Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality.

10.10.2012 15:13

 

 
 
 
 
Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality.
 
 
 
Než začnete číst níže uvedený článek, bude prospěšné, když si pro mnohem lepší pochopení toho jak a z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota nejdříve přečtete texty a poslechnete videa uvedená na odkazech.
* Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (CZ titulky)
* Článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", je uveden ZDE.
* Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
* V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
* Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
* Fibonacci's Fractals
* Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na videu s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY! Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ... .
Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,
Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.
Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!
Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE.
 
                                          Hologram duté Země s centrálním sluncem uvnitř.
 
Přestože jsou všechny věci a bytosti ve své podstatě pouhým tvořivým vědomím, čili vnitřním duchovním světlem (energií), tak v projevu třetí dimenze přesto tvoří zdání pevné struktury hmoty a ne neviditelné duchovní energie. Je to z toho důvodu, že tyto 3.D projevy existencí mají příliš nízkou vnitřní frekvenci a proto jsou ztuhlé - "zamrzlé" do prostoru a času v něm plynoucím a jeví se jako pevné fyzické látky a struktury, tvořící jednotlivá JSEM to či ono. Je to podobné, jako když přehřátá, okem neviditelná pára snížením teploty (čili vnitřních frekvencí) pod 0 C°, zamrzne do pevného, uchopitelného projevu existence.
Jakmile se ale bytost, např. člověk, dostane do úrovně vědomí a existencí v 5.D, čili do světelného, vně projeveného projevu existence, což nastává při sjednocení se svým pravým párovým dvojčetem (čili se svým párovým já, které je v nehmotném, frekvenčním projevu existence), tak dochází k tomu, že se v něm naplno aktivuje osobní Merkaba, nebo-li tvořivý dvou-plamen, pomocí kterého si bytost tvoří své světy a jeho reality. Touto aktivací osobní Merkaby se jeho osobní vědomí propojuje a sjednocuje se všemi ostatními aktivními Merkabami existujícími ve vesmíru, čímž dohromady vytváří jedno společné jednotné vědomí, složené z jednotlivých individuálních vědomí. Tímto vzájemným propojením se každá bytost stává součástí vědomí jednoty, čímž má přístup k naprosto všem informacím, které takovéto vědomí jednoty obsahuje a jelikož má svou osobní Merkabu (čili svůj tvořivý dvouplamen) již aktivní, tak si svůj svět a jeho reality svými mentálními představami vytváří a zhmotňuje již sama (a ne její vyšší já, jako je tomu v nižších úrovních vědomí) a to vědomě.
 
Naprosto každá individuální bytost (a to i ty které jsou v projevu nerostů a rostlin) má ve svém středu (osobním nulovém bodu tvořící duchovní srdce, neboli osobní centrální slunce) Merkabu, ze které si (ať už vědomě či nevědomě) navenek kolem sebe promítá světelnou holografickou síť, na které si zobrazuje venkovní, čili hmotný projev existence sama sebe. Vnitřní, centrální slunce mají a musí mít naprosto všechna vně projevená tělesa (proto se také mohou točit, jelikož fungují jako motor), neboť centrální slunce jim zprostředkovávají pomocí vůle - projekce a přání - gravitace přísun energie z vnitřních, vně neprojevených světů, do vně projevených světů, zrovna tak jako to funguje např. u jádra atomu.
 
Ve vědomí jednoty mají ale všechny bytosti (tedy i člověk) vědomý přístup k Merkabám (to znamená informacím) všech ostatních bytostí existujících v úrovni vědomí jednoty, takže když kterákoliv z těchto bytostí přesune fokusem své pozornosti své osobní vědomí kupř. do jádra planety Země, čili do jejího centrálního slunce (v jejímž středu je její osobní Merkaba), tak z tohoto jádra - Merkaby (čili z jejího centrálního slunce fungujícího jako světelná holografická promítačka) si může zkopírovat údaje jak se tvoří hologram planety (na kterém se zobrazuje její hmotný svět) a následně si kolem sebe ze své osobní Merkaby může stvořit (bude-li chtít) hologram nové, své planety. Na ten si pak ze své osobní Merkaby navenek holograficky promítat své vlastní vnitřní představy, které se na vnitřním plášti duté planety (fungující jako promítací plátno) zobrazují jako světelné, vně projevené světy, stvořené z FREKVENCÍ světla, které na povrchu planety mohou (sníží-li se dostatečně frekvence) krystalizovat do realit v projevu ČÁSTIC hmoty planety. Tato planeta se ale transformuje do 5.D, což znamená, že se z ní stane hvězda, takže do projevu částic pevné hmoty nezatuhne, ale bude v projevu tekutého světla, které krystalizuje do světelných projevů existencí, což je frekvenčně vyšší úroveň projevů hmotných existencí.
 
 
Takovéto světlené světy, tvořené vědomím jednoty, jsou však již v polo hmotném, polo světelném projevu existence a proto jsou velice snadno tvárné, neboť jsou v projevu podobném tvárné světelné plazmě, která dle osobního přání (u živé bytosti) či vloženého, zadaného programu (u tzv. neživé věci) krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů vzhledů a projevů existencí. Proto je v těchto úrovních existencí možné se do vně projeveného světa nejen zhmotňovat - zkrystalizovat a to do libovolných projevů existencí, ale i se v nich rychlostí myšlenky přesouvat - teleportovat kamkoliv si jen bytost přeje a to v rozsahu celé oblasti, kterou vědomí jednoty obsahuje.
 
