Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.

10.10.2012 14:37

 

Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.
Uloženo uživatelem Zlaté Světlo 25.Srpen.2011 v 21:14 do kategorie Důležité články a informace související s transformací. (naše vlastní a převzaté odjinud)
Zobrazit diskuse
Dualita znamená opaky, jako například dobro versus zlo, nebo časo-PROSTOR versus prostoro-ČAS anebo ČÁSTICE hmoty - JIN versus FREKVENCE polarizovaného světla (čili antihmoty) - JANG atd. Mnohem více podrobností je v textech uvedených ZDE.
 
Tyto opaky nebo-li dualita je vytvořena tím, že osobní Merkaba (čili nulový bod věcí či bytostí) nemá JEDNO společné ohnisko, ale je roztržena a má ohniska DVĚ. Tím dochází k tomu, že se opačné tvořivé polarity Jin & Jang vzájemně již nedoplňují, nepodporují a nespolupracují (jako je tomu ve světech jednoty), ale naopak jedna s druhou mezi sebou soupeří. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE  (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
 
To ale v celé této sluneční soustavě, ve všech projevech existencí, nejpozději 21.12. 2012 skončí, neboť v tento den v 11 hodin 11 minut nulového (Greenwichského) času protneme galaktický nulový bod - čas, ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne. Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v  bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro.
 
Tentokrát totiž nekončí pouze galaktický rok, trvající necelých 26.000 let, ale končí i galaktický VÝVOJOVÝ cyklus, trvající 260 milionů let. Z tohoto důvodu tentokrát při protnutí galaktického nulového bodu dojde k sjednocení pravých párových existencí a aby vše navzájem ladilo a na sebe navazovalo, tak jak má, proto do tohoto světa inkarnovalo mnoho bytostí z 12té, 13té i vyšších úrovní existencí, které se starají o to, aby vše probíhalo tak, jak je pro zdárné ukončení tohoto vývojového cyklu zapotřebí. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) a v textech, na ostatních zde uvedených odkazech.
 
Z důvodu, že planeta a její obyvatelé mají již nyní dostatečně vysoké frekvence, tak v době protnutí galaktického rovníku (nulového bodu) k žádnému tzv. Armagedonu již nedojde, neboť frekvenčně budeme již na úrovni dimenze páté - světelné a ne třetí/čtvrté, takže z toho důvodu se v nulovém bodě nestřetneme s tím, s čím bychom se střetli, pokud bychom svými frekvencemi byli pouze na úrovni dimenze třetí/čtvrté. Světlo světlu nijak a ničím neublíží, takže zachovejte klid. Pro uklidnění si přečtěte TOHLE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
 
Být vámi, beru velice vážně oznámení o blížící se transmutaci veškeré hmoty do podstatně vyššího projevu své existence. Podrobnosti jsou uvedeny na videu se slovenskými titulky, s názvem: "Kiesha Crowther - Little Grandmother - O roce 2012", které je uvedeno ZDE.
 
Jak bude probíhat zažehnutí Merkaby u bytosti, která je v projevu planety Země, je znázorněno na tomto níže uvedeném videu s názvem:
Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
https://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related
 
Tohle samozřejmě nebudou schopny vydržet temné, negativně polarizované bytosti a proto tak řádí. Čím více se zvyšují frekvence tohoto časoprostoru, tím více a rychleji začínají bytosti temnoty tento svět všemi možnými způsoby opouštět a pokud nemají k dispozici např. ufo, začínají už i vymírat. Mnohem více podrobností o tom kdo tyto entity a bytosti temnoty jsou a za čím vším stojí, naleznete v článku s názvem: "Nenechte ze sebe dělat hlupáky", který je uveden ZDE a ve dvou po sobě následujících článcích uvedených ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) a v článku s názvem: "Podivné zvuky: součást tranformace a ničení podzemních základen", který je uveden ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
 
Mnohem více velice zajímavých podrobností, které úzce souvisí s probíhající transformací, která vyvrcholí transmutací do páté, pozitivně polarizované dimenze, je v několika textech uvedených ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
 
Co je to tzv. Ophiuchus je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.
 
 
     pravá párová dvojčata a nulový bod                     návrat dvojčat do jednoty a harmonie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Kumara-Vědomí Jednoty - nulového bodu - Duchovního Srdce
 
 
   planeta vystředěná v nulovém bodu - 21. 12. 2012 - obnova multidimenzionálního vědomí 
 
 
 
aktivní tvořivé vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) čili živé tvořivé světlo, tvořící si svou vůlí (projekce - frekvence - Jang - Pingala) a přáním (gravitace - částice - Jin - Ida) světelnou holografickou síť, na níž se jí zobrazuje tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí
 
Další úzce související článek s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí" je uveden ZDE a další s názvem: "Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené" je uveden ZDE. 
 
 
TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)
VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA
Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.
 
Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí
 
Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
 
Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.
 
 
Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.
 
Při zažehnutí planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, čili do 23. 12. 2012. 
 
Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.
 
Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
https://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related
 
Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.
 
Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...