DELFÍNI

26.11.2011 09:41

Delfíni

Delfíni odedávna přitahovali člověka. Delfíni nám pomáhá najít vztah k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch. Delfín je odpradávna symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, empatie, štěstí a radosti. Delfíni v lidech vzbuzují pocit přijetí a bezpodmínečné lásky, pomáhají léčit smutek a depresi, dodávají sebevědomí, navozují hravost, bezstarostnost a pozitivní pohled na život. Lidé vnímají delfíny jako tvory člověku rovnocenné a projevují snahu o sblížení. 

Delfíni mezi sebou neustále komunikují, dotýkají se, hrají si společně a dovádějí jako děti. Ochotně přijímají do svého společenství každého cizího delfína, kterému bez zábran dopřávají možnost účasti na společném lovu, ale i při jakémkoliv nebezpečí nebo zranění. Na volání zraněného delfína o pomoc se dostaví nejdřív několik delfínů, pečují o něj a pomáhají mu, mimo jiné jej nadnášejí a posunují ke hladině, aby se mohl nadýchnout. Delfíni pomáhají při terapii mentálně a tělesně postižených a zejména dětí s psychickými poruchami a asistují u porodů do vody.

Cvičitelé v delfináriích potvrzují, že delfíni mezi sebou komunikují i v abstraktních pojmech, když si domlouvají synchronizaci svých nových vystoupení. Průzkumy, které užívají EEG ukazují, že lidé, kteří tráví čas s delfíny, vykazují zvýšený výskyt theta vln, což ukazuje, že jsou v hlubokém klidu, který zažíváme v meditaci, a zvyšuje schopnost těla vyrábět a zužitkovat látky přenášející neurové impulzy jako dopamin, který ovlivňuje celý endokrinní systém. Kontakt s delfíny zvyšuje hladinu imunoglobinu, NKT buněk, a proto posiluje fyzickou i psychickou schopnost těla.

Delfíni používají při vzájemné komunikaci tři frekvenční rozsahy včetně pro člověka neslyšitelných ultrazvuků. Jejich zvuky jsou převážně daleko vyšší frekvence než lidé, vnímají naši řeč jako zpomalenou. Naopak lidé jsou schopni zachytit opakující se sekvence bohaté delfíní komunikace, pustí-li si záznam zpomaleně. Na tom je založen výzkum mezidruhové komunikace mezi lidmi a delfíny v oblasti vědy a vojenského výcviku delfínů, což je popsáno v knize John C. Lilly: Až delfín promluví. Samci hvízdají nebo zpívají, aby v době námluv přilákali samice nebo aby upozornili skupinu na blížící se nebezpečí.

Matky po narození mláděte hvízdají celé dny, aby si mládě zvyklo na jejich hlas. Když se narodí delfíní mládě, nejprve se ho něžně čumákem a tělem dotýká matka a pak jeden po druhém ostatní delfíni z hejna, kteří jsou nablízku. Vodami se vyšle signál pro ostatní, kdo chtějí mládě uvítat a přijmout v hejnu. Delfíni, kteří odpoví, utvoří kolem mláděte a matky kruh, aby ho přivítali. Plavou v kruhu napřed jedním směrem a pak druhým a svými sonary provolávají pozdravy a požehnání patřící malému delfínovi. Říká se, že tyto zvuky zároveň vytvářejí harmonické tóny, které jsou zapotřebí k přivedení delfíního ducha do těla. Dospělí delfíni pak mládě střídavě laskají svými čumáky a otírají se o něj těly, dokud duše mladého delfína není plně ukotvená a nevyhlíží z očí malého delfína.

Co vidíte a vnímáte, když se díváte na delfína, jak se pohybuje ve vodě? Delfínní pohyby jsou spontánní uvolněné, nemají v páteři žádné bloky, zpožděné neurologické reakce nebo přemrštěné kontrakce. Žijí ve spontánní harmonii se sebou a se svým okolím a jejich těla plynně reagují na každou potřebu a situaci. Když hýbou ploutvemi, jejich pohyby se šíří jako jemné vlnky v jejich tělech přes nervové soustavy. 

V období dávných civilizacích ( především v Atlantidě) lidé komunikovali s delfíny. Atlanťané věděli, že jsou potenciálním zdrojem léčivé energie a často s nimi trávili čas, plavali s nimi, hráli si a telepaticky s nimi komunikovali. Delfíni, jedni z nejmoudřejších bytostí na Zemi, přinesli svou vysokofrekvenční energii, vědění a moudrost z hvězdy Sírius. Jsou napojeni na vesmírnou moudrost, a proto Atlanťani s delfíny telepaticky komunikovali. Delfíni byli považováni za Velekněží oceánu, kteří udržovali vysokou vibraci vody.