Přesun do vědomí jednoty a všechny možnosti a schopnosti s tím spojené budou již brzy možné pro každého a to z toho důvodu, že při protnutí galaktického rovníku (bodu - času) budou Merkaby (čili nosiče osobního vědomí) všech vyšších a vyšších úrovní vědomí a jejich existencí v zákrytu. Tím dojde k tomu, že se všechny vyšší úrovně vědomí (uložené v Merkabách nebeských těles), od planety přes slunce a galaktické slunce, až po slunce hypergalaktické-centrální (což je slunce ve středu galaktické soustavy) zkopírují do osobních Merkab těch bytostí, které si již přejí postoupit z nižších úrovní vědomí do vědomí jednoty, tzn. do světelného projevu existence.
 
 
Jelikož ve vědomí jednoty má každá bytost přístup k plánům tvoření veškerých věcí, bytostí a projevů existencí, které v celé naší galaktické soustavě zvané Mléčná dráha (a jejím párovém dvojčeti, což je Galaxie Andromeda) existují, proto se každá ze vzestoupených bytostí bude moci nejen kdykoliv kdekoliv zhmotňovat do kteréhokoliv projevu existence, který kdekoliv v této galaktické soustavě existuje, ale bude moci být i naprosto zdráva, stále mladá, nestárnout atd., neboť veškeré informace tvoření čehokoliv, co v této naší galaktické soustavě existuje, bude mít neustále k dispozici. 
 
Tyto jednotlivé světy (tvořící multivesmír) se mezi sebou ale nesmíchají, neboť naprosto každá představa obsahuje přinejmenším mírně odlišné, specifické frekvence, takže jednotlivé světy (tvořící sice jednu planetu, která je ale v multi projevu) jsou od sebe frekvenčně odděleny jako je tomu např. u jednotlivých TV programů, které jsou sice v JEDNÉ a té samé televizi, ale v různých frekvenčních pásmech. Čili v 5. D je každá jednotlivá bytost tvůrcem svého vlastního světa, např. planetárního a jeho realit, takže co si tam kdo stvoří, to tam bude mít. Naprosto všechny jednotlivé světy a jejich reality jsou ale pouhé hologramy, neboť to jsou vnitřní, mentálními pochody tvořené obrazy (které jsou osobním vědomí projektovány navenek), ze kterých krystalizují vně projevené světy a jeho existence a proto je lze pouhou změnou představy kdykoliv jakkoliv změnit.Úzce související článek s názvem : "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality" je uveden ZDE.
 
 
Jaké jsou rozdíly mezi hmotnými, polohmotnými a vnitřními, čili zcela nehmotnými, světy: Světy v projevu až do nejvyšší 4.D jsou založeny na elektromagnetizmu (proto jsou polaritní (neboť jsou rozděleny na pozitniví + a negativní –), kdežto světy od 5.D do 7.D jsou světy jednoty, stvořené z vně projeveného světla a jelikož jsou založeny na magnetizmu, tak již pozitivní a negativní polaritu nemají, a mají už jen polaritu magnetickou, čili jen tu, která je v podobě polarit sever a jih. 8.D je již existence čistého vědomí, existujícího ve vnitřním, zcela bezpolaritním světle, což je spirituální podstata, ze které je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve které i naprosto vše existuje - "plave". :-) 
 
 
Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí a jejich existencí. Úrovní vědomí a jeho existencí je v tomto vesmíru 2x6+1=13, ale dimenzí je 7, neboť je 6 dimenzí ve hmotě, jejichž pravým párovým (čili paralelním) protějškem - dvojčetem (které je v projevu frekvencí) je 6 dimenzí v antihmotě + centrální slunce celého našeho vesmíru = 7 dimenzí, ale 13 úrovní existencí. Tato naše galaxie zvaná Mléčná dráha (mající 6 úrovní existencí + 6 paralelních - párových úrovní existencí) má ale taktéž svůj párovou galaxii, čili své párové dvojče, čímž je galaxie zvaná Andromeda (mající taktéž 6 úrovní existencí + 6 paralelních - párových úrovní existencí), takže těchto úrovní vědomí a existencí je celkem 6+6 =12 v Mléčné dráze a 6+6=12 v Andromede +1, čímž je centrální slunce celého našeho vesmíru. S tím už vám ale raději nebudu motat hlavu. :-) Pokud vás to ale přeci jen zajímá, přečtěte si po sobě jdoucí texty uvedené ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
 
 
 
Mnoho dalších podrobností o tom z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí.", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality", který je uveden ZDE. a v článku s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč", který je ZDE.
 
 
 
Další úzce související články:
* Živé Představy , uvedeno ZDE.
* Vesmírné perpetum mobile, uvedeno ZDE.
* 21.12.2012 Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibira (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde" je uveden ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie." Uveden ZDE.
 
 
 
.