JAK ROZPOZNAT DRUHY ENERGIÍ

29.12.2011 16:50

 

Následující článek je určený těm z vás, kteří alespoň částečně vidíte, nebo jinak vnímáte energie.
Druhy energií jsou částečně rozepsané na různých částech těchto stránek v různých článcích, hlavně tedy vOtázkách a Odpovědích.
Tyto částečné popisky ale nemáte šanci najít v záplavě různých článků. Proto jsem shledala užitečným vytvořit co nejjednoduší seznam, popis a příznaky, aby každý z vás měl možnost analyzovat to co vidět sám a nemusel se mě extra bokem vyptávat. Shrnu základní energie, se kterými se setkáváte nejčastěji a na které se mě také samozřejmě v e-mailu nejvíce vyptáváte.
linka
1. Aura
Začneme tím, co se snaží lidé vidět nejčastěji.
Aura je elektromagnetický obal lidského těla, ve kterém se ukazují naše nemoci, psychický stav, povaha, různá napojení a energetická vlákna.
Nejlepší a nejpřívětivější barva aury je čistě žlutá, existuje ale široká škála barev a odstínů. Pamatujte, že auru máte každý den jinou, barva záření se odvíjí od vašeho psychického stavu a výše vašich energií.
Pokud jste profesionál a vidíte auru jasně, vidíte veliké barevné vejce, včetně čaker. Začátečníci vidí auru jako mlhavé obrysy okolo těla. - Nejčastěji okolo prstů, kde se dá aura dobře pozorovat a kde se toto vidění nejvíce cvičí. Mlhavé obrysy mohou mít různé odtíny,ale také nemusí. Pokud vidíme auru nejasně a šedě, nemusí to býr její barva. Mnoho lidí v začátku není schopno vidět barvu aury, dostává se k tomu až později.
Velikost aury se mění podle energie a úrovně jedince. Maximální rozměry aury, bývají do dvou metrů, klasický rozměr aury máte tak daleko, kam až sahají vaše prsty, když roztáhnete paže. Větší aura není prakticky možná. (Pokud někdo vykládá, že má auru dvacet metrů, můžete si být jistí, že má akorát tak slámu v hlavě.)
Pocitově cítíme auru jako teplo, brnění, někdy píchání, pokud je místo nemocné.
Temní mágové a silně destruktivní lidé mají auru černou, která se prapodivně rozlézá okolo nich, jakoby chtěla pohltit všechno okolo. - Pokud ji někdy uvidíte, obejděte takového člověka velikým obloukem.
normal_©Selina_Fenech_Nouveau_Mermaid_Earth©
 
2. Energie člověka
Mnoho lidí si plete auru s energií. Aura je barevná a je to elektromagnetické vyzařování, které se dá dokonce i fotit. Oproti tomu energie se dá měřit na základě naší vitality. Je to životní síla v nás. Většinou ji lidé vidí na jiných, když jsou v pohybu. Jde člověk a za ním se asi 2 - 4cm objevuje jasně bílý obrys jeho těla, který doběhně zpátky do člověka, když se zastaví. Energii tedy často sledujeme náhodou, když se díváme na lidi nebo zvířata v pohybu, v pdobově bílého obrysu, naopak auru sledujeme, když jsme v klidu a je barevná.
 
3. Energie nulového bodu
Vyskytuje se všude okolo nás, nejčastěji ji vidíme jako jiskřičky, které chaoticky pobíhají v obrovském rojení po celém nebi. Tyto jiskřičky běhají samozřejmě všude, nejen na nebi, ale člověk je schopný je nejlépe vidět právě na obloze.
Energie nulového bodu prochází celým stvořením bez rozdílu. Není to energie, která je pro člověka využitelná stáhnutím vizualizací, jako energie z Vesmíru. Tato energie by sloužila jako pohon, kdyby lidstvo dostalo do ruky přístroje na výrobu volné energie. - Tyto přístroje v podstatě vesměs fungujjí přes magnetismus a cívku. Tyto technologie jsou samozřejmě dávno vyvinuté, ale lidem je nikdo nedá, protože by nás pak ČEZ apod. nemohl okrádat na elektřině, benzínu - ano, benzínu také. Už dávno existují auta, která jezdí i na vodu, na slunce nebo na kyslík. ☺
 
4. Energie stažená z Vesmíru
Stahujeme ji například vědomě vizualizací. (viz. Seriál: I. / Jak pracovat s energiemi ) Tato energie mívá velmi rozlišné podoby, protože vizualizací si energii sami představujeme, tzv. ji k sobě ,,voláme" a ona příjde taková, jakou si ji přejeme. Mívá tedy různé barvy, někdy obsahuje i jiskry. To že jste energii z Vesmíru skutečně stáhli, poznáte takto: Cítíte velké teplo v rukách, když je dáte od sebe, cítíte mezi nimi odpor, a jakoby balonek. Ruce vám vibrují, píchají, cítíte tlak, hlazení, máte zničehonic strašně dobrou náladu a cítíte se moc dobře. Slyšíte šum, bzukot, hudbu. Pokud energii z Vesmíru vidíte očima, vidíte ji takovou, jakou jste si ji k sobě přivolali a o vzhledu jste tím pádem rozhodli vy.
 
