Energetické obrazce Krystalů - 5 (Srdce)

03.04.2012 21:09

 

JAK CVIČIT?

Když zahajujete léčení, uvědomte si, že Obrazec má tři barevné rámy, které odpovídají jednotlivým tělům 3JT (trojjedinné tělo)

a) červený vnější rám  odpovídá MET (materiálně éterickému tělu)

b) oranžový střední rám  odpovídá CET (citově emočnímu tělu)

c) žlutý vnitřní rám odpovídá DT (duševnímu tělu)

Touto vědomou korespondencí s příslušnými těli, si je aktivujete a obrazec působí na všechny tři úrovně najednou!!!

 

...nejprve se dívejte cca 30 až 60 sekund na příslušný obrazec krystalů jako souhrn nebo samostatně (viz PDF) a pak zavřete oči s neustálým udržování představy tohoto obrazce před sebou. Nalaďte se na tento obrazec a to tak, že budete vnímat co proudí do vás (orgánu či místa) z tohoto obrazce.  Tím, že věnujete svou pozornost určitému místu (orgánu), toto místo se prokrvuje ve zvýšené míře a zároveň přitahuje ve zvýšené míře k sobě tok příslušné energie použitého obrazce krystalu/krystalů. Díky tomuto obrazci , proudí a transformuje se příslušná energie z vyšších rovin do nižších rovin orgánu....

V tomto případě nejprve:

a )  do srdce jako orgánu

b ) do meridiánu srdce a to na levé straně a pak na pravé straně 

průběhu této energetické dráhy (viz obrázek)

 

Obrazec/Obrazce najdete zde: Léčebné Krystaly - Srdce.pdf (1,2 MB)

Níže v textu jsou vhodné věty pro autosugesci, které lze využít a použít po naplnění příslušné energie do orgánu (místa) se kterým konkrétně cvičíme...!!!

 

 

 

Meridián Srdce (Heart): charakteristika + autosugesce

 

 

 

zde si představte dráhu,naplňte ji světlem a láskou,nebo léčivou radiací skrze krystal

šipka ukazuje poč. dráhy

 

 

 

Obecná charakteristika- Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce

Orgány a okrsky pod jejím vlivem- srdce, hrudník, centrální nervový systém, horní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění- Bolesti v srdeční krajině,žízeň a sucho v krku,depresivní stavy, bolesti v průběhu dráhy.

Maximální čas- 11-13 hod.

Povrchová tkáň - Arterie

Nálady- Radost

 

 

   

 

 

Autosugesce

1.nechávám lásku ve svém životě

2.mám se rád a akceptuji se

3.léčivá síla pramení z mého srdce

4.mé srdce bije v rytmu lásky

5.jsem zajedno s veškerým životem,vše je v pořádku

6.radost! radost! radost!