající světla nebo jiné zvláštnosti,andělé vám signalizují:" Haló jsme tady!"Zemřelí bližní často upozorňují na svou přítomnost tím,že nám posílají ptáky,motýly,můry,nebo určité květiny.