5. Ochranná energie
Okolo každé bytosti, ať už je to člověk nebo zvíře (Hmyz nepočítáme, ten funguje na jiné bázi), se vyskytuje ochranná energie. Její síla se odvíjí podle potřeby a úrovně daného člověka. Nejčastěji vidíte okolo sebe nebo někoho jiného ochrannou energii v podobě jisker, nebo sluníček. Jiskry bývají čistě bílé, modré, nebo duhové. Sluníčka bývají bílá, žlutá, zlatá. - Jiné barvy mohou být samozřejmě také.
Jiskry vidíme jako rojení, které se pohybuje bez ohledu na to, kam směřujeme naše oči. Pokud je normálně nevidíme a ony se zmičehonic objeví, dávají nám najevo, že potřebujeme ochranu, a proto je dobré se v takové situaci několik dní více hlídat a moc neriskovat.
Ochranná energie v podobě jiskry nemusí být vždy za každou cenu v roji, někdy vidíme jenom jednu, která okolo nás proletí a pomalu zmizí třeba za minutu.
 
6. Energie v přírodě
Ze země prochází do nebe obrovské množství energetických siločar. Tyto siločáry jsou prakticky energie, která léči člověka (stvoření), který se pohybuje v přírodě. Siločary můžeme vidět zeleně, ale také duhově barevné. Lidské tělo se léčí, když tyto siločary protíná, tedy když se pohybuje.
Siločary představují přirozený zemský léčivý magnetismus. Tento magnetismus ale neprochází betonem, železem, ruší ho vysílače a vysoké napětí. V současné době máme v přírodě okolo měst k dispozici pouhých 20% této energie. Ostatní je uměle potlačená lidskou činností a to je také důvod, proč mnoho elementárních bytostí utíká dál od lidí a měst. Oni tuto energii potřebují stejně tak jako my. Více siločar najdeme na odlehlých místech v horách, kde nejsou antény mobilných telefonů, beton apod. Zemský magnetismus regeneruje lidské tělo, spravuje jej a přirozeně otvírá buňky, které detoxikuje.
(Tuto energii uměle vyvolává například zařízení Magnetoterapie. Více o ní ZDE, prodej magnetoterapie ZDE a ZDE).
 
linka
Konstruktivní energii
vnímáme/cítíme jako:
Teplo, tlak, brnění, hudba, šepot, lechtání, pocity štěstí, klidu, míru, veselost, dobrá nálada, pocit vitality, síly
vidíme jako:
světlo, záře, jiskřičky bílé, duhové, zlaté, barvy: bílá, stříbrná, žlutá, zelená, růžová, modrá, oranžová - prakticky veškeré světlé/pastelové barvy
 
Destruktivní energii
vnímáme jako:
Bolest, píchání, chlad, strach, svírání, pocit smutku, slabosti, můžeme slyšet nepříjemné zvuky
vidíme jako:
barvy: černá, hnědá, tmavě šedá
 
Pozor:
Naše pocity ohledně dobré a špatné energie se mohou různit. Vyjmenovaná charakteristika je obecná. Barvy se nemohou odlišovat, zato naše pocity ano.
Například destruktivnímu člověku dělá konstruktivní energie špatně. Cítí se nepříjemně, je unavený, protože on rezonuje na destrukci a destrukce mu také dělá pocitově dobře (ale ne bytostně!), čili jeho pocity jsou obrácené.
draft_lens1358534module12977528photo_122890287741q6O32ujqL._SL500_AA280_
Nebo lidé smíšení, ani moc konstruktivní ani moc destruktivní mohou mít pocity různé, neidentifikovatelné a zmatené, protože napůl rezonují tak a na druhou mak.
Dokonce i konstruktivní člověk může některou dobrou energii vnímat nepříjemně. Například já znám jednu výjimku, když vezmu do ruky nebroušený krystal, cítím jeho sílu podle energie, která zahalí moji ruku do určité vzdálenosti a zároveň cítím tupou bolest v kostech ruky, která krystal drží. Pocitově je mi dobře, cítím teplo, ale bolí mě kost v ruce. Sice velmi dobře odhadnu sílu krystalu, ale ta bolest tam zkrátka je. Krystal nasává destruktivní energii do sebe a já to cítím jako bolest, která prochází mojí rukou.
Proto své pocity ohledně energií dobře analyzujte a srovnávejte. Velmi spolehlivá je orientace podle barev, zato naše pocity se různí a je dokonce možné, že cítíte energii úplně jinak, žádným z výše popsaných způsobů. Pamatujte, že každý jsme jiný, každý to máme nastavené jinak.
 
Při rozlišování konstruktivních a destruktivních bytostí rozhodují naše pocity a jejich barva. Pamatujte, že bytost okolo sebe šíří energii, kterou jste schopní vnímat a na základě této energie si můžete bytost zařadit. Destruktivní bytost je černá/šedá/hnědá, konstruktivní je bílá, nebo má odstín nějaké příjemné barvy. Bytosti můžeme vidět detailně, nebo jako šmouhy, které se rychle pohybují. Přírodní bytosti bývají nejvíce do zelena, lidské duše bloudící v astrálu bývají šedé a mají jasnou podobu člověka, lidské duše, které přišly ze správné dimenze a nikde nebloudí jsou nádherně bílé, nebo do odstínu a vypadají stejně jako za života, akorát jsou mnohem krásnější.