Jak se můžeme léčit zvukem samohlásek

26.04.2016 13:56

Jak se můžeme léčit zvukem samohlásek

 

Přestože dnes existuje spousta alternativních léčebných postupů, založených na přírodní léčbě, mnozí z nás nedají dopustit na léčbu zvukem. Tradiční národy tohoto světa tento způsob regenerace organismu využívaly po mnohá staletí.

Podstata léčení zvukem spočívá v posunu energetické vibrace organismu směrem k rovnováze. Tím dochází k odstranění nejen psychických, ale často rovněž i fyzických bloků, jelikož ty jsou často s duševním stavem bezvýhradně propojeny. Respektive pokud dlouhodobě neřešíme určitě stresové situace, ty negativně ovlivní toky energií v našem těle, což v dlouhodobém působení pak ovlivňuje funkci orgánů v lidském těle.

Existuje mnoho technik léčení zvukem. Jsou postavené na samohláskách a jejich kombinacích. Velmi podrobně se jimi zabývá ve své knize Healing sounds Američan Jonathan Goldman, který se celý život věnuje léčivým zvukům, tradicím a frekvencím. V podstatě jen oživuje pradávné akustické rituály, jejichž cílem byla harmonizace konkrétních energetických center, tělesných orgánů a endokrinních žláz.

Ve své knize Roar of Silence další výzkumník Don Campbell definuje tónování jako vědomé prodloužení zvuku pomocí dechu a hlasu. Přibližuje čtenářům pradávné posvátné pěvecké techniky, aby mohli opět dostat do rovnováhy mysl, dech, srdeční tep a vůbec celý energetický systém.

Britská akademie zvukové terapie zase používá tradiční védický systém tónování na čakry. Každý konkrétní tón rezonuje s určitou čakrou, které se tak postupně dostává do rovnováhy. Stejně tak je možné pomocí samohlásek rozvíjet parapsychologické schopnosti. Například pro jasnozřivost platí samohláska I, pro jasnoslyšení E, prosrdeční centrum, které rozvíjí inspiraci, je vhodné pracovat se samohláskou O. Abyste mohli rozvíjet telepatii, je důležité pracovat se samohláskOu U.

Abychom zůstali v českých zemích, staří Slované měli rovněž rozvinutý systém léčení zvukem za pomocí samohlásek. Zvuk vytvořený písmenem A stimuluje životní sílu, stejně tak duchovní rozvoj vědomí, čím tak dochází ke zvyšování frekvence lidské osobnosti.

Zvuk samohlásky E přispívá k očistě. Samohláska I propojuje vědomí s přítomností, aby člověk byl schopen soustředit se na aktuální život bez ohledu na minulost a budoucnost.

Samohláska O rozvíjí pocit svobody, empatii a soucit. A nakonec samohláska U pomáhá odstraňovat stres, strach a depresi.

Parádní objevování harmonizace zvukem přeje amber

zdroje:
vlastní
https://www.soundisyou.com/#!about1/c1nb
Samael Aun Weor - Logos, mantra, teurgie